Đại Chúa Tể • Mục Trần

Ngũ Điểm Văn | | 69372

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết

    Mục Trần, nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn 《 Đại Chúa Tể 》 cùng 《 Linh Đường 》 được sáng tác bởi Thiên Tằm Thổ Đậu, được nhắc tới trong 《 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 》.

    Kết cục, dưới sự chứng kiến của phụ mẫu cùng đám người Viêm Đế, Võ Tổ, hắn cùng Lạc Ly cử hành đại hôn, cũng có nữ nhi Mục Vân Hi. Sau khi Viêm Đế cùng Võ Tổ lưu lại tên thật trên Thương Khung Bảng tiến vào Chúa Tể cảnh, cùng bọn hắn trở thành đại thiên thế giới thủ hộ giả.

 

 

 

 

Thông tin cơ bản

— Tên: Mục Trần - 牧尘

— Tên khác: Huyết Họa giả, Mục Tôn, Mục Phủ Chủ

— Huyết mạch: Cửu U ( thượng cổ bất tử điểu )

— Xưng hào: Đại Chúa Tể, Mục Tôn

— Tề danh giả: Viêm Đế, Võ Tổ

— Linh lực tu vi: Chúa Tể cảnh

— Nhục thân tu vi: Bất Hủ nhục thân

— Linh trận: Siêu thoát Thánh phẩm

— Chiến trận: Chưởng khống toàn bộ sinh linh chiến ý của Đại Thiên thế giới 

— Chưởng khống thế lực: Mục phủ, Phù Đồ cổ tộc, Lạc Thần Hội, Thương Khung Cung

— Thân phận: Hội trưởng đời thứ nhất Lạc Thần Hội, chủ nhân Mục Phủ, trưởng lão Cửu U Tước tộc, thủ hộ giả Đại Thiên thế giới...

 

Quan hệ nhân mạch

— Phụ thân: Mục Phong

— Mẫu thân: Thanh Diễn Tĩnh

— Tỷ tỷ: Linh Khê (con gái nuôi của Thanh Diễn Tĩnh)

— Thê tử: Lạc Ly, nữ hoàng Lạc Thần tộc, tính cách lạnh lùng (được Mục cứu một lần xong yêu luôn... quá cẩu huyết), bề ngoài khuynh quốc khuynh thành, nắm giữ thần khí Lạc Thần Kiếm

— Nữ nhi: Mục Vân Hi, con gái cưng, Mục Trần và Lạc Ly cho rất nhiều thần khí phòng thân.

— Sư phụ: Thiên Đế, Bất Hủ Đế (bán sư)

— Hảo hữu: Lâm Tĩnh (trưởng nữ Lâm Động), Tiêu Tiêu (trưởng nữ Tiêu Viêm), Tiêu Lâm (trưởng tử Tiêu Viêm), Đường Thiên Nhi (thanh mai trúc mã của Mục Trần, rất thích Mục Trần), Ôn Thanh Tuyền (Bắc vực Ôn gia dòng chính), Mạn Đà La (sư tỷ Mục Trần, dưỡng nữ của Thiên Đế), Bạch Tố Tố (người lãnh đạo Thanh Long đại lục, có khả năng đột phá ràng buộc)

— Tề danh giả: Tiêu Viêm (nhân vật chính Đấu Phá Thương Khung), Lâm Động (nhân vật chính Võ Động Càn Khôn)

 

Mục Trần năng lực

— Linh mạch: Cửu Thần mạch (cao cấp nhất), linh mạch có hai đạo thần thông là Thôn Linh Tử Viêm, Phù Đồ Hỗn Độn Quang.

— Linh quyết công kích: Tứ Thần Tinh Túc Kinh (cấp bậc thái cổ), Linh Hoàng Chỉ (thần cấp hạ phẩm), Sâm La Tử Ấn (thần cấp thượng phẩm), Toái Cốt Chỉ, Băng Quyền, Kim Cương Phù Đồ Thủ

— Linh quyết thân pháp: Linh Ảnh Bộ (thần cấp trung phẩm), Long Đằng Thuật (thái cổ trung phẩm)

— Linh quyết luyện thể: Lôi Thần Thể (thần cấp trung phẩm), Long Phượng Chân Kinh (thái cổ thần điển)

— Linh quyết công pháp: Đại Phù Đồ Quyết (cận đỉnh cấp công pháp Đại Thiên thế giới)

— Linh quyết đặc thù: Chủng Thụ Quyết (thần cấp trung phẩm)

— Quan tưởng pháp: Cửu Kiếp Lôi Ngục Quan Tưởng Pháp (tàn quyển)

— Thần thuật: Ngự Lôi Thuật, Thiên Mộc Thần Luân, Mộc Thần Kinh, Cửu Long Cửu Tượng Thuật, Mạn Đà La Diệt Thiên Quang

— Thần thông: Cửu Dương Thần Thông, Vô Thượng Tâm Ma Kinh (tàn quyển), Xá Thân Ma Quyền, Vạn Cổ Chân Ấn Cầu Vạn Cổ Chân Ấn Thủ Bất Hủ Cổ Kinh Đại Nhật Lưu Ly Quyền, Bất Hủ Thần Văn Bất Hủ Chi Liên Bất Hủ Sinh Tử Biến, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Linh Hỏa Thần Độn, Bát Bộ Phù Đồ, Thôn Linh Tử Viêm, Phù Đồ Hỗn Độn Quang, Thái Sơ Hoàn

— Chí tôn pháp thân: Thái Sơ Thế Giới Thể, Hoang Tổ Thể, Dạ Thần Cổ Thể, Thái Linh Thánh Thể, Vạn Cổ Bất Hủ Thân, Vô Tận Quang Minh Thể

— Linh trận: Đại Nhật Phần Thế Trận (cấp đại tông sư), Cửu Long Thí Tiên Trận (cấp tông sư), Viêm Hoàng Trận (cấp tông sư)...

— Chiến trận: Tam Linh Chiến Trận

— Chiến vệ: Cửu U Vệ (lính Cửu U Cung), Đại La Thiên Quân (quân đội Đại La Thiên Vực), Đồ Linh Vệ (tàn khuyết), Phục Ma Vệ (tàn khuyết), Huyền Long Quân

— Linh khí: Đại Tu Di Thánh Trụ (siêu việt tuyệt thế thánh phẩm), Thượng Cổ Hợp Thần Kính (đỉnh cấp tiên phẩm tuyệt thế thánh vật), Thiên Linh Thủy Tinh Nhĩ Trụy (chuẩn tuyệt thế thánh vật), Phược Thần Tiên (chuẩn tuyệt thế thánh vật)...

 

Chiến tích chủ yếu (convert, mạch truyện)

Tại Bắc Linh Chi Nguyên đánh giết huyết đồ.

Tại năm đại viện tuyển chọn bên trong chiến thắng Liễu Mộ Bạch, thu hoạch được năm đại viện hạt giống danh ngạch.

Mượn nhờ Cửu U Tước lực lượng đánh bại Dung Thiên cảnh Liễu Kinh Sơn.

Tiến vào Bắc Thương Linh Viện sau, thay thế Mạch Luân trở thành Bắc Thương Linh Viện Thần Phách Bảng thứ ba.

Tân Sinh Đại Hội đánh bại kình địch Dương Hoằng.

Cường thế xung kích Bắc Thương Linh Viện Thần Phách Bảng đệ nhất.

Đón lấy Bắc Thương Linh Viện Thiên Bảng thứ hai Lý Huyền Thông ba chiêu.

Bằng dựa vào sát khí huyết sát Bạch Hiên.

Mười đạo cấp ba linh trận hủy đi yêu môn tổng bộ.

Bắn vọt đến Lôi Vực tầng thứ tám, đón lấy lão nhân hói đầu một chiêu ( Lão nhân hói đầu là cửu phẩm chí tôn Bắc Minh Long Côn )

Linh Quang Giới bên trong cùng Lạc Ly đánh giết tân sinh Linh Vương.

Cường thế đánh bại Hạc Yêu, tấn thăng đến Thiên Bảng thứ ba.

Lấy Hóa Thiên cảnh sơ kỳ thực lực đối chiến thông thiên kính sơ kỳ Cổ Thiên Viêm, thắng.

Lấy Hóa Thiên cảnh hậu kỳ thực lực trọng thương tiếp cận Thông Thiên cảnh trung kỳ Huyết Thí, cũng ở trong cơ thể hắn lưu lại Hắc Thần Lôi Độc.

Lấy Hóa Thiên cảnh hậu kỳ thực lực trọng thương thông thiên kính sơ kỳ mâu đem.

Lấy Hóa Thiên cảnh hậu kỳ thực lực trọng thương Ngũ phẩm Linh Trận Sư Ngô Giáp.

Nghĩ cách cứu viện Thẩm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông trên đường, trọng thương Bắc Thương Linh Viện treo thưởng bảng thứ hai Ma Long Tử.

Thánh Linh sơn một trận chiến, lấy Thông Thiên cảnh sơ kỳ tu vi xoá bỏ, vượt qua Nhục Thân Nan, nếm thử khiêu chiến qua Linh lực nan Ma Hình Thiên.

Đánh bại Thẩm Thương Sinh, trở thành Thiên Bảng đệ nhất.

Cùng Lạc Ly tọa trấn Bắc Thương Linh Viện dưới cờ Lạc Thần Hội trở thành Bắc Thương Linh Viện đệ nhất câu lạc bộ.

Mới vào di tích đại lục lấy Thông Thiên cảnh đỉnh phong thực lực đánh bại Linh lực nan Hạ Hầu cùng chân thanh.

Mộc Thần Điện bên trong, lấy linh trận chi lực đánh lui Linh lực nan Mặc Ngư, Thần Phách Nan Vương Chung cùng Thần Phách Nan Huyết Thiên Đô. Cùng Chúng Viện Minh đứng đầu Tiêu hoàng so đấu linh trận, cứu ra Ôn Thanh Tuyền.

Một chiêu đánh lui Cơ Huyền phái tới ba cái Thần Phách Nan cường giả.

Tiêu diệt Cơ Huyền hai đại đồng minh —— Lữ Thiên cùng vương đem.

Cùng Cơ Huyền lần nữa quyết đấu, bất phân thắng bại.

Trong vòng một ngày tiêu diệt bảy chi xếp hạng tại 8~16 Cường đội, cũng đánh lui bảng xếp hạng vị thứ sáu Phương Vân.

Bằng vào xuất sắc nhân cách mị lực làm Bắc Thương Linh Viện lần nữa trở thành bảng xếp hạng đệ nhất.

Gây dựng lại Bắc Thương Linh Viện chiến đội ( Đội trưởng: Mục Trần, đội viên: Lạc Ly, Thẩm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên ) Đồng tiến nhập Linh Viện giải thi đấu trận chung kết.

Quyết chiến thi đấu thủ vòng đánh bại Liễu Thanh Vân.

Cuối cùng trận chung kết lúc, đang thẩm vấn phán trong kính bị Cơ Huyền cùng máu Thiên Hà thiết kế, lại là cứu Lạc Ly lâm vào vòng xoáy linh lực bên trong. Khả năng ở trong đó tu luyện Lôi Thần Thể.

Từ thẩm phán biển đào thoát, cũng đạt tới tam trọng Thần Phách Nan, có được ngụy chí tôn biển, Lôi Thần Thể cũng đạt tới cửu vân, nhục thân có thể so với chí tôn. Mà lại một Quyền đem máu Thiên Hà đánh cho trọng thương, cứu được Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền. Cũng cùng Cơ Huyền giao chiến, Cơ Huyền vì đánh bại Mục Trần không tiếc để viễn cổ trời Long Ưng chiếm cứ thân thể của mình, cũng may Cửu U Minh Tước kịp thời thức tỉnh, cuối cùng cùng Mục Trần hợp lực đánh bại Cơ Huyền.

Tại thương đại lục đánh bại Liễu Minh.

Tại Đại La Thiên vực đánh bại Huyết Ưng vương dưới trướng thống lĩnh Triệu chuông.

Lớn La Kim ao chi tranh bên trong đánh bại Bắc Mang bốn cốc bốn vị thủ lĩnh

Lớn La Kim ao chi tranh bên trong đánh bại Huyết Ưng điện thống lĩnh Tào phong, đoạn hai tay.

Đánh cược đánh bại Huyết Ưng điện thống lĩnh Ngô Thiên.

Chinh phạt chi chiến đánh bại Lôi Ma cung Tần lăng.

Chinh phạt chi chiến đánh bại đại bi trời Tần bia.

Sử dụng U Minh tâm ma lôi một chiêu đánh bại liễu viêm phái tới tam phẩm chí tôn đỉnh phong Lữ dương thăm dò.

Long phượng trời bên trong đánh bại liễu viêm.

Long phượng trời bên trong lấy tam phẩm chí tôn ngăn chặn nửa bước Ngũ phẩm U Minh hoàng tử.

Tại Đại La Thiên vực phong vương tế bên trong đánh bại khâu thái âm trở thành Đại La Thiên vực thứ mười vương.

Tại lớn Thú Liệp chiến bên trong cùng long phượng ghi chép đệ nhất phương nghị chiến đấu hai bại.

Tại tử vong di tích dùng chiến ý đánh bại Huyền Thiên điện Tiêu Thiên, cũng đoạn một cánh tay.

Tại lớn Thú Liệp chiến bên trong đánh bại U Minh cung rừng minh.( Cũng lấy áp chế U Minh cung )

Tại Địa Chí Tôn bí tàng bên trong đánh bại Thập Hung thú một trong thiên long hổ.

Địa Chí Tôn bí tàng bên trong trọng thương phương nghị cùng U Minh hoàng tử.

Tại Đại La Thiên vực cùng Cửu U Tước nhất tộc Liễu Thanh chiến bình ( Bởi vì chân phượng khí tức xuất hiện mà bị trời tước trưởng lão ngăn lại ).

Tại Cửu U giới đánh bại Cửu U Tước nhất tộc khương nha cùng Tần Huyền ( Cùng một chỗ đánh bại ).

Tại Thần thú chi nguyên trọng thương Thiên Bằng Tộc tông lửa, lục Tùy.

Tại luyện thể tháp tầng thứ tư bằng vào nhục thân đánh nổ chín ngọn đèn ( Chỉ có cửu phẩm chí tôn hoặc chân chính tuyệt đại thiên kiêu mới có thể làm đến ).

Từ luyện thể tháp tầng thứ năm thoát thân sau long phượng chân kinh đã tu luyện đến tầng thứ hai, một quyền đánh bại lục Tùy, cũng lấy tông đằng vì đá thử vàng, nhẹ nhõm đánh bại tông đằng, nhưng cùng đỉnh tiêm Thần thú chủng tộc bên trong thiên kiêu tranh phong.

Tại chợ giao dịch chỗ huyết mạch đè lại lạnh hoàng tộc Bạch Bân.

Tại vạn thú mộ miểu sát ba vị thất phẩm chí tôn, trọng thương kim kình thiên.

Tại Thần Mộ vườn tranh đoạt Bất Tử Điểu tinh huyết đánh bại lạnh hoàng tộc thiên kiêu bạch minh.

Tại Thần Mộ vườn thôi động còn sót lại thiên thú quân hiệp trợ tam đại Thú Tôn linh ảnh xoá bỏ vực ngoại Tà Tộc vương giả ý niệm.

Tại tân hoàng tranh đoạt bên trong sử dụng Chân Long chi linh một quyền đánh bay cửu phẩm chí tôn rồng cánh tay chí tôn.

Tại thượng cổ Thiên Cung hiện thế lúc đánh bại Đại Hạ vương triều bốn Thái tử hạ hoằng

Tại thượng cổ trong thiên cung đánh bại bạch long đệ tử, khiêu chiến Kim Long đệ tử chiến thắng, thu hoạch được Kim long lệnh bài.

Tại thượng cổ Thiên Cung cùng Cửu U, Lâm Tĩnh hợp lực đánh bại ma hóa Phong phủ chi chủ, cũng thu hoạch được thánh vật Phong Thần Phiến, đồng thời mượn nhờ Phong phủ hộ phủ đại trận vây khốn Chúc Diễm.

Tại Thiên Hà bên trong bằng vào xả thân ma quyền kích giết Hạ Vũ.

Tại đệ nhất điện chủ trong phủ dùng đồ linh vệ bức lui thánh Ma Cung Tả trưởng lão.

Tại Tàng Kinh Lâu bên trong mở ra Đại Nhật Bất Diệt Thân thứ mười dương đánh bại Già Lâu La, cũng chém giết.

Thành công đem Đại Nhật Bất Diệt Thân tiến hóa trở thành bất hủ Kim Thân.

Trời Đế Lăng trong vườn rút ra Thiên Đế kiếm sử dụng trọng thương lục viên.

Lấy thất long Cửu Long phệ tiên trận đánh bại liễu thiên đạo.

Lấy một địch ba trận chiến huyết y, huyết đồng, huyết thủ ba vị hạ vị Địa Chí Tôn, chém giết huyết y, trọng thương huyết đồng, huyết thủ.

Triệu hoán Viêm Đế cùng chiến hoàng giằng co.

Tại Phật cổ tộc tổ địa bên trong ngưng luyện ra thánh Phật.

Một quyền đánh lui thượng vị Địa Chí Tôn thực lực hùng bá.

Tại thượng vị Địa Chí Tôn chiến trường sử dụng hết cả Cửu Long thí tiên trận đánh bại hỏa vân vương.

Tại thượng vị Địa Chí Tôn chiến trường sử dụng hết cả Cửu Long thí tiên trận đánh bại Tử Sơn tông chủ.

Tại thượng vị Địa Chí Tôn trong chiến trường dùng thủy tinh Phù Đồ Tháp trấn sát Huyết Linh tử.

Tại thượng vị Địa Chí Tôn trong chiến trường dùng Huyền Vũ Chiến Linh đánh bại mười mấy vị thượng vị Địa Chí Tôn.

Tại thượng vị Địa Chí Tôn chiến trường dùng ba linh chiến trận đánh bại linh chiến tử.

Sử dụng Thiên Đế kiếm từ Địa Chí Tôn đại viên mãn lẫm Đông lão nhân thủ bên trong đoạt được bốn thành đại lục tẩy lễ chi lực.

Tại vạn đảo đại lục Bích Linh Đảo đánh bại Địa Chí Tôn đại viên mãn chú ý sư hoàng.

Tại thượng cổ thánh uyên bên trong cùng Long Tượng cùng Lạc Ly, Linh Khê bọn người đánh giết Đổng Sơn Tru Ma sư đoàn ngũ bên trong bốn vị thượng vị Địa Chí Tôn.

Tại linh đĩa di tích trước ngăn cản Vũ gia hai vị đại viên mãn cấp bậc võ hầu.

Tại Huyền Long không gian bên trong chưởng khống ba Thiên Huyền long quân đánh bại võ thông.

Tại chợ giao dịch bên trong cùng mực tâm giao thủ, đánh mực tâm trở tay không kịp.

Bốn thánh tháp bên trong đánh giết hai vị Viêm Ma tộc đại viên mãn.

Bốn thánh tháp bên trong cùng Viêm Ma thống lĩnh liều tương xứng.

Bốn thánh tháp cùng thi trời u cùng Ma Đế thi hài liều tương xứng.

Bốn thánh tháp bên trong hiệp trợ Phật lão tổ chém giết Huyết Cương trời Ma Đế trở thành mới Tru Ma vương.

Bắc giới mục phủ hang ổ trong nháy mắt đánh bại ba vị tử Vân Tông trưởng lão.

Tại Bắc Vực nguyên nhẹ nhõm chém giết năm tên đỉnh tiêm đại viên mãn, trọng thương bốn tên đỉnh tiêm đại viên mãn.

Tại Bắc Vực nguyên sử dụng Bát Bộ Phù Đồ đối chiến Bắc Vực ba bá chủ lại trọng thương ba bá chủ cũng để ba bá chủ thỏa hiệp chia cắt Bắc Vực.

Tại hạ vị diện chi Thánh Long trong đại lục thiết huyết thành một quyền đánh giết huyết ma đem.

Tại Thánh Long đại lục dân bản địa căn cứ một quyền chém giết bốn vị huyết ma đem.

Tuần tự chém giết năm vị huyết ma vương, trọng thương lớn huyết ma vương.

Đại viên mãn thực lực dựa vào Nhất Khí Hóa Tam Thanh ba hợp cảnh cùng Bát Bộ Phù Đồ ngắn ngủi phong ấn huyết ma hoàng

Triệu hoán Lâm Động đi vào Thánh Long đại lục đánh bại Hắc Thi trời Ma Đế

Tấn cấp Thiên Chí Tôn sau chỉ dùng đen trắng Mục Trần liền nhẹ nhõm trấn áp Thánh Long đại lục vực ngoại Tà Tộc chi nhánh máu Tà Tộc huyết ma hoàng

Tấn cấp Thiên Chí Tôn trở lại mục phủ trấn áp Huyền Thiên lão tổ

Bức bách tam đại siêu cấp thế lực chi chủ rời khỏi Bắc Vực

Thu phục Huyền Thiên lão tổ trở thành mục phủ trưởng lão

Tại chư mạch biết võ bên trên dùng nuốt linh Tử Viêm nhẹ nhõm đánh bại linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ huyền mạch trưởng lão huyền biển

Tại chư mạch biết võ bên trên dùng Bát Bộ Phù Đồ nhẹ nhõm đánh bại linh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ huyền mạch trưởng lão Huyền Phong

Tại chư mạch biết võ bên trên dùng bất hủ Kim Liên phản kích linh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ huyền mạch trưởng lão hắc quang

Tại chư mạch biết võ bên trên dùng Phật hỗn độn chỉ riêng đánh bại Tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ huyền mạch trưởng lão Huyền Tôn

Chưởng khống Phật cổ tộc hộ tộc đại trận đánh bại huyền mạch cùng mực mạch tất cả trưởng lão

Dựa vào hộ tộc đại trận lực chiến đại trưởng lão Phật huyền

Sử dụng nuốt linh Tử Viêm nhẹ nhõm đánh bại Bách Hoa Tông tông chủ liễu bách hoa

Tại Hóa Thần ao chi tranh lấy 700 Đạo bất hủ Thần Văn thương tới kim hoàng điêu tộc thiên kiêu phương kính một cánh, cùng sử dụng thánh Phù Đồ Tháp bức đoạn cánh chạy trốn

Tại Hóa Thần ao chi tranh lấy Nhất Khí Hóa Tam Thanh ba hợp cảnh cùng Bát Bộ Phù Đồ hai đại tuyệt thế thần thông đánh bại thi triển cửu chuyển thành thánh quyết hoàng huyền chi

Tại Thiên La yến bên trong lấy Huyền Long quân cùng long phượng chân kinh chi lực đánh bại Thiên La Minh năm vị Tiên phẩm Thiên Chí Tôn

Tại vạn cổ trong hội vẻn vẹn lấy phong ấn chi lực đánh bại linh phẩm trung kỳ người tham gia

Tại vạn cổ trong hội lấy nuốt linh Tử Viêm, Phật hỗn độn chỉ riêng, Bát Bộ Phù Đồ đánh bại Tiên phẩm trung kỳ lôi cuốn bảng thứ sáu Tần Đông Hải

Tại vạn cổ trong hội lấy Huyền Long quân + Ba linh chiến trận ngưng tụ ra 6,800 đạo chiến văn Huyền Long Chiến Linh đánh bại Tiên phẩm hậu kỳ lôi cuốn bảng thứ ba thả la

Tại vạn cổ trong hội dùng Thượng Cổ hợp thần kính cùng Ma Ha u bất phân thắng bại

Tại vạn cổ trong hội thành công tỉnh lại Vạn Cổ Bất Hủ Thân

Tại vạn cổ trong hội dùng Vạn Cổ Bất Hủ Thân đánh bại dị biến thể cũng bị thương nặng Ma Ha u

Lấy Thánh phẩm nhục thân + Nhất Khí Hóa Tam Thanh + Vạn Cổ Bất Hủ Thân đem Ma Ha Thiên tạm thời phong ấn lại

Lấy bất hủ đại đế lưu tại vạn cổ tháp lực lượng trấn áp Ma Ha cổ tộc trấn tộc thánh vật Ma Ha âm dương bình

Tại Bắc Hoang chi đồi lấy nhân pháp hợp nhất đem Tà Linh tộc tộc trưởng khương sườn núi đánh giết

Nhẹ nhõm hóa giải Hắc Thi trời Ma Đế tựa là hủy diệt chiêu thức cũng đánh giết

Tấn cấp siêu thoát Thánh phẩm cùng Viêm Đế, Vũ Tổ cùng chiến mười mục Thiên Tà thần không địch lại

Lấy năm tòa nguyên thủy pháp thân chi lực tấn cấp chúa tể cảnh, lấy đại thiên toàn bộ sinh linh chiến ý diệt sát Thiên Tà thần.

 

LIÊN KẾT

1. Đấu Phá Thương Khung

2. Đại Chúa Tể

3. Viêm Đế

4. Võ Tổ

5. Lạc Ly

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tân Vô Ngân

chân mệnh Tân Vô Ngân

Bộ đại chúa tể này,main trưởng thành nhàn nhất trong những main của Thiên Tàm Khoai Tây luôn

2 năm trước

Tiểu Tử

niết dục Tiểu Tử

bài viết rất hay

2 năm trước

darkhunter

dục thần darkhunter

cũng bình thường,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 năm trước

darkhunter

dục thần darkhunter

mới đọc một ít truyện tranh bộ này

2 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Thanh niên này nhiễm bệnh rồi lây cho Chu Nguyên hay là Chu Nguyên nhiễm rồi mới lây cho Mục Trần?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Đợi lão đấy viết xong bộ Đại Chúa Tể chi Thiên Đế truyền, với tiến độ 3c/n thì khả năng cao là cần nửa năm là xong.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Haizz, cuối cùng làm ta chỉ có thể trong chờ vào lão Lý Cuồng Lan.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Ừm ừm, hay lắm, đúng rồi, lên tận Chúa Tể cảnh có mỗi con Cửu U cũng không thu phục được.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Đạo hữu có thù với bàn phím hay sao?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

?

3 năm trước

Mục Tinh Vân

Mục Tinh Vân

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4 năm trước

Ma đạo vương bố đời

Ma đạo vương bố đời

Ma đạo vương đến nhaaaaaaaaaaaaa

4 năm trước

Ma đạo vương bố đời

Ma đạo vương bố đời

Ma đạo vương đến nhaaaaaaaaaaaaa

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Thời gian là một thanh dao sắc, chém đi rất nhiều, chém đi có vinh quang, có tự tôn, còn có năm đó bất khuất cùng kiêu ngạo...

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

CuTioo

CuTioo

Cuộc sống này nhàm chán đến nỗi ta cũn cảm thấy sợ

4 năm trước

CuTioo

CuTioo

Cuộc sống này nhàm chán đến nỗi ta cũn cảm thấy sợ

4 năm trước

Lam Thanh

Lam Thanh

Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma, lại có ai biết, nhất niệm thành Đế!

4 năm trước

Lam Thanh

Lam Thanh

Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma, lại có ai biết, nhất niệm thành Đế!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Ta đi ngang qua đây và để lại một tia thần niệm

4 năm trước

Tiêu Thiên Vân

Tiêu Thiên Vân

Mấy lão bất tử này da mặt đủ dày a.

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Mục lão soái khí nhất trong những nhân vật mình đọc.

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

Liêm sỉ của mấy lão đâu r "DDD

4 năm trước

Cửu Thiên Huyền Đế

Cửu Thiên Huyền Đế

Đánh giá thực sự là tuyệt vời ! Để lại vài tia phân thần nha hâhhaa ( vì trường sinh mặt dày một chút cũng không sao haha )

4 năm trước

Cửu Thiên Huyền Đế

Cửu Thiên Huyền Đế

Đánh giá thực sự là tuyệt vời ! Để lại vài tia phân thần nha hahahaa

4 năm trước

Cửu Thiên Huyền Đế

Cửu Thiên Huyền Đế

Đánh giá thực sự là tuyệt vời ! Để lại vài tia phân thần nha hahahaa

4 năm trước

Học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học

Trời đất dung hoa, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, vạn vật sinh sôi!

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Ta đi ngang qua để lại một tia thần niệm!

4 năm trước

Nhân Gian Đạo

Nhân Gian Đạo

Không lẽ, Thiên Tằm Thổ Đậu, viết nhân vật, đều đậu bỉ?

4 năm trước

Nhân Gian Đạo

Nhân Gian Đạo

AAAAA! Lạc Ly của bản tọa a!!!!

4 năm trước

Nhân Gian Đạo

Nhân Gian Đạo

Lại nói, Đại Chúa Tể, Viêm Đế, Võ Tổ là chung một bọn?

4 năm trước

Nhân Gian Đạo

Nhân Gian Đạo

Sao ta cảm giác kẻ này có chút giống Tiêu Viêm?

4 năm trước

Thanh Lam

Thanh Lam

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Kiếm Lai đẹp không? Phân tích một chút tại sao Kiếm Lai đẹp như vậy!

Hệ thống tu vi trong tối cường thần thoại đế hoàng cùng cảm nhận

Vạn Cổ Thần Đế : Long Chủ Cự Vọng

Kinh điển trích lời Áo Thuật Thần Tọa

Tiểu thuyết 《 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên 》 đẹp không? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên giảng cố sự gì?

Lưu Lãng Đích Cáp Mô chia sẻ yếu quyết trở thành tác giả mạng

Trang bức, YY văn, hệ thống, thiếu niên bất bại ... 《Thiên Đạo Đồ Thư Quán》 có đẹp không?

Vô Địch Kiếm Vực đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Đề cử bảy cuốn truyện ma đọc trong tháng cô hồn

Series Đế Bá - Chương 21-40

Chanh Qua tổng kết 10 dòng họ xuất hiện nhiều nhất trong tiểu thuyết mạng TQ

Tiên Nghịch Đẹp Không? 《 Tiên Nghịch 》 Giảng Cố Sự Gì?

Thần Nam: Thần tính, ma tính... đều là nhân tính

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Zongheng tháng 10 năm 2021

Thương Thiên Bạch Hạc

Làm sao đánh giá Nhất Niệm Vĩnh Hằng? Quyển tiểu thuyết này thế nào?

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 6 năm 2022

Vì Sao Tiêu Đỉnh Nhanh Chóng Lụn Bại Sau Thành Công Của Tru Tiên?

Mỹ Đỗ Toa (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung)

Yêu Thần Ký đại kết cục bị rò rỉ lên mạng?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok