Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Đánh giá các nhân vật bằng một câu

Táng Địa | | 15222

Review Huyền huyễn

    《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》 là tiểu thuyết thuộc thể loại võ hiệp huyền huyễn đăng dài kỳ trên mạng của Trung Quốc, được nhà xuất bản văn nghệ Giang Tô phát hành thành sách vào năm 2013, tác giả là Phong Hỏa Hí Chư Hầu.

 

Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Đánh giá các nhân vật bằng một câu

 

Một câu đánh giá các nhân vật trọng yếu trong 《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》!

1, Từ Phượng Niên

【 Một câu bình luận 】 Giấu tài vì Bắc Lương, công thành tên thoái ẩn giang hồ.

 

2, Khương Nê

【 Một câu bình luận 】 Tây Sở vong quốc tiểu công chúa, hoan hỉ oan gia gả Phượng Niên.

 

3, Bạch Hồ Nhi Kiểm

【 Một câu bình luận 】 Nữ giả nam trang đến Bắc Lương, thập bát đình vô địch thủ.

 

4, Hồng Thự

【 Một câu bình luận 】 Ngô đồng uyển bên trong đại nha hoàn, còn có một nữ Từ Niệm Lương.

 

5, Thanh Điểu

【 Một câu bình luận 】 Thương Tiên Vương Tú trẻ mồ côi nữ, ngô đồng uyển bên trong Phượng Niên vợ.

 

6, Bùi Nam Vi

【 Một câu bình luận 】 Yên chi bình bên trong mỹ nhân tên, thiên hạ đệ nhất Phượng Niên kinh.

 

7, Lục Thừa Yến

【 Một câu bình luận 】 Vốn là Thanh Châu danh môn nữ, có thể toàn đại nghĩa Bắc Lương phi.

 

8, Vương Sơ Đông

【 Một câu bình luận 】 Thương giả nhân gia chi tài nữ, đông sương chi tuyết là bình hoa.

 

9, Ngư Ấu Vi

【 Một câu bình luận 】 Huyền cơ múa kiếm huyền cơ nữ, mỹ nhân có nước mắt ẩn học cung.

 

10, Lạc Dương

【 Một câu bình luận 】 Tám trăm năm trước Đại Tần sau, tám trăm năm sau gặp Phượng Niên.

 

11, Từ Kiêu

【 Một câu bình luận 】 Dương gian người đồ Bắc Lương vương, người đồ vừa chết thiên hạ loạn.

 

12, Ngô Tố

【 Một câu bình luận 】 Đại Lương Long Tước nữ Kiếm Tiên. Cân quắc không kém đấng mày râu?

 

13, Từ Chi Hổ

【 Một câu bình luận 】 Giang Nam đẹp nhất là áo đỏ, Bắc Lương đẹp nhất là Chi Hổ.

 

14, Từ Vị Hùng

【 Một câu bình luận 】 Tung hoành bàn cờ mười chín đạo, lương vương nghĩa nữ thắng thân sinh.

 

15, Trần Chi Báo

【 Một câu lời bình 】 Bạch y binh thánh tiểu nhân đồ, bạch y khổ nhất là bá vương.

 

16, Chử Lộc Sơn

【 Một câu bình luận 】 Cả đời cái gì cũng biết đổi, duy chỉ có không đổi chủ tử.

 

17, Viên Tả Tông

【 Một câu bình luận 】 Bắc Lương mãnh tướng ba vị trí đầu, có thể so sánh người qua đường chú ý kiếm đường.

 

18, Tề Đương Quốc

【 Một câu bình luận 】 Tính cách chân chất gánh đại kỳ, chiến tử dẫn tới bạch y về.

 

19, Diêu Giản

【 Một câu bình luận 】 Tầm long phong thuỷ không người cùng, sai đi một bước chẫm tửu sát.

 

20, Diệp Hi Chân

【 Một câu bình luận 】 Sư thừa quân sư Triệu Trường Lăng, sai đi một bước chẫm tửu trung.

 

21, Lý Nghĩa Sơn

【 Một câu bình luận 】 Bỏ bao công sức bố đại cục, xảo phụ xảo vì không gạo nấu.

 

22, Từ Long Tượng

【 Một câu bình luận 】 Đứa ngốc cuối cùng cũng có lúc khai khiếu, trời cao đố kỵ anh tài cũng bạch ghen.

 

23, Kiếm Cửu Hoàng

【 Một câu bình luận 】 Võ Đế thành đầu đồ mất mạng, tội gì đại chiến vương tiên chi.

 

24, Sở Cuồng Nô

【 Một câu bình luận 】 Đáy hồ lão khôi nghĩa khí nặng, Lương Vương phụ nữ hai đời ân.

 

25, Từ Niệm Lương

【 Một câu bình luận 】 Tiểu Hồng Thụ về Bắc Lương, Bắc Lương có ngươi không bi thương!

 

26, Hồng Tẩy Tượng

【 Một câu bình luận 】 Kiếp trước Lữ Tổ đủ huyền trinh, ngàn năm chứng đạo vì hồng y!

 

27, Vương Trọng Lâu

【 Một câu bình luận 】 Võ Đang chưởng giáo đại Hoàng Đình, tặng cùng Phượng Niên siểm Bắc Lương!

 

28, Vương Tiểu Bình

【 Một câu bình luận 】 Võ Đang kiếm si giang hồ đi, đào mộc kiếm trảm xuống yêu ma.

 

29, Lý Ngọc Phủ

【 Một câu bình luận 】 Kiếm trảm thiên môn thiên địa kinh, không thua năm đó Hồng Tẩy Tượng!

 

30, Ôn Hoa

【 Một câu bình luận 】 Giang hồ mộc kiếm hiệp khách, bẻ gãy mộc kiếm xuất giang hồ!

 

31, Lý Thuần Cương

【 Một câu bình luận 】 Kiếm Thần họa lao hai mươi năm, si tình tổng bị si tình ngộ!

 

32, Lục Bào Nhi

【 Một câu bình luận 】 Ân oán tình cừu khó phân, tự sát tên kiếm mộc mã ngưu.

 

33, Tào Trường Khanh

【 Một câu bình luận 】 Tây Sở Bá Vương thanh sam khách, một người công thành vì Sở sau.

 

34, Vương Tiên Chi

【 Một câu lời bình 】 Thiên hạ đệ nhị nhất giáp tử, thiên hạ đệ nhất nhất bối tử!

 

35, Đặng Thái A

【 Một câu lời bình 】 Nhất chi đào hoa so phi kiếm, vô ý thành danh lại thành danh!

 

36, Tùy Tà Cốc

【 Một câu lời bình 】 Trường mi lão tổ cũng Kiếm Thần, cự bắc thành ngoại quỷ thần kinh!

 

37, Triệu Lễ

【 Một câu lời bình 】 Ly Dương Hoàng đế lão thất phu, trung gian không phân biệt đồ ngốc!

 

38, Triệu Đôn

【 Một câu lời bình 】 Mặc dù không phải khai quốc quân, nhưng so Triệu Lễ muốn anh minh!

 

39, Triệu Vũ

【 Một câu lời bình 】 Vì đệ Triệu Triện bỏ đế vị, nhìn như vũ phu thực đại trí!

-----------------------

    Viết xuống "Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Đánh giá các nhân vật bằng một câu" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok