Tiêu Viêm

Táng Địa | | 131455

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Tiêu Viêm, nhân vật chính trong tiểu thuyết 《 Đấu Phá Thương Khung 》 xuất từ Thiên Tàm Thổ Đậu, tại 《 Vũ Động Càn Khôn 》, 《 Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện Chi Dược Lão Truyền Kỳ 》, 《 Đại Chúa Tể 》 và 《 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 》 đều được nhắc tới hoặc xuất hiện.

tieu viem

Tiêu Viêm

 • Thông tin cơ bản

  • Tên: Tiêu Viêm - 萧炎

  • Tên khác: Viêm Đế, Nham Kiêu, Dược Nham

  • Xưng hào: Viêm Đế

  • Tu vi: Đấu Đế - Chúa Tể Cảnh - Đế Cảnh

  • Cảnh giới luyện đan: Đế phẩm luyện đan đại tông sư (Đấu khí đại lục), Thánh phẩm luyện đan đại tông sư (Đại thiên thế giới)

  • Chiến hữu: Vũ Tổ ( Lâm Động ), Đại Chúa Tể ( Mục Trần )

 • Hình tượng Tiêu Viêm: Mặc áo bào đen, trên mặt luôn vẻ lười nhác tiếu dung, vác nghiêng thanh đại xích màu đen. Bên ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm lộng lẫy, từ xa nhìn lại như một hỏa thần, tràn đầy uy áp không hiểu được.

 • Câu thường nói: xxx, khủng bố như vậy!

 • Thành tựu của Tiêu Viêm

  • 15 tuổi bắt đầu tu luyện, trước 40 tuổi thành tựu Đấu Đế, chấn hưng gia tộc

  • Tiêu diệt Hồn Thiên Đế cứu vớt thiên hạ thương sinh

  • Chương khống 22 loại Dị hỏa

  • Tại Đại Thiên Thế giới sáng lập Vô Tận Hỏa Vực, bằng vào thuật luyện đan, ngắn ngủi mấy trăm năm trở thành thánh địa luyện đan, một siêu cấp thế lực tại Đại Thiên Thế Giới, ngang với Võ Cảnh, Kiếm Vực, Vạn Mộ Chi Địa

  • Sau 28 năm khi Thiên Tà Thần chết, tại Thương Khung Bảng lưu lại tên thật, tiến vào Chúa Tể Cảnh, cùng Vũ Tổ Lâm Động, Đại Chúa Tể Mục Trần trở thành thủ hộ giả ở Đại Thiên Thế Giới. Vô Tận Hỏa Vực cũng trở thành một trong ba đại thế lực ở Đại Thiên Thế Giới, sánh ngang với Võ Cảnh và Mục Phủ

 • Quan hệ nhân mạch

  • Trưởng bối: Tiêu Chiến (cha), Tiêu Huyền, Tiêu Thần (tiên tổ)

  • Sư tổ: Hàn San San

  • Sư phụ: Dược Trần

  • Thân huynh đệ: Đại ca Tiêu Đỉnh, nhị ca Tiêu Lệ

  • Chỉ phúc vi hôn: Nạp Lan Yên Nhiên

  • Thê tử: Tiêu Huân Nhi, Thải Lân

  • Hồng nhan: Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Nhã Phi, Tử Nghiên

  • Con cái: Con gái Tiêu Tiêu, con trai Tiêu Lâm, cháu trai Tiêu Mạch

  • Hậu bối: Mục Trần, xưng hào Đại Chúa Tể, phủ chủ Mục Phủ, được Tiêu Viêm trợ giúp siêu thoát.

  • Bằng hữu: Lâm Động, xưng hào Võ Tổ, cảnh chủ Võ Cảnh, từng trợ giúp Mục Trần siêu thoát.

 • Thế lực lệ thuộc trực tiếp

  • Bàn Môn: Do Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia thành lập ở nội viện Già Nam học viện.

  • Tiêu Môn: Tiêu Viêm cùng nhị ca Tiêu Lệ thành lập ở Hắc Giác Vực

  • Viêm Minh: Dung hợp Luyện Dược Sư công hội, Tiêu Môn, hoàng thất Gia Mã mà thành lập, minh chủ Tiêu Viêm, Thải Lân tọa trấn (phó minh chủ)

  • Tinh Vẫn Các: Do Dược Trần và Phong tôn giả cùng nhau sáng lập, Tiêu Viêm là thiếu các chủ.

  • Thiên Phủ Liên Minh: Tinh Vẫn Các, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Đan Tháp tạo thành liên minh để chống lại Hồn Điện.

  • Vô Tận Hỏa Vực: Tiêu Viêm sáng lập tại Đại Thiên Thế Giới, giao hảo với Mục Phủ và Võ Cảnh, đối địch với Hỏa Linh Tộc, Ma Ha cổ tộc, Tà tộc vực ngoại

 • Thế lực hảo hữu

  • Mục Phủ: Mục Trần thành lập tại Thiên La đại lục, hùng bá thiên hạ. Tại Đại Thiên Thế giới khu trục ngoại địch, giữ gìn hòa bình.

  • Võ Cảnh: Lâm Động thành lập Võ Cảnh.

 • Năng lực Tiêu Viêm

  • Trang bị

   • Huyền Trọng Xích

   • Viễn Cổ Trùng Hoàng Y

   • Hỏa Lôi Tử

   • Thiên Yêu Khôi và phương pháp luyện chế

   • Bắc Vương

   • Vạn Thú Đỉnh

   • Dị Hỏa Dược Đỉnh

  • Công pháp

   • Phần Quyết

  • Đấu kỹ

   • Hấp Chưởng

   • Xuy Hỏa Chưởng

   • Bát Cực Băng

   • Bạo Bộ

   • Tử Vân Dực

   • Sư Hổ Toái Kim Ngâm

   • Diễm Phân Phệ Lãng Xích

   • Vô Danh Xích Pháp

   • Phật Nộ Hỏa Liên

   • Đế Ấn Quyết

   • Tam Thiên Lôi Động

   • Thiên Nhạn Cửu Hành Dực

   • Lục Hợp Du Thân Xích

   • Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp

   • Tam Thiên Lôi Huyễn Phân

   • Long Hoàng Cổ Giáp

   • Thiên Minh Tu La Thủ

   • Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng

   • Đại Địa Cương Viêm

   • Kim Cương Lưu Ly Thân

   • Phật Nộ Luân Hồi

   • Hoàng Tuyền Chỉ

   • Hoàng Tuyền Chưởng

   • Hoàng Tuyền Thiên Nộ

   • Viêm Chi Đế Thân

   • Viêm Huyền Bạo

   • Dị Hỏa Hằng Cổ Xích

  • Thần thông

   • Phận Nộ Đế Viêm Liên

   • Viêm Thần

  • Hồn thuật

   • Thái Nhất Hồn Quyết

   • Vô Danh Khẩu Quyết

  • Hồn kỹ: Hồn Thủ Ấn

  • Bí thuật

   • Thiên Hỏa Tam Huyền Biến

   • Thiên Đô Hỏa Ấn

   • Chân - Lộng Diễm Quyết

   • Thăng Linh

   • Tộc Văn

   • Hủy Diệt Hỏa Thể

  • Nạp giới

   • U Hải nập giới

   • Cốt Viêm giới

   • Bạch Sắc nạp giới

  • Dị hỏa: 22 loại dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa...

==============

    Viết xuống "Tiêu Viêm" không dễ, hi vọng mọi người yêu thích a!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

darkhunter

dục thần darkhunter

chưa đọc bộ này...........................

2 năm trước

darkhunter

dục thần darkhunter

tính cách của 10 năm trước nên bây giờ thấy khá trẻ trâu

2 năm trước

darkhunter

dục thần darkhunter

chắc đây là 1 trong những nhân vật có nhiều anti fan nhất

2 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Chúa Tể cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Bán Bộ Chúa Tể cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Thánh phẩm Thiên Chí Tôn cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Tiên Phẩm Thiên Chí Tôn cường giả, kinh khủng như vậy?" Đoạn này là không có viết, nhưng ta tin tưởng là sẽ nói.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Đấu Đế cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Dấu Thánh cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Bán Thánh cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Đấu Tôn cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Đấu Tông cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Đấu Hoàng cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Đấu Vương cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Đấu Linh cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

"Đại Đấu Sư cường giả, kinh khủng như vậy?"

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Đấu Sư cường giả, kinh khủng như vậy?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Kinh điển trích lời:

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Về sau ổng thu phục 123 loại dị hỏa đúng không nhể?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Đồng chí Viêm Đế, anh đã bị bắt vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, tiêu biểu nhưng đối tượng như sau: Cổ Huân Nhi, Tử Nghiên,...

3 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Đạo người quân tử là: nhạt nhưng không chán, giản dị nhưng có văn vẻ, ôn hòa mà hữu lý, biết gần gũi những chỗ xa xôi, biết gốc nguồn phong hóa, biết những cái rõ rệt của những chỗ nhỏ nhặt, như thế mới có thể nhập vào cõi của đức vậy.

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Năm xưa như gió, một đời người, đã định trước sẽ có rất nhiều nhớ lại...

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

4 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

4 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

4 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

4 năm trước

Tiêu Dao Tử 11

Tiêu Dao Tử 11

Thời gian là một thanh dao sắc, chém đi rất nhiều, chém đi có vinh quang, có tự tôn, còn có năm đó bất khuất cùng kiêu ngạo...

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Chưa thấy ai thoái mạ lão Tiêu tặc hết nhỉ =))

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Tên này đời này chỉ có chơi với lửa thôi

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Ta đi ngang qua để lại một tia thần niệm!

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok