Sơ Lược Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Ngũ Điểm Văn | | 106200

Tóm tắt Tiên hiệp

Nhất niệm thành thương hải,
Nhất niệm hóa tang điền.
Nhất niệm trảm thiên ma,
Nhất niệm tru vạn tiên.
Duy ngã niệm...... vĩnh hằng.

tóm tắt nhất niệm vĩnh hằng

Sơ lược một chút về Bạch Tiểu Thuần

 • Ra sân: 13 tuổi
 • Tính cách: Bởi vì cha mẹ đều mất từ lúc nhỏ, một lòng truy cầu trường sinh bất tử. Bình thường cà lơ phất phơ sợ chết, nội tâm xấu bụng, hảo hữu gặp phải nguy hiểm thì phấn đấu quên mình nghĩ cách cứu viện.
 • Bộ dáng: Thanh niên, trắng tinh, thân mang một thân thanh sam, một mặt nhu thuận.
 • Tu vi: Vĩnh hằng cảnh ( Bước thứ năm hoặc trở lên )

 

Linh sủng của Nhất Niệm Vĩnh Hằng

 • Rùa đen: Trong tiểu thuyết, tất cả chủ tuyến đều dựa theo rùa đen đến thiết định. Tên tiểu thuyết có hai chữ vĩnh hằng, nhân vật chính tu luyện công pháp tên là Bất Tử Trường Sinh Công. Lúc ở Linh Khê tông nhặt được một cái nồi có quy văn, đẳng cấp không rõ. Đọc thuộc lòng Thảo Mộc Quyết, tại khảo hạch thạch ốc tự xưng tiểu ô quy. Ẩn núp tại Huyết Khê tông thu hoạch được vật vĩnh hằng, chính là một con tiểu ô quy còn sống, về sau tiểu ô quy có tác dụng phi phàm đối với nhân vật chính.

 

Hệ thống tu luyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

 • Ngưng khíPhân một đến mười tầng, một tầng thấp nhất, mười tầng tối cao.
 • Trúc cơMuốn thành trúc cơ, trước hết trở thành ngưng khí mười tầng đại viên mãn. Chia làm:
  • Phàm đạo trúc cơ Cần Trúc Cơ Đan, là yếu nhất trúc cơ, nghịch thiên ngưng khí liền có thể chém giết, thọ nguyên gia tăng trăm năm, nhưng trúc cơ cùng ngưng khí vốn là hai cấp độ, một khi đến phàm đạo trúc cơ liền có thể trở thành hộ pháp một tông.
  • Địa mạch trúc cơ: Cần địa mạch khí, thành tựu địa mạch trúc cơ liền có thể trở thành cấp bậc trưởng lão một tông, địa mạch trúc cơ cần đại lượng địa mạch khí, phân một đến chín tầng địa mạch trúc cơ, chín là cực hạn, mỗi một tầng thực lực chênh lệch rất lớn, trúc cơ thành công thọ nguyên gia tăng hai trăm năm.
  • Thiên đạo trúc cơ: Thiên đạo trúc cơ cần một đạo thiên đạo khí mới có thể thành công, thực lực cần đạt chín tầng địa mạch trúc cơ lại có được một tia thiên đạo khí mới có thể trở thành thiên đạo trúc cơ, Bạch Tiểu Thuần dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một tia thiên đạo khí trở thành thiên đạo trúc cơ, thọ nguyên gia tăng năm trăm năm.
 • Kết Đan : Chỉ có người đạt địa mạch trúc cơ mới có khả năng Kết Đan, tu sĩ Kết Đan giơ tay nhấc chân đều thiên băng địa liệt, có được lớn lao thực lực, có rất ít Trúc Cơ kỳ có thể địch nổi Kết Đan.
  • Phàm đạo Kết Đan: Cấp độ phân sơ, trung, hậu, viên mãn kỳ.
  • Địa mạch Kết Đan: Cấp độ phân sơ, trung, hậu, viên mãn kỳ.
  • Thiên đạo Kết Đan: Thiên đạo Kết Đan phải đi qua thiên kiếp, thành công sẽ có càng nhiều thọ nguyên, ngang cấp ở giữa quét ngang thực lực.
 • Nguyên Anh: Đã là một cái tồn tại khác, có thể thuấn di, nghịch thiên cải mệnh... đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn nào ở hạ du đều có thể trở thành cấp bậc lão tổ. Là nội tình của tông môn.
  • Phàm đạo Nguyên Anh: Nguyên Anh đan ( rất khó đột phá tới thiên nhân );
  • Địa đạo Nguyên Anh: Một phần thiên thú hồn ( Gồm cả Ngũ Hành, có 10% đột phá tới thiên nhân );
  • Thiên đạo Nguyên Anh: Cần Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ hành thiên nhân hồn, liền có thể thiên đạo Kết Anh.( Thiên đạo Nguyên Anh đại viên mãn nghiền ép phàm phẩm thiên nhân trung kỳ, nhưng cùng Địa phẩm thiên nhân sơ kỳ một trận chiến bất bại, khả năng đột phá tới thiên nhân là rất cao )
 • Thiên nhân: Cùng toàn bộ thiên địa dung hợp lại cùng nhau dẫn tới thiên địa lực bàng bạc, ý chí thiên nhân sau khi dung nhập thiên địa tựa như hóa thân thiên ý, muốn trở thành thiên nhân, xác suất cực nhỏ.
  • Phàm phẩm thiên nhân: Dựa vào Nguyên Anh đan trở thành tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn đột phá tới thiên nhân.
  • Địa phẩm thiên nhân: Dựa vào Ngũ hành thiên thú hồn trở thành tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn đột phá tới thiên nhân, cùng cảnh giới nghiền ép phàm phẩm thiên nhân, đối với phàm phẩm thiên nhân có cảnh giới cao hơn chút cũng có thể một trận chiến.
  • Thiên phẩm thiên nhân: Dựa vào Ngũ hành thiên nhân hồn trở thành Nguyên Anh đại viên mãn đột phá tới thiên nhân, nghiền ép cùng cảnh giới phàm phẩm, địa phẩm thiên nhân, sơ kỳ thiên phẩm thiên nhân có thể chiến địa phẩm thiên nhân hậu kỳ.
 • Bán Thần: Cấp bậc lão tổ ở thượng du Thông thiên giới, là nội tình của tông môn thượng du, có thể bằng vào sức một mình bình định một giới. Vĩnh Hằng đại lục xưng hô Bán Thần là Đại Tôn.
 • Đại Thừa ( Cũng xưng Thiên tôn ): Đỉnh phong Thông thiên giới, người thủ lăng tức là Đại Thừa, Thông Thiên Đạo Nhân xem như chuẩn Thiên tôn, sau này may mắn không chết đi vào Vĩnh Hằng đại lục, ở Tà Hoàng triều trở thành chân chính Thiên tôn, chưởng khống thiên địa lực lượng, cũng gọi Thiên tôn, ngưng tụ tự thân đạo chủng, như Thái Cổ bất tử thì Thiên Tôn bất diệt.
 • Thái Cổ: Tồn tại có thể áp đảo Thiên Tôn, là đỉnh phong ở Vĩnh Hằng đại lục, phân biệt là tam đại hoàng triều Hoàng giả, lần đầu trải qua quy tắc, hoàn toàn siêu việt Thiên Tôn, tu vi thâm bất khả trắc, có thể phục sinh Thiên Tôn, có thể đặt chân tinh không, nhưng không thể đi xa, cần thu hoạch được khí vận thế giới mới có thể đột phá, ngoài còn có nửa bước chúa tể cảnh.
 • Chúa Tể: Cần ý chí thế giới tán thành, tinh không 108 vạn giới, vì thế có phân chia mạnh yếu, kẻ yếu nhận đạo, cường giả sáng tạo đạo, nhưng cho dù là yếu nhất Chúa Tể, cũng không phải Thái Cổ có thể chống lại, mạnh yếu cách xa. Hậu kỳ tác giả dùng Kim Diệp Tử gợi ý chúa tể nhưng thật ra là bước thứ tư.
 • Tối Cường Chúa Tể: Không cần bất luận thế giới nào tán thành, hoặc là nói không có bất kỳ thế giới nào có tư cách tán thành, từ bản thân tấn thăng thành tựu chúa tể, lấy tự thân sáng tạo đạo trở thành mạnh nhất chúa tể.
 • Vĩnh hằng: Vĩnh Hằng Linh giới biết cảnh giới tối cao, cần lĩnh ngộ bản nguyên áo nghĩa Vĩnh Hằng đại thế giới, sau khi thành vĩnh hằng, liền có thể đột phá Tiên Thần Ma Quỷ Yêu phong ấn, trở thành La Thiên cảnh giới, viễn siêu bước thứ tư cực hạn.

 

Thế giới quan Nhất Niệm Vĩnh Hằng

 • Thông thiên thế giới: Thực tế là thế giới bên trong Khôi Tổ.

  • Thông Thiên giới: Tức Thông Thiên đại địa, Linh Khê Tông nằm ở đây.
  • Thông Thiên hải: Tại trung tâm Thông Thiên giới có một mảnh biển cả bàng bạc, biển này màu vàng, sóng lớn ngập trời, truyền thuyết trung tâm biển này, có một tòa đảo, nơi đó là lối vào thông hướng thương khung. Bao nhiêu năm rồi, vô số đại năng hạng người, muốn vượt qua mảnh biển này tiến vào đảo, nhưng lại không người thành công.
  • Thông Thiên đông, tây, nam, bắc mạch: Bốn đầu đại xuyên Thông Thiên hải.
  • Thượng du: Bốn đầu đại xuyên chính là thượng du.
  • Trung du: Thượng du đang không ngừng lan tràn, phân nhánh vì bốn đầu phân mạch, những phân mạch này, chính là trung du.
  • Hạ du: Mỗi một đầu phân mạch trung du, lại không ngừng mà lan tràn, xuất hiện bốn đầu chi mạch, những chi mạch này, chính là hạ du.
  • Mạt du: Hạ du mạch xuống chút nữa, chính là vô số mạt du.
  • Tinh Không Đạo Cực tông: Đông mạch Tu Chân giới thượng du chủ mạch, cổ tông.
  • Cửu Thiên Vân Lôi tông: Bắc mạch Tu Chân giới thượng du chủ mạch, cổ tông, đã giải tán, hiện tồn tại ở thế giới chi bảo.
  • Tinh Hà Viện, Không Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện: Tinh Không Đạo Cực tông tứ đại phân viện.
  • Lạc Trần gia tộc: gia tộc tu chân ở bên trong phạm vi Linh Khê tông, người trong gia tộc có ấn ký Linh Khê tông. Sau Lạc Trần gia tộc làm phản, bị Linh Khê tông diệt tộc.
  • Thượng Cổ Linh Quật: Thời gian hình thành không rõ, trước khi chưa có Nhất U Bí Cảnh, nơi đó là đông mạch hạ du Tu Chân giới trọng yếu, phát sinh vô số lần chiến tranh, cuối cùng bị Đan Khê tông, Huyền Khê tông, Huyết Khê tông cầm giữ, sau khi Linh Khê tông quật khởi, biến thành bốn đại tông môn nắm giữ.
  • Nhất U Bí Cảnh: Vạn năm trước đột nhiên xuất hiện bên trong U Lâm châu, bên trong là một vùng phế tích, hoang tàn vắng vẻ, nhưng lại có địa mạch sát thú, sự xuất hiện của nó, đồng dạng đưa tới chiến tranh, cuối cùng bị bốn đại tông môn chiếm cứ, cộng đồng có được, trở thành thánh địa thứ hai để trúc cơ.
  • Vẫn Kiếm Thâm Uyên: Năm ngàn năm trước, có một thanh thiên ngoại đại kiếm không cách nào hình dung ( là Cổ Thiên Quân truy sát Quỷ Mẫu gãy mất kiếm ), phạm vi siêu việt trên trăm cái Linh Khê tông, ẩn chứa lực lượng làm cho tất cả mọi người kinh khủng, xuyên thấu thương khung, rớt xuống, đâm vào núi Tất Phương, kiếm khí xuyên qua U Minh, địa mạch khí dung nhập thân kiếm. Khiến cho bên trong thân kiếm tạo thành thánh địa Trúc Cơ, sản sinh ra vô số địa mạch sát thú, giết chết bọn chúng có thể thu hoạch được địa mạch khí, thu thập đủ địa mạch khí, có thể ngưng địa mạch khí dẫn, rung chuyển trong thánh địa địa mạch khí, đã bị Thiên Tôn luyện hóa.
  • Minh Hà: Do Minh Hoàng chấp chưởng, có vô số oan hồn, là thánh địa cảm ngộ của luyện hồn sư.
 • Vĩnh hằng Tiên Vực: Do ngũ đại Tiên Vực tạo thành dạng cánh hoa, ở giữa là Vĩnh Hằng hải, thực tế là Vĩnh Hằng hoa diễn hóa mà ra.

  • Tà Hoàng triều: Chiếm cứ tam đại Tiên Vực, do Tà Hoàng thống trị, vĩnh hằng chi tử Tà tổ một mạch.
  • Thánh Hoàng triều: Chiếm cứ hai đại Tiên Vực, do Thánh Hoàng thống trị, vĩnh hằng chi tử Thánh tổ một mạch.
  • Khôi Hoàng triều: Chiếm cứ một khối bán tiên vực, do Bạch Tiểu Thuần thành lập hoàng triều, vĩnh hằng chi tử Khôi tổ một mạch.
 • Vĩnh hằng đại giới: Do 108 vạn thế giới tạo thành đại giới, bao quát tiên giới ( Đã bị nghịch phàm hủy diệt ), trung tâm thì làm Vĩnh Hằng Tiên Vực.

 

Quá trình hành tẩu giang hồ

 • 15 tuổi: Bị Lý Thanh Hậu đưa vào Linh Khê tông, vào phòng bếp làm tiểu nhị, xếp hạng lão Cửu, được xưng là Bạch Cửu Bàn.
 • 16 tuổi: Nhập Linh Khê tông Hương Vân Sơn, thành ngoại môn đệ tử.
 • 17 tuổi: Lấy danh hiệu Tiểu Ô Quy, thu hoạch được thành tựu đệ nhất bia đá ở Vạn Dược Các.
 • 18 tuổi: Cuốn vào sự kiện Lạc Trần gia tộc làm phản, cửu tử nhất sinh, được người thủ lăng cứu giúp, về tông được phong vinh quang đệ tử, trở thành sự đệ chưởng môn.
 • 19 tuổi: Tại hai bên bờ nam bắc ngoại môn thiên kiêu chiến, lực áp tất cả thiên kiêu, lấy thân phận đệ nhất tấn thăng nội môn đệ tử.
 • 20 tuổi: Lợi dụng phát tình đan quét ngang nhiệm vụ, trải qua chuyện này, bị chưởng môn định xuống là toàn tông trong vòng mười năm không cần hoàn thành bất luận nhiệm vụ gì, mà mỗi tháng đều có thể thu hoạch được không ít điểm cống hiến.
 • 21 tuổi: Dùng động vật thử độc đan gây nên động vật nổi loạn ở Hương Vân Sơn, nghiên cứu đại pháp Thiên Lôi Tẩy Dược kém chút dẫn lôi diệt đi Hương Vân Sơn... cuối cùng bị sư tôn Lý Thanh Hậu ném vào Vạn Linh Xà Cốc.
 • 23 tuổi: Sự kiện linh xà bạo động ở Hương Vân Sơn, về sau tại chủng đạo sơn diện bích hối lỗi, sau thu hoạch được Linh Khê tông thuỷ tổ lưu lại đan phương Nghịch Hà Đan cùng Hàn Môn Dược Quyển, rời đi Linh Khê tông, do chưởng môn sư huynh mang theo, đi bờ bắc.
 • 24 tuổi: Đảm nhiệm chấp sự Bách Thú Viện, dùng nửa năm đem thú ở Bách Thú Viện huấn luyện ngoan ngoãn, thí luyện đài toàn thắng ba ngàn người khiêu chiến, làm tin phục bờ bắc tứ sơn.
 • 27 tuổi : Trước pho tượng hung thú ở thí luyện đài, ngồi 130 ngày, sinh ra Thủy Trạch Quốc Độ bản mệnh chi linh.
 • 28 tuổi: Để dục thú hoa hấp thụ toàn bộ bản nguyên huyết phản tổ của toàn bộ chiến thú, bao quát hộ tông Thần thú Thiên Giác Mặc Long, sinh ra chiến thú Thiết Đản. Tam đại trúc cơ thí luyện mở ra, xông Vẫn Kiếm Thâm Uyên, trảm Triệu Nhu, Phương Lâm, trọng thương sáu thiên kiêu, tiêu diệt mấy chục ngưng khí, thiên đạo đỉnh phong trúc cơ. Trở lại Linh Khê tông, thu hoạch được thân phận chuẩn truyền thừa. Về tông thu hoạch được thân phận trưởng lão, nhập chủng đạo sơn tổ cấm địa, lấy được ẩn tàng truyền thừa 《 Tử Khí Thông Thiên Quyết 》. Nhập chủng đạo sơn bí cảnh, tu thành thông thiên pháp nhãn.
 • 29 tuổi: Vì giải khai bí mật Huyết Khê tông vĩnh hằng bất diệt vật, đồng thời cũng vì luyện tập ngự nhân đại pháp, Bạch Tiểu Thuần rời đi Linh Khê tông, đi cả ngày lẫn đêm, hóa thân thành Dạ Táng, tiến vào Huyết Khê tông.
 • 30 tuổi: Huyết Khê tông đối với người thất bại ở thánh địa trúc cơ cho phàm đạo trúc cơ một cơ hội, nhưng mà yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ quy định, Dạ Táng bị phân đi Dưỡng Thi Phường nuôi thi. Hao phí hơn nửa năm luyện đan nuôi thi, nuôi ra Lục Mao Cương hủy đi Dưỡng Thi Phường, lại ngoài ý muốn thu hoạch được Thi Phong Đại Trưởng Lão thưởng thức!
 • 31 tuổi: Nhập Vạn Huyết Thâm Uyên tranh đoạt Trúc Cơ Đan, bên trong hái được đại lượng tứ diệp tiên thảo, làm bộ phàm đạo trúc cơ, thu Triệu Vô Thường làm nô, đạt được bốn đại trưởng lão thưởng thức, trở thành Trung Phong hộ pháp. Cùng thần bí tông môn bắt được liên lạc, thu hoạch được ba bình mang theo ấn ký mặt trăng tứ giai cao cấp linh dược. Đi Trung Phong, lấy được bí thuật Huyết Sát giới. Tại Trung Phong bốn phía hấp thu cướp đoạt huyết khí, tu thành mười tượng rất quỷ thân, phạm chúng nộ sau bỏ chạy thi phong.
 • 32 tuổi: Vụng trộm trở lại Trung Phong, ẩn cư tu luyện lại gặp được bép xép thỏ, tại bép xép thỏ đại náo Trung Phong về sau chiến chúng trúc cơ, kháng mệnh, đại khai sát giới, uy hiếp bát phương! Càng được bốn đại trưởng lão thưởng thức. Dần dần, tên Dạ Ma, truyền khắp tứ phương. Cùng sự kiện Huyết Mai giằng co về sau, tại động phủ trưởng lão lần thứ nhất cảm động Tống Quân Uyển, được cho biết đi sứ Linh Khê tông một chuyện.
 • 33 tuổi: Lấy thân phận Dạ Táng trở lại Linh Khê tông, trêu đùa Thần Toán Tử, bị đám người cho rằng am hiểu phương pháp bổ thiên thôi diễn, chấn kinh đám người. Lúc đám người tham quan bờ bắc, sau khi nhìn thấy Thiết Đản trưởng thành, vì giữ bí mật thân phận chưa nhận nhau. Nhưng cuối cùng bị nhận ra thân phận. Cuối cùng, hai tông đàm phán vỡ tan, đám người trở lại Huyết Khê tông, đại chiến sắp đến. Tu thành Tử Khí Thông Thiên Quyết tầng thứ nhất từ đó đạt tới Trúc Cơ trung kỳ. Vì che giấu tạo nghệ dược đạo mà làm bộ quan sát thánh đan tàn bích, không ngờ đùa giả làm thật, truyền thừa Vạn Vật Thảo Mộc Đạo!
 • 34 tuổi: Tại Tống gia lão tổ an bài xuống luyện chế tứ giai linh dược, nổ đan lô bay đầy trời, gây công phẫn, luyện chế tứ giai phiêu miểu linh hương, gây nên tiêu chảy, được người xưng làm ôn ma. Linh dược thành phẩm lấy được lão tổ thưởng thức, được ban cho cho đãi ngộ Tống gia dòng chính! Theo Thi Phong đại trưởng lão đi Thi Phong luyện chế tử mẫu nghịch huyết Dưỡng Thi đan, vì tịnh hóa huyết hồ huyết thủy mà phóng xuất ra đại lượng hắc khí thần bí, dẫn đến toàn bộ Thi Phong đều bị gây ảo ảnh! Từ đó, ôn ma danh xưng, danh dương thiên hạ!
 • 35 tuổi: Thụ Thiểu Trạch phong cùng Vô Danh phong Huyết Tử nhờ luyện dược, thu hoạch được Huyết Sát thể công, thu ma đầu tiểu hắc, lúc khánh điển Vô Danh phong huyết tử điện thành đan, Thiểu Trạch phong cự lô bạo tạc băng liệt sơn phong trung đoạn, lại ngoài ý muốn luyện ra ngũ giai đan dược. Hạn viêm lão tổ dẫn đầu chín đại thiên kiêu cùng bốn phong tu sĩ, cộng đồng kính dâng huyết khí triệu hoán thi phong không thay đổi xương thức tỉnh, vì nếm thử điều khiển không thay đổi xương, Bạch Tiểu Thuần tại huyết khí bên trong dung nhập một tia mình chân chính bất tử máu, tứ đại trấn phong chi vật thức tỉnh. Một tháng sau, Trung Phong máu tử thí luyện mở ra, vì Tống quân uyển hộ pháp, tại huyết sắc hoang mạc thành tựu mười quỷ thiên yêu thân, nhập trái tim thế giới thu hoạch được Huyết Tổ truyền thừa! Bái Tống gia lão tổ làm nghĩa phụ, trở thành Trung Phong máu tử. Tại nhất đại Huyết Tổ bên trong nhẫn trữ vật lấy được mai rùa cùng vàng lá, muốn thoát ra máu suối tông lúc, vô danh phong tiểu Hắc đem người ma đầu làm phản! Đi cả ngày lẫn đêm, trở lại Linh Khê tông. Nhóm đầu tiên phái đi rơi trần dãy núi tu sĩ truyền tống, đại chiến sắp đến!
 • 36 tuổi: Tại Lý Thanh đợi dẫn đầu hạ gặp qua thứ chín núi thiết mộc lão tổ, lấy được thụ thảo mộc giai binh quyết. Nếm thử luyện chế truyền thuyết cấp nghịch sông đan không có kết quả. Trước giờ đại chiến, cùng mở lớn béo chờ bằng hữu cũ đoàn tụ lửa nhà bếp, một đêm say mèm. Mấy ngày sau, rơi trần đại trận dần dần triển khai, một thân một mình chủ đạo loại đạo sơn thứ chín trận. Thứ chín núi giáng lâm, chúng lão tổ đến, rơi trần đại trận hoàn thành, máu suối tông toàn tông đến, song phương giương cung bạt kiếm lúc, lộ ra Trung Phong máu tử thân phận ngừng chiến không có kết quả, vận dụng Huyết Tổ uy áp trực tiếp áp chế máu suối tông toàn tông một nửa tu vi! Vận dụng Thiết Đản Vương Thú uy áp trực tiếp khống chế Linh Khê tông toàn tông chiến thú! Chiến tranh đình chỉ, tự thân trở thành hai tông sát nhập mối quan hệ. Ngụy trang thành hạn viêm lão tổ huyền suối tông thiên diện tử xuất thủ trọng thương Bạch Tiểu Thuần, triệt để chọc giận hai tông, linh huyết hai tông liên thủ thẳng hướng huyền suối tông! Bạch Tiểu Thuần dưỡng thương trong lúc đó không chịu nổi Tống, đợi hai nữ chi nhiễu, chờ lệnh lao tới chiến trường.
 • 37 tuổi: Tiến vào Thiên Công châu, bản ý ở hậu phương dẫn đầu một bang thương binh tiến hành loại bỏ nhiệm vụ, không nghĩ tới dựa vào ôn vụ quang cầu, một đoàn người bách chiến bách thắng, thẳng giết vào tiền tuyến cảnh nội, ôn ma chi danh, vang vọng Thiên Công châu! Tại một lần bền bỉ mà đại lực lay động bên trong, tiểu ô quy giận dữ mà tỉnh, tại khẩu tài bên trên hoàn toàn nghiền ép Bạch Tiểu Thuần, bị Bạch Tiểu Thuần ném vào lò luyện đan sau bỏ trốn, dẫn tới Thông Thiên Hà kim ngạc, đem Bạch Tiểu Thuần đẩy vào trước trận chiến trường. Lấy lực lượng một người đề cao linh huyết hai tông chiến lực, đánh vỡ đại chiến cục diện bế tắc, chủ đạo loại đạo sơn thứ chín trận. Vì cứu máu mai, tập kết linh huyết hai tông hơn vạn người vượt ngang chiến trường, ngưng đám người huyết khí hóa thành đại kiếm, một kích chém giết bốn vị trúc cơ, trở thành huyền suối tông hàng đầu mục tiêu. Chiến rừng mộ, bị phá ra thứ chín trận, vận dụng ôn vụ quang cầu hủy đi đối phương khôi lỗi, nhục thân nghiền ép rừng mộ, tại sắp truyền tống rời đi lúc, triệu hoán không thay đổi xương túm ra đối phương trái tim, rừng mộ thân ảnh biến mất, sinh tử không biết. Huyền suối tông lui giữ hùng thành, gọi ra hắc giáp Thiên Ngưu, bị Linh Khê tông Thiên Giác kiếm một kích chém giết! Thiết Đản bị giả Vương Thú chi tinh hấp dẫn trúng kế, xích hồn lão tổ bắn Thiên Cung dẫn bạo giả Vương Thú chi tinh, Bạch Tiểu Thuần thời khắc mấu chốt tế ra rùa văn nồi ngăn cản tránh thoát một kiếp. Linh huyết hai tông tức giận, các tông nội tình hiện thân, quyết chiến thời khắc đến, linh huyết hai tông cùng đan suối còn sót lại mười đánh tan mở huyền suối hùng thành đại trận, huyền suối hàng!
 • 38 tuổi: Chiến hậu, linh huyết hai tông đối huyền suối cùng đan suối tiến hành hợp nhất. Bạch Tiểu Thuần vấn an đỗ máu mai sau mới phát hiện máu mai cũng không phải là đỗ Lăng Phỉ, nội tâm thất lạc. Hợp nhất công việc kết thúc, Tứ Tông lão tổ triệu kiến Bạch Tiểu Thuần, Tứ Tông sát nhập, mới tông môn bị Bạch Tiểu Thuần mệnh danh là Nghịch Hà tông! Nghịch Hà tông thành lập đại điển cử hành, phong Bạch Tiểu Thuần vì Nghịch Hà tông ít tổ. Tinh Không Đạo Cực tông đến chỉ, chuẩn Nghịch Hà tông diệt Không Hà viện, thay vào đó! Đại điển kết thúc, tứ đại phân tông tán đi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Không Hà viện, Bạch Tiểu Thuần bị linh huyết hai trưởng thượng tổ triệu kiến, biết được hai tông chi bí. Theo Linh Khê nhất đại lão tổ tham kiến hàn môn chân linh, thông thiên pháp nhãn hạ, chân linh mở mắt, miệng phun đạo âm. Vì tỉnh lại chân linh, lĩnh hội phần sau khối thánh đan tàn bích sau lần nữa nếm thử luyện chế nghịch sông đan, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Vì chế tạo thông thiên chiến thuyền, lão tổ hiệp truyền thừa danh sách nhập Linh Khê vực sâu bí cảnh tìm kiếm thiên nhân xương thú, Bạch Tiểu Thuần tùy theo cùng nhau đi tới. Tiểu ô quy dẫn tới Vương Thú bích, đem Bạch Tiểu Thuần một ngụm nuốt vào, vì thoát khốn, mượn Vĩnh Dạ dù chi lực hấp thu bích sinh cơ, thành tựu bất tử Tu La thân. Thông thiên chiến thuyền hoàn thành, tứ đại phân tông tề tụ máu suối một mạch. Bạch Tiểu Thuần hóa thân Huyết Tổ chi hồn, phối hợp máu suối toàn tông mở ra máu suối căn bản nội tình, Huyết Tổ đứng lên, dẫn đầu ba chiếc thông thiên chiến thuyền, đi ngược dòng nước công Không Hà viện! Song phương gặp mặt tức khai chiến, bỏ qua Huyết Tổ chi thân đem không dung tà cây đóng đinh tại nguyên chỗ, Nghịch Hà tông lấy phá trúc chi thế nghiền ép Không Hà viện, làm cho Không Hà viện mở ra tông môn đại trận, song phương tiến vào rừng cây chiến. Vì thay Chu trưởng lão báo thù, chiến Không Hà viện thiên kiêu trần đồng, toàn diện nghiền ép, cuối cùng giáng lâm đầm nước quốc gia đem chém giết, lấy Chu trưởng lão huyết khí ngưng kiếm chém xuống trần đồng thủ cấp. Bị Kết Đan đạo lữ truy sát, tại nguy cơ sinh tử hạ, cưỡng ép xung kích Kim Đan cảnh, trải qua cửu lôi tan đan, thành tựu thiên đạo Kim Đan, ngưng tụ thập trọng Tu La thân, nhục thân Kim Đan, đụng chạm đến sinh mệnh thứ hai ràng buộc, lấy nghiền ép chi thế một chưởng kích diệt Kết Đan! Nghịch Hà tông bắt đầu tiến đánh Không Hà viện sơn môn, song phương nội tình triển khai đại chiến! Hàn môn chân linh thức tỉnh, một chỉ diệt sát không đáy sông uẩn tử vong chi trùng! Tinh Không Đạo Cực tông đồng tử vì thăm dò chân linh thực lực, hiến tế toàn Không Hà viện kích hoạt không dung tà cây, chân linh biến mất trước ban thưởng Bạch Tiểu Thuần một tia khí huyết, thành tựu bất tử kim cương thân, ngưng bất tử kim cương đan! Lần nữa điều khiển Huyết Tổ chi thân nghiền ép không dung tà cây, không sông viện thiên nhân lão giả hi sinh chính mình đổi lấy không dung tà cây thần phục, từ đây, lại không không sông viện, duy tôn Nghịch Hà tông!
 • 39 tuổi: Nghịch Hà tông nhập chủ trung du, thành lập sơn môn, ký kết chế độ, tuyển ra hạ du mới Tứ Tông. Vực sâu sát hồn hiện thân, hút khô không sông viện tất cả thi thể, kinh động đám người, Bạch Tiểu Thuần dọa đến dùng trừ tà phù đem mình bọc thành bánh chưng. Thế lực thần bí xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần bởi vì cầm đi tiểu ô quy không dám cùng liên hệ. Nghịch Hà tông khai tông đại điển tổ chức, nghịch non sông trở thành mới sơn môn chỗ. Đại điển kết thúc sau, lạnh tông ban cho Bạch Tiểu Thuần pháp bảo cùng công pháp. Thế lực thần bí hai lần xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần dưới sự sợ hãi, đem giả đêm táng chi hồn từ hóa thân mặt nạ dời đi bảo kính sau, lợi dụng hết thảy thủ đoạn phong ấn lại hóa thân mặt nạ! Thế lực thần bí lần nữa hiện thân không có kết quả sau, âm thầm thôi động thư tình sự kiện, bại lộ ám tử trần man dao cùng Bạch Tiểu Thuần bắt được liên lạc, thế lực thần bí cho thấy thân phận vì Man Hoang, thay Bạch Tiểu Thuần tra tìm Đỗ Lăng Phỉ không có kết quả, lại gây nên kinh biến, tất cả manh mối chỉ hướng Tinh Không Đạo Cực tông. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh, đám người cố gắng tu hành, Thiết Đản về nhà. Nghịch Hà tông mượn Thiết Đản độ kiếp lúc, diệt trừ âm thầm rình mò người, Thiết Đản kết thành Vương Thú tử đan. Trung du cái khác ba tông ác ý mà đến, uy hiếp Nghịch Hà tông giao ra có bí cảnh bảo vật, một tháng sau bí cảnh cửa vào, truyền thừa chi địa mở ra, Nghịch Hà tông cần dựa vào chính mình thực lực đi tranh đoạt truyền thừa ấn ký.
 • Sau bởi vì thời gian tu luyện không rõ, chính xác tính toán tu luyện tuế nguyệt không có ý nghĩa thực tế, giản lược tự thuật hạ về sau tình tiết.
 • Linh Khê, Huyền Khê, Đan Khê ba tông cưỡi thông thiên chiến thuyền nghịch du thượng tông, Huyết Khê tông lợi dụng Bạch Tiểu Thuần thao túng Huyết Tổ chi thân, bá khí nghịch du thượng tông, sau đó cùng không sông viện đại chiến, Huyết Tổ chi thân nghiền ép không dung tà cây, Linh Khê chân linh phục dụng nghịch sông đan thức tỉnh mười hơi nghịch chuyển càn khôn, trải qua một phen khổ đấu rốt cục đánh bại Không Hà viện, thành lập Nghịch Hà tông, Bạch Tiểu Thuần làm hạt nhân được đưa đến Tinh Không Đạo Cực tông, bởi vì mở lớn béo ngưng tụ niệm đan muốn thất bại, về sau trở thành thí luyện hạng chín, sau đó bởi vì Man Hoang thí luyện, bởi vì là một trăm người đứng đầu, không thể không đi Man Hoang, tại Man Hoang bởi vì sáng chế tụ hồn đan thành vì Thiên phu trưởng, cuối cùng tại khôi Hoàng Lăng trong mộ thu hoạch một tỷ oan hồn, khiến cho chân linh rất là hài lòng, từ đó tấn thăng làm Trường Thành Vạn phu trưởng. Bị trần Hạ Thiên hại sau không thể không tiến vào khôi Hoàng Lăng mộ, tại trong lăng mộ suýt nữa bỏ mình ( Từ Công Tôn Uyển Nhi cứu giúp ), sau đó bởi vì Quy Văn Oa thu hoạch được luyện linh đệ nhất đồng thời thu hoạch được Thủy thuộc tính thiên nhân hồn, về sau bị truyền tống đến Man Hoang, tại Man Hoang gặp được người đầu tiên, chính là sắp chết Bạch Hạo ( Kì thực thủ lăng người an bài ), thu Bạch Hạo làm đồ đệ ( Tự tác chủ trương ) Lấy đệ tử Bạch Hạo thân phận tiến vào Bạch gia, phát hiện Bạch Hạo tại Bạch gia thâm thụ xa lánh, sinh lòng đồng tình cùng oán hận, tại cướp đoạt đi Thổ thuộc tính thiên nhân hồn sau ngang nhiên đánh giết Bạch Hạo cha, bị Bạch gia lão tổ truy sát, bị vô thường công sở cứu, trở thành cự Quỷ thành hắc tiên, bất hạnh quấn vào bốn công sáu đợi làm phản, tại tiểu ô quy trợ giúp hạ tìm được cự Quỷ Vương chân thân, cuối cùng cùng Cự Quỷ Vương làm một vụ giao dịch, cuối cùng bởi vì kiên trì không ngừng trợ giúp Cự Quỷ Vương, thu hoạch được tín nhiệm, được phong Cự Quỷ thành Đại tổng quản cùng Giám sát sứ.
 • Cuối cùng cảm ngộ vĩnh hằng bản nguyên, sáng tạo ra một phương sinh mệnh cùng 108 vạn thế giới, đột phá tới vĩnh hằng.

===============

    Viết xuống "Sơ lược Nhất Niệm Vĩnh Hằng" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để ta phấn đấu!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Vương Lâm

uẩn thể Vương Lâm

Khổ tâm thật đi đâu ai cũng muốn đuổi chỉ có thể là Bạch Tiểu Thuần thôi

một tháng trước

Kyanbb

phàm nhân Kyanbb

Đọc bộ này cười đau ruột luôn, đọc nhiều lần vẫn thấy hay

2 năm trước

Longdoan321

chân mệnh Longdoan321

Cảm tha đã giải khai cho ta, ta đi ngang

2 năm trước

Họ Bạch

niết dục Họ Bạch

Không biết Tiểu Thuần sau có đánh nhau với tụi Vương Lâm, Mạnh Hạo không nhỉ

2 năm trước

Thái Dương

hoa cái Thái Dương

đa tạ tiền bối đã củng cố lại kiến thức cho ta

2 năm trước

Họ Bạch

chân mệnh Họ Bạch

Bộ này vẫn là Hay nhất trong các bộ Tu Tiên mình đọc

2 năm trước

아기 새=작은 새

khấu cung 아기 새=작은 새

Vẫn cười đau ruột đoạn làm hắc tiên thẩm vấn dùng 1 con chó và phát tình đan, cười không ngậm được mồm haha

2 năm trước

Tiểu Tử

hoa cái Tiểu Tử

bái phục nhất là tài luyện đang của Bạch Tiểu Thuần

2 năm trước

Táng Địa

chân mệnh Táng Địa

main chúa hề :)) tấu hài

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các vị đại lão bỏ quá, xin đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học

Đại đạo vốn vô tình, đường xuống hoàng tuyền không tịch mịch, chúc chư vị lên đường bình an.

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Bần tăng đi ngang qua để lại 1 tia thần niệm cho người hữu duyên với Phật!!! A di đà Phật! Tu luyện như 1 chuyến dạo chơi a

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok