Thơ từ dành tặng cho tác phẩm Già Thiên

Táng Địa | | 6794

Trích dẫn kinh điển Huyền huyễn Nhiệt huyết

    Già Thiên lấy cửu long kéo quan tài làm chất dẫn, kéo ra một cái thế giới hồng hoang khổng lồ, dẫn xuất thượng cổ thần thoại di bí, thế giới rộng lớn.

Thơ từ dành tặng cho tác phẩm già thiên

# Già Thiên - Thần Đông

Thi từ về Diệp Phàm
《人物判词》 - 《Nhân vật phán từ》
佳士自来慕古风,原自孤胆非好龙。
先天气运尽在我,宇内浮沉谁敢同?
白眼冷看千重剑,铁心誓作万古雄。
他年乾坤任反掌,一身逍遥踏天风。
Giai sĩ tự lai mộ cổ phong, nguyên tự cô đảm phi hảo long.
Tiên thiên khí vận tận tại ngã, vũ nội phù trầm thùy cảm đồng?
Bạch nhãn lãnh khán thiên trọng kiếm, thiết tâm thệ tác vạn cổ hùng.
Tha niên càn khôn nhậm phản chưởng, nhất thân tiêu diêu đạp thiên phong.

《叶凡降妖诗》 - 《Diệp Phàm Hàng Yêu Thi》
琼砌宫阙倚天裁,玉人踏向月华来。
先生轻摇得胜尾,妖娥漫开水晶台。
娇吟娇叱流音转,横波横霞媚影开。
骨软筋酥潺潺罢,却恨一夜未解怀。
Quỳnh thế cung khuyết ỷ thiên tài, ngọc nhân đạp hướng nguyệt hoa lai.
Tiên sinh khinh dao đắc thắng vĩ, yêu nga mạn khai thủy tinh đài.
Kiều ngâm kiều sất lưu âm chuyển, hoành ba hoành hà mị ảnh khai.
Cốt nhuyễn cân tô sàn sàn bãi, khước hận nhất dạ vị giải hoài.

《征战》- 《Chinh Chiến》
荒古后,天地动。
北斗烽烟浓。
岁月断,古族人间乱。
剑气冲霄汉,血染的江山。
琴鼓响,铁戈鸣,寒光烁烁照星空。
铁骨铮铮,问天下谁是英雄。
仙云起,至尊现,长生路上万世战。
战,战,战!
星空塌陷,众生的凄颤。
白发染血,尸首万千,少女血泊中的哀怨,尘世的乱与战。
血溅天穹,剑冲霄汉,万古的纷乱,末世的悲叹。
如血的山河,谁能来挽?
众生呼唤,人皇逆战,血与泪干,永世暗淡。
虚空难见,昙花调与现,一曲悲歌,葬不下万古英雄,半面残镜相伴。
岁月如刀斩天骄,长生路上叹妖娆,血与骨的开篇,一世悲凉的画卷。
多少英雄埋骨他乡,多少灿烂再难一现。
九龙拉棺,扰起了一世的纷乱,白发啸狂歌,天路上寻不到终点。
帝血灼星空,仙路话永恒。
红颜一叹,英雄暮年,人间万载,仙路不见。
征战!
Hoang cổ hậu, thiên địa động.
Bắc đấu phong yên nùng.
Tuế nguyệt đoạn, cổ tộc nhân gian loạn.
Kiếm khí trùng tiêu hán, huyết nhiễm đích giang sơn.
Cầm cổ hưởng, thiết qua minh, hàn quang thước thước chiếu tinh không.
Thiết cốt tranh tranh, vấn thiên hạ thùy thị anh hùng.
Tiên vân khởi, chí tôn hiện, trường sinh lộ thượng vạn thế chiến.
Chiến, chiến, chiến!
Tinh không tháp hãm, chúng sinh đích thê chiến.
Bạch phát nhiễm huyết, thi thủ vạn thiên, thiếu nữ huyết bạc trung đích ai oán, trần thế đích loạn dữ chiến.
Huyết tiên thiên khung, kiếm trùng tiêu hán, vạn cổ đích phân loạn, mạt thế đích bi thán.
Như huyết đích sơn hà, thùy năng lai vãn?
Chúng sinh hô hoán, nhân hoàng nghịch chiến, huyết dữ lệ cán, vĩnh thế ám đạm.
Hư không nan kiến, đàm hoa điều dữ hiện, nhất khúc bi ca, táng bất hạ vạn cổ anh hùng, bán diện tàn kính tương bạn.
Tuế nguyệt như đao trảm thiên kiêu, trường sinh lộ thượng thán yêu nhiêu, huyết dữ cốt đích khai thiên, nhất thế bi lương đích họa quyển.
Đa thiếu anh hùng mai cốt tha hương, đa thiếu xán lạn tái nan nhất hiện.
Cửu long lạp quan, nhiễu khởi liễu nhất thế đích phân loạn, bạch phát khiếu cuồng ca, thiên lộ thượng tầm bất đáo chung điểm.
Đế huyết chước tinh không, tiên lộ thoại vĩnh hằng.
Hồng nhan nhất thán, anh hùng mộ niên, nhân gian vạn tái, tiên lộ bất kiến.
Chinh chiến!

Thi từ về An Diệu Y
妙歌一曲流烟轻,雪衣轻舞素月沉。
可叹虽有凌云志,终将苦乐属他人。
Diệu ca nhất khúc lưu yên khinh, tuyết y khinh vũ tố nguyệt trầm.
Khả thán tuy hữu lăng vân chí, chung tương khổ nhạc thuộc tha nhân.

Thi từ về Lý Tiểu Mạn
丑奴儿·李小曼 - Sửu Nô Nhi · Lý Tiểu Mạn
女子无知复凉薄,矜伐几多?一身趋炎,却效仙子着雪罗。
寒雀岂容登碧落,自有因果。繁华尽时,凄凉教对何人说?
Nữ tử vô tri phục lương bạc, căng phạt kỷ đa? Nhất thân xu viêm, khước hiệu tiên tử trứ tuyết la.
Hàn tước khởi dung đăng bích lạc, tự hữu nhân quả. Phồn hoa tận thì, thê lương giáo đối hà nhân thuyết?
人物判词 - Nhân vật phán từ
人情翻覆是非题,婢子安敢拟仙姬?
冷心何须诈作暖,傲气终当践成泥。
寒鸦著彩岂为凤,飞鸟傍奚原是鸡。
燕雀振翅难高远,会当折翼鸣复凄。
Nhân tình phiên phúc thị phi đề, tỳ tử an cảm nghĩ tiên cơ?
Lãnh tâm hà tu trá tác noãn, ngạo khí chung đương tiễn thành nê.
Hàn nha trứ thải khởi vi phượng, phi điểu bàng hề nguyên thị kê.
Yến tước chấn sí nan cao viễn, hội đương chiết dực minh phục thê.

Thi từ về Diêu Hi
叹姚曦 - Thán Diêu Hi
枉自标得仙子名,声色惑人何曾停。
咸猪神手临身日,应怪其心不正平。
Uổng tự tiêu đắc tiên tử danh, thanh sắc hoặc nhân hà tằng đình.
Hàm trư thần thủ lâm thân nhật, ứng quái kỳ tâm bất chính bình.
再叹姚曦一首 - Lại Thán Diêu Hi một bài
仙葩吐蕊玉生晕,终当辗转叶公身。
平生一切皆自取,心谲岂可怨他人。
Tiên ba thổ nhị ngọc sinh vựng, chung đương triển chuyển diệp công thân.
Bình sinh nhất thiết giai tự thủ, tâm quyệt khởi khả oán tha nhân.

Thi từ về Cơ Tử Nguyệt
姬紫月 · Cơ Tử Nguyệt
绡袂飘风淡月痕,言笑晏晏紫云轻。
一自携手无忧改,心事缘君总难明。
Tiêu mệ phiêu phong đạm nguyệt ngân, ngôn tiếu yến yến tử vân khinh.
Nhất tự huề thủ vô ưu cải, tâm sự duyên quân tổng nan minh.
临江仙·姬紫月 - Lâm Giang Tiên · Cơ Tử Nguyệt 
玉阶紫卉新吐蕊,
巧笑丽影轻盈。
仙心不改意凌云,
帝殿携手后,
唯愿伴君行。
茫茫东荒遥睇星,
谁数清泪空零?
重逢浅笑意千层,
天路犹迢递,
魂梦却有凭。
Ngọc giai tử hủy tân thổ nhị,
Xảo tiếu lệ ảnh khinh doanh.
Tiên tâm bất cải ý lăng vân,
Đế điện huề thủ hậu,
Duy nguyện bạn quân hành.
Mang mang đông hoang diêu thê tinh,
Thùy số thanh lệ không linh?
Trọng phùng thiển tiếu ý thiên tằng,
Thiên lộ do điều đệ,
Hồn mộng khước hữu bằng.
谁家有小女·记遮天 - Thùy gia hữu tiểu nữ · Nhớ Già Thiên
谁家有小女,飘逸如仙灵
明眸紫衣,浅笑有风情
星空彼端默许愿,怅然复怅然
对月,望眼欲穿
幸与君相识,怎料惹相思
只叹情事,滋味几人知
姻缘若由天注定,倾流年等君
相逢相伴只在梦里
北斗乱,思故乡,送君去
岁月花,凋瞬息,是无情
不问归期
目送君离去
思念沉积,风起
谁家有小女,古路孤身行
天地茫茫,东风翻衣袂
细声轻语闭眸睡,何人同一醉
往事刻骨的回味
明月圆又缺,人生聚又别
万丈红尘中,飞雪乱舞匆
相思难解成心结,心结成情劫
莲步踏,长歌吟繁华
太玄派,寻秘术,与君共
回南域,牵挂重,泪颜容
不老仙葩
羽化祖庙皆成空
赏花红,看柳绿
思君梦
Thùy gia hữu tiểu nữ, phiêu dật như tiên linh
Minh mâu tử y, thiển tiếu hữu phong tình
Tinh không bỉ đoan mặc hứa nguyện, trướng nhiên phục trướng nhiên
Đối nguyệt, vọng nhãn dục xuyên
Hạnh dữ quân tương thức, chẩm liêu nhạ tương tư
Chích thán tình sự, tư vị kỷ nhân tri
Nhân duyên nhược do thiên chú định, khuynh lưu niên đẳng quân
Tương phùng tương bạn chích tại mộng lý
Bắc đấu loạn, tư cố hương, tống quân khứ
Tuế nguyệt hoa, điêu thuấn tức, thị vô tình
Bất vấn quy kỳ
Mục tống quân ly khứ
Tư niệm trầm tích, phong khởi
Thùy gia hữu tiểu nữ, cổ lộ cô thân hành
Thiên địa mang mang, đông phong phiên y mệ
Tế thanh khinh ngữ bế mâu thụy, hà nhân đồng nhất túy
Vãng sự khắc cốt đích hồi vị
Minh nguyệt viên hựu khuyết, nhân sinh tụ hựu biệt
Vạn trượng hồng trần trung, phi tuyết loạn vũ thông
Tương tư nan giải thành tâm kết, tâm kết thành tình kiếp
Liên bộ đạp, trường ca ngâm phồn hoa
Thái huyền phái, tầm bí thuật, dữ quân cộng
Hồi nam vực, khiên quải trọng, lệ nhan dung
Bất lão tiên ba
Vũ hóa tổ miếu giai thành không
Thưởng hoa hồng, khán liễu lục
Tư quân mộng

Thi từ về Khương Thái Hư
人物判词 - Nhân vật phán từ
紫岳千年恨未央,夙昔情仇梦中尝。
韶光随风空长叹,休问意气问斜阳。
Tử nhạc thiên niên hận vị ương, túc tích tình cừu mộng trung thường.
Thiều quang tùy phong không trường thán, hưu vấn ý khí vấn tà dương.
调寄虞美人·彩云神王 - Điều ký ngu mỹ nhân · Thải vân thần vương
云天寂寂徘徊久,月下谁携手?
神光重演玉人娇,素指冰弦轻把落红抛。
千年曾否巫山会?梦里销魂最。
此心此夜为情痴,长恨彩云易散永相思。
Vân thiên tịch tịch bồi hồi cửu, nguyệt hạ thùy huề thủ?
Thần quang trọng diễn ngọc nhân kiều, tố chỉ băng huyền khinh bả lạc hồng phao.
Thiên niên tằng phủ vu sơn hội? mộng lý tiêu hồn tối.
Thử tâm thử dạ vi tình si, trường hận thải vân dịch tán vĩnh tương tư.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lạc Trường An

phàm nhân Lạc Trường An

Hay quá Thích nhất bài Diệp Phàm Hàng yêu thi

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Vân thiên tịch tịch bồi hồi cửu, nguyệt hạ thùy huề thủ? Thần quang trọng diễn ngọc nhân kiều, tố chỉ băng huyền khinh bả lạc hồng phao. Thiên niên tằng phủ vu sơn hội? mộng lý tiêu hồn tối. Thử tâm thử dạ vi tình si, trường hận thải vân dịch tán vĩnh tươ

4 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Vân thiên tịch tịch bồi hồi cửu, nguyệt hạ thùy huề thủ? Thần quang trọng diễn ngọc nhân kiều, tố chỉ băng huyền khinh bả lạc hồng phao. Thiên niên tằng phủ vu sơn hội? mộng lý tiêu hồn tối. Thử tâm thử dạ vi tình si, trường hận thải vân dịch tán vĩnh tươ

4 năm trước

Hạo Đức Đế

Hạo Đức Đế

Tiêu dao qua đây muốn nhìn xem 1 chút

4 năm trước

Hạo Đức Đế

Hạo Đức Đế

Tiêu dao qua đây muốn nhìn xem 1 chút

4 năm trước

Học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học

Muốn kho báu của ta sao, ta để tất cả ngoài biển đó!

4 năm trước

Nguyệt Khuyết

Nguyệt Khuyết

Để lại 1 tia thần niệm để dành ít bữa đọc

4 năm trước

Học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học

Tới đây chém lấy vài tia thần niệm!

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước

Hạo Đức Đế

Hạo Đức Đế

Tiêu dao qua đây muốn nhìn xem 1 chút

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok