Sơ lược Cổ Chân Nhân

Táng Địa | | 41815

Tóm tắt Huyền huyễn

    Cổ Chân Nhân là tiểu thuyết huyền huyễn tu chân được sáng tác bởi tác giả Cổ Chân Nhân, hiện tại đã thái giám. Cố sự giảng thuật một người xuyên việt không ngừng trùng sinh, một cái thế giới nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ kì lạ...... Còn có một cái đại ma đầu tuyệt thế tận tình tung hoành!

Sơ lược Cổ Chân Nhân

Thông tin cơ bản về Cổ Chân Nhân

— Truyện: Cổ Chân Nhân - 蛊真人
— Tác giả: Cổ Chân Nhân
— Tình trạng: Thái giám
— Thể loại: Huyền huyễn tu chân hắc ám văn luyện cổ
— Tổng số chữ: 680 vạn

 

Bối cảnh truyện Cổ Chân Nhân

    Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chi tinh. Trên thế giới này tồn tại hàng ngàn hàng vạn loại, nhiều vô số kể cổ. Bọn chúng sinh hoạt chung quanh chúng ta, ở trong đất, tại trong bụi cỏ, thậm chí ở trong cơ thể dã thú.
    Trong quá trình nhân loại phồn diễn sinh sống, các tiên hiền từng bước phát hiện sự ảo diệu của cổ trùng, người vận dụng chân nguyên bản thân để nuôi dưỡng, luyện hóa, điều khiển những cổ này, đạt tới các loại mục đích, gọi chung là cổ sư.

 

Nhân vật tương quan

Cổ Nguyệt Phương Nguyên: Nam chính, người xuyên việt.

 

Thế giới trong Cổ Chân Nhân

    Cổ giới chia làm Cửu Thiên cùng Ngũ Vực. Giữa mỗi Thái Cổ Cửu Thiên bị ngăn cách bởi Thiên Cương Khí Tường, nó được tạo thành từ vô số Thiên Cương khí. Giữa mỗi Ngũ Vực thì có giới bích ngăn cách ( Trung Châu thánh hiền giới bích, Nam Cương chướng khí giới bích, Bắc Nguyên cam thảo giới bích, Tây Mạc Cuồng Viêm giới bích, Đông Hải thương thuỷ giới bích ), đẳng cấp sinh mệnh càng cao thì giới bích càng mạnh.
    Thái Cổ Cửu Thiên: Xích Thiên, Chanh Thiên, Hoàng Thiên, Lục Thiên, Thanh Thiên, Lam Thiên, Tử Thiên, Bạch Thiên, Hắc Thiên
    Ngũ đại địa vực: Nam Cương, Đông Hải, Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc
    Chú thích: Thái Cổ Cửu Thiên bởi vì Nhân Tổ cùng với Thập Tử, dẫn đến thất thiên rơi vỡ, chỉ còn lại Hắc Thiên cùng Bạch Thiên. Ngũ Vực giới bích bị phá, địa mạch nhất thống, khí triều tịch quyển thiên hạ, về sau Hắc Thiên và Bạch Thiên cũng bị lẫn lộn, trải qua U Hồn Ma Tôn hoàn toàn hợp nhất, Bạch Thiên bị Hắc Thiên thôn phệ, hình thành —— U Thiên.

 

Đẳng cấp cổ sư

    Cổ sư có cửu chuyển tương đương chín cái cảnh giới. Mỗi một chuyển lại phân bốn cái tiểu cảnh giới là Sơ giai, Trung giai, Cao giai cùng Đỉnh phong. Cổ sư từ ngũ chuyển trở xuống đều là phàm, lục chuyển thành tiên, cửu chuyển xưng tôn. Chênh lệch giữa tiên với phàm rất lớn, giống như trời với đất.
    Lục chuyển cổ tiên, thanh đề tiên nguyên. Mười năm một địa tai, trăm năm một thiên kiếp. Trải qua 300 năm, sau ba lần thiên kiếp, trở thành thất chuyển.
    Thất chuyển cổ tiên, hồng tảo tiên nguyên. Mười năm một địa tai, năm mươi năm một thiên kiếp, trăm năm một hạo kiếp. Trải qua ba trăm năm, sau ba lần hạo kiếp, thành tựu bát chuyển.
    Bát chuyển cổ tiên, bạch lệ tiên nguyên. Mười năm một thiên kiếp, năm mươi năm một hạo kiếp, trăm năm một vạn kiếp. Sau ba lần vạn kiếp, thành tựu cửu chuyển.
    Cửu chuyển cổ tôn, hoàng hạnh tiên nguyên. Mười năm một hạo kiếp, năm mươi năm một vạn kiếp, trăm năm một hỗn độn đại nạn.
    Chú thích: Vượt qua ba lần vạn kiếp, đối với thành tựu cửu chuyển tôn giả mà nói, chỉ là một cái điều kiện tất yếu là không đủ. Trừ cái đó ra còn cần chủ tu lưu phái đạt tới vô thượng đại tông sư cảnh giới và đột phá thiên đạo phong tỏa. Mà thiên đạo phong tỏa chủ yếu có tai kiếp, thọ cổ cùng số mệnh ba loại, trong đó uy năng của tai kiếp thành Tôn —— Hỗn độn đại nạn, càng là viễn siêu vạn kiếp.

 

Tư chất cổ sư

    Tu vi cổ sư càng cao thâm sẽ khiến tư chất hậu đại càng mạnh, đồng thời, không phải ai cũng có tư chất cổ sư. Tư chất cổ sư dựa vào mức độ dung nạp chân nguyên mà tiến hành phân chia, tổng cộng có: Thập tuyệt thể ( mười thành ), giáp đẳng ( tám đến chín thành ), ất đẳng ( sáu đến bảy thành ), bính đẳng ( bốn đến năm thành ), đinh đẳng ( hai đến ba thành ).
    Thập tuyệt thể đã biết: Thái nhật dương mãng thể, cổ nguyệt âm hoang thể, bắc minh băng phách thể, sâm hải luân hồi thể, viêm hoàng lôi trạch thể, vạn kim diệu hoa thể, đại lực chân vũ thể, tiêu diêu trí tâm thể.
    Thập nhất tuyệt thể: Thuần mộng cầu chân thể.

 

Danh sách cổ trùng: Xem tại đây

 

Chân nguyên, tiên nguyên

    Cổ sư sử dụng cổ trùng sẽ tiêu hao chân nguyên, sau khi thăng tiên thì tiêu hao tiên nguyên. Tiên nguyên được sản sinh trực tiếp từ bản nguyên Cổ Tiên Tiên khiếu, cũng có thể thông qua Tiên Nguyên Thạch chuyển đổi, nhưng Tiên Nguyên thạch chỉ sản sinh ở Thiên Đình. Đẳng cấp chân nguyên cùng tiên nguyên đối ứng tương ứng giai đoạn tu vi lại có khác nhau ——
    Nhất chuyển thanh đồng chân nguyên, nhị chuyển xích thiết chân nguyên, tam chuyển bạch ngân chân nguyên, tứ chuyển hoàng kim chân nguyên, ngũ chuyển tử tinh chân nguyên
    Lục chuyển thanh đề tiên nguyên, thất chuyển hồng tảo tiên nguyên, bát chuyển bạch lệ tiên nguyên, cửu chuyển hoàng hạnh tiên nguyên
    Chú thích: Giữa mỗi Tiên Nguyên là 100 lần quan hệ

 

Tu hành lưu phái trong Cổ Chân Nhân

    Cổ sư căn cứ phương hướng tu hành sẽ không cùng đi lưu phái bất đồng. Trên lý luận, mỗi một lưu phái hoàn thiện, đều có thể diễn giải thiên địa huyền bí, chúng sinh huyền bí cùng tự thân tu hành huyền bí.
    Lưu phái đã biết
— Thái cổ thời kỳ Nhân Tổ thời đại: Vũ, trụ, nhân
— Viễn cổ thời đại: Khí, nô, trí, tinh, trận, luyện, viêm
— Thượng cổ thời đại: Luật, biến hóa, lực, phong, quang, ám, thực
— Trung cổ thời đại: Mộc, họa, thâu, thủy, vận, âm dương, kim, băng, tuyết, vân, thổ, lôi, tín, âm
— Cận cổ thời đại: Cốt, hư, cấm, hồn
— Cận đại: Kiếm, đan
— Hiện đại: Binh
— Tương lai hưng khởi lưu phái: Mộng
— Lưu phái không rõ thời đại: Huyết, độc, mị, huyễn, đao, tình, ảnh, nguyệt...

    Người khai sáng lưu phái đã biết
— Nhân đạo: Nhân tổ
— Khí đạo, nô đạo: Nguyên thủy tiên tôn  
— Trí đạo, tinh đạo: Tinh túc tiên tôn  
— Luật đạo: Vô cực ma tôn
— Lực đạo, biến hóa đạo: Cuồng man ma tôn  
— Mộc đạo, họa đạo: Nguyên liên tiên tôn  
— Thâu đạo: Đạo thiên ma tôn  
— Vận đạo, âm dương đạo: Cự dương tiên tôn
— Hồn đạo: U hồn ma tôn  
— Huyết đạo: Huyết hải lão tổ ( cự dương phân thân ) 
— Kiếm đạo: Bạc thanh ( u hồn phân thân ) 
— Thực đạo: Long ngạc thú nhân cổ tiên
— Thủy đạo: Thủy ni  
— Hư đạo: Hư vô tà  
— Đan đạo: Thanh ngọc hạc - nguyễn đan  
— Binh đạo: Xa vĩ
    Chú thích: Lực đạo chia làm thú lực hư Ảnh Lưu, khí tượng thiên địa lưu cùng nhân lực quân lực lưu ( Bá tiên sở độ khai sáng ); Luyện đạo nguồn gốc từ lông dân, chia làm lông dân thiên địa lưu, nhân tộc ngăn cách lưu; Mị đạo, tình đạo ( Cũng hợp xưng mị tình đạo ) Vì trí đạo chi nhánh; Cấm đạo cùng hư đạo đều là luật đạo chi nhánh. Tuyết đạo vì băng đạo chi nhánh ( Cũng hợp xưng băng tuyết đạo ).

 

Lưu phái cảnh giới

    Cổ trùng là thứ cổ sư ỷ lại, cổ trùng năng lực duy nhất, cách dùng có thể chia làm luyện, nuôi, dùng. Cổ sư luyện một cái cổ trùng làm bản mệnh cổ, bản mệnh cổ diệt vong cổ sư cũng sẽ trọng thương, nhưng bản mệnh cổ sẽ không bởi vì luyện cổ mà trực tiếp tử vong.
    Cảnh giới: Phổ thông, chuẩn đại sư, đại sư, chuẩn tông sư, tông sư, chuẩn đại tông sư, đại tông sư, chuẩn vô thượng đại tông sư, vô thượng đại tông sư, đạo chủ.
    Chú thích: Đại sư cảnh giới, sinh ra trực giác. Cảnh giới tông sư, loại suy, có thể lấy chủ tu lưu phái mô phỏng cái khác lưu phái uy năng. Đại tông sư cảnh giới, đối đạo ngân bản thân có khắc sâu lý giải, có thể tùy ý tháo dỡ sử dụng sát chiêu, thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng tự nhiên đạo ngân. Vô thượng đại tông sư cảnh giới, đối đạo lý pháp tắc lý giải vượt qua thiên địa, không chỉ có hoàn toàn thấy rõ lưu phái toàn bộ ảo diệu, hơn nữa còn có thể sửa cũ thành mới. Đứng tại loại cấp bậc này bên trên, mỗi một lần cổ tiên tiến bộ, đều là xưa nay chưa từng có tiên phong, là đối toàn bộ lưu phái hạn mức cao nhất đề cao, thậm chí đối với thiên địa đều là hoặc lớn hoặc nhỏ tấn thăng. Mà cái gọi là Đạo Chủ, liền một đạo chi chủ. Đây là chỉ có Tôn Giả mới có thể đạt tới cảnh giới. Thân là Đạo Chủ, cổ tôn có thể cảm giác thiên địa trong tự nhiên tự thân chủ tu lưu phái toàn bộ đạo ngân, đồng thời tiến hành luyện hóa! Luyện hóa về sau đạo ngân, cổ tôn có thể tùy ý thao túng, từ đó siêu thoát Tiên Nguyên khiến sát chiêu vĩnh tồn, tự hành vận chuyển.

Thế lực: Xem ở bài viết Cổ Chân Nhân: Giới thiệu thế lực!

-----------------

    Viết xuống "Sơ lược Cổ Chân Nhân" không dễ, hi vọng mọi người tán dương.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Phước Mạnh dịch giả

hoa cái Phước Mạnh dịch giả

mình là dịch giả bộ này ạ,đã dịch full thuần việt rồi,bạn nào xem review thấy hay, cần đọc dịch thì liên hệ z a l o: 0704730588 , mình gửi bản dịch đọc off full cho ạ,tổng 3807 chương end ạ

một năm trước

Hắc Dạ Vũ

phàm nhân Hắc Dạ Vũ

Không hổ danh tiền bối ma đạo ta hahaha

2 năm trước

Tiên cổ giao duyên

phàm nhân Tiên cổ giao duyên

Mình không hiểu tình trạng truyện thái giám nghĩa là sao. xin thỉnh giáo quý đạo hữu giúp với

2 năm trước

Thiên Hạ Đệ NHị

phàm nhân Thiên Hạ Đệ NHị

truyện thái giám tức là drop nha đạo hữu
thanhhieuhoc123

dục thần thanhhieuhoc123

Để lại 1 tia thần niệm tăng tu vi

2 năm trước

CổĐấuTiên

uẩn thể CổĐấuTiên

Theo góc độ của ta thì, Phương Nguyên là ko ác ko thiện,làm vì lợi ích ko tính là ác,giết người để đạt đc mục đích ko tính là thiện

2 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Phương Nguyên về mặt nào đó chính là Vô Thượng Hiền Giả cảnh giới, dùng từ ngữ thông tục mà nói là lên xuống tại một ý niệm, cứng mềm tuỳ ý. Đây cũng là hình ảnh mấy thanh niên suy khi xem p*** quá nhiều liền có năng lực chỉ dựa vào trí tượng tượng cùng trí nhớ liền bóp méo được thế giới goc nhìn của bản thân, hay là mấy thánh NNN cũng tương tự. Trên lý thuyết cũng là một loại tiến trình trở thành Lam thể tại Đa Nguyên SCP.

3 năm trước

Tử Đạo hữu bất tử bần đạo

Tử Đạo hữu bất tử bần đạo

không phải thái giám rồi mà k hiểu sao trong truyện lại chả có làm nhục e nào nữa ?. rốt cuộc biến thằng Bạch ngưng băng thành nữ để lg. có quan hệ với nhiều nữ xinh đẹp như thế để lg? khoe trụ trước mặt e phượng gì gì đó để lg Tg. để rồi truyện bị phong

4 năm trước

Tử Đạo hữu bất tử bần đạo

Tử Đạo hữu bất tử bần đạo

"Ma đầu, ba trăm năm trước ngươi làm nhục ta, cướp đi tấm thân trong sạch của ta, giết sạch cả nhà ta, giết cửu tộc của ta. Từ thời khắc đó, ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi! Hôm nay, ta muốn ngươi sống không bằng chết!!" Chap 1 đã nói a

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Thế giới trong mắt ta người ngoài không thấy được…

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Thế giới trong mắt ta người ngoài không thấy được…

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL Xuyên Không Gian , Thời Gian< Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Để lại 1 tia thần niệm rèn luyện tăng tuvi

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok