Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

 • Phi Thiên Ngư
 • Huyền Huyễn
 • Đang ra
 • 3362
  Chương
 • 39166
  Đề cử
 • 6642002
  Lượt đọc

Giới thiệu vắn tắt

800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống. Tám trăm năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện vị hôn thê đã từng giết chết hắn, đã thống nhất Côn Lôn Giới, mở ra Đệ Nhất Trung Ương đế quốc, được xưng "Trì Dao Nữ Hoàng" .   Trì Dao Nữ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân mãi mãi, bất tử bất diệt. Trương Nhược Trần đứng ở Chư Hoàng Từ Đường ở ngoài, nhìn Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, "Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi Nữ Hoàng dưới Hoàng Tuyền" . TG: Thần Ma Thiên Tôn, Linh Chu. TG đổi tên.
8.2

21 độc giả đánh giá

1
2
3
4
5
Ta cho điểm:

Vạn Cổ Thần Đế : Hoang Thiên Đại Thần
 Vạn Cổ Thần Đế : Hoang Thiên Đại Thần

Hoang Thiên Đại Thần, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Linh Tiên
Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Linh Tiên

Huyết Linh Tiên, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế》

Vạn Cổ Thần Đế: Vẫn Thần đảo chủ
Vạn Cổ Thần Đế: Vẫn Thần đảo chủ

Vẫn Thần đảo chủ, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế: Tuyết Hồng Trần
Vạn Cổ Thần Đế: Tuyết Hồng Trần

Tuyết Hồng Trần, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế》

Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Tiểu Thiên
Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Tiểu Thiên

Hạ Tiểu Thiên, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Hoàng Triều
 Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Hoàng Triều

Hạ Hoàng Triều, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế : Long Chủ Cự Vọng
Vạn Cổ Thần Đế : Long Chủ Cự Vọng

Long Chủ Cự Vọng, là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Chân Thần cảnh giới, long chúng thứ chín tử, Côn Luân giới Thần Long điện chủ nhân

Vạn Cổ Thần Đế: Phong Đô Đại Đế
Vạn Cổ Thần Đế: Phong Đô Đại Đế

Phong Đô Đại Đế, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Địa Ngục giới Quỷ tộc đệ nhất cường giả, lãnh địa vì Phong Đô Quỷ thành.

Vạn Cổ Thần Đế : Biện Trang Chiến Thần
Vạn Cổ Thần Đế : Biện Trang Chiến Thần

Biện Trang Chiến Thần, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Chân Thần cảnh giới, nắm giữ áo nghĩa, Thiên Cung chín đại chiến thần đứng đầu

Vạn Cổ Thần Đế : Kỷ Phạn Tâm
Vạn Cổ Thần Đế : Kỷ Phạn Tâm

Kỷ Phạn Tâm, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》. Lần đầu lên xuất hiện khi vì Thánh Vương tu vi, Thiên Nhụy giới tân một thế hệ lãnh tụ

Vạn Cổ Thần Đế : Tử Thiến
Vạn Cổ Thần Đế : Tử Thiến

Tử Thiến, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, nguyên Vân Võ quận quốc chợ đen thế lực Địa Phủ Môn sát thủ, Địa Phủ Môn môn chủ nữ nhi

Vạn Cổ Thần Đế : Diêm Chiết Tiên
Vạn Cổ Thần Đế : Diêm Chiết Tiên

Diêm Chiết Tiên, là nhân vật trong Vạn Cổ Thần Đế, xuất thân địa ngục giới Diêm La tộc, là Diêm La tộc phù đạo kỳ tài, Học Chi Cổ Thần cháu cố gái

Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Du
Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Du

Hạ Du, là nhân vật trong tiểu thuyết Vạn Cổ Thần Đế, phong hào Du Hoàng, xuất thân Địa Ngục giới Bất Tử Huyết tộc Huyết Thiên bộ tộc

Vạn Cổ Thần Đế: Mộ Dung Nguyệt
Vạn Cổ Thần Đế: Mộ Dung Nguyệt

Mộ Dung Nguyệt, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》. Lần đầu xuất hiện khi vì địa cực cảnh, bẩm sinh cực âm thể, tu luyện kỳ thư

Vạn Cổ Thần Đế: Hoa Ảnh Khinh Thuyền
Vạn Cổ Thần Đế: Hoa Ảnh Khinh Thuyền

Hoa Ảnh Khinh Thiền, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, chân thần cảnh giới, thời gian chi đạo khống chế giả, tu luyện Côn Luân giới sáu đại kỳ thư

Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Tuyệt
Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Tuyệt

Huyết Tuyệt chiến thần, nam, là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế 》. Chân thần cảnh giới, vai chính Trương Nhược Trần ông ngoại, vì Huyết Thiên bộ lạc đại tộc tể

Vạn Cổ Thần Đế : Huyết Hậu
 Vạn Cổ Thần Đế : Huyết Hậu

Huyết Hậu, là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế 》, tên thật Huyết Thanh Dẫn, vai chính Trương Nhược Trần mẹ đẻ, Minh Đế thê tử

Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Thần
Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Thần

Huyết Thần, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Bất Tử Huyết tộc tu sĩ, xuất từ Huyết Tuyệt gia tộc, vận mệnh Thần Điện thần truyền đệ tử

Vạn Cổ Thần Đế: Cô Xạ Tĩnh
Vạn Cổ Thần Đế: Cô Xạ Tĩnh

Cô Xạ Tĩnh, là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế》, Địa Ngục giới La Sát tộc tu sĩ, đến từ La Tổ Vân Sơn giới, đạt được ma tổ La Hầu một mạch chân truyền

Vạn Cổ Thần Đế: Hạo Thiên thành viên tổ chức lộ ra ánh sáng, tam đại đáng tin chư thiên, cộng thêm chín đại chiến thần, lực áp tứ đại chúa tể thế giới
Vạn Cổ Thần Đế: Hạo Thiên thành viên tổ chức lộ ra ánh sáng, tam đại đáng tin chư thiên, cộng thêm chín đại chiến thần, lực áp tứ đại chúa tể thế giới

Hạo Thiên là người đứng đầu Thiên Đình hơn mười vạn lần trước chư thần, chấp chưởng chư thiên vạn giới hơn mười vạn năm. Được xưng là cường giả như mây, chư thầ

Vạn Cổ Thần Đế: Bạch Khanh Nhi
Vạn Cổ Thần Đế: Bạch Khanh Nhi

Bạch Khanh Nhi, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Thần nữ Thập Nhị phường thần bí nhất nữ tử, Bạch Hoàng Hậu nữ nhi, tâm trí hơn người

Vạn Cổ Thần Đế: Nguyệt Thần
Vạn Cổ Thần Đế: Nguyệt Thần

Nguyệt Thần là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế 》, vai chính Trương Nhược Trần chỗ dựa, Mộc Linh Hi sư tôn. Trung cổ thời kỳ chân thần, Quảng Hàn Giới thần linh

Vạn Cổ Thần Đế: Ngư Thần Tĩnh
Vạn Cổ Thần Đế: Ngư Thần Tĩnh

Ngư Thần Tĩnh, là nhân vật trong 《 Vạn Cổ Thần Đế 》 . Đến từ Thiên Tinh văn minh, cổ văn minh phe phái, Thiên Tinh Thiên Nữ, đồng thời tu luyện võ đạo cùng ...

Vạn Cổ Thần Đế: Kiểm kê thập đại võ đạo chí cường có hy vọng thăng chức Bất Diệt Vô Lượng nhất đương thời!
Vạn Cổ Thần Đế: Kiểm kê thập đại võ đạo chí cường có hy vọng thăng chức Bất Diệt Vô Lượng nhất đương thời!

Bên trong Vạn Cổ Thần Đế, đương thời Tổ Cảnh chiến lực không tồn tại, Bất Diệt Vô Lượng liền là võ đạo đương thời mạnh nhất ....

Vạn Cổ Thần Đế so với Nghịch Thiên Tà Thần, rốt cuộc thua kém ở chỗ nào?
Vạn Cổ Thần Đế so với Nghịch Thiên Tà Thần, rốt cuộc thua kém ở chỗ nào?

Vạn Cổ Thần Đế và Nghịch Thiên Tà Thần đều là những tiểu thuyết huyền huyễn hiếm có, trước đây miêu tả tinh tế, sau này giàu sức hấp dẫn.

Vạn Cổ Thần Đế: Tinh thần lực đạt tới Bán Tổ liệu đã vô địch sao?
Vạn Cổ Thần Đế: Tinh thần lực đạt tới Bán Tổ liệu đã vô địch sao?

Hello, các vị thư hữu tốt, ta là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế. Hôm nay là tết mùng 7, tại rất nhiều nơi đã đi làm.....

Hàn Tưu (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)
Hàn Tưu (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)

Hàn Tưu, là nhân vật nữ trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Thần Đế, có thể chất hắc ám cùng hắc ám lãnh nguyệt khí hải, lĩnh ngộ ra Hắc Ám quy tắc.

Lạc Cơ (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)
Lạc Cơ (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)

Lạc Cơ, là nhân vật nữ trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Thần Đế, đến từ Thiên Sơ văn minh, được xưng là Thiên Sơ tiên tử, một trong cửu tiên mỹ nhân.

Lăng Phi Vũ (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)
Lăng Phi Vũ (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)

Lăng Phi Vũ là nhân vật nữ chủ yếu trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Thần Đế, phong hào Phi Vũ Kiếm Thánh, một trong cửu cung của Bái Nguyệt Ma Giáo thánh nữ

Nạp Lan Đan Thanh (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)
Nạp Lan Đan Thanh (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)

Nạp Lan Đan Thanh, nhân vật chủ yếu trong tiểu thuyết Vạn Cổ Thần Đế, tinh thần lực Đại Thánh, Trì Dao nữ hoàng ngự tiền nữ quan

Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần phá cảnh, Bán Tổ Ấn Tuyết Thiên đại sát tứ phương!
Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần phá cảnh, Bán Tổ Ấn Tuyết Thiên đại sát tứ phương!

Hello, các vị thư hữu tốt, ta là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế. Hôm nay lại là thứ hai, tâm mệt mỏi. Liên quan tới Vạn Cổ Thần Đế, quả nhiên....

Khổng Lan Du (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)
Khổng Lan Du (nhân vật nữ trong Vạn Cổ Thần Đế)

Khổng Lan Du là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết《Vạn Cổ Thần Đế》. Lần đầu tiên xuất hiện là thánh Vương cảnh giới, Minh Đường Thánh Tổ, Khổng Tước sơn trang.

La Sát công chúa - La Sa (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
La Sát công chúa - La Sa (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)

La Sa, nhân vật nữ trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Thần Đế, phong hào La Sát công chúa, con gái của Quốc chủ Thiên La Thần Quốc La Sát tộc Địa Ngục giới.

Bàn Nhược (Hoàng Yên Trần, nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
Bàn Nhược (Hoàng Yên Trần, nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)

Bàn Nhược là một trong những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Thần Đế, kiếp trước là Hoàng Yên Trần, tóc xanh mắt xanh, lạnh như băng.

Trì Dao nữ hoàng (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
Trì Dao nữ hoàng (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)

Trì Dao nữ hoàng là một trong những nữ chính của Vạn Cổ Thần Đế - tiểu thuyết huyền huyễn của Phi Thiên Ngư, cựu công chúa của Đế quốc Trung ương Trì Dao.

Mộc Linh Hi (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
Mộc Linh Hi (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)

Tiêu điểm nhân vật Mộc Linh Hi trong truyện Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư.

Vạn Cổ Thần Đế: Đánh giá Vô Nguyệt qua góc nhìn của các nhân vật khác!
Vạn Cổ Thần Đế: Đánh giá Vô Nguyệt qua góc nhìn của các nhân vật khác!

Vô Nguyệt, nhân vật nữ trọng yếu trong tiểu thuyết Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư. Thân phận là Cổ chi Nguyệt Thần Địa Hồn chuyển thế trùng tu....

Vạn Cổ Thần Đế: Vô Nguyệt
Vạn Cổ Thần Đế: Vô Nguyệt

Vô Nguyệt, nhân vật nữ trọng yếu trong tiểu thuyết Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư. Thân phận là Cổ chi Nguyệt Thần Địa Hồn chuyển thế trùng tu....

Vạn Cổ Thần Đế: Ước hẹn ngàn năm, nguyên tiêu gặp gỡ!
Vạn Cổ Thần Đế: Ước hẹn ngàn năm, nguyên tiêu gặp gỡ!

Hello, các vị bằng hữu tốt, chúng ta lại tiếp tục thảo luận Vạn Cổ Thần Đế. Năm đó huệ chất lan tâm Nạp Lan Đan Thanh cuối cùng cùng Trương Nhược Trần tiến tới

Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần chạm môi Phượng Thiên!
Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần chạm môi Phượng Thiên!

Hello, các vị thư hữu tốt, ta là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế. Hôm qua hai chương nội dung, tiểu biên thấy là tương đối cẩn thận, chủ yếu....

Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thải Dực | Phượng Thiên
Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thải Dực | Phượng Thiên

Phượng Thải Dực là nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết huyền huyễn Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư. Bản thể là một con Phượng Hoàng, tọa trấn....

Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần phụ bạc ba cái nữ tử!
Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần phụ bạc ba cái nữ tử!

Hello, các vị thư hữu tốt, tiểu biên là Tiên Hiền Thư Viện, cùng mọi người thảo luận Vạn Cổ Thần Đế. Trước tiên chúc các vị thư hữu tết nguyên đán vui vẻ....

Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thiên kinh điển trích lời!
Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thiên kinh điển trích lời!

Vạn Cổ Thần Đế là tiểu thuyết huyền huyễn, được sáng tác bởi Phi Thiên Ngư. Hiện tại vẫn đang ra chương, nhân vật chính là Trương Nhược Trần.

Vạn Cổ Thần Đế: Hình tượng Phượng Thiên qua góc nhìn nhân vật phụ!
Vạn Cổ Thần Đế: Hình tượng Phượng Thiên qua góc nhìn nhân vật phụ!

Hello, các vị bằng hữu tốt, vẫn là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế đây. Hôm nay chia sẻ chủ đề, liên quan tới Phượng Thiên....

Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thiên chiến Hoàng Tuyền!
Vạn Cổ Thần Đế: Phượng Thiên chiến Hoàng Tuyền!

Hello, các vị bằng hữu tốt, vẫn là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế đây.

Vạn Cổ Thần Đế: Vì sao Phượng Thiên không sợ Khôi Lượng Hoàng bố trí mai phục?
Vạn Cổ Thần Đế: Vì sao Phượng Thiên không sợ Khôi Lượng Hoàng bố trí mai phục?

Hello, các vị bằng hữu tốt, vẫn là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế đây.

Vạn Cổ Thần Đế: Lục Tí bắt tam đại thần tôn, Linh Hi câu ra Thiên Hoàng!
Vạn Cổ Thần Đế: Lục Tí bắt tam đại thần tôn, Linh Hi câu ra Thiên Hoàng!

Hello, các vị bằng hữu tốt, vẫn là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế đây.

Vạn Cổ Thần Đế: Năm người có xác suất thành tựu Bán Tổ!
Vạn Cổ Thần Đế: Năm người có xác suất thành tựu Bán Tổ!

Hello, các vị bằng hữu tốt, vẫn là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế đây.

Vạn Cổ Thần Đế: Thực lực Phượng Thiên rất mạnh sao? Nàng có chút phách lối nha!
Vạn Cổ Thần Đế: Thực lực Phượng Thiên rất mạnh sao? Nàng có chút phách lối nha!

Hello, các vị bằng hữu tốt, vẫn là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế đây. Lại là một cái khó mà ngủ ban đêm, một người cô đơn xác thực không dễ chơi..

Vạn Cổ Thần Đế: Hoàng Tuyền Đại Đế cùng Khôi Lượng Hoàng hợp tác!
Vạn Cổ Thần Đế: Hoàng Tuyền Đại Đế cùng Khôi Lượng Hoàng hợp tác!

Hello, các vị thư hữu tốt, tiểu biên là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, mỗi người đều có mình bi thương....

Vạn Cổ Thần Đế: Thực lực Bạch Y Cốc tại Địa Ngục Giới thế nào?
Vạn Cổ Thần Đế: Thực lực Bạch Y Cốc tại Địa Ngục Giới thế nào?

Hello, các vị bằng hữu tốt, vẫn là Tiên Hiền Thư Viện thảo luận Vạn Cổ Thần Đế đây.

Vạn Cổ Thần Đế: Vũ trụ đỉnh tiêm ngũ đại thần liên!
Vạn Cổ Thần Đế: Vũ trụ đỉnh tiêm ngũ đại thần liên!

Sở dĩ cùng các vị bằng hữu nói năm đóa liên, chủ yếu là vì bên trong chương mới nhất Vạn Cổ Thần Đế, Phi Thiên Ngư nhắc đến rất nhiều đóa liên hoa...

Vạn Cổ Thần Đế: Vì sao Vận Mệnh Thần Điện không đoạt lại áo nghĩa số mệnh kính?
Vạn Cổ Thần Đế: Vì sao Vận Mệnh Thần Điện không đoạt lại áo nghĩa số mệnh kính?

Vạn Cổ Thần Đế theo La Sát tộc phó bản kết thúc, hiện tại đang đứng ở quá độ thời kì, Trương Nhược Trần đang cùng Linh Hi, Bàn Nhược hồi ức trước kia.

Vạn Cổ Thần Đế: Hải Thượng U Nhược cùng Phượng Thiên nhập hậu cung!
Vạn Cổ Thần Đế: Hải Thượng U Nhược cùng Phượng Thiên nhập hậu cung!

Hiện tại Vạn Cổ Thần Đế đã qua thời gian khẩn trương, La Sát tộc đại loạn cuối cùng lắng lại, hôm nay tiểu biên đến nói một chút nội dung phía sau....

Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần bị đánh gần chết, Phượng Thiên cứu tràng!
Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần bị đánh gần chết, Phượng Thiên cứu tràng!

Tại bên trong chương mới nhất của Vạn Cổ Thần Đế, lần này Phượng Thiên muốn giáo huấn Trương Nhược Trần, cho nên mượn tay Thần Đồ Quỷ Đế đánh cho gần chết.

Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn Đại Đế hố thảm con rể, Phượng Thiên lại muốn giáo huấn Trương Nhược Trần!
Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn Đại Đế hố thảm con rể, Phượng Thiên lại muốn giáo huấn Trương Nhược Trần!

Bên trong Vạn Cổ Thần Đế, đây cũng không phải lần đầu La Diễn Đại Đế hố Trương Nhược Trần, mà là lần thứ hai!

Vạn Cổ Thần Đế: Hạo Thiên một chiến ba, Phong Đô một cân bốn, Hạo Thiên sẽ cứu Phong Đô sao?
Vạn Cổ Thần Đế: Hạo Thiên một chiến ba, Phong Đô một cân bốn, Hạo Thiên sẽ cứu Phong Đô sao?

Vạn Cổ Thần Đế: Hiện tại tình tiết là đến vây công Phong Đô Đại Đế, tiểu nữ đến nói một chút nội dung chính.

Vạn Cổ Thần Đế: Lượng tổ chức kế hoạch 10 vạn năm dần dần suy bại, chỉ vì Định tổ!
Vạn Cổ Thần Đế: Lượng tổ chức kế hoạch 10 vạn năm dần dần suy bại, chỉ vì Định tổ!

Bên trong Vạn Cổ Thần Đế, Lượng tổ chức lựa chọn nâng đỡ Định tổ, có thể nói kế hoạch này ngay từ đầu đã thất bại một nửa, không phải Định tổ không đủ mạnh, ...

Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn đại đế thật thảm, thân nhân bị tai vạ, bản thân bị vợ cùng huynh đệ liên thủ tính kế!
Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn đại đế thật thảm, thân nhân bị tai vạ, bản thân bị vợ cùng huynh đệ liên thủ tính kế!

Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn đại đế thật thảm, thân nhân bị tai vạ, bản thân bị vợ cùng huynh đệ liên thủ tính kế!

Kinh điển trích lời Vạn Cổ Thần Đế
Kinh điển trích lời Vạn Cổ Thần Đế

Vẫn Thần Mộ Lâm sơ gặp lại, gặp một lần Nhược Trần lầm chung thân.

Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn sát thê chứng đạo, hai Đại Lượng Tôn trọng thương, Khôi Hoàng ở đâu? Tinh Không có biến?
Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn sát thê chứng đạo, hai Đại Lượng Tôn trọng thương, Khôi Hoàng ở đâu? Tinh Không có biến?

Bên trong Vạn Cổ Thần Đế, Thiên Âm cùng La Diễn đại đế, tới lúc này hẳn là ân đoạn nghĩa tuyệt.

Vạn Cổ Thần Đế: Hai đại lượng tôn cùng xuất thủ, Kiếm Cốt lại không tại, Trương Nhược Trần chỗ dựa là cái gì?
Vạn Cổ Thần Đế: Hai đại lượng tôn cùng xuất thủ, Kiếm Cốt lại không tại, Trương Nhược Trần chỗ dựa là cái gì?

Bên trong Vạn Cổ Thần Đế, Trương Nhược Trần nghĩ cách cứu viện La Sát công chúa, tự biết đoạn đường này phi thường hung hiểm ...

Vạn Cổ Thần Đế: Ai đi theo Hành Đế đều được chỗ tốt nhiều, duy chỉ có nàng lại bị thiệt thòi!
Vạn Cổ Thần Đế: Ai đi theo Hành Đế đều được chỗ tốt nhiều, duy chỉ có nàng lại bị thiệt thòi!

Trương Nhược Trần xác thực rất có bản sự, cũng rất có tình, nhưng là nhìn chung toàn bộ Vạn Cổ Thần Đế, đi theo người đứng bên cạnh hắn ....

Vạn Cổ Thần Đế: Cửu Chuyển Sinh Tử Quyết cực hạn đột phá, A Nhạc liệu có hồi sinh?
Vạn Cổ Thần Đế: Cửu Chuyển Sinh Tử Quyết cực hạn đột phá, A Nhạc liệu có hồi sinh?

Từ công pháp bản thân tới nói, a Nhạc tu luyện 《 Cửu Chuyển Sinh Tử Quyết 》 mặc dù cũng tính không đỉnh tiêm, nhưng là ....

Vạn Cổ Thần Đế: Kình Thiên tẩy trắng! Tam Sát Đế Quân bị vu oan!
Vạn Cổ Thần Đế: Kình Thiên tẩy trắng! Tam Sát Đế Quân bị vu oan!

《 Vạn Cổ Thần Đế 》 Kình Thiên triệt để tẩy trắng! Thiên Nam nhị đại nhân thân phận bại lộ, lần này Thiên Nam nhị đại nhân đã là lượng tổ chức thành viên

Vạn Cổ Thần Đế: Địa Ngục giới thật sự yếu gà!
Vạn Cổ Thần Đế: Địa Ngục giới thật sự yếu gà!

Bên trong Vạn Cổ Thần Đế, Không Ấn Tuyết được xưng là Địa Ngục giới cái này hơn mười nguyên hội mạnh nhất tồn tại.

Vạn Cổ Thần Đế: Nộ Thiên Thần Tôn thực lực bị chủ quan khuếch đại sao?
Vạn Cổ Thần Đế: Nộ Thiên Thần Tôn thực lực bị chủ quan khuếch đại sao?

Nộ Thiên Thần Tôn, nguyên danh Không Phạm Nộ, phụ thân chính là Bất Động Minh Vương Đại Tôn, mẫu thân là Minh tộc đệ nhất cường giả trước Không Ấn Tuyết

Vạn Cổ Thần Đế: Huyền Nhất có tư cách chứng đạo Sát Tổ?
Vạn Cổ Thần Đế: Huyền Nhất có tư cách chứng đạo Sát Tổ?

Huyền Nhất nhân vật này tại trong Vạn Cổ Thần Đế hay là có được không ít độc giả ưa thích, tâm cơ rất sâu tăng thêm thực lực cũng không yếu

Vạn Cổ Thần Đế: Tác giả giải hoặc tam lão Tinh Hoàn Thiên
Vạn Cổ Thần Đế: Tác giả giải hoặc tam lão Tinh Hoàn Thiên

Viết xuống Vạn Cổ Thần Đế: Tác giả giải hoặc tam lão Tinh Hoàn Thiên không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp!

Vạn Cổ Thần Đế: Một đời thiên kiêu Ân Nguyên Thừa làm ra lựa chọn!
Vạn Cổ Thần Đế: Một đời thiên kiêu Ân Nguyên Thừa làm ra lựa chọn!

Vạn Cổ Thần Đế một đời thiên kiêu Ân Nguyên Thần lựa chọn bản thân đi về phía hủy diệt, vẫn là hoàn thành bản thân cứu rỗi?

Vạn Cổ Thần Đế: Chư thiên đại chiến, Trương Nhược Trần nguy cơ
Vạn Cổ Thần Đế: Chư thiên đại chiến, Trương Nhược Trần nguy cơ

Bên trong Vạn Cổ Thần Đế, ở thời khắc Nhược Trần độ kiếp chắc chắn sẽ bị phản diện chư thiên đến quấy rối, ngoài những vai phản diện như trên

Duyệt Văn Tinh Ký: Vạn Cổ Thần Đế
Duyệt Văn Tinh Ký: Vạn Cổ Thần Đế

Phần đầu công pháp 「 Vạn Cổ Thần Đế」 này kể về một vị đế tử tên gọi Trương Nhược Trần vì lý do gì đó mà bị chính vị hôn thê của mình là Trì Dao ra tay sát hại.

Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Vạn Cổ Thần Đế
Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Vạn Cổ Thần Đế

Truyện Vạn Cổ Thần Đế nói về 800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết.

Bị chính thê tử giết, trọng sinh báo thù... Vạn Cổ Thần Đế hay không?
Bị chính thê tử giết, trọng sinh báo thù... Vạn Cổ Thần Đế hay không?

Vạn Cổ Thần Đế giảng thuật Trương Nhược Trần năm 16 tuổi là thiên tài trẻ tuổi nhất của Côn Lôn Giới tu luyện đến Thiên Cực cảnh thì bị

Trương Nhược Trần
Trương Nhược Trần

Trương Nhược Trần, nhân vật nam chính trong tiểu thuyết huyền huyễn 《 vạn cổ thần đế 》 của tác giả phi thiên ngư

Sơ lược Vạn Cổ Thần Đế
Sơ lược Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế là tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ tại Chuangshi được sáng tác bởi tác giả Phi Thiên Ngư.

Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng • Trì Dao
Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng • Trì Dao

Trì Dao, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết huyền huyễn 《 vạn cổ thần đế 》 được sáng tác bởi tác giả phi thiên ngư

Phi Thiên Ngư phong thần tác 《 Vạn Cổ Thần Đế 》 như thế nào? Vạn Cổ Thần Đế đẹp không?
Phi Thiên Ngư phong thần tác 《 Vạn Cổ Thần Đế 》 như thế nào? Vạn Cổ Thần Đế đẹp không?

Vạn Cổ Thần Đế là phong thần tác của Phi Thiên Ngư, mọi người đánh giá như thế nào về Vạn Cổ Thần Đế

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok