Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 2

Táng Địa | | 33514

Tóm tắt Huyền huyễn

    Quỷ Bí Chi Chủ, một quyển tiểu thuyết tây huyễn của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Cố sự giảng thuật Chu Minh Thụy xuyên qua thế giới tây phương trở thành Klein Moretti, thông qua Rossell nhật ký học được "Phẫn Diễn Pháp", cũng lựa chọn trở thành Chiêm Bặc Gia, hắn sáng tạo hội Tarot, danh hiệu Ngu Giả.

Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 2

Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 2

 

Hội TAROT

Klein Moretti: Ngu Giả tiên sinh, đường tắt Ngu Giả

— Audrey Hall: Chính Nghĩa, đường tắt Không Tưởng Gia

— Alger Wilson: Đảo Điếu Nhân, đường tắt Bạo Quân

— Derrick Berg: Thái Dương, đường tắt Thái Dương

— Fors Wall: Ma Thuật Sư, đường tắt Ma Thuật Sư

— Emlyn White: Nguyệt Lượng, đường tắt Nguyệt Lượng

— Cattleya: Ẩn Giả, đường tắt Ẩn Giả

— Leonard Mitchell: Tinh Tinh, đường tắt Hắc Ám

— Xio Derecha: Thẩm Phán, đường tắt Thẩm Phán

 

HẢI TẶC

— Vua Hải Tặc
1. Ngũ hải chi vương Nast Solomon
2. Bất Tử chi vương Agalito
3. Thần Bí nữ vương Bernadette Gustav (sáng lập Yếu Tố Lê Minh)
4. Tinh Chi Nữ Vương Cattleya
5. Hắc Tọa chi vương Baros Hopkins (hội trưởng Tâm Lý Luyện Kim hội)

— Thất Đô Đốc
1. Địa Ngục thượng tướng - Ludwell (Linh Giáo đoàn)
2. Huyết thượng tướng - Senor (Hoa Hồng học phái, đã chết)
3. Tinh thượng tướng - Cattleya (Morse Khổ Tu hội, Tarot hội)
4. Hoàng Hôn trung tướng - Bulatov Ioan
5. Thâm Hải trung tướng - Constantine
6. Băng Sơn trung tướng - Edwina Edwards (Tri Thức và Trí Tuệ chi thần giáo hội)
7. Tật Bệnh trung tướng Ailment Tracy (Ma Nữ giáo phái)
8. Cụ Phong trung tướng - Qilangos (đã chết)

 

BÁT THIÊN SỨ VƯƠNG

— Vận mệnh thiên sứ Ouroboros - Kẻ nuốt đuôi
— Thời thiên sứ Amon - Kẻ độc thần
— Chiến tranh thiên sứ Medici - Hồng thiên sứ
— Không tưởng thiên sứ Adam (chủ nhân Hoàng Hôn Ẩn Sĩ hội)
— Ám thiên sứ Sasrir  - Tay trái của Thần (TVC), Thiên quốc phó quân, Thiên sứ chi vương mạnh nhất
— Trí thiên sứ Herabergen - Trí tuệ chi long, hiện 'Tri Thức cùng Trí Tuệ chi thần'
— Thuần Bạch thiên sứ Aucuses - hiện Vĩnh Hằng Liệt Dương
— Phong thiên sứ Leodero - hiện 'Phong Bạo chi chủ'

 

Bát Cổ Thần

1. Cự Nhân vương Aurmir
2. Tinh Linh vương Suniathrym
3. Huyết tộc Thủy Tổ Lilith

— Ba người trên là 1 nhóm, đối kháng với trận doanh:

4. "Không Tưởng chi long" Angelweed
5. Bất Tử điểu Thủy Tổ Grejald
6. Dị Chủng vương Kvasitun

— Còn lại 2 trung lập

7. "Ác Ma quân vương" Farbauti
8. "Hủy Diệt ma lang" Fregela
Aurmir phản bội -> Lilith chết -> Lilith kéo theo Kvasitun, Fregela chết chùm.

 

CỨU THỤC SẮC VI CỔ

    Thành tựu vĩ đại: Lật đổ Viễn Cổ Thái Dương thần, mở ra Đại tai biến, chấm dứt kỉ nguyên thứ 3. 'Cứu Thục Sắc Vi' cùng 'Chân Thực Tạo Vật Chủ' sinh ra có quan hệ mật thiết

1. Vận Mệnh thiên sứ, Ouroboros
2. Chiến tranh thiên sứ, Medici
3. Trí thiên sứ, Herabergen
4. Phong thiên sứ, Leodero
5. Thuần Bạch thiên sứ, Aucuses
6. Ám thiên sứ, Sasrir *người triệu tập CTSV*
7. Hắc Dạ nữ thần, Amanises - Ách Vận nữ thần *người triệu tập CTSV*
8. Chiến Thần, Badheil - con trưởng của Cự Nhân vương Aurmir
9. Đại Địa mẫu thần, Omebella - Cự Nhân vương hậu
10. Vong Linh chi thần, Salinger
11. Linh Vật chi thần, Tolzna

 

TỊNH QUANG HUYNH ĐỆ HỘI (7 ánh sáng trên Linh giới)

— Đỏ: Aiur Moria
— Cam: Hilarion
— Vàng: Venithan
— Xanh da trời: Kuthumi
— Xanh lá: Serapis
— Xanh đậm: Iesus
— Tím: Saint Germain

-------------------------

Phần 3: Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ

    Viết xuống "Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 2" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

The good

tịch cung The good

20

3 năm trước

The good

tịch cung The good

19

3 năm trước

The good

tịch cung The good

18

3 năm trước

The good

tịch cung The good

17

3 năm trước

The good

tịch cung The good

16

3 năm trước

The good

tịch cung The good

15

3 năm trước

The good

tịch cung The good

14

3 năm trước

The good

tịch cung The good

13

3 năm trước

The good

tịch cung The good

12

3 năm trước

The good

tịch cung The good

11

3 năm trước

The good

tịch cung The good

10

3 năm trước

The good

tịch cung The good

9

3 năm trước

The good

tịch cung The good

8

3 năm trước

The good

tịch cung The good

7

3 năm trước

The good

tịch cung The good

6

3 năm trước

The good

tịch cung The good

5

3 năm trước

The good

tịch cung The good

4

3 năm trước

The good

tịch cung The good

3

3 năm trước

The good

tịch cung The good

2

3 năm trước

The good

tịch cung The good

1

3 năm trước

The good

tịch cung The good

0

3 năm trước

The good

tịch cung The good

Ma tu

3 năm trước

Quỷ Bí Chi Chủ

Quỷ Bí Chi Chủ

Vô vị, nhỏ bé, yếu đuối, nhưng sao nhân loại lại đáng thương tới mức không thể dời mắt như vậy?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Đề cử mấy bản tiểu thuyết sáng ý mới, nhân khí cao, não động lớn, kịch bản đảo ngược, khiến ngươi luôn bất ngờ

Làm thế nào để sinh tồn trong mạt thế? Đề cử vài quyển mạt thế

Top 10 truyện ngôn tình đô thị hay tổng hợp những truyện ngôn tình ở thế giới hiện đại (P1)

Truyện Tiên Hiệp và Huyền Ảo rất hư vô, mờ mịt... nhưng vì sao người trưởng thành lại yêu thích?

Vì sao Đấu Phá Thương Khung thành công?

Kinh điển trích lời Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tam Thốn Nhân Gian đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Linh Cảnh Hành Giả: Trương Nguyên Thanh đến tột cùng có thể cứu Ma Nhãn ra hay không?

Những tình tiết trong tiểu thuyết mạng khiến bạn cảm thấy tác giả rất lợi hại?

Ta Có Mười Cái Thiên Phú Vị: Tu tiên nhẹ nhõm lưu, sảng văn

Một bộ phận kịch bản đại cương tiểu thuyết Tối Cường Khí Thiếu

Tinh thần nhân đạo chủ nghĩa trong Thiên Long Bát Bộ

Tiêu Huân Nhi (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung)

Kinh điển trích lời Đấu La Đại Lục

Tiên Võ Đế Tôn: Sở Huyên Nhi

Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS: Lại là cẩu lưu, nhẹ nhõm văn

Kiểm kê vài tên trộm mộ nổi danh trong lịch sử

Kinh điển trích lời Nhân Vương • Vũ Hinh

Review chi tiết đam mỹ Ngỗ Tác Tiên Sinh của tác giả Trường Diệp Thiên Sinh

Series Đế Bá - Chương 801-820

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok