Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Phần 1

Táng Địa | | 11395

Tóm tắt Tiên hiệp

Chào các đạo hữu, sau một thời gian Tam Thốn Nhân Gian hoàn thành, Ngũ Gia cũng xin viết vài dòng tổng kết theo cách hiểu của mình, cũng như một số cảm nhận sau khi đọc xong. Xin chia sẻ cùng các đạo hữu!!

Có thể nói bộ Tam Thốn Nhân Gian này mặc dù thành tích không tốt, cũng có rất nhiều điểm theo mình là “sạn”, nội dung có vẻ chấp vá nhiều thứ, nhưng bộ này có một điểm rất hấp dẫn về cuối truyện, đó là bí ẩn về thế giới, về đại vũ trụ mà tất cả nhân vật chính trong truyện Nhĩ Căn tồn tại. Kết thúc bộ này, chúng ta cũng đã có cái nhìn sơ lược về Đại Vũ Trụ này.

Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Phần 1

 

Hiện tại, mình tạm tổng kết về không gian và thời gian tuyến của 5 bộ truyện Nhĩ Căn như sau:

1. Không gian:

-To lớn nhất, bao hàm tất các thế giới, tính tới hiện giờ chính là Hoàng Thiên Tinh Hoàn. Nơi đây tồn tại cường giả cấp độ Hoàng Thiên Cảnh trở lên (Bước thứ 10 trở lên). Giới này rất lớn, không thể tưởng tượng :3.

– Tiếp theo đến là Hậu Thổ Tinh Hoàn, này là một giới rất rất nhỏ nằm trong Hoàng Thiên Tinh Hoàn. Giới này chỉ chịu được tu vi tối đa là Hậu Thổ Đỉnh Phong – Tương đương bước thứ 9 đỉnh phong. Tu vi đạt bước thứ 10 mới có thể đột phá đi ra ngoài giới. Bên trong giới này tồn tại vô số Đạo vực, mỗi đạo vực lại tồn tại vô số Tinh vực, mỗi tinh vực lại có vô số Đại Vũ Trụ – 5 nhân vật chính đều thuộc cùng 1 Đại Vũ Trụ nào đó nhưng không có mệnh danh cụ thể.

– Đại Vũ Trụ (của 5 nhân vật chính): Trong này lại có rất nhiều đạo vực, rất nhiều thế giới. Sinh mạng đầu tiên của Đại Vũ Trụ này chính là Đế Quân, sinh mạng thứ 2 chính là Anh Vũ – Ngũ Đạo – Ngũ Gia (Đế Quân nguồn gốc không thuộc Đại Vũ Trụ này nhưng là sinh mạng đầu tiên xuất hiện – về cụ thể mình sẽ ghi ở phần thời gian tuyến). Trong Đại Vũ Trụ có 1 số giới chính mà chúng ta quan tâm:

 

+ Nguyên Vũ Đạo Không (Sau này đổi tên thành Vị Ương Đạo Vực): Giới hình thành đầu tiên trong Đại Vũ Trụ, cũng là nơi Đế Quân và Anh Vũ sinh ra. Bên trong giới này gồm có 108 giới do 108 chiến tướng dưới trướng Đế Quân tạo thành, về sau vì để chữa thương, Đê Quân tiêu diệt và trấn áp 108 giới, hợp nhất lại tạo thành một giới mới gồm 3 tầng: Miên Giới, Thế Giới, Táng Giới.

 

+ Thạch Bia Giới (1 trong 10 vạn giới do thần niệm Đế Quân tạo thành, ban đầu cũng giọi là Vị Ương Đạo Vực – nhưng chỉ là phân giới). Về sau bị La Thiên dùng cắt bỏ 1 cánh tay trái làm đại giới để Phong Ấn hóa thành Thạch Bia. Trong giới này tồn tại tàn hồn của Cổ Tiên, và cũng là nơi Vương Bảo Nhạc sinh ra. Sau này Vương Bảo Nhạc được truyền thừa Tiên Vị trở thành Tiên. (Chi tiết sẽ đề cập ở phần thời gian tuyến).

 

+ Thương Mang Đạo Vực: Nơi sinh ra Quỷ Ma Thần Yêu – Bị La Thiên phân thân chiếm giữ ý chí. (La Thiên phân thân xuất hiện khi La Thiên đánh nhau với Đế Quân, lúc La Thiên Phân Thân bị Mạnh Hạo – tức Yêu Tôn tiêu diệt thì La Thiên vẫn còn sống.)

(Về Thương Mang Đạo Vực này sau bộ Tam Thốn Nhân Gian có rất nhiều cái để bàn luận. Có rất nhiều mâu thuẫn về thời gian ở chỗ này. Tạm thời cứ để vậy, mình sẽ viết về vấn đề này chi tiết ở bài tiếp theo)

– Tiên Cương Đại Lục – Quê hương của Thần – Vương Lâm. (Qua bộ Tam Thốn Nhân Gian thì Vương Lâm được đổi lại xưng là Bán Thần Bán Tiên chứ không phải chỉ là Thần). 

– Bươm Bướm Tang Tương – Quê hương của Ma – Tô Minh

– Thương Mang Tinh – Quê hương của Quỷ – Thương Mang Lão Tổ

– Sơn Hải Giới (Trước là Chí Tôn Tiên Giới) – Quê hương của Yêu – Mạnh Hạo.

 

+ Vĩnh Hằng Linh Giới – Quê hương của Tiên – La Thiên – Bao gồm 108 vạn giới – Về sau bị Quỷ Thần Yêu Ma cùng phong ấn. Trong đó gồm:

– Thái Cổ Tiên Vực – Quê hương của Nghịch Phàm (người diệt tinh không 108 vạn giới để sinh ra Vĩnh Hằng Tiên Vực tức Vĩnh Hằng Chi Hoa)

– Vĩnh Hằng Tiên Vực – Quê hương của Bạch Tiểu Thuần – Giới này sinh ra sau khi 108 vạn giới kia bị diệt. (Bắt nguồn từ bản nguyên của Vĩnh Hằng Linh Giới mọc ra 1 đóa hoa).

Phần Thương Mang Đạo Vực và Vĩnh Hằng Linh Giới giống như bài viết trước đây mình đã tổng kết sau 4 bộ, nay đăng lại cho toàn diện.

 

Ở bài trước mình cũng có một số phân tích như sau:

Vị Ương Đạo Vực: Nơi tiếp theo Bạch Tiểu Thuần sẽ đến – Đạo vực có thể chống đỡ tu vi Bước thứ năm tồn tại. Đế Quân theo suy đoán có thể ở đây, cũng tức là quê hương của Anh Vũ – Ngũ Gia. Vì người của Vị Ương Đạo Vực không muốn có La Thiên thứ 2 sinh ra nên đã đưa Vị Ương Thánh Quy vào Vĩnh Hằng Linh Giới để giết Diệt Thánh.

Như vậy có thể thấy Bạch Tiểu Thuần có thể xưng là vị Tiên thứ 2. Nơi La Thiên và Đế Quân đánh nhau chắc chắn phải ở bên ngoài Vĩnh Hằng Linh Giới (có thể là tại Vị Ương Đạo Vực) và có thể La Thiên – vị Tiên đầu tiên đã vẫn lạc.

 

Nay mình xác nhận lại như sau:

Thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần không phải Tiên. La Thiên mặc dù gọi là Tiên nhưng Tiên vị vẫn chưa nguyên vẹn. Vì vậy, vị Tiên đầu tiên trong Đại vũ Trụ chính là Vương Bảo Nhạc. Cũng chính Vương Bảo Nhạc thi triển Lưu Nguyệt trở về quá khứ để lại truyền thừa Tiên Vị. Sau đó cuộc chiến giữa La Thiên và Cổ Tiên nảy sinh vì tranh dành Tiên Vị này, La Thiên mặc dù thắng nhưng vẫn chưa đạt được Tiên vị nguyên vẹn, vì 1 phần tiên vị vẫn còn nằm ở Cổ Tiên tàn hồn, tiếp đến sau khi La Thiên và Cổ Tiên đều chết, Tiên Vị này lại truyền thừa lại cho Vương Bảo Nhạc. Đây là vòng lập thời gian :3.

Thứ hai, La Thiên và Đế Quân đánh nhau tại Vị Ương Đạo Vực – Nguyên Vũ Đạo Không. La Thiên từng là 108 chiến tướng dưới trướng Đế Quân.

Thứ ba, La Thiên đã vẫn lạc!

Tạm viết đến đây, Bài tiếp theo mình sẽ viết về thời gian tuyến, các quan hệ giữa các nhân vật Đế Quân, La Thiên, Cổ Tiên, Anh Vũ …v….v……!

==============

Ngũ Gia – Tiên Hiệp Quán

==============

Viết xuống "Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Phần 1" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok