Thái Cổ Thập Hung trong tiểu thuyết Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 1

Từ Tỉnh | | 22143

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết

    Trong tiểu thuyết Thế Giới Hoàn Mỹ của Thần Đông miêu tả mười điều cấm kỵ của Thái Cổ tồn tại, trên thực tế Tiên Cổ đã sớm tồn tại. Thái Cổ thân có thiên phú thần thuật cường đại, gọi là Thập Hung Bảo Thuật. Thập hung bảo thuật uy lực vô cùng, hơn nữa bị các chủng tộc khác tu tập cũng sẽ không giống như Bảo thuật khác uy lực đột nhiên giảm xuống, cho nên tu sĩ không muốn đạt được, bởi vậy khiến cho không ít bí cảnh thám hiểm cùng một ít môn phái độc chiếm thập hung Bảo thuật tiến hành đuổi giết. Thập Hung là một trong những bút mực và được Đông ca coi trọng nhất, từ lúc tiểu thuyết mới xuyên suốt cả quyển tiểu thuyết đến cuối cùng đều xuất hiện.

 

Thái Cổ Thập Hung trong tiểu thuyết Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 1

 

Thập hung gồm: Côn Bằng, Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Lôi Đế, Thiên Giác Kiến, Loan, Cửu U Tỳ, Cửu Diệp Kiếm Thảo, Đả Thần Thạch (biết cuối cùng). Tiếc nuối là Thạch Hạo không tập hợp đủ thập hung bảo thuật, còn thiếu hai loại.

Bên trong Thế Giới Hoàn Mỹ, Thái Cổ Thập Hung sở dĩ được xưng là Thập Hung, là bởi vì nó thân thể huyết mạch kỳ dị đủ cường đại, một khi bộc phát khủng bố vô biên, đều có lá bài tẩy cùng bản lĩnh. Nó là tồn tại đặc thù, một khi "cãi nhau" không thể ngăn cản, Chân Tiên có thể cùng Tiên Vương liều mạng, tiên vương thì có thể lấy một địch mười. Thập hung đều thân thể cường đại thiên phú thần thuật được xưng là: Thập hung bảo thuật, để cho chúng tung hoành thời đại Thái Cổ, thực tế đều là tiên đạo cao thủ đã trải qua tiên cổ đại chiến, thân thể đạt tới cường độ Tiên Vương, Nguyên Thần hơi yếu, một khi "cậy hung" chính là Chân Tiên Vương đều kiêng kỵ, trong đó mười hung thủ xếp hạng hàng đầu chính là Chân Long Vương.

Thập hung bảo thuật được các chủng tộc khác tu tập vẫn có thể phát huy uy lực cực lớn. Thái Cổ đã là thập hung mạt thế, thập hung tồn tại năm tháng cực kỳ cổ xưa, rất khó nói rõ bọn họ bắt nguồn từ đời nào. Có người sinh ra ở cửu thiên thập địa, có người sinh ra ở Tiên Vực. Thủ đoạn đối phó với Thạch Hạo của thi thể Hắc Ám Nguyên Đầu đại bộ phận đều là hình thể cùng diệu thuật trong thập hung, rất bắt mắt, cũng rất kinh người. Mười vị thập hung nghi ngờ có liên quan đến thi hài Tiên Đế (thi hài tiên đế là người tồn tại lâu nhất trong Thế Giới Hoàn Mỹ được biết đến, thi hài Tiên đế ở kỷ nguyên đã có mười hung, hơn nữa thi hài tiên đế hội mười loại thập hung bảo thuật).

Mục lục

1. Côn Bằng tộc

Một trong thập hung, tộc này bắt đầu ở Tiên vực, hình thái có thể cá có thể điểu (hoặc nói có thể côn có thể bằng) loại bằng mạnh nhất, nắm giữ thái dương thái âm lực. Hoặc chìm vào hỗn độn, hình như cá lớn, toàn thân đen nhánh, lưng mênh mông vô hạn không biết mấy vạn dặm. Hoặc hóa thành bằng, toàn thân vàng óng áng xen kẻ sọc đen, xuyên qua tinh hà, khổng lồ vô biên.

Côn Bằng Vương: nó so với thập hung Nữ Côn Bằng toàn thịnh còn cường đại hơn, trước hai kỷ nguyên nó đã bước vào Tiên Vương, bởi vì nguyên nhân nào đó khiến hắn ngã xuống, lưu lại một chấp niệm còn sót lại đến Loạn Cổ kỷ nguyên (giống như Cấm Khu chi chủ lưu lại chấp niệm còn sót lại đến cuối thời kỳ Loạn Cổ kỷ nguyên), khi Hoang bị ba vị tuyệt đỉnh Tiên Vương Ngao Thịnh ngăn cản, hắn vì bảo hộ Hoang mà bị Ngao Thịnh triệt để giết chết, chấp niệm vĩnh viễn biến mất trong thiên địa.

Nữ Côn Bằng: Thế hệ cuối cùng của thập hung Côn Bằng. Nàng ở tiên cổ một trận trọng thương sắp chết, ở Loạn Cổ Sơ còn bị Tiên Điện Chân Tiên cùng ba đạo thống chân tiên khác suất lĩnh một ít nhân đạo đỉnh phong cường giả ở nơi nào đó phục kích nàng, nàng khi triệt để đánh tàn phục kích mình bốn vị Chân Tiên cũng thân trong Tiên Điện Chân Tiên Chiết Tiên Chú, bởi vậy tránh vào hạ giới. Vừa đến hạ giới không lâu đã vì Chiết Tiên Chú phát tác mà ngã xuống (ngày chết là thời kỳ Thái Cổ trong Loạn Cổ kỷ nguyên), vũ khí bản mệnh của nàng Thiên Hoang cùng Côn Bằng bảo thuật liền bỏ lại trong di tích Côn Bằng sào ở Bắc Hải hoang vực. Thiên Hoang Chí bảo vô thượng, vẫn là một trong thập đại binh khí của Thái Cổ, đi theo Nữ Côn Bằng chinh chiến cả đời vũ khí bản mạng, một thanh đại kích màu đen uy phong lẫm lẫm, trong hai lần đại chiến cuối cùng của đời Nữ Côn Bằng nó gãy thành ba đoạn, sau khi Nữ Côn Bằng chết đã bỏ lại nó ở trong di tích của Bắc Hải Côn Bằng Sào. Sau đó nó được Thạch Hạo lấy được.

Côn Bằng Tử: mẫu thân Nữ Côn Bằng, bị Nữ Côn Bằng thả vào hỗn độn, qua mấy trăm vạn năm mới xuất thế. Nó chân thân được xưng là bất diệt sinh linh, cùng Tề Đạo Lâm giao hảo. Chủ thân của nó đã tiến vào ba ngàn đạo châu Cấm Khu, thứ thân nằm ở ba ngàn Đạo Châu tội châu thành lập Côn Môn. Nàng hiện đang mất tích và suy đoán rằng nàng ta chưa chết. Đến kết cục, Đông ca cũng không lấp đầy cái hố này.

Tuyệt kỹ của tộc: Một trong mười hung của [Côn Bằng Bảo Thuật], là bảo thuật truyền thừa hoàn chỉnh của Ngao Bằng. Có thể diễn hóa côn, bằng nhị hình, chưởng âm dương diễn biến tinh diệu, nó còn chứa đại dương vô lượng cùng thái âm thái dương lực, vả lại có thể phát huy côn bằng cực nhanh. Được biết tán thủ tuyệt kỹ (Thái Dương quyền, Thái Âm chưởng, Mười Vạn Thần Vũ Hóa Kiếm Lô, Chân Vũ Kiếm duy nhất, Kim Tuyền Sóng Gợn Công, Thanh Thiên Bằng Thuật, Huyễn Bằng Thuật, Thần Bằng Cương Phong, Kim Bằng Sí, Côn Bằng Chi Tốc, Dương Âm Cân Thuật, Đại Hải Vô Lượng v.v...). Tán thủ Hoang sớm từng đạt được có Thanh Thiên Bằng Bảo Thuật, Huyễn Bằng Thuật, Thần Bằng Cương Phong và các loại bằng hệ bảo thuật khác, lại ở Bổ Thiên Các tập được Kim Tuyền Sóng Gợn Công. Sau đó Hoang tự mình biểu diễn một loại Côn Bằng thuật (tên không rõ). Sau đó Hoang đi tới Bắc Hải Côn Bằng Sào, theo Côn Bằng trẻ tuổi tu hành pháp môn tu luyện, cuối cùng Hoang ở Hóa Ma động đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của nó. Đây là thập hung bảo thuật hoàn chỉnh đầu tiên tập hợp đầy đủ, cũng là một trong những bảo thuật mạnh nhất của Hoang tiền kỳ. Những người được biết đến là giữ nó hoàn chỉnh: thi hài Tiên đế, chủ cấm khu, Liễu Thần, Côn Bằng vương, Nữ Côn Bằng và trượng phu, Côn Bằng tử, Hoang, mẹ con Thanh Lân Ưng, Tiểu Thạch Đầu (Hoang truyền thụ)

2. Chân Long tộc

Nguyên thập hung đứng đầu, Chân Long tộc còn được xưng là Tiên Vương chi tộc, mỗi con Chân Long trưởng thành đến cuối cùng đều sẽ trở thành Tiên Vương, rất nhiều chủng tộc đều có thể tiến hóa với Chân Long, nhưng cho dù hơn mười con cùng tồn tại trên đời, cuối cùng thường thường chỉ có một cái có thể đoạt được chân danh duy nhất. Trong thời kỳ tiên cổ có hai con rồng tranh đoạt Chân Long Danh, kẻ thất bại thiên hạ thứ hai bị trấn áp trong rừng rậm Thiên Thú. Có Hắc Ám Ma Long đầu nhập vào dị vực. Bảo thuật Chân Long hoàn chỉnh gần như không ai có thể có được, nhiều nhất là nắm giữ mấy thức tán thủ trong đó.

Phụ thân của Xích Long Cát Cô: Tộc trưởng Chân Long tộc, chân long đời cuối cùng: trong thời Kỳ Tiên Cổ nó cùng thiên hạ đệ nhị tranh đoạt chân danh duy nhất, nó hơi thắng nửa chiêu đoạt, cũng là vị rồng cuối cùng đoạt được Chân Danh. Hắn là tiên vương chân chính còn đoạt được thứ nhất trong mười hung (trước mắt nhi tử mới đến cấp độ thập hung, còn chưa trưởng thành đến mức có thể vượt qua hắn) Tiên Cổ cuối năm dị vực xâm lấn cửu thiên thập địa bị mấy Bất Hủ Vương vây công giết chết nhưng cũng giết địch vô số (khi đối mặt với ba Bất Hủ Vương vây công vẫn có thể phản kích.

Một vị trong Chân Long tộc: Nó cùng với một vị nữ tiên (nghi là đồng bạn) cùng nhau bỏ mạng trong hồ Hỗn Độn Văn của Tiên Cổ (xuất phát từ "Thế Giới Hoàn Mỹ" chương 950: Hỗn Độn Văn Hồ).

Hắc Ám Ma Long: còn gọi là Hắc Ám Tà Long từng thuộc về Cửu Thiên Thập Địa. Lúc Tiên Cổ đại chiến nó đào tẩu đến dị vực, trở thành thượng khách dị vực. Khi Thạch Hạo diệt dị vực, nó là chân tiên cực hạn cách tiên vương chênh lệch một bước, nó đã bị Thục Tổ chém giết.

Xích Long Cát Cô: Di tử của Chân Long đời cuối cùng thuộc về thập hung hậu đại, thân ở hạ giới, là đệ tử duy nhất của Hoang trước mắt, vẫn đi theo Hoang, hắn cùng tiểu Thiên Giác Nghĩ, Kỳ Lân giao tình không thể nghịch. Sư phụ ngủ say 50 vạn năm vẫn cùng tiểu nghĩ thủ hộ thiên đình, sau đó được Bàn Vương trợ giúp đi tới Tiên Vực, hiện giờ đã là Chân Tiên, từ Hoang đạt được hoàn chỉnh Chân Long bảo thuật truyền thụ cho hắn, bất quá chính hắn cũng sớm mò mẫm ra ấn ký trong máu của mình, hai tướng chứng thực phát hiện mình phỏng đoán cũng không sai. Vô luận hắn hay tiểu Thiên Giác nghĩ đều tiên thiên không đủ, trước khi sinh ra đã bị người nhà hại, cũng may dưới sự trợ giúp của Hoang trợ hậu thiên đều bổ sung. So với hậu duệ của các cường giả Tiên Cổ khác thì không may mắn như vậy. Tam đế mang theo đại quân tập kích đã đến cấp độ thập hung, cuối cùng trở thành tiên vương.

Thiên hạ đệ nhị: hình thái tiến hóa khác nhau một vị Chân Long khác, năm đó nó cùng phụ thân của Xích Long tranh đoạt chân danh duy nhất, giết khó phân thiên động địa, thua một nửa thức cho chân long đời cuối cùng nhưng không che giấu uy danh của nó. Nó là một chi mạch quan trọng của Chân Long tộc, nguyên thủy cự long tộc, hình thể khổng lồ sinh ra có một đôi cánh, bốn cái cự trảo, nếu không nhìn kỹ giống như là một con tê tê khổng lồ, lân phiến sâm sâm, toàn thân tuyết trắng, bất quá đầu như rồng, đây cũng là một loại rồng (nghi là Ứng Long hoặc Tây Phương Long) con ngươi mở ra, hung quang lộ ra, sát khí đằng đằng, long nhãn như chuông đồng chớp động làm cho người ta tim đập nhanh. Lỗ mũi có thể phun khói trắng ra ngoài, ánh mắt nhỏ quá hèn mọn. Một đời tiên vương, dũng quan thế gian, uy mãnh dám cùng cường giả vô thượng chém giết. Được mọi người gọi là Điểu gia là một trong hai lão nhân hư thần giới (Điểu gia thường ngày hi hi ha ha không có chính hình, rất khó làm cho người ta liên tưởng đến thân phận giữa hai người là một sinh linh, rất nhiều người đi qua Hư Thần giới đều có loại tình cảm đặc thù đối với nó cùng tinh anh đại gia hai vị lão gia hỏa, rất nhiều năm không gặp rất là hoài niệm, rất lâu trước kia nó đã từng nói hoang nói hai người vốn không thuộc Hư Thần giới, chân thân ở nơi nào đó bên ngoài).

Vào cuối tiên của Tiên Cổ, nó tham gia đại quyết chiến tranh phong với chư vương dị vực, cuối cùng bị kiếp chết rơi vào hồ nước sâu nhất trong rừng rậm Thiên Thú, trên đầu cắm một cây rỉ sét loang lổ chiến mâu là vết thương trí mạng, toàn thân bị xiềng xích trói chặt trấn áp nó. Nó bị thương quá nghiêm trọng làm cho chủ nguyên thần không còn, chỉ còn lại thân thể còn sót lại linh hồn ấn ký, có thể làm cho thân thể còn sống liền rất không dễ dàng. Nó và Nguyên Thần tinh bích ngoài ý muốn tiến vào Hư Thần giới lại bị ăn mòn dẫn đến ý thức xảy ra vấn đề quên đi quá khứ. Ở Hư Thần giới ngẩn người chính là một kỷ nguyên ở phiến hắc ám lao lồng này trông coi những hồn phách bị trấn áp này (nhóm người này lai lịch rất lớn, năm đó tiên vương uy danh hiển hách của Tiên Vực dấn thân vào bóng tối cùng địch thủ công phạt Tiên Vực, tạo thành phá hư thật lớn, cuối cùng trong Tiên Vực có tiên vương cự đầu ra tay đem toàn bộ trấn áp, khóa lại Nguyên Thần, trấn áp ở Hư thần giới làm cho bọn họ hóa đá, khó có thể tránh thoát. Thủ hạ của bọn họ hơn mười lộ thần tướng, chiến soái bị áp vào Hư thần giới, Nguyên Thần bị phong ấn trong bình ngói. Bởi vì từng vì Tiên Vực Vương có công tích, không đành lòng đem trấn giết, hy vọng có biện pháp đem bọn họ đánh thức cứu trở về, cho nên không giết chết. Hoang Hậu biết: Trong đó có vài người vốn là Hắc Ám sinh linh bất quá vẫn sống ở Tiên vực chưa từng bị phát hiện, thế lực hắc ám đã thẩm thấu vào tiên vực cũng không phải là tin tức tốt cực kỳ tồi tệ, Tiên Vực không phát hiện bọn họ thân là Hắc Ám Giả. Hắc Ám Vương Giả nói, kiếp này tiên vực và các chư giới đều phải bị diệt, quy về hắc ám hóa thành vĩnh hằng chi thổ, hắc ám ở khắp mọi nơi, hắc ám là chư thiên cuối cùng về tận nhà).

Trong lúc ngủ say, tiên vương có tiên vực cấu kết giới hải sinh linh để cho lồng giam bị phá vỡ, bọn họ mạnh mẽ mang đi những hồn phách bị trấn áp kia, vì thả sinh vật trong thiên lao cái gì cũng dám làm, Hư Thần giới bị nghiền nát không cách nào ở lại nó cùng Tinh Bích ở trong Giới Hải lang thang nhiều năm suýt nữa bị lạc ngã ngã xuống, hoang cho nó cùng Tinh Bích phục dụng Cửu Sắc tiên đan mới kịp thời qua lại hai người Nguyên Thần: Nguyên Thần nghe được triệu hoán cứ như vậy đánh xuyên qua giới bích chạy về thân thể phục sinh cũng nhớ lại tất cả khôi phục ký ức. Cũng gia nhập Thiên Đình trở thành chiến lực đứng đầu (hoang cùng nó cùng Tinh Chương đều giao tình mạc nghịch, cho nên sẽ không có ngăn cách, có thể chặt chẽ mà thân thiện đến cùng một chỗ chân chính lớn mạnh Thiên Đình. Hoang nói cho nó biết phương pháp tu luyện của nó và Tinh Chương về lục đại bí cảnh, tương lai đại chiến quá tàn khốc, hoang hy vọng người bên cạnh càng mạnh càng tốt. Sau khi nó cẩn thận tìm hiểu, vô cùng rung động, lấy thân là một hệ thống giống có tính lật đổ rất lớn).

Khi Tam Đế mang theo đại quân tập kích, nó phụ trách bảo vệ Tiểu Thạch Đầu, nó cùng Tiên Kim đạo nhân bị vây công đều bị thương nặng, bị hắc ám ăn mòn thân thể, một mực ngồi ở cửa ải chết. Khi Tiểu Thạch Đầu lựa chọn Huyết Tế kéo vết thương giết ra, lão binh thành mảnh chết trận, nó cuối cùng chết trận một đầu ngã xuống giữa không trung máu nhuộm đỏ mặt đất.

Tuyệt kỹ của tộc này: Một trong mười hung thủ của Chân Long Bảo Thuật, chân long hoàn chỉnh truyền thừa bảo thuật, đã biết tán thủ tuyệt kỹ (Dẫn Long thủ, Ngự Long thuật, Long Ngâm thuật, Chân Long trảo, Long quyền, Thần Long vẫy đuôi, Long Động cửu thiên, Chân Long Khốn Thiên thuật, Hắc Long Đoạn Thương Vũ v.v...). Nó hoàn chỉnh gần như không ai có thể lấy được, nhiều nhất là nắm giữ mấy thức tán thủ trong đó (bao gồm cả Hoang đầu cũng chỉ có được Long Ngâm Thuật cùng Chân Long Trảo, hai chiêu tán thủ này là hoang vu ở Nguyên Thiên bí cảnh đạt được). Sau khi Hoang đột phá chuẩn Tiên Đế Cảnh thất bại liền bái phỏng các lộ cường giả Tiên Vực thảo luận bí mật thành đế, trong quá trình này từ trong tay một vị tiên vương lâu đời không phải Long tộc đổi đến Chân Long bảo thuật hoàn chỉnh cũng đồng thời truyền cho đồ đệ Xích Long, bất quá Xích Long cũng sớm mò mẫm ra ấn ký trong máu của mình, hai tướng chứng minh phát hiện mình phỏng đoán cũng không sai. Vô luận Xích Long hay Tiểu nghĩ đều tiên thiên không đủ, trước khi sinh ra đã bị người gia hại, may mắn ngày mốt đều bổ sung. So với hậu duệ của các cường giả Tiên Cổ khác thì không may mắn như vậy. Hoang muộn nhất bổ sung đầy đủ thập hung bảo thuật, bốn cái hoang còn lại cũng không có bổ sung đầy đủ. Những người được biết đến là nắm giữ nó hoàn chỉnh: thi hài tiên đế, cấm khu chi chủ, Liễu Thần, Tiên Cổ ở Hỗn Độn Văn Hồ một đời chân long cùng đồng bạn Nữ Tiên Vương, Tiên Vương lâu đời của Tiên Vực Phi Long tộc (Hoang dụng bảo vật cùng hắn đổi thành hoàn chỉnh Chân Long bảo thuật), phụ thân của Xích Long Cát Địch, thiên hạ đệ nhị, tiên vực cổ điện chủ nhân Cửu Đầu Quái, Hắc Ám Ma Long, Thập Quan Vương Thiên Tử, Hoang, Xích Long Cát Đầm, Tiểu Thạch Đầu (Hoang Truyền Thụ).

3. Phượng Hoàng tộc

Một trong thập hung, còn gọi là Bất Tử Thần Hoàng, Cổ Phượng, Thiên Phượng, Chân Hoàng, Ngũ Sắc Thần Hoàng, có hậu duệ hỗn huyết Ngân Hoàng, Tuyết Hoàng (Ngân Hoàng có thể tiến giai thành Tuyết Hoàng), trứng tiên sau khi bị ô nhiễm sẽ hóa thành Đọa Lạc Huyết Hoàng thị sát.

Thập hung phượng hoàng đời cuối cùng: ở tầng mười hung tiên cổ cuối năm chết trận

Hoàng Nữ: Thạch Hạo Mộng trở về Tiên Cổ quen biết, chết trận ở tiên cổ cuối năm

Đọa Lạc Huyết Hoàng tộc: Trứng tiên của Phượng Hoàng bị bẩn hơn nữa sinh ra phượng hoàng khác, tộc điên cuồng thị sát không thể khống chế, tộc này từng thuộc về cửu thiên thập địa này. Lúc tiên cổ đại chiến, thủy tổ tộc này đào tẩu đến dị vực, trở thành thượng khách dị vực tọa. Hiện đang ở phần thiên chi địa, lúc Thạch Hạo diệt dị vực, thủy tổ tộc này là Chân Tiên cực hạn cách tiên vương một bước, nó đã bị Thục Tổ chém giết. Đọa Lạc Huyết Hoàng Thủy Tổ từng kết hợp với "Sư Tử Cổ Tổ" của Cổ Tăng nhất mạch sinh ra hậu duệ là: Huyết Hoàng Sư

Tuyệt kỹ của tộc: Phượng Hoàng, một trong mười hung, Phượng Hoàng. Đã biết tán thủ tuyệt kỹ (Chân Hoàng Bất Tử Thân, trăm ngày thập hoàng niết bàn thuật, Phượng Minh Âm, Phi Hoàng Trảo, Thiên Phượng lực...). Hoang ở Hư Thần giới đạt được mười khối thanh đồng sau đó đi tới chỗ sâu nhất Hư Thần giới đổi được nó hoàn chỉnh. Người được biết là nắm giữ nó hoàn chỉnh: thi hài tiên đế, chủ khu cấm, Liễu Thần, thập hung phượng hoàng đời cuối cùng, Hạc Vô Song, Đọa Lạc Huyết Hoàng Thủy Tổ và Đọa Lạc Huyết Hoàng tộc, Hạc Vô Song tọa kỵ Huyết Hoàng Sư, Hoàng Nữ, Tống Tiên, Hoang, Xích Long, Chu Lâm (Hoang Truyền Thụ), Tiểu Thạch Đầu.

4. Lôi Đế

Một trong mười hung. Khống chế Lôi Trì, chủ chưởng sát phạt, năm đó được xưng là cường giả hậu khởi có tiềm lực nhất, là thập hung trẻ nhất (cũng là hình người duy nhất thập hung, nghi ngờ không có tộc quần, hắn bắt đầu từ cửu thiên thập địa, sống sót đến năm Loạn Cổ). Chính là bởi vì tiềm lực rất lớn, cho nên được xưng là Lôi Đế (nếu không, ai dám có loại danh hiệu này?). Hắn nắm giữ Lôi Đình, được xưng là đại thiên chấp pháp, bầu trời thể hiện ý chí của ông trời, thật sự làm cho hắn trưởng thành đến cuối cùng, khi xưng vương làm tổ, khắp nơi đều sẽ kiêng kỵ. Chính vì hắn bất phàm, hậu kình kinh người, gặp phải Bất Hủ Vương dị vực toàn lực diệt sát. Hơn nữa là phục kích đê tiện đến đối phó hắn, làm cho hắn chết trận sớm (hay là chết thảm). Lôi Linh nhất tộc sau khi hắn chết một kỷ nguyên mới tìm được thi thể của hắn, Thạch Hạo ở trước cửa Tiên Vực nhìn thấy Lôi Linh thủ hộ thi thể tiến vào tiên môn, sau đó lại ở trong luân hồi nhìn thấy Lôi Đế (tương truyền là Tiên ngay cả Nguyên Thiên chí tôn cũng muốn nghiên cứu kỳ pháp, Thạch Hạo ở Nguyên Thiên bí cảnh phát hiện dấu vết của hắn, có thể xuất phát từ khu vực thần bí, nắm giữ pháp tắc tiên đạo, có thể diễn hóa lôi kiếp chúa tể chúng sinh, lôi đế bảo thuật cùng Lôi Đế Giáp Trụ của nó là Hoang nắm giữ, cũng là một trong mười hung thủ thần bí nhất hiện nay). Nó nghi ngờ là tộc nhân đến từ Lôi Linh tộc

Thập hung lôi đế đời cuối cùng: Lôi Linh tộc cái thế cường giả, tiên cổ cuối năm gặp phải nhiều Bất Hủ chi vương vây công. Vào thời kỳ Loạn Cổ hậu kỳ, thi thể của hắn bị mấy trăm lôi linh mang vào tiên vực.

Tam đại anh linh: Ba con Lôi Linh bên cạnh Thạch Hạo. Thạch Hạo từ Vương gia lấy được ba con Lôi Linh, trong đó có hai cái Lôi Linh dung hợp Thiên Tâm ấn ký thất bại chết đi, điều thứ ba Lôi Linh chết trận khi Tam Đế xâm lấn Tiên Vực. Nghi ngờ vẫn còn hy vọng sống lại

Tuyệt kỹ của tộc: Một trong mười hung của Lôi Đế là Lôi Đế truyền thừa bảo thuật hoàn chỉnh, nó chính là chí cao áo nghĩa của Lôi Đạo, đã biết tán thủ tuyệt kỹ (Cửu Thiên Kiếp Quang, Lôi Phạt, Lôi Đình Hóa Tinh Thần, Lôi Đế Chỉ...). Hoang ở Nguyên Thiên bí cảnh đạt được nó hoàn chỉnh. Nó là thập hung bảo thuật hoàn chỉnh tập hợp đầy đủ thứ hai của Hoang. Những người được biết đến là giữ nó hoàn chỉnh: thi hài tiên đế, chủ khu cấm, Liễu Thần, thập hung lôi đế đời cuối cùng, hoang, ba con Lôi Linh, Mục Thanh (Hoang truyền thụ), tiểu thạch đầy (Hoang truyền thụ).

5. Thiên Giác Nghĩ tộc

Một trong thập hung, không phải kiến chân chính, thuộc về sinh vật hình người, tộc bắt đầu từ Tiên Vực, đại hung tuyệt địa thuộc về thiên giác kiến tộc là tổ địa của tộc, bất quá sau khi tộc diệt vong tổ tiên chìm xuống, làm cho nơi này ẩn chứa sát khí vô cùng, bởi vậy lưu lạc đến cửu thiên thập địa, lực lượng của tộc này được xưng là thiên hạ đệ nhất hòa lực cực hạn là sinh linh có lực lượng lớn nhất từ trước đến nay, vô cùng so sánh, khủng bố vô biên, có thể lực phá càn khôn, có thể lật đổ Cửu Trọng Thiên, chỉ lấy lực lượng mà luận so với Chân Long còn lớn hơn rất nhiều, cái gọi là một lực hàng mười hội đủ có thể sinh sinh đánh bạo đối thủ. Đồng thời sinh mệnh lực bàng bạc, trọng yếu nhất chính là đặc thù bẩm phú cuồng hóa, một khi bị chọc giận sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng làm cho thực lực của nó sẽ tăng vọt, bao gồm cả nguyên thần lực cũng theo đó tăng lên một mảng lớn. Chiến lực của nó trong thập hung cũng là số một số hai (xuất phát từ tiểu thuyết 1282 chương lực Bạt Nguyên Mẫu đỉnh). Đến thời đại Hoang trưởng nó đã tuyệt tích từ lâu, không thể hiện ra, nhưng có rất nhiều di chủng của nó lưu lại: trong đó Thái Cổ thần nghĩ, độc giác tiên hai loại thái cổ hung trùng đều là hậu duệ của nó tiến hóa thành.

Lão Thiên Giác nghĩ: Thời kỳ Tiên Cổ hắn là lực lượng số một, không phải tiên vương lại có thực lực tiên vương, tu luyện có nửa đầu Bất Diệt kinh, vũ khí Nguyên Mẫu đỉnh, hắn ở tiên cổ cuối kỳ trận đánh một chém giết nhiều bất hủ, cuối cùng bị ba vị Bất Hủ chi vương thực lực không kém hắn vây công trọng thương sắp chết, tọa hóa vào đầu loạn cổ, từng ở trong thời gian dài sông cùng Thạch Hạo thân ở trong kỷ nguyên đế lạc cách vạn cổ gặp nhau. Đời cuối cùng thập hung trong con nối dõi nhiều nhất một vị (ít nhất mười vị trí, trước mắt chỉ còn lại tiểu nhi tử còn sống: Tiểu Thiên Giác nghĩ sống, trước mắt cảnh giới đã bị nhi tử vượt qua).

Tiểu Thiên Giác nghĩ: hắn là người duy nhất sống sót cũng là người được cưng chiều nhất trong số rất nhiều nữ nhi của Thiên Giác nghĩ, trong trận chiến Tiên Cổ được phụ thân che chở trở thành một trong số ít người sống sót (vô luận là Xích Long hay là hắn đều tiên thiên không đủ, trước khi sinh ra đã bị người gia hại, may mà dưới sự trợ giúp của Hoang hậu thiên đều bổ sung). Ngủ say một kỷ nguyên sau đó tái xuất, tỉnh lại vào cuối kỷ nguyên Loạn Cổ cùng đám người Thạch Hạo xưng huynh gọi đệ. Từ khi Bất Diệt Phong cướp lấy Bất Diệt Kinh gặp được Hạc Vô Song biết được nó là đại cừu nhân, cả đời đều lấy Hạc Vô Song làm chấp niệm (đây trở thành động lực lớn nhất trên con đường tu đạo của hắn, chấp niệm cũng sắp làm cho hắn ngẩn người, nếu không thể chính diện đánh bại chém giết Hạc Vô Song, hắn cả đời cũng không thể buông bỏ).

Năm mươi vạn năm sau, bởi vì Vô Song trở thành Tuyệt Đỉnh Bất Hủ Vương. Chân Tiên hắn căn bản giết không chết Vô Song, khiến hắn bị kích thích rất lớn cũng kích phát ý chí chiến đấu vô cùng của hắn. Hắn không tiếc liều chết tiến vào đại hung tổ mài giũa bản thân. Hắn mời Thạch Hạo trấn Phong Hạc Vô Song Nguyên Thần, ngày sau hắn tự mình đoạn tuyệt. Bởi vậy đi tới tổ địa tu luyện tám mươi vạn năm mới thành công thăng cấp thập hung cấp độ (bởi vì Thiên Giác nghĩ tộc lại tu luyện nghi ngờ phiên bản đầy đủ bất diệt kinh làm cho hắn thân thể vô địch, Nguyên Thần hơi kém tiên vương một bậc), phụ thân đã có thể thay thế. Hoang thỉnh Hắc Ám Liễu Thần đi theo hắn, cũng may thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn, cho nên hắn có thể đi tới hôm nay một phần nguyên nhân là bởi vì huynh đệ Hoang) cuối cùng chém giết Vô Song vì thân nhân báo thù, ở Tam Đế mang đại quân tập kích đã hoàn toàn vượt qua phụ thân thăng cấp Chân Tiên Vương, mà chiến lực lúc này lại có thể ngạnh liệt tiên vương cự đầu (cùng ở Tiên Vương cảnh Cùng Với Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương là cùng một chiến lực, lúc này cùng thế hệ trở thành tiên vương còn có: Tiên Tiên, Tiểu Thạch Đầu, Thập Hung cấp độ: Thái Âm Ngọc Thỏ, Tần Hạo, Tiểu Kỳ Lân, Xích Long, Yêu Nguyệt công chúa, Độc Cô Vân, Ninh Xuyên).

Tuyệt kỹ của tộc này: Một trong mười hung của Thiên Giác Bảo Thuật, thiên giác nghĩ hoàn chỉnh truyền thừa bảo thuật, không thích hợp cho các chủng tộc khác tu luyện cơ hồ khó có thể đại thành, tình huống khi Đào Tiên từng thi triển nó (lực lượng Cái Thế một bàn tay đánh về phía trước, hư không rách nát, lực lượng cuồn cuộn như sóng biển mà dùng). Những người được biết đến là nắm giữ nó hoàn chỉnh: thi hài tiên đế, chủ khu cấm, Liễu Thần, phụ thân của tiểu Thiên Giác nghĩ, các tỷ tỷ muội muội của tiểu Thiên Giác nghĩ, tiểu Thiên Giác nghĩ, tiên, hoang (kiến sừng cũ truyền thụ hoang), đá nhỏ.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Mình đế

tịch cung Mình đế

Thập hùng hình như đâu có loan đâu

một năm trước

Thanh Vũ

thác cương Thanh Vũ

Thập Hung bảo thuật Hoang còn thiếu vài cái, tiếc a...

một năm trước

Phong Thiên Đế

hoa cái Phong Thiên Đế

Không thấy đứng đầu Thập Hung là Cửu U nhỉ

2 năm trước

Tiến123

phàm nhân Tiến123

đoạn thành chân tiên sang dị vực tìm hỏa linh nhi xong chém nửa người con chó là cửu u ngao đang niết bàn. với sau khi thành tiên xương sang dị vực giết cửu u ngao
Tiểu Tử

huyền mệnh Tiểu Tử

bài viết rất hay với viết rất kĩ luôn

2 năm trước

nhàn vân dã hạc

uẩn thể nhàn vân dã hạc

lâu lâu cày lại bộ này vẫn hay :)))

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok