Danh sách bài viết thuộc lưu phái Luyện công

Thấy gì từ mối quan hệ kỳ lạ giữa Hàn Lập và Huyền Cốt thượng nhân.

Tin tức Tiên hiệp Luyện công Phàm nhân

Vì chúng ta cùng yêu mến anh Lập nên coi Huyền Cốt là phản diện, nhưng nhìn thực tế hơn thì việc Huyền Cốt làm không có gì là vô lý hay đi ngược lẽ thường

Phàm Nhân Tu Tiên: Tiêu Sá | Huyền Cốt Thượng Nhân

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp Luyện công Phàm nhân

Tiêu Sá (萧诧 – Xiao Cha) là một nhân vật trong tiểu thuyết mạng Phàm Nhân Tu Tiên, là tu sĩ Ma đạo ở Loạn Tinh Hải, công pháp chủ tu là Huyền Âm Kinh.

T-35: Từ Nhặt Tu Vi Bắt Đầu, Chế Tạo Cực Đạo Thế Gia

Review Huyền huyễn Hệ thống Hậu cung Luyện công

T-35: Từ Nhặt Tu Vi Bắt Đầu, Chế Tạo Cực Đạo Thế Gia

Review tiểu thuyết Lạc Cửu Châm: cổ ngôn kết hợp võ công giang hồ, lại thêm vào yếu tố gia tộc

Review Ngôn tình Luyện công Khế ước Xây dựng thế lực

Đẹp lắm! Thời gian nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần đều hiến cho quyển sách này, bất tri bất giác nhìn thấy kết cục lại còn cảm thấy ý còn chưa hết...

C-7: Cao Võ: Từ Giết Gà Bắt Đầu Quét Ngang Tinh Không

Review Huyền huyễn Hệ thống Nhiệt huyết Luyện công

C-7: Cao Võ: Từ Giết Gà Bắt Đầu Quét Ngang Tinh Không

T-32: Trường Sinh Tu Tiên: Từ Đời Thứ Ba Đồng Đường Bắt Đầu

Review Tiên hiệp Hệ thống Cẩu lưu Luyện công

T-32: Trường Sinh Tu Tiên: Từ Đời Thứ Ba Đồng Đường Bắt Đầu

Thần Ấn Vương Tọa: Tây Địch

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Tống võ Dị thuật siêu năng Luyện công

Tây Địch, là tiểu thuyết internet 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, thứ mười hai Trụ Ma Thần ( Tình Ma Thần ). C

Thần Ấn Vương Tọa: Dạ Tiểu Lệ

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Tống võ Dị thuật siêu năng Luyện công

Dạ Tiểu Lệ, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, thần chi Tinh Linh.

Thần Ấn Vương Tọa: Trương Phóng Phóng

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Tống võ Dị thuật siêu năng Luyện công

Trương Phóng Phóng, nam, vì Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.

Thế Giới Hoàn Mỹ: Thạch Hạo và Thanh Y hợp thể thu phục thần hỏa, lão bà thả ra lời hung, ngày sau nhất định sẽ quật khởi

Tin tức Thông tin Nhiệt huyết Hồng hoang Luyện công

Vì thu phục Thanh Nguyệt Diễm, lão bà Thanh Y gần như hao hết tất cả chân nguyên. Mắt thấy sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Thạch Hạo vậy mà đem tự thân chân

Sách mới đề tài kháng Nhật - Tùng Hộ: Vĩnh Bất Hãm - của Tịch Mịch Kiếm Khách online, Mục Giả Mật Tự kết thúc nội dung quyển thứ nhất

Tin tức Thông tin Nhiệt huyết Luyện công Xuyên sách

Tác giả đại thần Tịch Mịch Kiếm Khách hôm nay đăng tải sách mới Tùng Hộ: Vĩnh Bất Hãm, lần này là trở về đề tài kháng Nhật, viết một quân nhân hiện đại mang...

Đấu La Đại Lục: Trí Lâm

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Luyện công

Trí Lâm, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.

Đấu La Đại Lục: Hải Vọng Đấu La

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Luyện công

Hải Vọng Đấu La, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.

Đấu La Đại Lục: Hải Mâu Đấu La

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Luyện công

Hải Mâu Đấu La, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.

Đấu La Đại Lục: Hải Nữ Đấu La

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Luyện công Vô địch Học viện

Hải Nữ Đấu La, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật,

Đấu La Đại Lục: Hải Long Đấu La

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Luyện công

Hải Long Đấu La, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.

Đấu La Đại Lục: Ngưu Cao

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Luyện công

Ngưu Cao, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok