Kiếm Lai. Vấn tâm Thư Giản Hồ Trần Bình An. Tại hạ không hiểu rõ được đoạn này... Mng có ai biết thì giải đáp giúp tui vs...

Lãng_Khách | | 329

Tiên hiệp

  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Vô đạo

tịch cung Vô đạo

nếu người thân an làm sai an sẽ làm như nào giết hay ko giết nếu ko giết thì làm gì để đền bù

10 ngày trước

 Thiên

tráng thọ Thiên

Chịu.

11 ngày trước

Trần Đức Huy

khấu cung Trần Đức Huy

Không biết giải đáp như thế nào

21 ngày trước

Lâm Tư

hoa cái Lâm Tư

Đạo hữu tự cảm nhận ..............

24 ngày trước

Lâm Tư

hoa cái Lâm Tư

Đạo hữu tự cảm nhận ..............

24 ngày trước

VÔ ƯU

phàm nhân VÔ ƯU

Không đặt mình vào hoàn cảnh người khác đã vội lấy quan điểm của mình phán xét họ làm sai. Làm việc tốt liệu có chắc là đúng, làm việc xấu liệu có chắc là sai không! Suy cho cùng có lẽ thời gian là thứ làm thay đổi quan điểm của mỗi người tại thời điểm đó mình hành động như vậy thì mình xem là đúng nhưng sau này nhìn lại liệu còn phải như thế không!

25 ngày trước

VÔ ƯU

phàm nhân VÔ ƯU

hiểu kiểu đơn giản là THÔI SÀM bố cục để vấn tâm trần bình an để đạo tâm an nó vững hơn để con đường sau này an dễ đi hơn...vì sao những người như Tề Tĩnh Xuân, Lão Mù Loà, Bạch Dã hay Bạch Trạch lại chán ghét cái thế đạo này. Không phải ai cũng may mắn như Trần Bình An có được sư huynh hộ đạo qua 1 toà Thư Giản Hồ. Nhiều người không qua được toà Thư Giản Hồ đó để rồi mất hết hy vọng. Nhân gian không phải ai cũng là A Lương, A Lương là chỉ có 1. Sơn thuỷ vẫn như củ ở, người đã là khách qua đường, nhân chỉ là gian khách

25 ngày trước

VÔ ƯU

phàm nhân VÔ ƯU

hiểu kiểu đơn giản là THÔI SÀM bố cục để vấn tâm trần bình an để đạo tâm an nó vững hơn để con đường sau này an dễ đi hơn...vì sao những người như Tề Tĩnh Xuân, Lão Mù Loà, Bạch Dã hay Bạch Trạch lại chán ghét cái thế đạo này. Không phải ai cũng may mắn như Trần Bình An có được sư huynh hộ đạo qua 1 toà Thư Giản Hồ. Nhiều người không qua được toà Thư Giản Hồ đó để rồi mất hết hy vọng. Nhân gian không phải ai cũng là A Lương, A Lương là chỉ có 1. Sơn thuỷ vẫn như củ ở, người đã là khách qua đường, nhân chỉ là gian khách

25 ngày trước

Lãng_Khách

hoa cái Lãng_Khách

hảo trả lời, web mình bh ít tương tác nhờ :v

một tháng trước

Táng Địa

đại hiền Táng Địa

không biết, không thể giải đáp.

một tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok