Tiên Nghịch biên niên sử

Táng Địa | | 19358

Tóm tắt Tiên hiệp

Vương Lâm tu tiên niên biểu

 

CHU TƯỚC TINH

Tiên Nghịch nguyên niên ——15 Năm

Sự kiện: Vương Lâm xuất sinh

Vương Lâm đẳng cấp: Phàm nhân

Tiên Nghịch 15 Năm —27 Năm

Sự kiện: Nhập môn khảo thí, thất bại ngã xuống sườn núi, phát hiện thiên nghịch, châu bên trong tu luyện, Huyền Đạo Tông giao lưu, Hằng Nhạc Phái bị gồm thâu, một mình tu hành đến ngưng khí đại viên mãn, gặp được Trương Hổ, chém giết Tức Mặc lão nhân đệ tử, bị Đằng Lệ truy sát, chém giết Đằng Lệ, tiến hành đoạt cơ, thành tựu trúc cơ tu vi.

Vương Lâm đẳng cấp: Trúc Cơ

Tiên Nghịch 28——29 Năm

Sự kiện: Vương Lâm khổ tu Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, gặp Thi Mị làm phản Ngô Vũ, nhập Triệu quốc Thi Âm Tông bên trong, Đằng Hóa Nguyên tính ra Vương Lâm gia hương, đồ sát toàn tộc, Vương Lâm thể nội linh lực chuyển hóa thành cực cảnh, cùng Đằng Hóa Nguyên tại quyết chiến đại bại, bỏ mình, mất đi nhục thân. Tư Đồ Nam cứu Vương Lâm thần thức tồn tại ở Thiên Nghịch Châu, tiến vào vực ngoại chiến trường.

Vương Lâm đẳng cấp: Trúc Cơ

Tiên Nghịch 29 Năm ——101 Năm

Sự kiện: Vương Lâm mượn Thiên Nghịch Châu hóa thành thôn hồn, đoạt xá Mã Lương thi thể, tiến về Hỏa Phần Quốc. Lợi dụng Thiên Nghịch Châu thôn phệ hỏa linh thú chi vương, hỏa linh đàn thú bạo động. Hỏa Phần Quốc mở ra Tỏa Quốc Đại Trận, người trong nước trốn hướng Tuyên Vũ Quốc tị nạn. Vương Lâm đổi lấy địa đồ, hỏa thú phá Tỏa Quốc Đại Trận, Vương Lâm đang lẩn trốn hướng Tu Ma Hải trên đường cứu bị đuổi giết Lý Mộ Uyển.

Vương Lâm đẳng cấp: Trúc Cơ

Tiên Nghịch 101 Năm ——401 Năm

Sự kiện: Nhập thi cốc, gặp trọng thương giao long; Nhập Nam Đẩu thành, lấy giao long giáp da đổi lấy bách thú linh lô, liền gây nên Đấu Tà Phái đám người giết người đoạt bảo chi niệm. Bị nhiều người truy sát, trốn đến động phủ Kết Đan, sau giết đám người. Sau đó tại vạn ma bách nhật lệnh truy sát nương theo hạ, một đường chém giết vô số tu sĩ, đồ diệt Đấu Tà Phái. Theo chúng Hóa Thần tu sĩ tiến vào Cổ thần chi địa, lấy giao Long Tủy dịch, âm sát Mạnh Đà Tử, luyện thứ hai ma đầu, cướp đoạt phong quần, nhập Cổ Thần cấm sơn học cấm chế, tại Cổ Thần thể nội trằn trọc thu hoạch được Cổ Thần tuyệt đại bộ phận ký ức truyền thừa.

Vương Lâm đẳng cấp: Kết Đan

Tiên Nghịch 402 Năm ——410 Năm

Sự kiện: Vương Lâm phát hiện cực kính sở thụ hạn chế, lợi dụng Thượng Cổ truyền tống trận rời đi Tu Ma Hải, đến Sở quốc tìm kiếm địa phương ngưng luyện phân thân, lấy phân thân bái nhập Vân Thiên Tông Chu Lâm môn hạ luyện đan. Cùng Lý Mộ Uyển trùng phùng cũng tại lượng lớn đan dược trợ giúp hạ, tại quảng trường trong mật thất dưới đất mượn nhờ luyện đan cơ hội đột phá tới Nguyên Anh kỳ, chém giết nhiều người sau chấn nhiếp chúng Nguyên Anh tu sĩ tiếp quản Vân Thiên Tông.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn Kết Đan, phân thân Nguyên Anh kỳ

Tiên Nghịch 411 Năm ——470 Năm

Sự kiện: Tu Ma Hải thu Văn Thú, Vương Lâm về Triệu quốc tế điện phụ mẫu, là Vương gia hậu nhân lưu lại cực cảnh thần thức ngọc giản, sau đó lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn đồ diệt Đằng gia toàn tộc, diệt Phác Nam Tử. Sau đó tiến vào tứ phái liên minh kinh đô ngẫu nhiên gặp Vân Tước Tử, tại chỉ điểm xuống Hóa Phàm cảm ngộ Hóa Thần ý cảnh. Đúng lúc gặp Tuyết Vực quốc quy mô xâm lấn bốn phái liên minh, thừa dịp Loạn Thiên Nghịch Châu lấy Ngũ Hành chi Thổ Linh, cướp đoạt vũ đỉnh, tiềm tu 10 năm sau trở lại Triệu quốc Hóa Thần, cũng hóa đi bản tôn tu vi chìm vào lòng đất tu luyện Cổ Thần Quyết.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn Kết Đan, phân thân Nguyên Anh kỳ

Tiên Nghịch 470 Năm ——530 Năm

Sự kiện: Vương Lâm Hóa Thần sau lưu lại phúc phận che chở Triệu quốc, Cổ Thần thu Lôi Oa. Vũ chi tiên giới, lấy được Xạ Thần Xa Tiên Bảo, lợi dụng Chu Dật cùng Tôn Thái triền đấu lúc, trọng thương Hồng Điệp, hủy một cánh tay. Bởi vì hứa hẹn trợ giúp vừa vấn đỉnh Chu Dật thủ hộ Thanh Sương thi thể ngàn năm, đến tặng bảo tháp cùng vấn đỉnh chi tinh, thu nô bộc Tôn Thái. Thanh Sương linh thức triệu hoán vũ chi tiên kiếm, trợ Chu Dật thành tựu kiếm linh. Về Sở quốc, làm bạn ba lần Kết Anh thất bại thọ nguyên đã hết Lý Mộ Uyển nhiều năm, tại thời khắc hấp hối đối kháng thiên đạo, đem Lý Mộ Uyển tán loạn Nguyên Anh cắm vào chưa xuất thế Chu Như thể nội,. Sau đó đáp ứng lời mời tiến vào Tiên Di tộc chi địa.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn nhị tinh, phân thân Hóa Thần

Tiên Nghịch 530 Năm ——580 Năm

Sự kiện: Nhập tiên di chi địa, thu Luân Hồi thụ, luân hồi quả, chém giết mấy tiên Di tộc người sau bị Thất Diệp lưng còng lão giả truy sát vào hư không, lợi dụng Thiên Nghịch Châu hấp thu bị trúng phù văn năng lượng. Rời đi tiên di sau thu dưỡng Chu Như, liền tiến về Chu Tước nước ứng Hồng Điệp 10 Năm ước hẹn chiến, thắng Hồng Điệp thu côn cực roi, mộc linh. Anh biến tu sĩ Lý Nguyên Phong liền lên sát ý, cùng Cự Ma lão tổ xuất thủ trọng thương Vương Lâm, sau bị Tôn Thái cứu lại bị thừa cơ phong ấn vì phàm nhân, khôi phục tu vi sau lấy tán tu thân phận gia nhập Luyện Hồn Tông, công khai cướp đoạt hồn cờ chế tác quyển trục, thu Kỳ Lân hồn cờ. Độc chiến Tuyết Vực nước, quất Lý Nguyên Phong hồn phách sau phong ấn Tuyết Vực nước, diệt Cự Ma lão tổ, phong ấn Cự Ma toàn tộc, lấy được cự phủ, Cổ Thần huyết dịch. Sau đó tiên Di tộc phản công đại lục, đồng thời Vương Lâm lần nữa đối kháng thiên đạo mưu cầu vãn hồi Lý Mộ Uyển, Lý Mộ Uyển từ bỏ trùng sinh bị Vương Lâm cất vào Thiên Nghịch Châu. Tại độn trời cường thủ hào đoạt tiên ngọc hạ, Vương Lâm đột phá tới anh biến, phóng xuất ra Tư Đồ Nam, dọa đi trắng trợn cướp đoạt một tỷ tôn hồn cờ Chu Tước Tử.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn tam tinh, phân thân Anh Biến

Tiên Nghịch 580 Năm ——600 Năm

Sự kiện: Tư Đồ Nam dùng ma đồng làm nhục thân, Vương Lâm lợi dụng đại chiến cơ hội xâm nhập tiên Di tộc chi địa, lấy được Tổ Phù xương đầu, thu Tam tổ ý cảnh tàn hồn, nhập Thi Âm Tông tổng bộ thu nô Tào một đấu, lấy lòng đất phong ấn Cự Ma huyết dịch. Nhập Chu Tước mộ, lấy mệnh hồn, thu thần bí màu đen loan đao, phá lông mày ý cảnh cùng tấm thân xử nữ, chém giết Càn Phong. Thác Sâm khôi lỗi xuất hiện, thời khắc nguy cơ liên minh sứ giả Mặc Trí ngăn cơn sóng dữ, Vương Lâm từ Chu Tước Tử phong hào nhường cho Chu Vũ Thái, xử lý xong việc vặt sau cùng Tư Đồ Nam rời đi Chu Tước Tinh.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn tam tinh, phân thân Anh Biến

 

THIÊN VẬN TINH

Tiên Nghịch 600 Năm ——800 Năm

Sự kiện: Tư Đồ Nam truyền thụ Vương Lâm tịch diệt, hóa ma, Hoàng Tuyền ba ngón thần thông sau tách ra, Vương Lâm đem Cổ Thần bản tôn tìm kiếm địa phương tiềm tu sau, một mình tiến về Thiên Vận Tinh bái nhập Thiên Vận Tử môn hạ cường thế trở thành tử hệ lão Thất, học giết chóc kiếm quyết sau, xuống đất ma bắc giới lấy diệu kim quả, Kim linh căn. Theo đám người nhập yêu linh chi địa, diệt la mây thu Thiên Quỷ, thu phục tiểu sơn cốc bộ lạc thành lập bộ lạc Luyện Hồn, thu đệ tử mười ba. Nhập thiên yêu thành, lấy được thống lĩnh thân phận. Ứng Diêu tiếc tuyết chi mời nhập Tiên Phủ chi địa, học tiên phù thần thông, phá tiên cấm, thừa cơ phong ấn Diêu tiếc tuyết, lấy được Huyết Hồn đan, Tiên Phủ lệnh bài. Cứu mười ba mô phỏng tiên giới chưởng ấn dọa lùi yêu tướng, trở thành phó tướng sau đáp ứng tham gia yêu tướng giao đấu. Đường sông bên cạnh lấy tiếng đàn cảm ngộ ý cảnh, nhà tù luyện hóa giết chóc kiếm quyết, giao đấu bên trong lấy cổ yêu chi trống cảm ngộ làm trái ý cảnh đột phá tới vấn đỉnh. Tại cổ yêu Bối La trợ giúp hạ đối kháng thiên kiếp, lại gây nên chữa thương cổ ma tháp già tọa hạ tán ma thôn phệ chi tâm, Vương Lâm trọng thương sau lợi dụng Huyết Hồn đan trùng sinh tránh né tán ma truy sát, tại cổ yêu trợ giúp hạ trọng thương tán ma, thu áo giáp. Chém giết Đại La Kiếm Tông chúng đệ tử, thu kiếm khí; Diệt Hoàng Ngọc, thu ba tiên bảo, học Định Thân Thuật. Theo Bối La nhập lửa yêu quận trợ Bối La dung hợp cổ yêu phân thân, nhập yêu ao phát hiện giết chóc kiếm khí tệ nạn. Nhập triều tịch vực sâu, cứu Chu Dật kiếm linh ra phong ấn chi địa, thụ hứa quốc lập viễn cổ kiếm ý truyền thừa, lấy được cự phú tiên kiếm, âm Tham Lang, nuốt một nửa Thái Cổ Lôi Long nhập trong nguyên thần, lấy đỗ xây luyện chế đệ nhất tiên vệ, lấy được cự phú trong tiên kiếm truyền thừa trảm la quyết, đem bức tranh phong ấn tại triều tịch vực sâu hư không, tại Thiên Vận Tinh chúng đại thần thông giả sắp tiến đến xuyên qua vực sâu đến la thiên tinh vực, Tham Lang bị loại cấm chế sau đuổi vào.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn tam tinh, phân thân Vấn Đỉnh

 

LA THIÊN TINH VỰC

Tiên Nghịch 800 Năm ——950 Năm

Sự kiện: Vương Lâm dùng tên giả Hứa Mộc vào ở Nhiễm Vân tinh, lấy đại lượng tiên ngọc cùng bát phẩm thần đan vì thẻ đánh bạc trợ giúp Nhiễm Vân tinh tránh họa, diệt huyễn nhà sứ giả huyễn đông. Về sau vấn đỉnh đại viên mãn lông mày lần nữa giáng lâm Nhiễm Vân tinh cùng Vương Lâm đại chiến, tế ra lấy con ruột Lệ nhi luyện hóa oán anh khiến Vương Lâm điên cuồng, Vương Lâm muốn giết lông mày lúc bị Huyễn gia lão tổ cứu, liền truy sát đến Thiên Huyễn tinh lấy trảm la quyết phá huyễn nhà đại trận, diệt huyễn vô tình, lông mày bỏ mình. Liền sau, lấy phàm nhân tâm cảnh tại Nhiễm Vân tinh nuôi dưỡng nhi tử ( Đã đổi tên Vương Bình ), giúp đỡ thành tựu thế gian chí tôn chi vị. Vương Lâm tại Vương Bình những năm cuối đại bại truy tra giả mạo Lôi tiên điện sứ giả Lôi đạo tử, muốn luyện hóa thành thứ hai tiên vệ không có kết quả, lấy được Lôi tiên điện lệnh bài cùng tiên thuật lôi nguyên thuật. Tu vi tăng nhiều về sau bốn phía thu hết thăng tiên quả, tinh luyện tinh hoa tê liệt vọng nguyệt, nhập thể nội quất vọng nguyệt chi xương sống lưng, vọng nguyệt sau khi tỉnh dậy, phẫn nộ hạ trọng thương Tham Lang, hủy Vương Lâm nhục thân, lấy Tham Lang pháp bảo rút hồn núi đá, Sơn Hà Đồ bình phong, Long Tôn Ngũ Hành quan.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngụy tứ tinh, phân thân Vấn Đỉnh

( Ghi chú: La thiên tinh vực là lấy gia tộc vì tu chân đơn vị, không tông phái, bởi vậy la thiên tinh vực lấy gia tộc thay thế tông phái )

Tiên Nghịch 950 Năm ——1050 Năm

Sự kiện: Vương Lâm Nguyên Thần nhập Lôi Ngục, ngưng luyện lôi nguyên tố nhục thân. Thiên nghịch viên mãn sau huyễn hóa dị tượng, hấp thu lôi đình chi lực sau lần nữa biến hóa, Vương Lâm tiến vào thiên nghịch không gian cảm ngộ bước thứ ba bản nguyên chi lực, thu kinh hãi bên trong Lôi tiên điện phụ thuộc người Thân Công hổ. Liền sau luyện hóa nguyên lực cảm ngộ lôi chi quy tắc, lấy một tia bản nguyên lôi lực dọa lùi chiến không liệt. Liền kiếm thanh linh tinh tiềm tu luyện hóa nhân quả roi, đến vấn đỉnh đại viên mãn sau cướp đoạt Lôi Đỉnh, cũng lấy giết Lục tiên Quyết cùng tịch diệt, hóa ma hai chỉ đổi lấy mắt thứ ba thần thông. Tại thanh linh tinh lấy bị oanh kích sụp đổ Lôi Đỉnh trợ giúp, thôn phệ tiên lôi sau bị trực tiếp tiếp dẫn đến lôi chi tiên giới.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngụy tứ tinh, phân thân Vấn Đỉnh

Tiên Nghịch 1050 Năm ——1120 Năm

Sự kiện: Lôi chi tiên giới, Vương Lâm chém giết đông lâm tinh hứa Phong Hàn, sau bị viêm Lôi Tử cưỡng ép mượn đi Lôi Thú, cũng trợ Vương Lâm nghịch chuyển huyết nhục chi khu. Theo tinh thông thượng cổ cấm thuật Lý Nguyên, tiên nhân hậu duệ cát cầu vồng tiến vào tiên nhân cấm núi, lấy được Cổ Thần giáp da cùng tử mẫu đạo khô, mới nhìn qua tiên giới sụp đổ chi mê. Huyết Tổ truy sát đến lôi chi tiên giới, Vương Lâm cùng Lý Nguyên thiết hạ cạm bẫy trọng thương Huyết Tổ, Vương Lâm lấy trọng thương hôn mê đại giới lần nữa trọng thương Huyết Tổ, cơ duyên hạ đột phá tới dương thực, mượn thiên kiếp chi uy cùng viêm Lôi Tử gián tiếp phụ trợ hạ, thu Huyết Tổ nhập hồn cờ, Cổ Thần bản tôn phẫn nộ diệt máu tinh. Liền sau nguy cơ lúc cứu bị Diêu gia Thiếu chủ truy sát Lý Nguyên, diệt Diêu gia Thiếu chủ. Vật sưu tập các, lấy được Bạch Phàm Tiên Đế tiên thuật hô phong. Phát hiện thần bí vòng xoáy, còn lại tu sĩ đem chữa thương vạn năm thanh thủy Tiên Quân phóng thích, thanh thủy vì khôi phục tu vi quan bế tiên giới đại môn đồ sát tu sĩ thôn phệ nguyên lực, Vương Lâm tại viêm Lôi Tử Nguyên Thần chi viện hạ đại chiến thanh thủy, viêm Lôi Tử đem lôi chi tiên giới luyện thành pháp bảo, thanh thủy khôi phục ký ức trở thành Vương Lâm tiện nghi đại sư huynh, tại Vương Lâm dẫn đầu hạ lên trăm tu sĩ cường thế thông qua Lôi tiên điện truyền tống trận thoát đi sụp đổ lôi chi tiên giới.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngụy tứ tinh, phân thân Dương Thực

Tiên Nghịch 1120 Năm ——1170 Năm

Sự kiện: Vương Lâm bị truyền tống trận truyền tống đến U Minh thú thể nội, gặp tiên tuyển tộc, thu tháp núi tiên vệ, mở ra bắn thần thứ ba sau xe lấy được hồ điệp Linh thú, luyện phong tiên ấn, diệt sát nguyên tiên giới di dân long đạo tử, lấy được tránh thiên quan. Cứu tiên tuyển tộc rời đi U Minh thú sau, bị đông lâm tinh thượng cổ tu chân Diêu gia phát ra thiên khung khiến truy sát, trên đường đi chém giết vô số kẻ đuổi giết hạ, lại bị Diêu Băng Vân ép sát, liền sau lấy đồ tinh vì đáp lại phấn khởi phản kích. Một đường dẫn đầu hạ Vương Lâm chui vào vọng nguyệt thể nội, lợi dụng phẫn nộ vọng nguyệt đem kẻ đuổi giết đồ sát hầu như không còn, lấy Tham Lang Cổ Thần chi đỉnh, phong ấn Diêu Băng Vân, phát hiện vọng nguyệt thể nội Cổ Thần la bụi ấu thể sau bị đưa đi trở lại thanh linh tinh. La thiên chúng đại thần thông giả, tại thần bí tu sĩ bước thứ ba trợ giúp hạ, phong ấn thu phục vọng nguyệt. Tại tân thu đệ tử tạ thanh cảm ngộ trợ giúp hạ xác minh đạo tâm, gặp Diêu Vân truy sát, liền mượn nhờ Diêu Vân cùng Huyết Thần tử vượt qua Khuy Niết thiên kiếp, tiện nghi sư huynh thanh thủy Tiên Quân xuất thủ che chở, thanh thủy cùng Huyết Thần tử tình hình chiến đấu giằng co lúc, thần bí tu sĩ bước thứ ba xuất thủ ngăn lại. Tiến về Lý Nguyên chỗ học phá diệt tâm cấm, về sau lấy siêu cường thực lực tại la thiên tinh vực Lôi tiên điện phong tiên chi dịch bên trong thắng được lấy được chính phẩm lôi tiên xưng hào, thành tựu Lôi Tổ Nguyên Thần, càng tại chiến tự thiếp dưới thứ ba mục tiến hóa thu hoạch bản nguyên chi lực. Thông qua Hướng gia đêm thất tịch thuật lấy sinh cơ làm đại giá đổi lấy Lý Mộ Uyển một tia sinh cơ.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngụy tứ tinh, phân thân Khuy Niết sơ kỳ

Tiên Nghịch năm 1170——1250 Năm

Sự kiện: Tại tu sĩ bước thứ ba phụ trợ hạ, viêm Lôi Tử phát động la thiên cùng Hành Tinh Liên Minh vực chiến tranh. Vương Lâm về Chu Tước Tinh, thu nô đầu to đồng tử, trợ bản gia diệt Phượng Loan tinh cùng Thi Âm Tông ẩn núp người, thu Cự Ma Vương tộc Lôi Cát vì tọa kỵ, lại vào tiên di chi địa, thông qua Hoàng Long Đạo Nhân trợ giúp hạ lại lấy được bản nguyên chi lực, liệt Chu Tước danh sách, lấy quảng đại thần thông cải biến Chu Tước Tinh linh khí. Lấy bản tôn cùng phân thân hợp thể, chém giết giết Vực Giới tại không phải sau tìm kiếm địa phương cảm ngộ mưa chi quy tắc, luyện hóa mười tám Địa Ngục phong tiên ấn. Tại viêm Lôi Tử chủ trì hạ, la thiên cùng liên minh lần lượt sử dụng đại thần thông đại chiến, Vương Lâm thừa dịp loạn thu khôi lỗi nữ thi, sau theo đám người nhập vọng nguyệt thể nội, Vương Lâm lấy được Cổ Thần la bụi truyền thừa. Trong hư không, Vương Lâm cùng thanh thủy, la bụi liên thủ đánh lui giới ngoại người. Vương Lâm hoàn thành Tôn Thái nguyện vọng, quan sát chiến chữ thứ hai thiếp sau, theo thanh thủy tiến về giết Vực Giới lấy vợ trước hàm yên trâm cài, diệt sát vực toàn giới, Vương Lâm lấy được 99 Đem kình thiên chi kiếm. Liền sau cứu đầu to cùng Lôi Cát, diệt sát Thi Âm Tông Thiếu chủ. Thiên Vận Tinh, gặp bụi đạo tam tử, thu Bạch Vi cực dương chi lực sau, Vương Lâm đối kháng Thiên Vận Tử một chỉ thần thông, Lăng Thiên Hậu trợ giúp hạ thu Vương Lâm làm trưởng già, thiên nghịch dị biến cưỡng ép hấp thu Thiên Vận Tử cùng Lăng Thiên Hậu nguyên lực, thu nô phù gió tử, lấy được thanh quang thuẫn, luyện ngân y nữ thi. Tại thủy linh tinh tiềm tu, ngộ bắt đầu cảnh, tự sáng tạo thần thông tàn dạ, cùng ý đồ trắng trợn cướp đoạt nữ tu Tư Đồ Nam trùng phùng, liền dẫn đầu 7 Người cùng Thiên Vận Tinh chúng đại thần thông tu sĩ lần nữa tiến về yêu linh chi địa ( Tiên linh thiên kính ).

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngũ tinh, phân thân Khuy Niết trung kỳ

Tiên Nghịch năm 1250——1252 Năm

Sự kiện: Bộ lạc Luyện Hồn công hãm lửa yêu quận, Vương Lâm vì bộ lạc Luyện Hồn lưu lại cơ duyên cùng phúc phận. Cũng tại trong pho tượng phát hiện cổ yêu chi linh, luyện hóa thành thứ hai phân thân, thu đế quân cổ mây phong kiếm linh. Nhập Tiên Phủ, phá cấm chế, gặp Tiên Đế Thanh Lâm hoa phi hàm yên tàn hồn, khống chế thứ tư Tiên Phủ. Liền mở ra Tiên Phủ dẫn yêu linh chi địa kịch biến. Sau Vương Lâm cùng Thiên Vận Tử bọn người tiến vào Tiên Phủ, trong bình giới bên trong Vương Lâm gặp quỷ dị gió lốc ngăn cản, trải qua gian khổ đào thoát chí hắc bãi cát hoang mạc, lợi dụng ma khí thôn phệ thần bí thần thức, tìm kiếm đầu nguồn phát hiện Ngũ Hành nước tán Ma Giới linh Minh Hải, diệt sát giới linh Minh Hải, lấy màu vàng hình thoi kết tinh, thôn phệ Phần Thiên chi hỏa, dẫn đến Chu Tước ấn bên trong Chu Tước chi phách thức tỉnh, Vương Lâm nhục thân sinh ra quỷ dị kịch biến, Chu Tước tại trong bình giới bên trong tứ ngược phá giới.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngũ tinh, phân thân Khuy Niết trung kỳ

Tiên Nghịch năm 1252——1260 Năm

Sự kiện: Vương Lâm Chu Tước Hỏa nguyên lực hiệp trợ đám người phá giới mà ra. Đám người gặp bị ma hóa Tiên Đế tứ đại hộ vệ một trong tàn đao, tàn đao lợi dụng phù tộc Thánh khí mở ra Táng Tiên ao, gặp bị Thanh Lâm phong ấn phù tộc thánh Tổ Phù phi thu dao, tháp núi lấy được Phù Tổ huyết mạch truyền thừa đều xem trọng lấy được thần thức tự do, bị Thanh Lâm phân thần lần nữa phong ấn thu dao dẫn bạo Táng Tiên ao, đám người tán loạn chạy trốn. Vương Lâm tại hạt sương trong cấm chế nuốt Phong yêu thần thức, thông qua Diêu tiếc tuyết chi ân oán, nhân quả ý cảnh đại thành, tại Thiên Nghịch Châu trợ giúp hạ, thấy được thiên địa quy tắc, đột phá tới Khuy Niết đại viên mãn. Táng Tiên trong ao thu Linh thú tinh ngấn chồn, tại cổ ma quỷ dị Linh thú truy sát hạ, tại Cổ thần tám sao đầu lâu bên trong thu lấy lần không niết kiếm sắt. Vương Lâm lợi dụng bản nguyên chi lực làm mồi nhử, tại bị trọng thương thiết lập ván cục trọng thương sát cơ lộ ra Hư Không Tử. Tiên Phủ tầng thứ sáu gặp mây tiên đạo lữ, biết được tương hỗ thân phận sau nhận lấy chữa thương tiên dược, đám người tập kết sau tại tầng thứ tám bên trong gặp bị cổ ma tháp già đoạt xá thành công Tiên Đế Thanh Lâm nhục thân. Thực lực siêu cường cổ ma tháp già một đường truy sát đám người, Vương Lâm dưới cơ duyên xảo hợp thôn phệ hỏa long Linh thú khiến Chu Tước hai lần thức tỉnh, hiểm tượng hoàn sinh hạ dẫn đầu đám người trốn đến tầng thứ nhất, trọng thương cổ yêu Bối La mượn nhờ bí thuật bỏ chạy. Đám người đại hỗn chiến hạ, Vương Lâm đem hết tất cả vốn liếng, lấy thần thông Tàn Dạ diệt Hư Không Tử cùng trọng thương Thiên Vận Tử. Sức cùng lực kiệt thời điểm, Côn Hư Thánh nữ Mộc Băng Mi, cùng hư hư thực thực ngụy ba bước tu sĩ Lữ mây đạo đuổi đến, Mộc Băng Mi cứu tỉnh Vương Lâm. Nguy cơ lúc thi triển 8 Tinh Cổ Thần tỉnh mộng viễn cổ bảo mệnh thần thông diệt sát đông đảo đục nước béo cò mà đến trụ sở liên minh nguyên tiên giới di tiên, lần nữa trọng thương Thiên Vận Tử cùng cổ ma cùng này. Đồng thời Chu Tước Thánh Hoàng lỗ mây dẫn đầu bốn thánh tông thông qua bốn Thánh khí hợp thể chi uy, phong ấn cổ ma tháp già, đánh lui suy yếu Thiên Vận Tử, đem Vương Lâm cùng đám người mang đi Chu Tước thánh tông.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngũ tinh, đệ nhất phân thân Khuy Niết đại viên mãn, thứ hai cổ yêu phân thân Vấn Đỉnh hậu kỳ

Tiên Nghịch năm 1260——1280 Năm

Sự kiện: Vương Lâm lấy Chu Tước hai lần thức tỉnh trở thành Chu Tước thánh tông mới Thánh Hoàng, lấy được Chu Tước truyền thừa cùng biết được bốn thánh tông bí ẩn. Liền sau, tu luyện Chu Tước cửu huyền biến đệ nhất biến đại thành sau, tiếp đãi đến chúc Liệt Vân tử, Mặc Trí đám người, để lộ thân phận sau uy hiếp Liệt Vân tử đi vào khuôn khổ giao ra la * Phù * Máu * Cầu cùng chiến chữ thiếp, thông qua Thi Âm Tông nữ tử cùng Liệt Vân tử rải Đồ Tư Cổ Thần nhục thân tin tức, khiến liên minh la thiên hai đại tinh vực cùng Thi Âm Tông chờ đông đảo thế lực điên cuồng tiến về Chu Tước Tinh. Thông qua tiên thuật núi lở cảm ngộ thật giả ý cảnh, tu vi đột phá tới Tịnh Niết. Lợi dụng Tịnh Niết thiên kiếp phá Phong Chi Tiên Giới khách lén qua sông thanh quang đại trận, diệt sát dụ dỗ Văn Thú Phong Chi Tiên Giới người, phát hiện thiên kiếp chi Bí mật Thất kinh thoát đi, lại thả lại thần bí viễn cổ Tiên Vực người. Chu Tước già Thánh Hoàng lỗ mây Nguyên Thần độc thân tiến về trụ sở liên minh thu hồi mưa chi Tiên tinh, mang về thanh thủy lần nữa điên tin tức sau Quy Khư mà đi. Vương Lâm dẫn đầu mây tiên đạo lữ cùng bốn thánh tông trưởng lão chờ chúng đại thần thông giả, mở ra mưa chi cửa tiên giới, tiến về nghĩ cách cứu viện Thanh Long Thánh Hoàng. Đến mưa chi tiên giới Thanh Long Thánh Hoàng bị nhốt chi địa sau, tại mọi người thi cứu lúc Thiên Vận Tử đột nhiên xuất hiện, cướp đoạt thiên đạo chi huyết sau bỏ chạy mà đi. Thanh Long Thánh Hoàng thoát khốn về sau, cô lập Vương Lâm yêu cầu Chu Tước Thánh khí, liền sau dẫn đầu bốn thánh tông người rời đi. Vương Lâm cùng mây tiên đạo lữ, Tư Đồ Nam tiến về mưa chi tôn điện, cứu tỉnh Thanh Lâm sau đám người bị thu hút Thanh Lâm thức hải, Vương Lâm tại dung hợp đám người tu vi cùng Thanh Lâm bước thứ ba cảm ngộ phía dưới, lấy siêu cường thực lực nhẹ nhõm đánh tan cổ ma tháp già. Liền sau, Thanh Lâm thu Vương Lâm, Tư Đồ Nam làm quan môn đệ tử, Vương Lâm tiếp nhận

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngũ tinh, đệ nhất phân thân Tịnh Niết sơ kỳ, thứ hai cổ yêu phân thân vấn đỉnh hậu kỳ

Tiên Nghịch năm 1280——1300 Năm

Sự kiện: Côn Hư chi cảnh mang về Mộc Băng Mi đệ tử Chu Như, cũng đem già Thánh Hoàng ngọc giản giao cho tay, thu xếp tốt đám người sau, tiến về bốn thánh tông trả lại Chu Tước Thánh khí. Liền sau, thông qua Thanh Lâm bí thuật tìm kiếm địa phương huyễn hóa phân thân, độc thân tiến về Chu Tước Tinh Cổ thần chi địa. Tại Cổ thần chi địa hư vô không gian bên trong, tao ngộ thượng cổ hung thú cát nghèo, cùng nó đại chiến trảm một đầu thu lấy hỏa chi nguyên lực sau phân thân bị hủy. Lần nữa cô đọng phân thân sau, xâm nhập Cổ thần chi địa một đường chém giết viễn cổ Luyện Khí sĩ nhục thân sau, mắt thấy thi âm Bát vương lấy bí pháp đại chiến huyết long, lâm nguy lúc quả quyết xông vào huyết long thể nội, thu lấy Cổ Thần tâm huyết kết tinh. Tại la thiên tu sĩ bước thứ ba Lỗ Phu tử trợ giúp hạ lần nữa cùng Thác Sâm gặp nhau, phát hiện liên minh vô cực tử bị khốn ở Đồ Tư trong mi tâm, đứng ngoài quan sát Lỗ Phu tử cùng thực lực siêu cường Thác Sâm đại chiến, Lỗ Phu tử không địch lại thụ thương, dẫn đầu viêm Lôi Tử thoát đi Cổ thần chi địa. Chấn kinh tại Thác Sâm mạnh sau, Vương Lâm bất đắc dĩ thông qua tinh không truyền tống trận rời đi Hành Tinh Liên Minh vực tiến về biển mây tinh vực.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngũ tinh, đệ nhất phân thân Tịnh Niết sơ kỳ, thứ hai cổ yêu phân thân vấn đỉnh hậu kỳ

 

VÂN HẢI TINH VỰC

Tiên Nghịch năm 1300——1310 Năm

Sự kiện: Vương Lâm thông qua tinh không truyền tống trận đi vào biển mây tinh vực, đúng lúc gặp Quy Nguyên Tông tông chủ Quy Khư lúc, bị Quy Nguyên Tông ra ngoài tìm kiếm bạn linh chi tử tu sĩ mang về tông môn, dùng tên giả Tằng Ngưu. Lữ khói Phỉ đem Vương Lâm thu làm môn hạ, đi theo Hứa Vân chiếu cố dược viên. Cùng lúc đó, tử Đạo Tông Thiếu tông chủ Lô Địch thừa dịp Quy Nguyên Tông không người lúc tạo áp lực muốn cùng Lữ khói Phỉ kết làm song tu đạo lữ, Vương Lâm lấy siêu cường thực lực diệt sát đến đây tác thân Lô Địch cùng Tống ngũ đức hai người, Lữ khói Phỉ cảm ân là vua rừng đưa lên Lữ tử hạo sư thúc tổ thân phận hợp pháp. Liền sau, Vương Lâm cảm khái biển mây tinh vực đan đạo, liền lên tu luyện chi niệm, tại chà đạp vô số dược thảo về sau luyện chế ra một viên đê giai đan dược. Tại tôn vân trách cứ hạ, Vương Lâm tiến về vừa ẩn bí Man Hoang đại lục, tìm kiếm dược thảo, trên đường thu Linh thú Hắc Sắc Cự Viên, tại cự viên trợ giúp hạ tùy ý cướp bóc Man Hoang đại lục trân quý dược thảo. Gặp bị Ngũ Độc môn độc bà tử vây khốn thi Lạc hình, Vương Lâm bị ép xuất thủ diệt sát độc bà tử thu lấy Nguyên Thần, từ muốn tự bạo bỏ mình thi Lạc hình trong tay thu hoạch ngọc giản cùng chí bảo niết không Đan Đan phương, hủy thi diệt tích sau tận lực lưu lại dấu vết để lại hãm hại Ngũ Độc môn sau cấp tốc rời đi. Trên đường trở về tao ngộ Hoa Thanh tông Tiền Quý chuông mười tám vị tu sĩ ngăn cản, bất đắc dĩ lấy thụ thương làm đại giá đem đều diệt sát. Trở lại Quy Nguyên Tông sau trợ Cổ Thần bản tôn thuận lợi vượt qua một tổn hại hai kiếp, tiến giai thành ngụy lục tinh Cổ Thần, lấy đại thần thông xuất thủ đẩy lui đến đây điều tra niết không đan manh mối Triệu Vũ bọn người. Liền sau, Lý Thiến Mai cùng Lô Vân từ cùng nhau tiến về Mạc La đại lục, cùng Vương Lâm đêm khuya luận đạo sau, Lô Vân từ cảm giác đạo niệm chi sâu thu hồi báo thù chi niệm sau rời đi. Vương Lâm tiếp nhận Lý Thiến Mai chi mời tiến về Bồng Lai đại lục tham gia đấu giá hội.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngụy lục tinh, đệ nhất phân thân Tịnh Niết sơ kỳ, thứ hai cổ yêu phân thân vấn đỉnh hậu kỳ

Tiên Nghịch năm 1310——1415 Năm

Sự kiện: Bồng Lai đại lục trong chợ gặp bị Đường Lệ Hải sai sử đến đây thăm dò dương ngọc đám ba người, Vương Lâm xuất thủ trọng thương dương ngọc dẫn xuất ma bụi đạo Đường Lệ Hải cùng Ngô Thanh. Đấu giá hội bên trong Ngô Thanh làm khó dễ khiêu khích Vương Lâm, mua đi Chu Tước vũ linh. Đấu giá hội kết thúc sau, Ngô Thanh đối Vương Lâm nổi sát tâm, bị Vương Lâm dụ dỗ đến Bồng Lai đại lục Đông Tây Bộ vừa loạn thạch bình nguyên, lấy Cổ Thần bản tôn cùng Tịnh Niết phân thân dung hợp sau thi triển cửu giai Thần Tông dịch Linh ấn chưởng ấn Miểu sát Ngô Thanh, chưởng ấn ly thể sau hủy diệt nửa cái đông bộ phường thị sau chấn nhiếp đám người. Ma bụi đạo thương kỳ khiếp sợ thân phận sau đó Vương Lâm rút hồn núi đá cùng tán ma áo giáp đấu giá mà ra, gây nên phường thị oanh động. Đấu giá kết thúc sau, thụ trọng thương Vân Hồn tử bị vết nứt không gian truyền tống đến thất thải giới trung tâm sinh tử chưa biết. Vương Lâm theo đám người xâm nhập thất thải giới, đám người hợp lực chém giết thập nhị giai vụ hóa giao long, mọi người thu lấy tương ứng vật phẩm sau gặp mê thất người, Đoan Mộc đồng tử quỷ dị bỏ mình sau trở thành mới mê thất người biến mất tại thất thải giới bên trong. Đám người tại một núi phong chỗ gặp chín Bộ Phong trời trận ngăn cản, Vương Lâm bằng vào Cổ Thần thân thể cường hãn trợ đám người phá trận sau giả bộ trọng thương. Tiến vào cấm chế sau, bàng họ lão giả lòng mang ý đồ xấu giả ý lưu lại thủ hộ Vương Lâm chữa thương, tại bàng họ lão giả muốn thi nặng tay diệt sát Vương Lâm lúc, bị Vương Lâm lấy sét đánh tốc độ miểu sát sau thu Nguyên Thần. Liền sau, Vương Lâm bám theo một đoạn Thương Tùng tử cùng thần bí lão ẩu, tại lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau về sau tùy thời mà động. Chiến Thương Tùng tử kiếm sắt đoạn, đến thất thải đinh, Tư Mã mực động phủ phát hiện chiến tinh dã hài cốt đến chiến tinh dã truyền thừa, hấp thu giới ngoại hỏa linh cùng thiểm điện, phong ấn Thiểm Lôi Tộc hỏa tước tộc cùng nguyệt phệ tộc, Chu Tước ba lần thức tỉnh, mơ hồ phát hiện Thiên Vận Tử bí mật, thông qua mô phỏng thiên nghịch phát hiện người đi ngược chiều, chiến lão giả tóc trắng bị thất thải hoa thôn phệ, Thác Sâm nghĩ lầm Vương Lâm tại Phong Giới bên ngoài, tiêu hao đệ nhất đến tam tinh, xông ra Phong Giới. Vương Lâm nuốt Đạo quả , Lôi Hỏa ý cảnh thật giả ý cảnh cùng chiến chi ý cảnh dung hợp, đắc ý cảnh biến thành quy tắc chi tinh. Thiên nghịch mở trọng thương làm vườn người, trở lại thất thải giới, Văn Thú thuế biến, đến tuế nguyệt cấm cùng hai thanh đâm vào thần bí hươu xương bên trên đoản kiếm, chiến Lam Mộng Đạo Tôn chưởng ấn, lần không kiếm thủy tinh cùng chiến phủ sụp đổ, Cổ Thần đại đỉnh sụp đổ, nát thứ sáu tinh, thời khắc mấu chốt lợi dụng Lý Thiến Mai tặng cho pháp bảo trốn qua một kiếp, dẫn đầu mấy người trở lại Vân Hải.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngũ tinh, đệ nhất phân thân Tịnh Niết hậu kỳ, thứ hai cổ yêu phân thân vấn đỉnh hậu kỳ

Tiên Nghịch năm 1416——1426 Năm

Vương Lâm lấy dịch Linh ấn mở đường nhanh chóng xuyên qua sáu, tinh vực cấp bảy, thẳng đến Phong Chi Tiên Giới. Loạn thú sương mù giới dập lửa ngô, tinh vực cấp tám tiến vào Phong Chi Tiên Giới, Lý Thiến Mai rời đi thú tổ tìm kiếm Vương Lâm, mộc băng mai theo Vương San San tiến về Thần Tông chữa thương, Văn Thú hấp thu văn vương, trở thành tân vương, chém giết tế hồn đạo Tống Lạc Hải, cửa đá hạ minh ngộ đạo thứ chín quy tắc, sáng tạo tiên thuật Lưu Nguyệt, trong tiên giới tâm khiêu chiến kim sắc văn vương, tại lão giả thần bí trợ giúp hạ thành công đào thoát, chủ tông thịnh điển trợ giúp Quy Nguyên Tông, quát tháo Vô Cực Môn, thu hoạch được cực âm, phát hiện Lỗ Túc núi lớn kiếm, thu Lưu Quách Kim Bưu, thiên nghịch cùng ngọc bội dung hợp biến mất, tính ra thủy đạo giết chết cướp, bố trí phản kích cùng thủy đạo tử một trận chiến, lợi dụng ngọc bội đinh bảy màu trọng thương thủy đạo tử, tự thân hóa đá, Lý Thiến Mai lấy tự thân chi huyết bôi lên tượng đá mười năm, Vương Lâm phát hiện thiên nghịch tồn tại, Lý Thiến Mai Yêu Tông bản mệnh tinh huyết bôi lên sau thức tỉnh.

Vương Lâm đẳng cấp: Bản tôn ngũ tinh, đệ nhất phân thân Tịnh Niết đại viên mãn, thứ hai cổ yêu phân thân vấn đỉnh hậu kỳ.

 

Phía sau đại khái : Phát hiện mình tại động phủ giới —— Hướng tới Tiên Cương đại lục —— Tiếp nhận Lý Thiến Mai —— Lam Mộng Đạo Tôn nhìn về phía giới bên trong —— Lấy được thiên đạo —— Nuốt Thiên Vận Tử —— Cổ chi thức tỉnh lấy được cổ tổ hồn huyết —— Bị Cửu Dương một trong huyền la thu làm đồ đệ —— Đi hướng Tiên Cương —— Trải qua gặp trắc trở thành nửa bước Đạp Thiên Cảnh —— Phục sinh Lý Mộ Uyển —— Lần thứ ba mộng đạo làm bạn Mộc Băng Mi —— Cùng Lý Mộ Uyển bước qua Đạp Thiên đệ cửu kiều —— Kết cục bỗng nhiên thu tay.

---------------------------

    Viết xuống "Tiên Nghịch biên niên sử" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Trần Thiên Tôn

tráng thọ Trần Thiên Tôn

Có vẻ như ta đến nhầm thế giới rồi

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok