Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Thiên Tằm Thổ Đậu

Đại Hiền Triết | | 25641

Tóm tắt Huyền huyễn

Đây là hệ thống đối chiếu cá cấp bậc tu luyện của Đấu Phá Thương Khung, Võ Động Càn Khôn, Đại Chúa Tể cùng Nguyên Tôn của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu. Các đối chiếu này hoàn toàn là dựa trên cảm quan của bản thân ta cùng một số đặc tính phân chia cấp bậc nhất định, không đảm bảo chắc chắn đúng được do Pháp Tắc cùng con đường tu luyện của các thế giới vị diện có khác biệt, vậy nên ta sẽ dựa theo các tiêu chí như sau:

1. Cảm nhận năng lượng, rèn luyện tự thân.

2. Dưỡng khí.

3. Khí dưỡng đến hình thái cuối, từ khí đến rắn và ngược lại.

4. Khí tạo vật, xuất hiện biến hóa ngoại.

5. Năng lượng từ thiên địa.

6. Quy nguyên.

7. Vực cảnh không gian.

8. Nhất thiên công nhận.

9. Đại Thiên công nhận, chu du Đại Trụ

10. Sáng tạo Đại Thiên, xưng vì Chí Cao!

 

Ps:

- Bộ Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành do ban đầu Đậu hắn cũng không có kinh nghiệm, nên ta sẽ thông qua một số tình huống căn bản đem đối ứng với bên Đấu Phá Thương Khung, từ đó lập nên hệ thống tu luyện căn bản cùng cấp bậc thế giới. Tỉ như Chư Thần Đại Lục là cùng cấp với Đại Thiên Thế Giới, hay là yếu tố Chí Tôn phi thăng của bên Đại Chúa Tể, cộng với bản chất của Không Giới.

- Bộ Vũ Động Càn Khôn ở các giai đoạn Tạo Hóa, Niết Bàn, Sinh Huyền, Tử Huyền, Chuyển Luân tuy rằng theo thứ tự có thể đối ứng với Đấu Linh đến Đấu Tôn, nhưng theo như ta phân tích lại thì giai đoạn Tạo Hóa quá mạnh so với Đấu Linh cửu tinh, Chuyển Luân thì a Động nhảy vọt một phát( nhờ có Thôn Phệ chi Chủ), thế nên nếu để Chuyển Luân bao hàm cả Tôn giả cấp, Tôn cực cửu chuyển cùng Bán Thánh thì là quá nhiều, nên tạm thời đặt giả thiết là Chuyển Luân cảnh yêu cầu kết hợp Sinh Tử Huyền tốn nhiều thời gian và nhân lực hơn nhưng vừa đột phá liền vào Tôn giả hậu kỳ, nhưng trên căn bản liền vẫn là Tôn Giả.

- Tương tự,cũng là bộ Vũ Động Càn Khôn, Viễn Cổ bát chủ tất cả đều là Tam kiếp Luân Hồi, nhưng đa số đều là nửa bước Thần cung, duy chỉ có Băng chủ là Thần Cung cảnh, thậm chí còn có thể ngăn cản được Dị ma Hoàng một thời gian, thế nên Băng Chủ mới là Bán Tổ cảnh, còn Viễn Cổ thất chủ liền là Viễn Cổ cấp. Phù Tổ cùng Dị Ma Hoàng chỉ là Chuẩn Thiên Chí Tôn, tuy rằng đột phá nhưng không có nhất phương thiên công nhận, giống như Tiêu Viêm có thể điều động toàn bộ Đấu Khí đại lục hình thành Viêm Đế pháp thân ( trên căn bản là tụ hợp tất cả dị hỏa), cũng như Lâm Động cùng Mục Trần sử dụng Vị diện thai hay Chu Nguyên trở thành Thiên Chủ. Thế nên là nói vẫn có khả năng từ Chuẩn Thiên Chí Tôn đột phá đến Chân Thiên Chí Tôn nhưng là quá khó, thế nên Phù Tổ với Dị Ma Hoàng mới đi tìm Vị diện thai để đột phá.

 

- Còn về việc tiến vào Đại Thiên thế giới yêu cầu chuyển hoá Linh lực, về một mặt nào đó tạm coi như Thiên Đạo áp chế, thế nên là cảnh giới lúc đó cho dù có là Đấu Đế hay là Tổ Cảnh cũng sẽ bị đánh xuống Chí Tôn, nếu như có trợ giúp thì nkh không ngoài trăm năm ắt sẽ là Thiên Chí Tôn, còn nếu không có thì thậm chí còn có nguy cơ bạo thể mà chết. Hoặc ít nhất cũng sẽ là ngàn đến vạn năm.

- Phân tích tiếp giai đoạn Thần cảnh bên Nguyên Tôn. Đệ nhất tự liệt( Tổ Long) là mạnh nhất, về sau được nhắc đến như là Chí Cao Thần, thực lực mạnh tới mức khai thiên tích địa xong chết cmnr còn mỗi cái ý chí cũng đánh trọng thương được Thánh Thần dù cả hai bên đều là Tiên Thiên Thần Linh. Cái này cứ hiểu kiểu Bàn cổ solo Tiên Thiên Thần ma thôi. Sau đó chúng ta có đệ nhị tự liệt ( Thánh Thần) cùng đệ tam tự liệt ( Yêu Yêu), cả hai đều là Tiên thiên Thần Linh, đều sở hữu Tiên Thiên Thần Vật, tác dụng như Thánh vật đối với Thành giả. Đặt ra giả thuyết trong trận Thánh Thần solo Yêu Yêu, cả hai bên vừa mới thức tỉnh lại nên chưa khôi phục được cấp Tiên Thiên, tạm thời ở đâu đó nằm giữa Ngụy Thần cùng Chân Thần. Thánh Thần hấp thu hết thần tính của Yêu Yêu, khôi phục lại Tiên thiên cấp, sau đó mượn dùng bao năm tích súc thuế biến vào Bán Bộ Chí cao Thần. Chu Nguyên ban đầu mượn dùng Thần Linh vật chất đột phá được đến Ngụy Thần, sau đó do Yêu Yêu làm Thần cốt đột phá đến Chân Thần, nhưng lại là Phàm cấp vì không sở hữu Tiên Thiên Thần Vật, về sau sử dụng Tổ Long Kim cốt phối hợp Thần lực liền có vẻ hơn cơ Tiên Thiên Thân Linh cấp Thánh Thần ( vũ khí xịn hơn), nhưng Thánh Thần vẫn lật lại được do lại ngưng tụ ra được Chí cao Thần Lực bước vào Bán Bộ Chí Cao Thần, cuối cùng làm cho Chu Nguyên kết nối được với Tổ Long chi Khí tiến giai Chuẩn Chí cao Thần. Cuối cùng sau khi cứu được Yêu Yêu thì đã là hoàn chỉnh Chí Cao Thần. Tóm lại, không có Tiên Thiên Thần Vật sẽ liệt vào Phàm Thần, có thì liệt vào Tiên Thiên Thần, sau đó ngưng luyện bao năm mới là Bán Bộ Chí cao Thần, cuối cùng đạt đến Lv của Tổ Long khai sinh thiên địa thì mới là chí cao thần. Còn về so sánh Chúa tể cảnh cùng Chí cao Thần cảnh, thì ba thánh Viêm, Động, trần đều không thể tạo ra được Đại Thiên Thế giới mà chỉ mượn lực đột phá mà thôi. Còn Thiên Tà Thần( con trai của Thánh Thần) là đường lui của Thánh Thần, sở hữu hết thảy tinh hoa( tất nhiên trừ Tiên Thiên Thần Vật cùng Chí Cao Thần Lực) thì chỉ là Chân Thần cấp Phàm mà thôi. Dẫn chứng của nhưng điều trên thì đơn giản: Chu Nguyên đột phá Ngụy Thần, nhây được một đoạn thời gian với Thánh Thần ( Thánh Thần chưa khôi phục, đang hấp thu thần tính của Yêu Yêu) nhưng cũng bị ăn quả đắng. Chu Nguyên đột phá Chân Thần, không sở hữu Tiên Thiên Thần Vật ( Phàm cấp), bị nói là lép vế, nên suy ra được tầm quan trọng của vũ khí, triều hổi Tổ Long cốt ra chiến( trở thành Tiên Thiên cấp), nhưng Thánh Thần cao tay hơn, gần với một bước kia( Chí Cao) hơn, nên vẫn đè Chu Nguyên lên đánh khi sử dụng một đạo Tổ Long chi Khí, sau cùng Chu Nguyên lật lại chưởng khống Tổ Long chi khí mới ăn được Thánh Thần.

Tên

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Đấu Phá Thương Khung

Võ Động Càn Khôn

Đại Chúa Tể/ Thương Khung Bảng

Nguyên Tôn

 

Đạo chi

Ma Pháp/ Đấu Khí

Nội Công

Đấu Khí

Linh Hồn Lực

Nguyên Lực

Phù Đạo

Linh Lực

Nguyên Sư

Thần Hồn

 

1

Nhất Giai

Tụ Khí Cảnh

Đấu Khí

1-3 đoạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phàm Cảnh

Sơ kỳ

Thối Thể Cảnh

1-3 trọng

 

Cảm Ứng Cảnh

 

Khai Mạch

 

Hư Cảnh

Sơ kỳ

 

4-6 đoạn

4-6 trọng

 

Nhị Giai

7-9 đoạn

7-9 trọng

 

2

 

 

Tam Giai

 

Ngưng Khí Xoáy

Đấu giả

 

1-3 *

Địa Nguyên Cảnh

Sơ kỳ

Phù Sư

Nhất ấn

Linh Động Cảnh

Sơ kỳ

Dưỡng Khí Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

 

Xung Huyệt Cảnh

Trường Cường

3-6 *

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Tứ Giai

Thần Đình

7-9 *

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Ngũ Giai

Linh Đài

Đấu Sư

 

1-3 *

Trung kỳ

Thiên Nguyên Cảnh

Sơ kỳ

Nhị  ấn

 

4-6 *

Trung kỳ

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Lục Giai

Gân Mạch

7-9 *

Hậu kỳ

 

3

Thất Giai

Súc Mạch

 

Đại Đấu Sư

 

1-3 *

Nguyên    Đan

Tiểu nguyên đan

Tam ấn

Linh Luân Cảnh

Sơ kỳ

Thiên Quan

Sơ kỳ

Hậu kỳ

 

4-6 *

Tiểu viên mãn

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

 

Bát Giai Thiên Không Cảnh

Mệnh Môn

7-9 *

Đại viên mãn

Tứ ấn

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

4

 

 

 

Đấu Linh

 

1-3 *

Hậu kỳ

Tạo Hóa Cảnh

Tạo Hình tiểu thành

 

 

 

 

 

Linh Phù Sư

Hạ cấp

Thần Phách Cảnh

Sơ kỳ

Thái Sơ Cảnh

Sơ kỳ

Thực Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Cửu Giai Tông Sư/ Tinh Thần Cảnh

Nhâm Mạch

4-6 *

Đại thành

Hậu kỳ

 

7-9 *

Tạo Khí tiểu thành

Trung cấp

Đỉnh phong

Trung kỳ

Trung kỳ

 

5

Thánh Giai

Nhân Cấp

Đốc Mạch

 

 

 

 

 

Đấu Vương

 

1-3 *

Đại thành

Tam Thiên

Cảnh

Dung Thiên Cảnh

Sơ kỳ

 

Tạo Hóa tiểu thành

Cao cấp

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Trung kỳ

 

Đại thành

 

Cực hạn   ( cửu cấp Trúc Thần)

 

4-6 *

Niết Bàn Cảnh

1-3 nguyên

 

 

 

 

Thiên Phù Sư

1-3 ấn

 

Hậu kỳ

Thần Phủ Cảnh

Sơ kỳ

Hóa Cảnh

Sơ kỳ

 

Đỉnh phong

 

Địa Cấp

Sơ cấp

7-9 *

3-6 nguyên

4-6 ấn

 

Hóa Thiên Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

 

Trung cấp

Trung kỳ

 

Cao cấp

 

 

 

 

Đấu Hoàng

 

1-3 *

Đại viên mãn

7-9 nguyên

7-9 ấn

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Thiên Cấp

Sơ cấp

4-6 *

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Thông Thiên Cảnh

Sơ kỳ

Cực hạn    (1 vạn Nguyên Khí Tinh thần)

 

Trung kỳ

 

Trung cấp

 

Cao cấp

7-9 *

Sinh Huyền Cảnh

Tiểu thành

 

 

 

 

Tiên Phù Sư

Tiểu thừa

Hậu kỳ

Thiên Dương Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Chí Tôn

Chuẩn Chí Tôn

Đấu Tông

 

1-3 *

Đại thành

Chí Tôn Tiểu Tam Nan

Thân thể nan

1 – 3 trọng

Trung kỳ

 

Nhất trọng

4-6 *

Đại viên mãn

Linh lực nan

1 – 3 trọng

Hậu kỳ

 

Nhị trọng

7-9 *

Tử Huyền Cảnh

Tiểu thành

Đại thừa

Thần phách nan

1 – 3 trọng

Cực hạn

(Cửu Trảo Thiên Dương)

 

Đỉnh phong

 

6

Thần Giai

Phổ Thông

Sơ cấp

 

Đấu Tôn

 

1-3 *

Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Đại thành

Chí Tôn Cảnh

Nhất phẩm đến Ngũ phẩm

Nguyên Anh Cảnh

Tiểu nguyên anh

Hậu kỳ

 

Trung cấp

4-6 *

Trung kỳ

Đại viên mãn

Đại nguyên anh

 

Cao cấp

7-9 *

Chuyển Luân Cảnh

Sơ nhập

Phù Tông

Tiểu Phù Tông

 

Đỉnh phong

 

Vương Cấp

Sơ cấp

Đấu Tôn Cực

1 – 9

chuyển

Hậu kỳ

Lục phẩm đến Bát phẩm

Đại viên mãn

 

Thâm niên

Cực hạn

(10 tấc)

 

Trung cấp

Bán Thánh

Sơ kỳ

Đại viên mãn

Luân Hồi ý

Cửu phẩm

Ngụy Pháp Vực Cảnh

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Đại viên mãn

 

7

Cao cấp

Đấu Thánh

 

1-3 *

Thiên Cảnh

Sơ kỳ

Luân Hồi Cảnh

Nhất kiếp

Đại Phù Tông

Địa Chí Tôn Cảnh

Hạ vị

Sơ kỳ

Pháp Vực Cảnh

Đệ nhất cảnh

( phổ thông)

Du Thần Cảnh

Sơ kỳ

 

Đỉnh phong

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Hoàng Cấp

Sơ cấp

4-6 *

 

Hậu kỳ

Nhị kiếp

Thượng vị

Sơ kỳ

Đệ nhị cảnh

(Linh pháp vực)

Trung kỳ

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Trung cấp

 

7-9 *

Đại viên mãn

Tam kiếp

Đại viên mãn

Sơ kỳ

Đệ tam cảnh

(Bảo pháp vực)

Hậu kỳ

 

Trung kỳ

 

Bán Đế?

Bán Đế Cảnh

Viễn Cổ cấp

Bán bộ Thần Cung Cảnh

Hậu kỳ

 

Cao cấp

Đế Cảnh

Bán Tổ Cảnh

Thần Cung Cảnh

Đỉnh phong

 

Cực hạn

 

Đỉnh phong

Chuẩn Tổ Cảnh

Chuẩn Thiên Chí Tôn Cảnh

Ngụy Thánh Cảnh

Thánh giả chi hỏa

Thánh Cảnh

 

Thánh giả chi bảo

 

8

Đế Cấp

Sơ cấp

Đấu Đế

Tổ Cảnh

Linh Phẩm

Sơ kỳ

Thánh giả

Nhất liên

 

Thiên Chí Tôn Cảnh

Trung kỳ

 

Trung cấp

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Cao cấp

Tiên Phẩm

Sơ kỳ

Nhị liên

 

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Pháp Tắc Cảnh

Sơ cấp

Thánh Phẩm

Sơ kỳ

Tam liên

 

Trung cấp

Trung kỳ

 

Cao cấp

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Bán Bộ Chủ Thần

Bán Bộ Thương Khung Cảnh/ Thánh phẩm bên trên

Ngụy Thần

Khuyết thần cốt

Bất Diệt Cảnh

 

9

Chủ Thần Cảnh

Thương Khung Cảnh/ Chúa Tể Cảnh

Chân Thần

Phàm

 

 

Tiên Thiên

 

Bán Bộ Chí Cao Thần

 

10

Chí Cao Thần

 

 


Tổng hợp cái bài này không khó, nhưng nhọc lắm, mọi người tán dương ủng hộ để ta có động lực nhé =). Hẹn có ngày giang hồ tái kiến!------------------------

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Vạn Tướng chi Vương thì thôi cứ để đấy vậy....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Bài này vẫn nhiều nhất nhể?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Ta cho hẳn củ khoai tây.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Thấy chất lượng không?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Chà... Đã lâu rồi nhỉ.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Hehe

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Đã bổ sung bên Kiếm Thánh

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Còn về bên Kiếm Thánh, bộ kia cv khó đọc quá, thành ra ta cũng không có đọc

3 năm trước

Võ thần

phàm nhân Võ thần

Đề cử làm về series của thạch trư

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Còn cái biểu đồ trên thì nhiều nhất là lệch hai cái tiểu cảnh giới, độ chính xác khá đảm bảo.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Đh nào có series muốn đề cử có thể bảo ta, chỉ cần ta từng đọc bộ đấy rồi là được.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Khi nào ta thích có lẽ làm bản tổng quan bên Thần Đông hoặc là bên Vũ Phong, chỉ cần cùng một tác giả liền dễ liên quan.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Ặc, bản gốc có lề cùng màu cơ, nhìn thuận mắt hơn nhiều, sr nha...

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok