Chút cảm nghĩ về kết cục của 《 Nguyên Tôn 》.

KOL | | 8330

Tin tức Huyền huyễn

Nguyên Tôn 》 là bộ thứ 5 của đại thần tác gia Thiên Tằm Thổ Đậu, tiểu thuyết đề tài huyền huyễn, hiện ở đăng nhiều kỳ ở Zongheng cùng Qidian.

=========

Tiêu Viêm nói: " ta gọi Tiêu Viêm, là một cái ngày ngày cày cấp người."

Lâm Động nói: " ta gọi Lâm Động, là một cái ngày ngày cày cấp người."

Mục Trần nói: " ta gọi Mục Trần, là một cái ngày ngày cày cấp người."

Chu Nguyên nói: "Ta gọi Chu Nguyên, là một cái ngày ngày cày cấp người."

Tiêu Viêm nói: " Ta chiếc nhẫn bên trong có cái Dược Lão, không gì không biết, so sách hướng dẫn còn NB."

Lâm Động nói: " Ta thạch phù bên trong có cái Điêu gia, không gì không biết, so hướng dẫn còn NB."

Mục Trần nói: " ta giấy đen bên trong có cái Cửu U tước, không gì không biết, so hướng dẫn còn NB."

Chu Nguyên nói: "Bên cạnh ta có cái Yêu Yêu, không gì không biết, so hướng dẫn còn NB."

Tiêu Viêm nói: " ta trong thế giới kia, có loại đồ vật gọi Dị hỏa, uy lực có thể so với thần khí nạp lần đầu."

Lâm Động nói: " ta trong thế giới kia, có loại đồ vật gọi Tổ phù, uy lực có thể so với thần khí nạp lần đầu."

Mục Trần nói: " ta trong thế giới kia, có loại đồ vật gọi Chí Tôn thân pháp, uy lực có thể so với thần khí nạp lần đầu."

Chu Nguyên nói: "Ta trong thế giới kia, có loại đồ vật gọi. . . Kêu cái gì? Ngược lại uy lực có thể so với thần khí nạp lần đầu."

Tiêu Viêm nói: " ta xuất từ Ô Thản thành Tiêu gia, là cái tiểu thiếu gia."

Lâm Động nói: " ta xuất từ Thanh Dương trấn Lâm gia, là cái tiểu thiếu gia."

Mục Trần nói: " ta xuất từ Bắc Linh cảnh Mục vực, là cái tiểu thiếu gia."

Chu Nguyên nói: "Ta xuất từ Thương Lan đại lục Đại Chu, là cái tiểu điện hạ."

Tiêu Viêm nói: " ta thích một cô gái, nàng gọi Cổ Huân Nhi, nhưng nhà nàng Cổ tộc thế lớn, không cho ta cùng với nàng."

Lâm Động nói: " ta thích một cô gái, nàng gọi Lăng Thanh Trúc, nhưng nhà nàng Cửu Thiên Thái Thanh Cung thế lớn, không cho ta đi cùng với nàng."

Mục Trần nói: " ta thích một cô gái, nàng gọi Lạc Ly, nhưng nhà nàng Lạc Thần tộc thế lớn, không cho ta đi cùng với nàng."

Chu Nguyên nói: "Ta thích một cô gái, nàng gọi Yêu Yêu, nhưng sau lưng nàng bối cảnh thế lớn, không cho ta đi cùng với nàng."

Tiêu Viêm nói: " Khi còn bé,, ta còn không có gì rộng lớn chí hướng, ta mục tiêu duy nhất liền là đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên."

Lâm Động nói: " Khi còn bé,, ta còn không có gì rộng lớn chí hướng, ta mục tiêu duy nhất liền là giết chết Lâm Lang Thiên."

Mục Trần nói: " Khi còn bé, ta còn không có gì rộng lớn chí hướng, ta mục tiêu duy nhất liền là đánh bại Cơ Huyền."

Chu Nguyên nói: "Khi còn bé, ta còn không có gì rộng lớn chí hướng, ta mục tiêu duy nhất liền là đánh bại Đại Vũ vương triều."

 

Chút cảm nghĩ về kết cục của 《 Nguyên Tôn 》.

 

Tiêu Viêm nói: " nói thật, ta sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên ném ra tới, ăn cao cấp đan dược và gặp gỡ viễn cổ truyền thừa không thể đếm hết được."

Lâm Động nói: " nói thật, ta sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên ném ra tới, ăn thiên tài địa bảo cùng gặp gỡ viễn cổ truyền thừa không thể đếm hết được."

Mục Trần nói: " nói thật, ta sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên ném ra tới, ăn đan dược thần thảo cùng gặp gỡ viễn cổ truyền thừa không thể đếm hết được."

Chu Nguyên nói: Nói thật, ta sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên ném ra tới, ăn đan dược thần thảo cùng gặp gỡ viễn cổ truyền thừa không thể đếm hết được."

Tiêu Viêm nói: " Ta có một cái yêu thích, cái kia chính là thích giả heo ăn thịt hổ, nhớ ngày đó, ta Đấu Hoàng thời điểm, cắm ở trên tay của ta Đấu Tông một đống lớn."

Lâm Động nói: " Ta có một cái yêu thích, cái kia chính là thích giả heo ăn thịt hổ, nhớ ngày đó, ta Sinh Huyền cảnh thời điểm, cắm ở trên tay của ta Tử Huyền cảnh một đống lớn."

Mục Trần nói: " Ta có một cái yêu thích, cái kia chính là thích giả heo ăn thịt hổ, nhớ ngày đó, ta Hóa Thiên cảnh thời điểm, cắm ở trên tay của ta Thông Thiên cảnh một đống lớn.

Chu Nguyên nói: "Ta có một cái yêu thích, cái kia chính là thích giả heo ăn thịt hổ, nhớ ngày đó, ta còn chưa Khai Mạch thời điểm, cắm ở trên tay của ta Khai Mạch một đống lớn."

Tiêu Viêm nói: " ta có năng khiếu, ta biết luyện đan."

Lâm Động nói: " ta có năng khiếu, ta biết vẽ bùa."

Mục Trần nói: " ta có năng khiếu, ta biết bày trận."

Chu Nguyên nói: "Ta có năng khiếu, ta biết miêu văn."

Tiêu Viêm nói: " ta có một cái đặc biệt NB đại chiêu, gọi Phật Nộ Hỏa Liên."

Lâm Động nói: " ta có một cái đặc biệt NB đại chiêu, gọi Thanh Long Hóa Thiên Quyết."

Mục Trần nói: " ta có một cái đặc biệt NB đại chiêu, gọi Cửu Cấp Phù Đồ Tháp."

Chu Nguyên nói: "Ta có một cái đặc biệt NB đại chiêu, ta cũng không biết kêu cái gì."

Tiêu Viêm nói: " ta cuối cùng thành tựu Đấu Đế, đánh bại Hồn Thiên Đế, đoạt lại đại lục hòa bình."

Lâm Động nói: " ta cuối cùng tấn cấp Tổ Cảnh, đánh bại Dị Ma Hoàng, cứu vớt thế giới muôn vàn sinh linh."

Mục Trần nói: " ta cuối cùng thành tựu chúa tể, đánh bại Tà Linh tộc, cứu vớt thế giới muôn vàn sinh linh."

Chu Nguyên nói: "Ta cuối cùng trở thành Nguyên Tôn, đánh bại. . . Ngạch, kẻ địch? Cứu vớt thế giới."

Tiêu Viêm nói: " như có tương đồng."

Lâm Động nói: " đơn thuần trùng hợp."

Mục Trần nói: " ta cũng không có cách."

Chu Nguyên nói: "Chỉ có thể gom góp."

-------------

Viết xuống "Chút cảm nghĩ về kết cục của 《 Nguyên Tôn 》." không dễ, hi vọng mọi người ủng hộ!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Nhất Đại Chi Thiên

thác cương Nhất Đại Chi Thiên

Bần hữu quá là trí! Tại hạ bái phục 😁

2 năm trước

Nhất Đại Chi Thiên

thác cương Nhất Đại Chi Thiên

Bài viết thật thú zị quá đấy 😅

2 năm trước

Tiểu Tử

niết dục Tiểu Tử

Chu Nguyên nói: ''ta cũng không biết kêu cái gì'' vậy tại hạ xin nói giùm Chu Nguyên là:'' kêu vợ''

2 năm trước

Thanh Tiểu Hữu

phàm nhân Thanh Tiểu Hữu

Cười chết ta rồi 🤣🤣🤣🤣

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Nhưng kết này trông ra là đẹp rồi. Yêu Yêu làm chính cung, gần như độc sủng, trong bụng có con của Chu Nguyên, biết hai vợ hờ. Vũ Dao yêu Tô Ấu Vi, có thích Chu Nguyên, trong bụng cũng có con của Chu Nguyên. Tô Ấu Vi yêu Chu Nguyên, cũng thích Vũ Dao, là mẹ cảu đứa con trong bụng Vũ Dao. Chu Nguyên một vợ hai hồng nhan, toàn đợi Yêu Yêu bất cẩn để đi tòm tèm với hai vợ hờ( mặc dù Yêu Yêu cũng biết).

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Thiên địa chi sinh, hữu vô vi pháp?!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Chờ chút, “miêu văn”? Không phải nguyên văn à?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Ai, rốt cuộc lại phải đợi lão Đậu sách mới.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Tội anh Nguyên, nhiều đồ hay nhưng không có tên.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Chu Nguyên đưa đồ, liền sẽ được gọi là Viễn Cổ truyền thừa!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Sự thật: Tiêu Viêm cùng Lâm Động đưa đồ cho Mục Trần, Mục Trần lại đưa đồ cho Khương Dịch Niên, đó là một cái siêu cấp truyền thừa. Nhưng Chu Nguyên lại khác biệt.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Chu Nguyên kì thực ra là hơi lệch hơn chút so với mấy ông kia, đại khái xem xét là năm vạn năm chênh lệch, nhưng cùng là main của lão Đậu thì khỏi phải nói.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Á đù, thực hợp lý đến khó tin!

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok