Lý Thất Dạ

Ngũ Điểm Văn | | 105807

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

lý thất dạ

Tác phẩm: Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Thông tin cơ bản

— Tên: Lý Thất Dạ - 李七夜

— Tên khác: Âm Nha, Thần Nha, thiếu gia, Thánh Sư, Đế Sư, Tiên Đế đạo sư, Cửu Giới đồ tể, đệ nhất hung nhân, hắc thủ sau màn, vạn cổ đệ nhất đế, vạn cổ đệ nhất tổ.

— Biệt danh: Bảy bò, Lee Seven Night, anh bảy, Lý Một Tỷ

— Tuổi: Không thể đong đếm.

Hình tượng nhân vật

— Tính cách: Kiên trì, không lùi bước, không nhân từ với địch, bao che người bên cạnh. Thường hay "cảm khái".

— Đạo tâm: cực kỳ kiên định, không gì có thể lay chuyển.

— Lý do sống: Chiến không có tận cùng.

— Câu cửa miệng: "Gà đất chó sành, gì đủ thành đạo", "Không phục thì lên cắn ta nha", "con sâu cái kiến, gì đủ thành đạo".

— Phong cách hành sự: Ngoại trừ trang bức chính là cực hạn trang bức.

Hành trình sinh tồn

    Lý Thất Dạ sinh ra ở thời đại Mãng Hoang, vốn là một cái mục đồng chăn dê, mười ba tuổi. Bởi vì con dê ngu ngốc mà tiến vào Tiên Ma động, bị Trường Sinh Tiêu thị biến thành con quạ bất tử bất diệt.

    Sau khi biến thành con quạ, bay khắp cửu thiên thập địa... sau khi có năng lực phản kháng, bắt đầu tính toán thoát khỏi khống chế của Tiên Ma động.

    Tại thời đại Thác Hoang, tính kế thiên hạ giành được một trong chín cái thiên thư "Thể Thư"... từ đây bắt đầu tìm hiểu Thể Thư cùng phát triển...

    Tại thời đại Cổ Minh bắt đầu quật khởi, liên hợp Cửu Giới, tổ chức lên bốn đại quân đoàn, bồi dưỡng cường giả vô số, từ Bách Chiến Thần Hoàng Trì gia tới Huyết Tỳ Tiên Đế hay Thôn Nhật Tiên Đế... chinh chiến cửu thiên thập địa, đồ diệt Thiên Đồ Tiên Đế, dẹp yên Cổ Minh nhất tộc, giành lại Cửu Giới từ tay Cổ Minh, đem lại ánh sáng cho bách tộc...

    Bắt đầu thời đại Chư Đế, làm hắc thủ phía sau màn, bồi dưỡng Minh Nhân Tiên Đế, thúc đẩy xu hướng phát triển Cửu Giới, nhập táng địa, đi cựu thổ, đi qua giới thứ mười, càng là trở về từ trận chiến thế giới cuối cùng... nghiên cứu Thể Thư đại thành, bồi dưỡng Hắc Long Vương luyện hai tiên thể đại thành.

    Tại thời đại Đạo Gian bắt đầu ngủ say.... Hắc Long Vương diệt Đạp Không Tiên Đế, xé rách thiên mệnh, điểm binh chiến Tiên Ma động giúp Lý Thất Dạ đoạt lại chân thân.

    Kết thúc thời đại Đạo Gian ba vạn năm, Lý Thất Dạ đoạt lại chân thân, bắt đầu tu đạo, cố sự bắt đầu từ đây...

    Tại Cửu Giới tu luyện khoảng vài chục năm, từ phàm thể hóa tiên thể, phàm luân hóa tiên luân, phàm mệnh hóa tiên mệnh, Chân Nhân cảnh thành tựu "Cửu Tinh Vĩnh Phong", Thế Tôn cảnh thành tựu "Thế Tôn Trảm Đạo", luyện ra mười ba cái mệnh cung xưng "Chân Ngã Thương Thiên", cổ thủy bí nguyên vạn kiếp chân mệnh, thái sơ nguyên mệnh. Đoạt thiên mệnh trở thành tiên đế, xưng Hung Nhân Tiên Đế "Vạn Cổ Đệ Nhất Đế", thực lực viễn siêu cửu phẩm tiên đế cảnh giới.

    Tại Đệ Thập Giới, thực lực viễn siêu mười hai đầu thiên mệnh đại đế - tiên vương.

    Tại Tam Tiên Giới, thực lực viễn siêu tiên thống thủy tổ.

    Thưc lực nghi ngờ đạt tới nửa bước chân tiên.

    Sau khi sử dụng "Tinh Trụ" chứa một đạo Thái Sơ quang cuối cùng, đánh sập Cửu Giới, Đệ Thập Giới cùng Tam Tiên Giới.... Thái Sơ thụ cắm rễ Cửu Giới, Đệ Thập Giới, mở ra kỷ nguyên mới, Bát Hoang thành hình.

    Tại Bát Hoang, Lý Thất Dạ đã thành phàm nhân, tu luyện lại từ đầu.... gia nhập Vân Nê Học Viện

Pháp bảo

— Cửu Đại Thiên Thư: 《 Thể Thư 》 【 Chỉ Kiếm • Cửu Đạo 】 (huyền viêm kiếm đạo), 《 Tử Thư 》 【 Tử Vong 】, 《 Không Thư 》 【 Vạn Giới 】, 《 Niệm Thư 》 【 Vô Thượng • Tứ Thiền 】 ( một chương thôn thiên, 1 chương thành phật), 《 Đạo Thư 》 【 Không Biết 】, 《 Thọ Thư 》 【 Không Biết 】, 《 Thì Thư 》【 Không Biết 】

— Thiên Bảo: Tử Quan, Hư Không Môn

— Thanh Đăng: Nhặt ở Đệ Nhất Hung Phần

— Tinh Trụ

— Cửu Tự Chân Ngôn Cung

— Phong Thiên Ngũ Đạo Môn: Nhặt ở Phong Đô Thành từ Tiểu Quỷ

— Tam Tiên Thụ

— ...

Năng lực

— Tư chất: Từ phàm thể hóa tiên thể, phàm luân hóa tiên luân, phàm mệnh hóa tiên mệnh, cửu tinh vĩnh phong chân nhân, thế tôn trảm đạo, 13 mệnh cung 【 Chân Ngã Thương Thiên 】, cổ thủy bí nguyên vạn kiếp · Chân Mệnh, thái sơ nguyên mệnh. Cảnh giới Đạo Vô Chỉ.

— Tam Đại Tuyền Qua: 【 Thái Sơ Nguyên Mệnh 】, tại chỗ giao hội ba đầu tổ mạch Thạch Dược Giới tìm được Kim Sắc Tuyền Qua, tại U Thánh Giới bên trong Tổ Giới tìm được Ngân Sắc Tuyền Qua, dùng Tam Xoa Kích cùng Cốt Hải giao dịch được Thiết Sắc Tuyền Qua, tạo thành bảo vật chỗ diễn hóa mà đến, có thể cưỡng ép tước đoạt quyền lợi kế thừa Thiên Mệnh của người khác ( rợn cả người ).

— Mệnh Cung Tứ Đại Yếu

—— 【 Cổ Hư Chân Văn 】: Có thể thu nạp tất cả lôi điện trớ chú lực lượng, có thể mở ra Hư Không Môn. Cổ Phù lấy ở Hư Không Môn, giấu tại Sinh Mệnh Trụ.

—— 【 Thiên Đạo Thủy Tự 】: Đạt được ở Huyết Trì, lạc ấn tại Sinh Mệnh Hồng Lô.

—— 【 Mệnh Bí Khải Nguyên 】: Đạt được ở Đại Tuyền Qua, chìm nổi bên trong Sinh Mệnh Chi Tuyền.

—— 【 Kỷ Nguyên Chi Trang 】: Đạt được ở cây khô trong 12 cung điện ở Thiên Linh Giới, treo ở trên Sinh Mệnh Thụ.

— Khai sáng kỷ nguyên

—— Nhất dạ hữu quang, khởi nguyên hỗn độn 【Hỗn Độn Tâm Pháp】

—— Nhị dạ hữu đạo, khai thiên tích địa 【Khai Thiên Tâm Pháp】

—— Tam dạ hữu linh, phong thần nghịch tiên 【Phong Thần Tâm Pháp】

—— Tứ dạ hữu tình, diễn sinh vạn vật 【Vạn Vật Tâm Pháp】

—— Ngũ dạ hữu dục, thế đạo suy lạc 【Thế Đạo Tâm Pháp】

—— Lục dạ hữu diệt, ức thế tồn ma 【Tồn Ma Tâm Pháp】

—— Thất dạ hữu ?, tâm hồi ?? 【Luân Hồi Tâm Pháp】

Đệ tử: Tàm Long Tiên Đế, Tụ Thủy Tiên Đế, Nộ Chiến Tiên Đế, Quan Phượng Tiên Đế, Khải Chân Tiên Đế, Trấn Ngục Tiên Đế, Mục Thiên Tiên Đế, Ma Cô, Sát Thần Đạo thành viên ( như: vô ảnh ), Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Thiên Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế, Bá Diệt Tiên Đế, Nhân Hiền Tiên Đế, Minh Độ Tiên Đế, Băng Vũ Tiên Đế, Yến Thế Tiên Đế, Hắc Long Vương, Thiên Lý Tiên Đế, Ngâm Thiên Tiên Đế,

Đế hậu: Bộ Liên Hương

Hồng Nhan: Mai Tố Dao, Trần Bảo Kiều, Tố Chân, Bạch Kiếm Chân, Tử Thúy Ngưng, Lý Sương Nhan, Lam Vận Trúc, Minh Dạ Tuyết, Diệp Tiểu Tiểu, Liễu Sơ Tình

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hoả Thần

tráng thọ Hoả Thần

Chấp niệm thành tiên của anh dạ quá mạnh

một năm trước

zzzzzz

khấu cung zzzzzz

Không phục thì lên cắn ta nha :))))

một năm trước

Dạ Nguyệt

tráng thọ Dạ Nguyệt

Thiên hạ đệ nhất trang bức hahahah

một năm trước

Bá Đao Phong Cửu Thiên

chân mệnh Bá Đao Phong Cửu Thiên

thế mà vẫn có đứa ngáo ngơ trên youtube bảo Lý Thất Dạ ko bằng Vương Lâm của Tiên Nghịch

một năm trước

Kienanta

khấu cung Kienanta

Chỉ là gà đất chó sành thôi gì đủ thành đạo
Lão Tử Bất Bại

thánh tôn Lão Tử Bất Bại

nếu xếp loại thực lực trong tu tiên thì lý thất dạ chắc phải xếp 5 vị trí đầu đấy đùa đâu
Lão Tử Bất Bại

cổ thánh Lão Tử Bất Bại

thiên hạ đệ nhất trang bức bảy bò thiên hạ đệ nhất hung nhân lý thất dạ a

2 năm trước

Azathoth

khấu cung Azathoth

thiên hạ đệ nhất trang bức vương, vạn cổ vô địch, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đạo tâm vĩnh tồn, cười khắp vạn cổ, Đế Bá - Lý Thất Dạ

2 năm trước

Isora137

tráng thọ Isora137

thì ra đây là trang bức vương trong truyền thuyết à

2 năm trước

Nguyên Quân

thiên nguyên Nguyên Quân

Một trong Tứ đại Bức Vương có khác nha

2 năm trước

Tiểu Tử

thiên nguyên Tiểu Tử

bộ này hay không mọi người mình chưa đọc nên chưa biết

2 năm trước

Huy Đơ

thác cương Huy Đơ

Kể chuyện dài dòng, khó hình dung bối cảnh
darkhunter

dục thần darkhunter

nghe bảo đây là bức vương..................................

2 năm trước

darkhunter

dục thần darkhunter

bộ này đến giờ còn chưa kết nữa

2 năm trước

Táng Địa

thiên nguyên Táng Địa

trì tiểu điệp không đi theo Dạ mà bác

3 năm trước

Long Dang Thanh

phàm nhân Long Dang Thanh

Hồng nhân của Lý Thất Dạ không có Trì Tiểu Điệp hả mn? :V

3 năm trước

Kitachi

phàm nhân Kitachi

Đọc mấy bài của các huynh viết còn hay đọc truyện

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Vạn niên nhân khán, vấn thử cầu linh.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Trí giả chi đạo, có trang bức bên trong...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Trí giả chi đạo, có trang bức bên trong...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Chúng sinh là tương đối, mà vạn vật cũng thế.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Chính ra mọi thứ nghe có vẻ hợp lý khi mà tuổi của tên này đã đạt đến Thời Gian Khởi Nguyên.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Hình như muốn đọt phá là ta phải chờ người thứ hai đúng không?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Trang bức chi đạo, vô biên vô hạn, nhìn không thấy đích đếm.

3 năm trước

tieungu

tieungu

trong nháy mắt long trời lở đất.

4 năm trước

tieungu

tieungu

trong nháy mắt long trời lở đất.

4 năm trước

tieungu

tieungu

trong nháy mắt long trời lở đất.

4 năm trước

tieungu

tieungu

trong nháy mắt long trời lở đất.

4 năm trước

tieungu

tieungu

trong nháy mắt long trời lở đất.

4 năm trước

tieungu

tieungu

trong nháy mắt long trời lở đất.

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Thời gian là một thanh dao sắc, chém đi rất nhiều, chém đi có vinh quang, có tự tôn, còn có năm đó bất khuất cùng kiêu ngạo...

4 năm trước

Cựu Thổ

Cựu Thổ

Hello mọi người. Chúc mọi người may mắn ,hạnh phúc.

4 năm trước

Cựu Thổ

Cựu Thổ

Hello mọi người. Chúc mọi người may mắn ,hạnh phúc.

4 năm trước

Cựu Thổ

Cựu Thổ

Hello mọi người. Chúc mọi người may mắn ,hạnh phúc.

4 năm trước

Cựu Thổ

Cựu Thổ

Hello mọi người. Chúc mọi người may mắn ,hạnh phúc.

4 năm trước

Cựu Thổ

Cựu Thổ

Cậu bé tìm dê đã ngàn vạn tỷ tỷ năm

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy... Thiên bất nhân hề tương loạn ly, địa bất nhân hề khiến Ô Sơn ta thương... Thiên không có mắt hề, ta đạp Thiên lấy mắt tự phong thương. Khí vận vào thân hề, ta lấy tay tiêu diệt Đế Thiên.

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok