Yêu Yêu kinh điển trích lời

Táng Địa | | 12043

Trích dẫn kinh điển Huyền huyễn

    Yêu Yêu, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết huyền huyễn 《 Nguyên Tôn 》 của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu. Sau khi Chu Nguyên xâm nhập thần bí chi địa bái phỏng Hắc Đế Thương Uyên, Yêu Yêu liền bị Thương Uyên giao phó cho Chu Nguyên, chỉ đạo Chu Nguyên tu hành, từ đầu đến cuối bao phủ khăn che mặt bí ẩn tuyệt mỹ thiếu nữ.

 

qq

 

Yêu Yêu kinh điển trích lời

— Dạy người quá mệt mỏi, không muốn làm.

— Các ngươi chỉ biết đối phó ta...... Lại coi thường hắn.

— Chơi cái gì? Ta đến bồi ngươi chơi đi.

— Ta cũng không muốn cùng hắn tách ra, cho nên ta cũng muốn nhập thánh nguyên phong.

— Nhưng ở ta xem ra, cùng nó so sánh, tự tuyệt cảnh bên trong phá vây mà ra, nhưng xưa nay không cảm thấy tự thân hèn mọn mà cố gắng tiến lên ngươi, so với hắn càng hiếm thấy hơn cùng kiệt xuất.

— Nếu là tại kia thánh tích chi địa bên trong gặp phải hắn, ta sẽ xuất thủ trước, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không chơi chết hắn.

— Ngươi không phải thích tìm phiền toái sao... Vậy bây giờ, ta cũng tới tìm xem ngươi phiền phức đi.

— Ta người, nhưng không tới phiên ngươi đến động.

— Ngươi, muốn để hắn chết?

— Nếu có một ngày... Ta quên tất cả, quên ngươi, quên thôn thôn... Khi đó, ngươi liền dẫn ta tới nơi này... Lại hét một lần, đào thiên nhưỡng đi.

Chu Nguyên, những năm này, ta rất vui vẻ...... 

— Chu Nguyên, ta rất thích nơi này... Cho nên, cám ơn ngươi.

— Nếu như ta nói... Không đâu?

— Vậy liền đem hắn mệnh, lưu cho ngươi đến thu đi.

— Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi nhưng chớ có đả thương hắn.

— Chu Nguyên, ngươi trong lòng ta, thế nhưng là một cái anh hùng đâu...

— Chu Nguyên... Những năm này, cám ơn ngươi.

— Tuần, Chu Nguyên... Ta, sẽ giúp ngươi thanh trừ những này tai hoạ ngầm.

— Chết thánh nguyên cung chủ... Mới sẽ không có tai hoạ ngầm.

— Về sau, liền không ai có thể khi dễ ngươi.

— Chu Nguyên, đừng bảo là loại lời này, ta biết, ngươi so với ai khác đều phải cố gắng tại để cho mình trở nên càng mạnh, ta biết ngươi muốn mạnh lên thay đổi gì, thành tựu của ngươi cũng không kém bất luận kẻ nào, mà lại ta cũng tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi nhất định sẽ đạt tới một bước kia.

— Ngươi đây ngược lại là sai, chư thiên vạn vật bên trong, đồng dạng ta có chỗ coi trọng người, nếu không, các ngươi làm sao có thể đem ta dẫn tới?

Chu Nguyên, thật xin lỗi, ta mang cho ngươi tới một đoạn hư vô mờ mịt tình cảm.

— Chu Nguyên... Bất luận kết cục như thế nào, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ, ta sẽ không lại vứt xuống ngươi.

— Chu Nguyên, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định có phương pháp giải quyết, tin tưởng ta, cho nên, xin thanh tỉnh một điểm!

Chu Nguyên, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sẽ khá hơn.

— Chu Nguyên, Yêu yêu không còn nó niệm, chỉ nguyện ngươi tương lai, bình an vui sướng.

===============

    Viết xuống "Yêu Yêu kinh điển trích lời" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Thiên hình đế

tráng thọ Thiên hình đế

Quá hay!!!!!!!!!! Quả nhiên là nữ thần của mình

2 năm trước

Tiểu Thần

tráng thọ Tiểu Thần

Yêu Yêu tỉ bá khí a

2 năm trước

Tiểu Tử

thiên nguyên Tiểu Tử

Yêu Yêu tỉ quá bá đạo a

2 năm trước

Thập Thải Thiên Thần

tráng thọ Thập Thải Thiên Thần

Nếu có một ngày... Ta quên tất cả, quên ngươi, quên thôn thôn... Khi đó, ngươi liền dẫn ta tới nơi này... Lại hét một lần, đào thiên nhưỡng đi.

2 năm trước

Thập Thải Thiên Thần

tráng thọ Thập Thải Thiên Thần

Ngươi đây ngược lại là sai, chư thiên vạn vật bên trong, đồng dạng ta có chỗ coi trọng người, nếu không, các ngươi làm sao có thể đem ta dẫn tới?

2 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước

Vương Lâm

chân mệnh Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok