Lưu Ngọc

Táng Địa | | 8226

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp

    Lưu Ngọc, nhân vật chính trong truyện Huyền Trần Đạo Đồ của tác giả Nhất Giới Tàn Hài. Chính là một cái tam hệ tạp linh căn tu sĩ, bản thân có được mộc linh căn, còn chứa Kim linh căn cùng thổ linh căn, tu tiên tư chất hết sức bình thường. Bằng vào Hoàng Môn Lệnh, mới có hạnh trở thành Hoàng Thánh Tông đệ tử.

qq

 

Tu luyện công pháp

— Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công: Tự mang Nhị phẩm trung cấp pháp thuật hoàng mộc bồi nguyên thuật.

— Kim Thổ Xã Đạo Kinh: Công pháp chủ thổ, kim song thuộc tính công pháp, tự mang pháp thuật thì khuynh hướng phòng ngự, có kim nguyên Hậu Thổ thuẫn, kim quang Phi Nham thương, bất động xã vương vân vân.

— Thiên Sư Chân Ngôn · Đạo Hồn Tâm Kinh: Thông qua đặc thù tâm pháp, đem tự thân bản nguyên nguyên khí, cũng chính là ngàn vạn sinh linh thể nội ẩn chứa kia một tia cuồn cuộn không thôi sơ dương nguyên khí, cùng thu lấy sơ âm thực khí, cả hai hợp hai làm một, chuyển hóa thành đặc thù đạo hồn chân khí, lấy đạo hồn chân khí đến thai nghén Nê Cung huyệt bên trong sinh hồn, đạt tới lớn mạnh sinh hồn hiệu quả.

Bí quyển bên trong đã ghi chép có một môn đặc thù bí thuật, dùng để phụ trợ thiên phú ngu dốt người tu luyện này tâm kinh, môn này đặc thù bí thuật tên là cương sát Thái Cực hóa nguyên thuật, cần lấy một sợi tiên thiên sơ âm sát khí cùng một sợi tiên thiên sơ dương cương khí, lấy Thiên Sư chân ngôn · Đạo hồn tâm kinh tâm pháp, đem cả hai chuyển hóa thành đạo hồn chân khí.

— Thanh Nguyên Quyết: Thông qua Thanh Nguyên Quyết tâm pháp thiên, ăn vào Thanh Khách Đan, có thể luyện hóa ra thanh linh nguyên khí, lại tu luyện thanh nguyên quyết đoán thể thiên, lấy thanh linh nguyên khí tẩm bổ nhục thân, có thể đề cao tự thân chống cự Thiên Lôi kháng tính, thông tục nói liền tăng lên nhục thân kháng lôi tính.

 

Bí pháp

— Thông Linh Nhãn: Luyện Khí kỳ tu luyện phiên bản đơn giản hóa Thông Linh Nhãn, có thể làm người thấy rõ âm hồn. Này bí pháp mười năm tiểu thành, trăm năm mới có thể tinh thông, mở mắt khả quan quanh thân trăm khí chi lưu động, thông thiên địa âm dương chi huyền diệu, này thuật chi tinh diệu, tuyệt không thể tả, thông khí cảm giác linh, gọi là Thông Linh Nhãn.

— Huyền Huyết Độn Quang: Phân tam trọng cảnh giới, đã tu luyện thành công đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng thích hợp Luyện Khí kỳ tu chân giả tu luyện, tương đương một môn tam phẩm cao cấp pháp thuật. Luyện thành sau gia tăng tự thân gấp năm lần thân pháp, tự thân tốc độ công kích cùng năng lực né tránh lái chính tăng lên.

Đệ nhị trọng thích hợp Trúc Cơ kỳ tu chân giả tu luyện, tương đương một môn lục phẩm cao cấp pháp thuật. Luyện thành sau tăng lên rất nhiều thân pháp, tinh thông sau có thể có được cự ly ngắn thuấn di năng lực, mười phần kinh khủng.

Đệ tam trọng thích hợp Kim Đan kỳ tu chân giả tu luyện, tương đương một môn cửu phẩm cao cấp pháp thuật. Luyện thành hậu thân pháp càng khủng bố hơn, thuần thục sau có thể mọc khoảng cách thuấn di huyết độn, trong nháy mắt thoát ly chiến đấu, là một môn chạy trốn bảo mệnh thần kỹ.

— Ám Huyết Thứ: Là môn công kích pháp thuật, nguyên Huyết Nguyên công bên trong uy lực to lớn, từ Luyện Khí kỳ bắt đầu, có thể một mực tu luyện đến Kim Đan kỳ. Nhưng những này cần đại lượng tinh khiết âm khí đến phát động, chính đạo tu chân giả không đạt được yêu cầu.

Trải qua tà tu Quản Khang cải tiến sau, chính đạo tu chân giả mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Luyện thành sau từ trong miệng phun ra một đạo uy lực to lớn khí kình, tốc độ công kích cực nhanh, rất khó tránh né. Tu luyện đến cực hạn tương đương với một môn tứ phẩm trung cấp pháp thuật, Luyện Khí kỳ tu chân giả cực ít có sức chống cự, liền liền Trúc Cơ sơ kỳ tu chân giả cũng muốn cẩn thận phòng ngự.

— Song Đan Thối Điền Bí Pháp: Chỉ một loại đặc thù luyện thể bí thuật, trúc cơ mấy ngày trước đây phục dụng điều phối bí chế linh dịch, thi triển luyện thể bí thuật Thối Luyện Đan ruộng, thời gian ngắn đề thăng đan ruộng bích tính dẻo dai, tăng cường đan điền bản thân lực phòng ngự, để có thể tiếp nhận hai hạt Trúc Cơ Đan cuồng bạo dược lực xung kích.

— Hoàng Linh Phá Tâm Quyết: Làm Hoàng Thánh Tông cho tông môn đệ tử một loại trúc cơ phúc lợi, phối hợp trúc phủ trong thạch thất hoàng linh phá tâm trận, phụ trợ tu chân giả xung kích lòng son huyệt, mở đạo cơ Tử Phủ.

— Thiên Sư Chân Ngôn · Định Ngôn Thuật: Tại hồn lực lớn xa hơn đối thủ tình huống dưới có hiệu quả, nhưng là đối âm hồn có đặc hiệu.

— Thiên Sư Chân Ngôn · Diệt Hồn Chú: Lúc tu luyện, cần tiêu hao tự thân đại lượng hồn khí, lại cần ngày ngày kiên trì tu luyện, đem đại lượng hồn khí áp co lại, chuyển hóa thành một đạo đặc thù sóng âm, lúc đối địch hô lên đạo này sóng âm, trực tiếp chấn thương, hoặc đánh tan đối phương sinh hồn, liền cùng loại lòng đất Ám Mị nữ yêu nhất tộc thiên phú pháp thuật chấn hồn thét lên. Sợ là muốn tu luyện thất truyền đã lâu Thiên Sư đạo trấn tông tuyệt học Thiên Sư Chân Ngôn · Đạo Hồn Tâm Kinh, mới có thể phát huy ra này thuật chân chính uy lực.

— Thiên Sư Chân Ngôn · Bát Quái Truy Hung Thuật: Tiêu hao hồn lực, truy tung, khóa chặt mục tiêu phương vị cùng khoảng cách.

— Tịch Âm Pháp Tráo: Một môn chuyên môn phòng ngự âm luật công kích đặc thù phòng ngự pháp thuật.

 

Tông môn

Hoàng Thánh Tông: Là tiếng tăm lừng lẫy tu chân danh môn, Vân Châu Tu Chân giới bá chủ. Hoàng Thánh Tông Trúc Cơ kỳ trở lên tu chân giả có hơn năm trăm người, càng có Kim Đan kỳ chân nhân trấn thủ, thực lực hùng hậu, xây tông đã có mấy ngàn năm lâu.

Hoàng Thánh Tông trong phạm vi thế lực có tám cái phàm nhân quốc gia, tổng cộng ba mươi tòa giản nguyệt tiên tượng, hàng năm mới có thể có đến gần ngàn khỏa thanh khách đan.

Tám cái phàm nhân quốc gia: Cao Thương quốc ( Hoàng tộc Bạch gia ), Lỗ quốc ( Hoàng tộc Hạ Hầu gia ), Thục quốc ( Hoàng tộc Hoàng gia ), Việt quốc ( Hoàng tộc Lý gia ), Thương Quốc ( Hoàng tộc Chu gia ), Nam Lương ( Hoàng tộc Thác Bạt gia ), Bắc Tấn ( Hoàng tộc Lưu gia ), Lâu Phong.

=================

Viết xuống "Lưu Ngọc" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok