Thất Thập Nhị Địa Giới Địa Hoàn Giới • Địa Cầu

Ngũ Điểm Văn | | 9597

Tin tức Thông tin

Khởi nguyên Tam Giới hình thành từ thuở Hỗn Độn sơ khai gồm có:
— Thượng Giới
- Được chia thành chín tầng lớp không gian từ thanh tịnh tinh khiết nhất, gần với Thái Cực nhất cho đến gần với các tinh cầu hữu hình gọi là Cửu Trùng Thiên, gọi tắt là Cửu Thiên tức là chín tầng trời.
- Trong Cửu Thiên lại có Tam Thập Lục Thiên, là 36 cõi Thiên Giới nằm rải rác đan xen lẫn nhau trong khắp Cửu Thiên.

— Trung Giới
- Được chia thành bốn khu vực theo bốn phương nên gọi là Tứ Đại Bộ Châu gồm:
-- Tây Ngưu Hóa Châu
-- Đông Thắng Thần Châu
-- Nam Thiệm Bộ Châu
-- Bắc Câu Lưu Châu
- Trong đó Tây Ngưu Hóa Châu là tinh tấn nhất, lành nhất trong bốn cõi, khắp nơi là cảnh thanh bình yên tịnh, muôn sinh sống hòa đồng với nhau gần giống với các cõi nơi Thượng Giới, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc về danh quyền, phúc lộc.
- Đông Thắng Thần Châu thì chúng sinh nơi này có sự tu tập, bớt đau khổ hơn so với chúng sinh nơi cõi Nam Thiệm Bộ Châu, tuy nhiên chấp niệm vẫn còn rất nhiều về gia đạo và danh lợi quyền, một dạng Đạo cũng muốn mà đời cũng chuộng đó vậy.
- Nam Thiệm Bộ Châu là cõi hỗn loạn, thiện ác đủ đầy mọi sự, chúng sinh nơi này khó lòng từ bỏ các chấp niệm của mình nên họ thường nhìn thấy sự khổ não vô cùng trong sự tồn tại của mình. Nhưng mà, họ vẫn còn hạt giống thiện lành để hồi hướng về Chân Thiện Mỹ. Địa Cầu chúng ta đang sống thuộc khu vực Nam Thiệm Bộ Châu, có Thái Dương Hệ, có mặt trời soi sáng ấm áp.
- Bắc Câu Lưu Châu là cõi nặng nề, thiếu ánh sáng, các cõi giới nơi này được xem là nơi cư ngụ của các tà linh ác thú. Phần lớn U Minh Giới đều trực thuộc khu vực Bắc Câu Lưu Châu này. Chúng sinh trong cõi này và các cõi Hạ Giới trực thuộc đều rất khó tu tập, do chấp niệm nặng nề vào các sự tham sân si đầy đau khổ.
— Hạ Giới: Gồm có 72 tinh cầu lớn gọi là Thất Thập Nhị Địa và 3000 tinh thể lớn nhỏ khác nhau gọi là Tam Thiên Thế Giới. Tất cả 3072 tinh cầu, tinh thể này nằm rải rác khắp bốn phương, trực thuộc Tứ Đại Bộ Châu.

Thất Thập Nhị Địa Giới Địa Hoàn Giới Địa Cầu
— Vũ trụ Tam Giới hiện tại
    Về số lượng các cõi giới của Tam Giới chỉ là con số ban đầu của thuở sơ khai khi vũ trụ mới hình thành. Về sau này, theo thời gian, không gian thay đổi ngày càng mở rộng vô cùng vô tận, các tinh cầu bị hủy diệt, tái tạo, rồi kết tụ thành các tinh cầu mới… thêm nữa là việc kiến tạo các cõi giới đặc biệt ở Trung Giới và Thượng Giới bởi thệ nguyện, ý niệm, lực tinh thần mãnh liệt của những chơn hồn có tu tập tinh tấn cao làm cho vũ trụ ngày nay hàng hà sa số, thiên biến vạn hóa vô cùng chẳng thể nghĩ bàn.

— Thất Thập Nhị Địa Giới

- Thất Thập Nhị Địa Giới hay gọi tắt là Thất Thập Nhị Địa, là 72 cõi Địa Hoàn thuộc Hạ Giới tư thuở ban sơ vũ trụ. Các cõi Địa Hoàn này, còn được gọi là Địa Cầu hay Tinh Cầu. Là các cõi giới hữu hình mắt thường có thể nhìn thấy được.

- 72 Địa Giới này được đánh số thứ tự từ Đệ Nhất Địa Cầu cho đến Đệ Thất Thập Nhị Địa Cầu. Sự tinh tấn, thanh nhẹ giảm dần cho đến trọng trược từ Đệ Nhất Địa Cầu cho đến Đệ Thất Thập Nhị Địa Cầu.
- Các Địa Cầu này, tuy tồn tại hữu hình, nhưng cảnh giới lại thuộc về cá nhân riêng biệt, chẳng chúng sinh nào của địa cầu 1 có thể nhìn thấy chúng sinh của địa cầu 2 bằng mắt thường phàm tục.
Tức là dù cho trình độ khoa học kỹ thuật tinh tấn vô cùng hiện đại thì chúng sinh các địa cầu này hoàn toàn không thể nhìn thấy nhau, giao tiếp với nhau trên phương diện sắc tướng hữu hình. Ta tạm hiểu giống như kiểu cùng tồn tại trong vũ trụ nhưng ở các chiều không gian song song với nhau, hoàn toàn độc lập riêng biệt.

- Chúng ta đang ở là Địa Cầu số 68, gọi là Đệ Lục Thập Bát Địa Cầu. Phương vị ở hướng Nam vũ trụ pháp giới, thuộc khu vực Nam Thiệm Bộ Châu.
Các Địa Cầu số 69, 70, 71, 72 ở khu vực Bắc Câu Lưu Châu, vì khí ô trược nặng nề, đầy dẫy âm khí thiếu dương khí mà các cõi Địa Cầu ấy không có sinh vật sống hữu hình sắc tướng. Chỉ có chúng sinh hữu tình vô sắc tướng, thuộc dạng linh thể, âm linh cư trú mà thôi.
Các Địa Cầu từ 67 trở lên tới Địa Cầu số 1 thì sự tinh tấn cả về trí thức tinh thần, lẫn thần thông đều hơn hẳn chúng ta ở cõi này.
Phải tu tập tinh tấn thì mới chuyển sinh về các cõi ấy.
- Đường đi của một chân hồn muốn trở về Cội Đạo, Đào Nguyên thì phải trải qua trăm muôn ngàn kiếp, nếm trải những khổ đau, ngọt bùi của thế tục thường tình. Qua bao sự khổ thì tinh thần, ngộ tính ngày một gần hơn với Đức Thiên Lương, Phật Tánh bên trong mỗi người. Người nào có phước đức thiện nghiệp nhiều hơn ác nghiệp thì chuyển sinh luân hồi theo con đường 72 Địa Cầu này, cứ vậy mà tinh tấn lên mãi.
- Đứng bậc đế vương nơi địa cầu 68 này, cũng chỉ như người bình thường ở Địa Cầu 67. Đứng bậc đế vương ở địa cầu 67 cũng chỉ như người bình thường ở Địa Cầu 66… cứ như thế, cho đến khi Chân hồn chuyển sinh vào tam Thiên Thế Giới, rồi lại vào 4 Đại Bộ Châu, rồi lên Tam Thập Lục Thiên. Tu thêm nhiều nữa, cho thật thanh tĩnh, thuần lương thanh tịnh, thiên chân đủ đầy, giác ngộ, thiện hành viên mãn tròn đầy chẳng còn vướng bụi trần. Khi ấy mới nhập vào Niết Bàn, về Bạch Ngọc Kinh, Cực Lạc Thế Giới, Đào Nguyên vậy.

- Mỗi Địa Cầu có một Đức Thiên Đế, hay được gọi với tôn danh là Đức Hoàng Thiên cai quản toàn bộ chúng sinh cả hữu hình lẫn vô hình sinh tồn nơi Địa Cầu ấy.

- Về phần mặt đất, núi non, rừng thẳm nơi Hạ Giới của Địa Cầu, sẽ có một Đức Hậu Thổ cai quản toàn bộ sự sống nơi mặt đất. Đức Hậu Thổ này, thường được gọi thân mật là Đất Mẹ, Mẹ Thiên Nhiên, Thanh Lương Địa Bồ Tát vậy.

- Mỗi khu vực như là Châu Lục, Quốc Gia, Tỉnh, Huyện, Thị Xã, Phường Ấp, Gia Trạch sẽ có một hoặc nhiều vị Chánh Thần cùng cai quản.

- Hệ thống sông ngòi, suối, kênh, rạch, ao hồ, biển cũng có các vị Thủy Thần cai quản chúng sinh sống nơi Thủy Vực của mình.

* Sự chuyển mình của Địa Cầu

- Tùy vào sự tinh tấn, hoặc là tha hóa của chúng sinh nơi mặt Địa Cầu mà Địa Cầu sẽ chia thành các giai đoạn Sinh Trụ Hoại Diệt.
Giai đoạn Sinh, khắp nơi sự sống sẽ được sinh sôi, đơm chồi nảy lộc. Sự sống này phát triển mạnh mẽ, hướng đến đời sống sung túc no ấm.

- Giai đoạn Trụ là giai đoạn chúng sinh đầy ắp khắp nơi. Sự sống muôn hình vạn trạng. Từ đó mà nảy sinh các sự xung đột của việc tranh giành quyền lợi trong cuộc sống vì các tài nguyên thiên nhiên hạn hữu.

- Giai đoạn Hoại là giai đoạn các sự tranh giành ngày càng gia tăng đến cùng cực, bởi các mâu thuẫn giành tài nguyên hạn hữu leo thang đỉnh điểm.

- Giai đoạn Diệt là các sự tranh giành ấy dẫn đến diệt vong hàng loạt để Địa Cầu tự tái tạo lại môi trường sống trù phú như thuở ban đầu ít có các loài động vật và con người.

- 4 giai đoạn ấy diễn ra trong khoảng thời gian dài được gọi là Chuyển, tức quá trình chuyển biến trở mình thay đổi của Địa Cầu. 1 Chuyển sẽ có đầy đủ 4 giai đoạn Sinh Trụ Hoại Diệt.

- Mỗi một Chuyển có 36.000 năm, chia thành 3 Nguyên là Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Mỗi Nguyên như thế là 12.000 năm vậy.
Như vậy, ta có thể hiểu rằng trong 1 Chuyển thì
Thượng Nguyên là giai đoạn Sinh - Trụ
Trung Nguyên là giai đoạn Trụ Hoại
Hạ Nguyên là Hoại Diệt
Sau khi Diệt xong kết thúc 1 Chuyển, sẽ bước qua 1 Chuyển mới với mốc Thượng Nguyên là Sinh - Trụ.

- Hiện tại, Địa Cầu chúng ta đang ở có nền văn minh thuộc giai đoạn Hạ Nguyên Tam Chuyển bước sang Thượng Nguyên Tứ Chuyển.
Nền văn minh của loài người nơi mặt Địa Cầu này, đã tồn tại sắp hết 3 Chuyển, tức khoảng chừng 108.000 năm.

- Nhìn lại lịch sử nhân loại qua nghiên cứu di tích khảo cổ, loài người cũng chỉ mới hé lộ được chừng vài chục ngàn năm văn minh trước đây.

- Theo điển tịch được lưu truyền tới nay của một số kinh sách các tôn giáo thì các vị vĩ nhân người ta có thể biết được nhiều thông tin cũng chỉ khoảng 5000 năm trở lại đây. So với con số 108.000 thì thật là nhỏ bé vô cùng vậy.

- Trong giai đoạn Hạ Nguyên bước sang Thượng Nguyên, tức là hoại diệt những cái cũ không còn phù hợp nữa, bước sang sự sinh trụ những cái mới cấp tiến, tinh tấn và phù hợp với sự tiến hóa của Địa Cầu vậy. Mỗi lần hoại diệt như thế, Địa Cầu sẽ có đại diệt xảy đến bởi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Một lượng rất lớn chúng sinh sẽ bị hoại diệt, thường là khoảng 9/10 phần. Chỉ còn 1/10 mà thôi, lúc ấy Địa Cầu sẽ dần phục hồi lại để tất thảy các sự sống còn lại ấy có thể sinh tồn phát triển tốt nhất có thể.

Tam Giới Toàn Thư

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Từ khóa: chưa cập nhật

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.0000000000000000000000000

4 năm trước

Uông Dương

Uông Dương

test bản 2.0000000000000000000000000

4 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

vậy liền thật là nhân sinh chuyện thống khổ nhất một trong.

4 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

vậy liền thật là nhân sinh chuyện thống khổ nhất một trong.

4 năm trước

Phá thiên

Phá thiên

Vạn vật đều có vết nứt, mà em chính là ánh sáng soi rọi lòng tôi.”

4 năm trước

Lâm Phàm

Lâm Phàm

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok