Nhất Niệm Vĩnh Hằng biên niên sử — Phần 1

Táng Địa | | 9805

Tóm tắt Tiên hiệp

    Bạch Tiểu Thuần, nam chính trong tiểu thuyết Nhất Niệm Vĩnh Hằng, được sáng tác bởi tác giả Nhĩ Căn, hiện đã hoàn thành. Cố sự giảng thuật Bạch Tiểu Thuần vì trường sinh bất tử mà đạp lên con đường tu tiên.

bạch tiểu thuần

Nhất Niệm Vĩnh Hằng biên niên sử

15 tuổi: Bị Lý Thanh Hậu đưa vào Linh Khê tông, vào hỏa táo phòng làm hỏa kế, bài danh lão Cửu, được xưng là Bạch Cửu Bàn.

16 tuổi: Nhập Linh Khê tông Hương Vân sơn, thành ngoại môn đệ tử.

17 tuổi: Lấy tiểu Ô Quy là danh hiệu, thu hoạch được Vạn Dược các mười bia đệ nhất thành tựu.

18 tuổi: Cuốn vào Lạc Trần gia tộc làm phản sự kiện, cửu tử nhất sinh, lấy được Thủ Lăng nhân cứu giúp, hồi tông được phong vinh quang đệ tử, trở thành chưởng môn sư đệ.

19 tuổi: Tại Nam Bắc hai bên bờ ngoại môn thiên kiêu chiến bên trong lực áp tất cả thiên kiêu, lấy đệ nhất thân phận tấn thăng nội môn đệ tử.

20 tuổi: Lợi dụng phát tình đan quét ngang nhiệm vụ chỗ bên trên tất cả cùng hung thú có quan hệ nhiệm vụ, trực tiếp dẫn đến Linh Khê tông phụ cận tất cả dãy núi tràn ngập vô số phát tình hung thú, khiến cho cái khác nội môn đệ tử căn bản là không có cách lại ở trong đó chấp hành nhiệm vụ, trải qua liên hợp dâng thư về sau, bị chưởng môn định là toàn tông một cái duy nhất, trong vòng mười năm không cần hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ, mà lại mỗi tháng đều có thể thu hoạch được một bút không ít điểm cống hiến đệ tử.

21 tuổi: Dùng động vật thử độc đan gây nên Hương Vân sơn động vật đại bạo tẩu, nghiên cứu thiên lôi tẩy dược đại pháp kém chút dẫn lôi đình diệt đi Hương Vân sơn, chạy tới Tử Đỉnh sơn nghiên cứu dược lực tương sinh tương khắc tẩy dược, dẫn đến Tử Đỉnh Thanh Phong hai núi hạ xuống hóa y mưa axit, gây nên bờ Nam tam sơn công phẫn sau cuối cùng bị sư tôn Lý Thanh Hậu ném vào Vạn Xà cốc.

23 tuổi: Hương Vân sơn linh xà bạo động sự kiện về sau Chủng Đạo sơn diện bích hối lỗi, sau thu hoạch được do Linh Khê tông thuỷ tổ lưu lại Nghịch Hà đan đan phương cùng Hàn Môn dược quyển, rời đi Linh Khê tông bờ Nam, do chưởng môn sư huynh mang theo, đi bờ Bắc.

24 tuổi: nhậm chức Bách Thú viện chấp sự, thời gian nửa năm đem Bách Thú viện chúng thú giáo huấn ngoan ngoãn, Thí Luyện đài toàn thắng ba ngàn người khiêu chiến, tin phục bờ Bắc bốn núi.

27 tuổi: Thí Luyện đài hung thú pho tượng trước ngộ định một trăm ba mươi ngày, sinh ra Thủy Trạch Quốc Độ bản mệnh chi linh.

28 tuổi: Để Dục Thú hoa hấp thụ bao gồm hộ tông thần thú Thiên Giác Mặc Long ở bên trong toàn tông tất cả chiến thú bản nguyên phản tổ chi huyết về sau, đản sinh ra thuộc về mình chiến thú Thiết Đản. Tam đại Trúc Cơ thí luyện mở ra, xông Vẫn Kiếm vực sâu, trảm Triệu Nhu, Phương Lâm, trọng thương lục đại thiên kiêu, diệt sát mấy chục Ngưng Khí, Thiên Đạo đỉnh phong Trúc Cơ. Hồi tông thu hoạch được thân phận trưởng lão, nhập Chủng Đạo sơn tổ cấm chi địa, lấy được duy nhất ẩn tàng truyền thừa « Tử Khí Thông Thiên Quyết ». Nhập Chủng Đạo sơn bí cảnh, tu thành Thông Thiên pháp nhãn.

29 tuổi: Vì giải khai Huyết Khê tông vĩnh hằng bất diệt chi vật bí mật, đồng thời cũng vì luyện tập Ngự Nhân đại pháp, Bạch Tiểu Thuần rời đi Linh Khê tông, đi cả ngày lẫn đêm, hóa thân thành Dạ Táng thân phận, tiến vào Huyết Khê tông.

30 tuổi: Huyết Khê tông đối với Trúc Cơ thánh địa người thất bại cho phàm đạo Trúc Cơ cơ hội, nhưng là yêu cầu hoàn thành quy định nhiệm vụ, Dạ Táng bị phân đi Dưỡng Thi phường dưỡng thi. Hao phí hơn nửa năm thời gian luyện đan dưỡng thi, dưỡng ra lông xanh cương hủy đi dưỡng thi phường, lại ngoài ý muốn thu hoạch được thi phong đại trưởng lão thưởng thức!

31 tuổi: Nhập Vạn Huyết vực sâu, cùng Trúc Cơ thánh địa chúng thất bại người tranh đoạt Trúc Cơ đan, núi lửa bên trong hái được đại lượng Tứ Diệp tiên thảo, giả trang phàm đạo Trúc Cơ, thu Triệu Vô Thường làm nô, lấy được bốn đại trưởng lão thưởng thức, trở thành Trung Phong hộ pháp. Cùng thần bí tông môn bắt được liên lạc, thu hoạch được ba bình có chứa nguyệt lượng ấn ký tứ giai cao cấp linh dược. Đi Trung Phong, lấy được bí thuật Huyết Sát giới. Tại Trung Phong bốn phía hấp thu cướp đoạt huyết khí, tu thành mười tượng man quỷ thân, phạm chúng nộ sau bỏ chạy Thi Phong.

32 tuổi: Vụng trộm trở lại Trung Phong sau ẩn cư tu luyện lại gặp được bép xép thỏ, tại bép xép thỏ đại náo Trung Phong về sau chiến chúng Trúc Cơ, kháng lệnh Vô Cực Tử, đại khai sát giới, uy hiếp bát phương! Càng được bốn đại trưởng lão thưởng thức. Dần dần, Dạ Ma chi danh, truyền khắp tứ phương. Cùng Huyết Mai giằng co sự kiện về sau, tại trưởng lão động phủ lần thứ nhất cảm động Tống Quân Uyển, được cho biết đi sứ Linh Khê tông một chuyện.

33 tuổi: Lấy Dạ Táng thân phận trở lại Linh Khê tông, trêu đùa Thần Toán Tử, bị mọi người cho rằng am hiểu bổ thiên thôi diễn chi pháp, chấn kinh mọi người. Mọi người tham quan bờ Bắc lúc, nhìn thấy trưởng thành sau Thiết Đản, vì giữ bí mật thân phận chưa nhận nhau. Trong bóng tối bị ngụy trang thành Công Tôn Uyển Nhi (Vẫn Kiếm vực sâu sát hồn) nhận ra chân thân. Cuối cùng, hai tông đàm phán vỡ tan, mọi người trở lại Huyết Khê tông, đại chiến sắp đến. Tu thành Tử Khí Thông Thiên Quyết tầng thứ nhất từ đó đạt tới Trúc Cơ trung kỳ cảnh giới. Vì che giấu dược đạo tạo nghệ mà giả trang quan sát thánh đan tàn bích, không ngờ đùa giả làm thật, được truyền thừa Vạn Vật Thảo Mộc Đạo!

34 tuổi: Tại Tống gia lão tổ an bài dưới luyện chế tứ giai linh dược, nổ đan lô bay đầy trời, làm cho Trung Phong công phẫn, luyện chế tứ giai phiêu miểu linh hương, gây nên toàn bộ phong tiêu chảy, được người xưng làm Ôn Ma. Linh dược thành phẩm lấy được lão tổ thưởng thức, được ban cho cho Tống gia dòng chính đãi ngộ! Theo Thi Phong đại trưởng lão đi Thi Phong luyện chế Tử Mẫu Nghịch Huyết Dưỡng Thi đan, vì tịnh hóa huyết hồ huyết thủy mà phóng xuất ra đại lượng thần bí hắc khí, dẫn đến toàn Thi Phong đều bị trúng ảo ảnh! Từ đó, Ôn Ma danh xưng, danh dương thiên hạ!

35 tuổi: Chịu Thiểu Trạch phong cùng Vô Danh phong huyết tử nhờ luyện dược, thu hoạch được Huyết Sát thể công, thu ma đầu tiểu Hắc, Vô Danh phong huyết tử điện thành đan khánh điển lúc, Thiểu Trạch phong cự lô bạo tạc băng liệt ngọn núi trung đoạn, lại ngoài ý muốn luyện ra ngũ giai đan dược. Hạn Viêm lão tổ dẫn đầu chín đại thiên kiêu cùng bốn phong tu sĩ, cùng chung kính dâng huyết khí triệu hoán Thi phong Bất Hóa Cốt thức tỉnh, vì nếm thử điều khiển Bất Hóa Cốt, Bạch Tiểu Thuần tại huyết khí bên trong dung nhập một tia chính mình chân chính bất tử huyết, tứ đại trấn phong chi vật thức tỉnh. Một tháng sau, Trung Phong huyết tử thí luyện mở ra, làm Tống Quân Uyển hộ pháp, tại huyết sắc hoang mạc thành tựu mười quỷ thiên yêu thân, nhập trái tim thế giới thu hoạch được Huyết Tổ truyền thừa! Bái Tống gia lão tổ làm nghĩa phụ, trở thành Trung Phong huyết tử. Tại đời thứ nhất Huyết Tổ bên trong nhẫn trữ vật lấy được mai rùa cùng Kim Diệp Tử, muốn thoát ra Huyết Khê tông lúc, Vô Danh phong tiểu Hắc đem chúng ma đầu làm phản! Đi cả ngày lẫn đêm, trở lại Linh Khê tông. Nhóm đầu tiên phái đi Lạc Trần dãy núi tu sĩ truyền tống, đại chiến sắp đến!

36 tuổi: Tại Lý Thanh Hậu dẫn đầu xuống gặp qua thứ chín núi Thiết Mộc lão tổ, lấy được Thảo Mộc Giai Binh Quyết. Nếm thử luyện chế truyền thuyết cấp Nghịch Hà đan không có kết quả. Trước giờ đại chiến, cùng Trương Đại Bàn các loại bằng hữu cũ tụ lại hỏa táo phòng, một đêm say mèm. Mấy ngày về sau, Lạc Trần đại trận dần dần triển khai, một thân một mình chủ đạo Chủng Đạo sơn thứ chín trận. Thứ chín sơn giáng lâm, chúng lão tổ đến, Lạc Trần đại trận hoàn thành, Huyết Khê tông toàn tông đến, song phương giương cung bạt kiếm thời khắc, lộ ra Trung Phong huyết tử thân phận ngừng chiến không có kết quả, vận dụng Huyết Tổ uy áp trực tiếp áp chế Huyết Khê tông toàn tông một nửa tu vi! Vận dụng Thiết Đản Vương Thú uy áp trực tiếp khống chế Linh Khê tông toàn tông chiến thú! Chiến tranh đình chỉ, tự thân trở thành hai tông hợp nhất sợi dây gắn kết. Ngụy trang thành Hạn Viêm lão tổ Huyền Khê tông Thiên Diện tử xuất thủ trọng thương Bạch Tiểu Thuần, triệt để chọc giận hai tông, Linh Huyết hai tông liên thủ thẳng hướng Huyền Khê tông! Bạch Tiểu Thuần dưỡng thương trong lúc đó không chịu nổi Tống, Hầu hai nữ quấn lấy, xin lệnh lao tới chiến trường.

37 tuổi: Tiến vào Thiên Công châu, bản ý ở hậu phương dẫn đầu một đám thương binh tiến hành bài tra nhiệm vụ, không nghĩ tới dựa vào ôn vụ quang cầu, một đoàn người bách chiến bách thắng, thẳng giết vào tiền tuyến cảnh nội, Ôn Ma chi danh, vang vọng Thiên Công châu! Tại một lần bền bỉ mà đại lực lay động bên trong, tiểu ô quy giận dữ mà tỉnh, tại khẩu tài bên trên hoàn toàn nghiền ép Bạch Tiểu Thuần, bị Bạch Tiểu Thuần ném vào lò luyện đan sau bỏ trốn, dẫn tới Thông Thiên Hà kim ngạc, đem Bạch Tiểu Thuần đẩy vào tiền tuyến chiến trường. Lấy lực lượng một người đề cao Linh Huyết hai tông chiến lực, đánh vỡ đại chiến cục diện bế tắc, chủ đạo Chủng Đạo sơn thứ chín trận. Vì cứu Huyết Mai, tập kết Linh Huyết hai tông hơn vạn người vượt ngang chiến trường, ngưng mọi người huyết khí hóa thành đại kiếm, một kích chém giết bốn vị Trúc Cơ, trở thành Huyền Khê tông hàng đầu mục tiêu. Chiến Lâm Mộ, bị phá thứ chín trận, vận dụng ôn vụ quang cầu hủy đi đối phương khôi lỗi, nhục thân nghiền ép Lâm Mộ, tại sắp truyền tống rời đi lúc, triệu hoán Bất Hóa Cốt túm ra đối phương trái tim, Lâm Mộ thân ảnh biến mất, sinh tử không biết. Huyền Khê tông lui giữ Hùng thành, gọi ra Hắc Giáp Thiên Ngưu, bị Linh Khê tông Thiên Giác kiếm một kích chém giết! Thiết Đản bị Ngụy Vương Thú chi tinh hấp dẫn trúng kế, Xích Hồn lão tổ bắn Thiên Cung dẫn bạo Ngụy Vương Thú chi tinh, Bạch Tiểu Thuần thời khắc mấu chốt tế ra quy văn nồi ngăn cản tránh thoát một kiếp. Linh Huyết hai tông tức giận, các tông nội tình hiện thân, quyết chiến thời khắc đến, Linh Huyết hai tông cùng Đan Khê tàn dư đánh tan mở Huyền Khê Hùng thành đại trận, Huyền Khê hàng!

38 tuổi: Chiến sau, Linh Huyết hai tông đối với Huyền Khê cùng Đan Khê tiến hành hợp nhất. Bạch Tiểu Thuần vấn an Đỗ Huyết Mai sau mới phát hiện Huyết Mai cũng không phải là Đỗ Lăng Phỉ, nội tâm thất lạc. Hợp nhất công việc kết thúc, tứ tông lão tổ triệu kiến Bạch Tiểu Thuần, tứ tông sát nhập, mới tông môn được Bạch Tiểu Thuần mệnh danh là Nghịch Hà tông! Nghịch Hà tông thành lập đại điển cử hành, phong Bạch Tiểu Thuần là Nghịch Hà tông thiếu tổ. Tinh Không Đạo Cực tông đến chỉ, chuẩn Nghịch Hà tông diệt Không Hà viện, thay vào đó! Đại điển kết thúc, tứ đại phân tông tán đi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Không Hà viện, Bạch Tiểu Thuần bị Linh Huyết hai tông lão tổ triệu kiến, biết được hai tông chi bí. Theo Linh Khê một đời lão tổ tham kiến Hàn Môn chân linh, Thông Thiên pháp nhãn dưới, chân linh mở mắt, miệng phun đạo âm. Vì tỉnh lại chân linh, tìm hiểu nửa sau khối Thánh Đan tàn bích sau lần nữa nếm thử luyện chế Nghịch Hà đan, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Vì chế tạo thông thiên chiến thuyền, lão tổ cùng truyền thừa danh sách nhập Linh Khê vực sâu bí cảnh tìm kiếm Thiên Nhân xương thú, Bạch Tiểu Thuần theo cùng nhau đi tới. Tiểu ô quy dẫn tới Vương Thú Bích Địa, đem Bạch Tiểu Thuần một ngụm nuốt vào, vì thoát khốn, mượn Vĩnh Dạ tán chi lực hấp thu Bích sinh cơ, thành tựu bất tử Tu La thân. Thông thiên chiến thuyền hoàn thành, tứ đại phân tông tề tụ Huyết Khê một mạch. Bạch Tiểu Thuần hóa thân Huyết Tổ chi hồn, phối hợp Huyết Khê toàn tông mở ra Huyết Khê căn bản nội tình, Huyết Tổ đứng lên, dẫn đầu ba chiếc thông thiên chiến thuyền, đi ngược dòng nước công Không Hà viện! Song phương gặp mặt là khai chiến, bỏ qua Huyết Tổ chi thân đem Không Dung Tà thụ đóng đinh tại nguyên chỗ, Nghịch Hà tông lấy phá trúc chi thế nghiền ép Không Hà viện, làm cho Không Hà viện mở ra tông môn đại trận, song phương tiến vào rừng cây chiến. Vì thay Chu trưởng lão báo thù, chiến Không Hà viện thiên kiêu Trần Đồng, toàn diện nghiền ép, cuối cùng giáng lâm Thủy Trạch Quốc Độ đem chém giết, lấy Chu trưởng lão huyết khí ngưng kiếm chém xuống Trần Đồng thủ cấp. Bị Kết Đan đạo lữ truy sát, tại nguy cơ sinh tử dưới, cưỡng ép trùng kích Kim Đan cảnh, trải qua cửu lôi tan đan, thành tựu Thiên Đạo Kim Đan, ngưng tụ thập trọng Tu La thân, nhục thân Kim Đan, đụng chạm đến sinh mệnh thứ hai gông cùm xiềng xích, lấy nghiền ép chi thế một chưởng kích diệt Kết Đan! Nghịch Hà tông bắt đầu tiến đánh Không Hà viện sơn môn, song phương nội tình triển khai đại chiến! Hàn Môn chân linh thức tỉnh, một ngón tay diệt sát Không Hà nội tình Tử Vong chi trùng! Tinh Không Đạo Cực tông Đồng Tử vì thăm dò chân linh thực lực, hiến tế toàn bộ Không Hà viện kích hoạt Không Dung Tà Thụ, chân linh biến mất trước ban thưởng Bạch Tiểu Thuần một tia khí huyết, thành tựu Bất Tử Kim Cương thân, ngưng Bất Tử Kim Cương đan! Lần nữa điều khiển Huyết Tổ chi thân nghiền ép Không Dung Tà Thụ, Không Hà viện Thiên Nhân lão giả hi sinh chính mình đổi lấy Không Dung Tà Thụ thần phục, từ đây, lại không Không Hà viện, duy tôn Nghịch Hà tông!

39 tuổi: Nghịch Hà tông nhập chủ trung du, thành lập sơn môn, thành lập chế độ, tuyển ra hạ du mới tứ tông. Vực sâu sát hồn hiện thân, hút khô Không Hà viện tất cả thi thể, kinh động mọi người, Bạch Tiểu Thuần dọa đến dùng trừ tà phù đem chính mình bọc thành bánh chưng. Thế lực thần bí xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần bởi vì cầm đi tiểu ô quy không dám cùng liên hệ. Nghịch Hà tông khai tông đại điển tổ chức, Nghịch Hà sơn trở thành mới sơn môn chỗ. Đại điển kết thúc về sau, Hàn tông ban cho Bạch Tiểu Thuần pháp bảo cùng công pháp. Thế lực thần bí hai lần xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần dưới sự sợ hãi, đem giả Dạ Táng chi hồn từ hóa thân mặt nạ dời đi bảo kính về sau, lợi dụng hết thảy thủ đoạn phong ấn lại hóa thân mặt nạ! Thế lực thần bí lần nữa hiện thân không có kết quả về sau, trong bóng tối thôi động thư tình sự kiện, bại lộ ám tử Trần Mạn Dao cùng Bạch Tiểu Thuần bắt được liên lạc, thế lực thần bí cho thấy thân phận là Man Hoang, thay Bạch Tiểu Thuần tra tìm Đỗ Lăng Phi không có kết quả, lại gây nên kinh biến, tất cả manh mối chỉ hướng Tinh Không Đạo Cực tông. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh, mọi người cố gắng tu hành, Thiết Đản về nhà. Nghịch Hà tông mượn Thiết Đản độ kiếp thời khắc, diệt trừ trong bóng tối rình mò người, Thiết Đản kết thành Vương Thú tử đan. Trung du cái khác ba tông ác ý mà đến, uy hiếp Nghịch Hà tông giao ra có bí cảnh bảo vật, một tháng sau bí cảnh cửa vào, truyền thừa chi địa mở ra, Nghịch Hà tông cần dựa vào chính mình thực lực đi tranh đoạt truyền thừa ấn ký.

40 tuổi: Bí cảnh cửa vào, truyền thừa chi địa mở ra, tứ tông Kết Đan thiên kiêu tiến vào tranh đoạt truyền thừa ấn ký, Bạch Tiểu Thuần dựa vào quy văn nồi phòng ngự tuyệt đối năng lực, không ngừng tiếp cận ấn ký núi, trắng trợn cướp đoạt ấn ký, số lượng nghiền ép còn lại ba tông, rung động mọi người! Bò năm ngàn trượng, chạm đến ấn ký núi, trực tiếp cướp đoạt toàn bộ một trăm mai ấn ký, ở thể nội quy nhất, thu hoạch được truyền thừa thần thông « Nhân Sơn quyết »! Bị còn lại ba tông Kết Đan thiên kiêu liên hợp truy sát, dựa vào Bất Tử Trường Sinh Công ngạnh kháng, không ngừng ném ra tiểu ô quy, cho tất cả mọi người đắp lên liền Bán Thần đều lau không đi rùa đen ấn ký. Sau đó, còn lại ba tông giao ra bí cảnh tài nguyên, Nghịch Hà tông cùng Đạo, Cực hai viện quan hệ gần hơn, cùng Tinh Hà viện triệt để kết thù. Bạch Tiểu Thuần lợi dụng tuyệt thế thuốc mê hôn mê tiểu ô quy, mượn nhờ sinh cơ luyện chế ra ba hơi Nghịch Hà đan, gây nên đan dược lôi kiếp. Tinh Không Đạo Cực tông Lý Nguyên Thiên giáng lâm, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi bị thượng tông điểm danh làm hạt nhân mang đi! Trương Đại Bàn, Tống Khuyết, Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài, Trần Mạn Dao làm người hộ đạo hộ tống tiến về. Sáu người tiến vào Tinh Không Đạo Cực tông trở thành áo đỏ đệ tử, vào ở Không thành, bởi vì đói vấn đề mỗi người đi một ngả, Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra siêu cấp Tích Cốc đan, tại tiêu thụ nóng nảy tình huống dưới, bị Thiên Không hội tính toán, hủy đi siêu cấp Tích Cốc đan thanh danh, làm tức giận Bạch Tiểu Thuần! Cùng Thần Toán Tử hai người cùng nhau tiếp quản Thanh Long hội, trở thành Thanh Long hội khôi thủ, dựa vào chế tác hàng thật Trí Huyễn đan đại lượng lợi nhuận, mở rộng bang hội, lớn mạnh thế lực. Thiên Không hội trong bóng tối rải rác lời đồn chửi bới Thanh Long hội, bách sự thông Hứa Bảo Tài trở về đội, dựa vào năng lực tình báo khiến cho Thanh Long hội tại dư luận bên trong chậm rãi ở vào thượng phong.

Phần kế tiếp: Nhất Niệm Vĩnh Hằng biên niên sử — Phần 2

Nguồn: Tiên Hiệp Quán

    Viết xuống "Nhất Niệm Vĩnh Hằng biên niên sử — Phần 1" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hắc thiên đế

chân mệnh Hắc thiên đế

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn

một năm trước

Longdoan321

chân mệnh Longdoan321

Thuỷ Trạch Quốc Độ: là công pháp tu luyện dựa trên việc quan sát hung thú, từ đó kêu gọi linh thú bản mệnh chi linh cho người tu hành. Việc ngưng tụ bàn mệnh chi linh rất khác nhau có người thì chỉ kêu gọi được hung thú bình thường như: Xích Phi Hổ, Xuyên Sơn Giáp…

2 năm trước

Tiểu Tử

hoa cái Tiểu Tử

bài viết rất hay giúp người đọc hiểu rõ hơn từng phân đoạn trong bộ truyện

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Bài viết rất hay! Tôi rất cần bài viết này cảm ơn thank you :v

4 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Bài viết rất hay! Tôi rất cần bài viết này cảm ơn thank you :v

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

không biết nói gì nên ghi bậy thôi các đh không cần qt

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

không biết nói gì nên ghi bậy thôi các đh không cần qt

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

không biết nói gì nên ghi bậy thôi các đh không cần qt

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

không biết nói gì nên ghi bậy thôi các đh không cần qt

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

không biết nói gì nên ghi bậy thôi các đh không cần qt

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

không biết nói gì nên ghi bậy thôi các đh không cần qt

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

không biết nói gì nên ghi bậy thôi các đh không cần qt

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

không biết nói gì nên ghi bậy thôi các đh không cần qt

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

không biết nói gì nên ghi bậy thôi các đh không cần qt

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL Xuyên Không Gian , Thời Gian< Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

4 năm trước

Hạo Đức Đế

Hạo Đức Đế

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

tieungu

tieungu

cũng không có cái gọi là luân hồi.

4 năm trước

tieungu

tieungu

cũng không có cái gọi là luân hồi.

4 năm trước

tieungu

tieungu

cũng không có cái gọi là luân hồi.

4 năm trước

tieungu

tieungu

cũng không có cái gọi là luân hồi.

4 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

hazz đi ngang qua để lại 1 tia tàn hồn a

4 năm trước

Táng Địa

Táng Địa

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

4 năm trước

Ta để lại 1 tia thần niệm aaa

4 năm trước

Tối cổ

Tối cổ

Chào các đạo hữu

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!!

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Dương Thiên Phàm

Dương Thiên Phàm

7 lần trùng sinh đều tam phàm hận a

4 năm trước

Tà Thần

Tà Thần

Xin chào các lão hủ. Các tỷ muội ... 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🙂🙂

4 năm trước

Thanh Lam

Thanh Lam

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Review Toàn Dân Lĩnh Chủ: Trọng Sinh Thành NPC, Ta, Cử Thế Vô Địch

Chư Giới Tận Thế Online: Lão độc giả càng nhìn càng buồn nôn

Thạch Hạo đăng cơ thành Thạch Hoàng mới, lão Thạch Hoàng kia bị giết hay là đi đâu? Câu trả lời rất đơn giản.

Võ Luyện Đỉnh Phong phiên ngoại 257: Dương Khai túc địch sáo lộ, lần này ai mới là người bắt tóm

Nhậm Tiểu Túc - thần minh

Vô Hạn Lưu Đệ Lục Thiên: Giải phẫu ZHTTTY 《 Vô Hạn Khủng Bố 》 cùng Quyển Thổ 《 Vương Bài Tiến Hóa 》

Ta tại Tung Hoành phấn đấu: Lịch trình trưởng thành của kẻ không dám hạ bút

Vô Hạn Lưu Đệ Nhị Thiên: Giải phóng tư tưởng và sự sáng tạo của bản thân

Lưu Ngọc

Đề cử vài quyển tiểu thuyết lịch sử kinh điển tương tự Đường Chuyên!

Kinh điển trích lời Linh Chu

Thiên Long Bát Bộ: Trác Bất Phàm, Cao Thủ Tuyệt Thế Lại Bị Đánh Giá Thấp

Là tác giả cấp Bạch Kim nhưng tất cả tác phẩm đều bị phong sát!

Đồ sát tộc nhân, tính kế gia tộc, hãm hại huynh đệ... 《 Cổ Chân Nhân 》 muốn truyền đạt tư tưởng gì?

Đề cử bảy cuốn truyện ma đọc trong tháng cô hồn

Hoài niệm một chút về phế vật lưu

Cầu Ma: Bỉ Giả Thương Thiên, Cớ Gì Ngươi Khóc?

Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Giang Hồ Tái Kiến

Điểm danh 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không

Siêu cấp bình luận Quỷ Bí Chi Chủ

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok