Phương Nguyên truyền kỳ nhân sinh

KOL | | 6543

Tóm tắt Hắc ám

Cổ Chân Nhân.

Luyện Xuân Thu, trùng sinh Thanh Mao sơn, đoạt huyết lô, tư chất thành Giáp cấp, đánh vỡ lồng chim, Ma Tử rời núi.

Bạch Cốt sơn, luyện cốt nhục đoàn viên, bầy địch truy đến, vô túc cốt điểu, giương cánh bay cao.

Thương Lượng sơn, mưu toàn lực ứng phó, Phù thiếu chủ, bố cục tương lai.

Phương Nguyên truyền kỳ nhân sinh

Tam Vương sơn, luyện đệ nhị không khiếu, sắp thành lại bại, lại từ đầu, bỏ không khiếu luyện Định Tiên Du, nghênh Thái Cổ vinh quang. Quất Phượng Hoàng, phúc địa đổi chủ.

Phúc địa có tai, cứu đãng hồn, đi xa Bắc Nguyên. Bắc Nguyên hỗn chiến, Lang Vương hoành không, quần hùng bó tay, làm chủ vương đình. Luyện chiêu tai, bùn loãng hiểu Địa Linh. Phúc địa rung chuyển, thân hãm tử cục, sa đọa thành cương. Sáng tạo vạn ta, trời không tuyệt đường người.

Vì thoát cương thân, bố cục Đông Hải, vào Bắc Nguyên cương minh. Bắc Nguyên đấu giá, thu hoạch không ít. Dò xét phồn tinh, kinh hiện tinh tú, hơi gặp tinh đạo. Cầm Đông Phương, lược thiệp trí đạo. Nhập mộng tinh tú, trí đạo hữu thành. Nghĩa thiên chi chiến, thiên ý cản trở, thân tử đạo tiêu. Hồng Liên mặt quỷ, nghịch phản thiên ý, hướng chết mà sinh. Mất biến hình, đến thái độ, phá ngọc lộ, kết minh Phần Thiên. Mười tuyệt không sinh, loạn đấu ra trận. Di tinh dịch túc, vui thoát cương thân, Tiên thai trùng sinh.

Nghịch số mệnh, họa loạn ngũ vực. Thu Long Cung, hóa khí biển, công lên thiên đình. Thu tường khí, phá vỡ tiên mộ, tự do tàn khuyết, huyết chiến quần hùng. Hủy số mệnh, cửu ca vận mệnh, tự do chúng sinh.

Thu nạp dị nhân, âm thầm phát triển, trải qua gian khổ, Phong Ma quật bên trong cuối cùng thành tôn, thiên địa một nhà Đại Ái minh, luyện nấm luyện người còn luyện Thiên.

Tiên tai nung khiếu, thiên ý gây chuyện, Nhân Kiếp sở độ, gây tai hoạ Hóa Kiếp, kết minh Bá Tiên, cướp Hắc Gia ưng sào huyệt. Huyết đạo khoe oai, đến Thiên Ưng dòm Hắc Phàm động thiên, tội tiên tính toán, dùng giết kết cục đã định, lần đầu trải qua trụ đạo, phá toái Thiên Linh, chuyển nhượng động thiên.

Tuyết Hồ luyện Hồng Vận, loạn lưu có thể lấy được đạo. Bá Tiên cầu viện, Thiết Ưng tập kích, Bách Túc vệ chết, tử thù đã kết, vào Phong Ma quật, sơ kiến tam quái, định Phong Ma ước. Động thiên vào tình thế nguy hiểm. Trường sinh làm ra, tình thế nguy hiểm giải, Huyết Nguyên đấu võ khải. Long tức trảm Gia Luật, thành tựu thất chuyển, chính đạo truy nã, trốn xa Nam Cương.

Giành mộng cảnh, gặp mặt hóa di hải, lên sàn Nam Cương, thỏ trắng đầu hoài. Huyết Nguyên đấu võ dừng, Bách Túc dừng tay, hoàng kim tuyên thắng, Sở Môn Dịch gia. Yêu vân cứu Hồng Vận, ba phòng đều xuất hiện, trấn vận khoe oai, ngộ nhập Vô Gian đạo tình yêu thành hố, Kiếm Giao hung tàn đánh năm, ma câu vào tay.

Ảnh vào núi tuyết, Huyền Cực Băng Tử Mẫu, ngược dòng mãnh liệt, chân đạp bát chuyển, vận may bỏ mình, bốn bề thọ địch trước khi tuyệt cảnh. Siêu việt Nhân Tổ, phá trí tuệ bẫy rập, một người kiên trì, Quang Diệu cổ kim. Chúa tể ngược dòng, sáng tạo tiên chiêu, tiên y tuy mang, hộ thân kháng bát chuyển, uy danh truyền ngũ vực.

Đông Hải giao dịch, luyện thái độ thu làm mình có, bói toán hiển uy, cứu Vũ bá, thắng nhanh chóng, Thuyết Khu sơn vào Vũ gia. Mặt trăng đấu trà ngâm thơ hay, trận hàm vạn đạo, khích tướng Trì Thương, trận vào Tông Sư. Tử sơn tính toán, tử huyết hãm Vũ Dung, chấp chưởng quyền hành, thỏ nương tình thâm, đêm xám phá trận, muốn giết thỏ trắng.

Ảnh tông ra trận, chiến Hắc Thố, thố liếm quỷ đầu. Tinh khiết mộng cầu thật hiện, Thiên Đình ra trận, tử sơn chiến long công. Ba khí trở về mây tím bại, sắp chết phó thác thành ảnh tông chi chủ.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Long Đế

tịch cung Long Đế

Tuy main tà ác, nhiều lý luận ích kỷ nhưng mà đọc cuốn thật sự.

2 năm trước

Túc Nguyễn

khấu cung Túc Nguyễn

Siêu phẩm

3 năm trước

Hạ Thiên

khấu cung Hạ Thiên

hay nhưng lại bị phong mất

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Một bước Tuế Địa Các...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Nửa bước Phong Thiên Đài...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Map tính toán chu toàn thật....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Lão Cổ đúng là dày công bỏ sức thật...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Nhưng nhìn kỹ ra thì....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Thần ma đều tại một bước...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Bước ra nhưng là Ma...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Trong lòng như tồn ác niệm....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Bước ra xưng vì Thần....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Trong lòng như còn thiện niệm....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Có lẽ là từ bài thơ ha?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Lại cứ liên tưởng đến Hàn Lập....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Ta không biết tại sao....

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Kỳ thực, viết tóm tắt kiểu này...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Lại giống viết thẩn thơ...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Nhưng một khi nhìn kỹ...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Đọc nghe rất giống thơ...

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Vì một lý do nào đó...

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok