Trương Nhược Trần

Táng Địa | | 58351

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Trương Nhược Trần, nhân vật nam chính trong tiểu thuyết huyền huyễn 《 Vạn Cổ Thần Đế 》 của tác giả Phi Thiên Ngư, 800 năm trước vốn là con trai độc nhất của Minh Đế, một trong Cửu Đại Đế Quân ở Côn Luân giới, bị vị hôn thê Trì Dao giết chết, sau 800 năm trùng sinh, cũng đạp lên con đường báo thù.

 

trương nhược trần

 

Thông tin cơ bản
— Tên: Trương Nhược Trần - 张若尘
— Tên khác: Trần Nhược, Trương Thánh Minh, Cố Lâm Phong, Lý Nhược Hàn
— Tu vi: Bách gia cảnh Đại Thánh, 68 giai tinh thần lực Đại Thánh
— Thể chất: Tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể
— Thế lực: Côn Lôn giới, Địa Ngục giới, Huyết Thần giáo, Huyết Tuyệt gia tộc
— Chiều cao: 190cm
— Thân phận: Thời không chưởng khống giả, thánh minh trung ương đế quốc hoàng thái tử, thiên ma lĩnh vũ thị học cung học viên, đông vực thánh viện thánh truyền đệ tử, tuyền cơ kiếm thánh lục đệ tử, thao thiên kiếm nhất mạch truyền nhân, phật đế truyền nhân, huyết thần giáo giáo chủ, minh tông tông chủ, nguyên quảng hàn giới nguyệt thần thần sử, côn lôn giới đông vực vương, huyết tuyệt gia tộc thần tử.

Quan hệ nhân mạch
— Đạo lữ: Mộc Linh Hi, tu vi Thánh Vương, thể chất Băng Hoàng Cổ Thánh Thể, người duy nhất sở hữu thể chất này ở Côn Lôn giới. Thánh nữ của Bái Nguyệt ma giáo
— Vợ chưa cưới: Lasa, con gái của La Diễn Tà Thần và Thiên Âm, võ đạo song tu, chấp chưởng không gian. Bị Trương Nhược Trần thoát y nên...
— Vợ trước: Hoàng Yên Trần, tu vi Đại Thánh, quận chúa Thiên Thủy Quận Quốc. 
— Vợ chưa cưới trước: Trì Dao, tu vi Chân Thần, hung thủ giết chết Trương Nhược Trần ở 800 năm trước.
— Hồng nhan tri kỷ: Nạp Lan Đan Thanh, Lăng Phi Vũ, Hàn Tưu, Lạc Cơ, Ngạo Tâm Nhan, Kỷ Phạm Tâm, Ngư Thần Tĩnh, Hạ Du, Diêm Chiết Tiên, Tử Thiến
— Chỗ dựa ngày xưa: Nguyệt Thần, Chân Thần 10 vạn năm trước, thần linh Quảng Hàn Giới.
— Cha: Minh Đế, tu vi Chân Thần
— Mẹ: Huyết Hậu, tu vi Chân Thần
— Biểu muội: Khổng Lan Du, tu vi Đại Thánh.
— Con trai: Trì Côn Lôn, chưởng khống không gian
— Con gái: Trì Khổng Nhạc, chưởng khống thời gian
— Thị nữ: Bạch Tô, Khổng Tuyên, Thượng Quan Tiên Nghiên, Liễm Hi
— Sư tôn: Tuyền Cơ Kiếm Thánh, Lôi Cảnh, Tu Di thánh tăng
— Đồ đệ: Hàn Tuyết, thể chất Thiên Cốt.
— Hảo hữu: Lạc Hư, Nhân Đà La, Mộ Dung Diệp Phong, Kim Vũ, La Thần...

Năng lực
— Võ đạo: Bách gia đại thánh ( vũ đạo tứ cảnh + ngư long cảnh cộng ngũ thứ vô thượng cực cảnh, thánh vương đại viên mãn )
— Tinh thần lực: 68 giai tinh thần lực đại thánh ( lôi thần tôn giả )
— Nhục thân: Nhục thân đại thánh, diễm thần chân trái, bán thần thể
— Kiếm đạo: Kiếm thập nhất, thiên kiếm hồn
— Đã độ kiếp: Tịnh diệt thần hỏa tẩy lễ, tứ cửu kiếp, bát cửu kiếp, sinh tử kiếp, địa kiếp, thiên kiếp, dung đạo kiếp
— Thể chất: Tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể ( Cánh tay trái dung hợp 10 đầu chữ vạn thanh long long hồn, cánh tay phải dung hợp 10 đầu táng kim bạch hổ hổ hồn ), bất tử huyết tộc ( Mười hai con Kim Dực ).
— Kinh mạch: 5 đầu thánh mạch, 10 đầu Huyết Linh mạch, 1 đầu hồn mạch, 1 đầu Luân Mạch, 33 đường kinh mạch ( Sau hấp thu hỗn độn chi khí, lấy thiên địa quy tắc, phản diễn ba mạch )
— Thánh đạo kết tinh: Bất Động Minh Vương thánh nguyên, kiếm đạo thánh nguyên, chưởng đạo thánh nguyên, quyền đạo thánh nguyên, tinh thần lực Thánh tâm, nhục thân đại thánh, thần chi mệnh cách
— Huyết khí ngưng binh: Chín chuôi huyết kiếm
— Huyết khí ngưng thú: Một rồng một voi
— Huyết khí ngưng trận: Thánh cấp huyết trận ( Chín mét )
— Thánh thể pháp tướng: Ngũ hành pháp tướng
— Võ đạo thánh tướng: Bất Động Minh Vương thánh tướng ( Cửu Thiên Minh Đế Kinh ), không gian thánh tướng ( Không gian quy tắc ), thời gian thánh tướng ( Thời gian quy tắc ), hình kiếm thánh tướng ( Kiếm đạo quy tắc ), Long Tượng thánh tướng ( Chưởng đạo quy tắc ), Lạc Thủy thánh tướng ( Quyền đạo quy tắc )
— Tinh thần lực thánh tướng: Lôi Thần Tôn Giả
— Thần ấn võ kỹ: Thời không thần võ ấn ký
— Nhân hồn: Thời không thánh hồn, tinh thần lực thánh hồn
— Quy tắc lĩnh ngộ: Không gian, Chân lý
— Ngưng tụ thánh ý: Âm dương ngũ hành thánh ý ( quyền đạo, chưởng đạo, ngũ hành thủy chi đạo, ngũ hành mộc chi đạo, ngũ hành kim chi đạo, ngũ hành thổ chi đạo / đỉnh tiêm nhị phẩm thánh ý ), hỏa chi đạo thánh ý ( tứ phẩm thánh ý )
— Thực vật ký thân: Thực thánh hoa
— Thiên địa kỳ vật: Tịnh diệt thần hỏa ( đế diễm ), hỗn độn chi khí, chân lý chi tâm, thần mộc chi tâm
— Luyện hóa thần huyết: Thần ấn chi nhãn, loan phượng thần ấn.

Tu luyện công pháp
— 33 Trọng Thiên: Thái ất thần công bảng bài danh đệ nhị.
— Cửu Thiên Minh Đế Kinh: Vương cấp công pháp, Minh Đế từng tu luyện, phàm là tu luyện công pháp này tu sĩ đều có thể ngưng tụ ra Bất Động Minh Vương thánh tướng, Côn Luân giới lục đại kỳ thư một trong, ba mươi ba trọng trời một bộ phận, chỉ có thể tu luyện đến vô thượng cảnh đại thánh.
— Thời Không Bí Điển: Phẩm giai không rõ, tu di thánh tăng lấy, bao hàm không gian chi lực cùng lực lượng thời gian các loại vận dụng, trong đó chú giải có ghi chín đại hằng cổ chi đạo đều là vô hình vô chất, chỉ có thể cảm ngộ mà không thể ngưng tụ ra thánh nguyên.
— Thời Gian Kiếm Pháp: Phẩm giai không rõ, tu di thánh tăng sáng tạo, ghi chép tại thời không bí điển bên trong kiếm pháp, bao hàm sát na không dấu vết, khắc độ bát biến, mười hai canh giờ, chu thiên luân hồi, huy nguyệt như ca, bốn mùa giao thế, năm xưa chi quang chờ kiếm pháp
— Vô Tự Kiếm Phổ: Phẩm giai không rõ, Thái Cực đạo chí cao Thánh Điển, tu luyện tới kiếm bảy đại viên mãn có thể phong làm Kiếm Thánh, Đạo gia một mạch, từ Côn Luân giới kiếm Đạo Tổ sư, Kiếm Tổ truyền xuống.
— Huyết Thần Đồ: Phẩm giai không rõ, tại Huyết Thần Giáo lĩnh hội, có thể dùng tại tu luyện nhục thân thành thánh, chung mở ra mười đầu Huyết Linh mạch ( Mở năm đầu tương lai liền có cơ hội nhục thân thành thánh, mở ra bảy đầu liền có cực lớn có thể trở thành nhục thân đại thánh )
— Dương Nghi Cửu Kiếm: Phẩm giai không rõ, Thái Cực đạo kiếm pháp, nhưng cùng âm nghi chín kiếm tạo thành âm dương lưỡng nghi kiếm trận ( Đạo gia mạnh nhất kiếm trận )
— Long Tượng Bàn Nhược Chưởng: Cao giai Thánh thuật, phật môn võ học, tổng cộng có mười ba chưởng, một thức sau cùng có thể so với Thần cấp võ kỹ ( Hiện đã tu luyện đến thứ mười ba chưởng: Long Tượng diệt thế )
— Thần Ma Trấn Ngục: Xuất từ thiên ma khắc đá 《 Thiên Ma Trấn Ngục Đồ 》, từ đê giai Thánh thuật đến vô thượng cấp cao giai Thánh thuật, chung thất trọng, thất trọng dung hợp thì có thể thành liền thần thông.
— ...

Thời không bảo vật
— Càn Khôn Giới: Nguyên là Càn Khôn Thần Mộc Đồ, từ Tu Di Thánh Tăng luyện chế mà thành, nội thế giới cùng ngoại giới thời gian so là 10: 1, có được tiếp thiên thần mộc cùng một con mèo đen khí linh tiểu Hắc cùng nhật nguyệt quan tài thủy tinh, thất tinh thần linh, thần thổ dược viên, Minh tông tổng đàn các cái khác sự vật. Đã hấp thu Thanh Long Khư Giới thế giới chi linh, bắt đầu diễn hóa thành càn khôn giới, một khi thành công tấn thăng sẽ phá đồ mà ra trở thành một cái thế giới chân chính, cần trương Nhược Trần trở thành nhục thân Thánh giả mới có thể dung hợp gánh chịu, nếu không càn khôn giới sẽ cùng Khư Giới đồng dạng trực tiếp bại lộ tại ngoại giới bên trong. Đã diễn hóa hoàn thành, thế giới tồn tại ở trương Nhược Trần trong khí hải. Trương Nhược Trần có thể mượn dùng Thế Giới chi lực, bộc phát ra viễn siêu bình thường chiến lực, này thủ đoạn tại Thiên Đình giới, công đức chiến trường, thú trời chiến trường đều không được cho phép sử dụng.
— Như Ý Bảo Bình: Nhân vật chính mình luyện chế không gian bảo vật
— Kim Quang Tàng Đại: Đoạt từ Thanh Long Khư Giới, bên trong chứa tất cả tài nguyên của Thanh Long Vương Triều.
— Nhật Quỹ: Thời gian chí bảo, nhân tộc một chút văn minh quốc gia, dùng để đo đạc thời gian đồ vật, cần dùng Thần thạch mới có thể mở ra, được từ tổ linh giới Thánh giả công đức chiến trường. Tu di thánh tăng vì đã từng chủ nhân, từng hấp thu tu thần thiên thần bản thể tinh hoa, sau tại mười vạn năm trước thần chiến bên trong tổn hại, khí linh biến mất. Mở ra lúc thời gian tỉ lệ đạt tới 365: 1, phạm vi bao trùm bởi vì bị hao tổn chỉ có thể bao trùm 120 Trượng.
— Tử Kim Hồ Lô: Chí tôn Thánh khí, vì thủy tinh hồ lô, hủy diệt kim dương, vũ không hàn băng thạch cùng tinh hạch luyện chế mà thành, đối trương Nhược Trần chiến lực tăng phúc. Lớn nhất nội bộ có được thời không tinh thạch, không gian Minh Văn cùng thời gian ấn ký tạo thành thời không đại trận, nội bộ cùng ngoại giới thời gian tỉ lệ là 9: 1.
— Thất Tinh Đế Cung: Huyết Tuyệt Chiến Thần tại đại thánh thời kì, cho mình luyện tạo một tòa Thánh Điện, là đã từng ở lại cùng chỗ tu luyện, bên trong bất luận một món đồ nào, đều đã bị uẩn dưỡng trở thành đại thánh cổ khí, hoặc là thần di cổ khí.

Vũ khí pháp bảo
— Trầm Uyên Cổ Kiếm: Tứ Nguyên Quân vương chiến khí /800 Năm trước Thanh Đế hạ lệnh dùng Côn Luân giới duy nhất một khối tạo hóa thần thiết chế tạo hai thanh tạo hóa sinh tử kiếm chi sinh kiếm, có thể thôn phệ luyện hóa những binh khí khác tăng lên tự thân phẩm giai. Tám trăm năm trước từng bị Thần khí khăng khít thần kiếm chỗ chặt đứt, hiện đã chữa trị.
— Nghịch Thần Bi: Trương Nhược Trần từ Lạc Thủy ngẫu nhiên thu hoạch được , tiếp thiên thần mộc từng đánh giá ẩn giấu đi vô cùng kinh người bí mật, là bất luận cái gì thần linh cũng vì đó đỏ mắt tuyệt thế thần vật, là trương Nhược Trần trước mắt mạnh nhất, cũng là không đến tuyệt cảnh tuyệt không vận dụng át chủ bài.
— Thanh Thiên Cung + Bạch Nhật Tiễn: Ngũ Nguyên Quân vương chiến khí, nguyên do Địa Ngục giới bất tử Huyết tộc thanh thiên bộ tộc đại thánh bên trong trận chiến đầu tiên thần ban ngày thiên quân chiến khí, trương Nhược Trần đoạt từ bất tử Huyết tộc thanh thiên Thái tử.
— Phật Đế Xá Lợi: Đại thánh cổ khí / Đến từ phật đế cùng Long Đế truyền thừa, đã bị trương Nhược Trần luyện hóa.
— Khai Nguyên Lộc Đỉnh: Thần di cổ khí / Thánh minh bên trong Ương đế nước trấn quốc Tổ Khí, dùng cho tế tự tiên tổ, tế tự chư thần, tế tự thiên địa, gánh chịu lấy đế quốc quốc vận. Thánh minh bên trong Ương đế nước hủy diệt về sau, Khai Nguyên hươu đỉnh cũng di thất, về sau được thăng chức Nguyệt Ma dạy đạt được. Trương Nhược Trần là tại bái nguyệt Ma giáo dưới cờ châu quang các phòng đấu giá, sắp mở nguyên hươu đỉnh đấu giá mua trở về. Hiện bị trương Nhược Trần dùng chỉ toàn diệt thần hỏa nung khô rơi vết rỉ xác ngoài hiển lộ bản thể, là một kiện màu xanh phỉ thúy phi phàm chiến khí, có thể bị 《 Cửu Thiên Minh Đế Kinh 》 Công pháp thánh khí khu động vận dụng, hiện tại nguyệt thần trong tay. Hư hư thực thực vì Côn Luân giới một trong thập đại thần khí Ngọc Hoàng đỉnh.
— Thủy Tinh Hồ Lô: Từ Côn Luân giới Thủy Chi Linh cây chuối tây trên thần thụ xen lẫn dây hồ lô ( Thủy tinh dây leo ) Kết xuất hồ lô, bên trong có đại lượng thủy linh Thánh Dịch cũng ghi lại sáu thánh lên trời rượu phối phương. Đã bị luyện chế thành Tử Kim Hồ Lô.

— ...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Trương Nhược Trần, nhược thủy tam thiên, minh kính vô trần.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Như thế nào mới là "Tuệ"?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Ài, như thế nào mới là "Trí"?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Ài, như thế nào mới là "Lượng"?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Ài như thế nào mới là "Lực"?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Ô nâu, nâu nấu nâu nầu nầu...

3 năm trước

Ma đạo vương bố đời

Ma đạo vương bố đời

Ma đạo vương đến nhaaaaaaaaaaaaa

4 năm trước

Ma đạo vương bố đời

Ma đạo vương bố đời

Ma đạo vương đến nhaaaaaaaaaaaaa

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

tieungu

tieungu

Tâm như niệm như ý, tất nhiên sẽ lòng có oán hận chất chứa,

4 năm trước

tieungu

tieungu

Tâm như niệm như ý, tất nhiên sẽ lòng có oán hận chất chứa,

4 năm trước

tieungu

tieungu

Tâm như niệm như ý, tất nhiên sẽ lòng có oán hận chất chứa,

4 năm trước

tieungu

tieungu

Tâm như niệm như ý, tất nhiên sẽ lòng có oán hận chất chứa,

4 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng

4 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng

4 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng

4 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng

4 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng

4 năm trước

Nguyệt Khuyết

Nguyệt Khuyết

Ta đi ngang qua đây để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước

Nguyệt Khuyết

Nguyệt Khuyết

Ta đi ngang qua đây để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Sống phải có mục đích báo thù cũng là mục đích a

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Để lại tia thần niệm làm gì thế ??

4 năm trước

Thần linh đỉnh phong

Thần linh đỉnh phong

Ta đã để lại thần niệm. Xong ta quay đầu rời đi.

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Ta đi ngang qua để lại một tia thần niệm!

4 năm trước

Lâm Phàm

Lâm Phàm

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok