Sơ lược Phi Kiếm Vấn Đạo

Táng Địa | | 14069

Tóm tắt Tiên hiệp

    《 Phi Kiếm Vấn Đạo 》, tiểu thuyết tiên hiệp của bạch kim đại thần Ngã Cật Tây Hồng Thị đăng nhiều kỳ tại Qidian. Tu tiên kiếm trường sinh, nhiệt huyết, tiêu dao, đạp liên duệ ba địch kiếm cốt, bằng hư ngự phong tố thánh hồn!

Sơ lược Phi Kiếm Vấn Đạo

Thông tin cơ bản

— Tên: Phi Kiếm Vấn Đạo - 飞剑问道

— Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

— Nhân vật chính: Tần Vân

— Tổng số chữ: 185 vạn chữ

— Tình trạng: Hoàn thành

 

Giới thiệu vắn tắt

Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh.

Chúng tu hành giả, Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái. Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch.

Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương.

...

Tần phủ nhị công tử 'Tần Vân ', là một vị người tu hành...

 

Nhân vật tương quan

 

Tần Vân: Quyển sách nhân vật chính, Giang Châu Quảng Lăng quận Tần phủ Nhị công tử, mười ba tuổi thu hoạch được Kiếm Tiên truyền thừa, mười lăm tuổi rời nhà, ly hương sáu năm, hai mươi mốt tuổi hồi hương.

— Y Tiêu: Quyển sách nhân vật nữ chính. Thần Tiêu môn đệ tử, nắm giữ thiên hạ đệ nhất lôi pháp Thần Tiêu lôi pháp. Mẫu vì Tây Hải long tộc, thể nội có một nửa long tộc huyết mạch, hiện đã thức tỉnh long tộc huyết mạch, đạt được Tổ Long Huyết Tinh bước vào nửa bước Kim Tiên, cùng nhân vật chính Tần Vân dục có một nữ.

— Trần Sương: Bản danh Tạ Sương, khi còn bé theo Tần Vân học tập kiếm pháp, xưng Tần Vân vì Vân ca ca, về sau ca ca sau khi chết vì báo thù bán mình làm danh kỹ ( Không bán thân ), lấy kiếm múa cùng tì bà nghe tiếng. Tần Vân trở về hậu chủ động vì đó chỗ dựa. Trong lòng thích Tần Vân, một mực tại yên lặng chúc phúc hắn, Tần Vân mất tích kia ba năm vì đó rơi lệ, gia nhập vu bà ngoại núi.

— Mạnh hoan: Tần Vân một giấc chiêm bao trăm năm cái thứ hai thế giới nhi tử, mạnh hoan xưng là băng sương thế giới, tư chất kỳ cao, từ nhỏ tại Tần Vân dạy bảo hạ tu hành kiếm đạo, tại Tần Vân về đến cố hương thế giới mấy chục năm sau phi thăng đến minh diệu đại thế giới, gia nhập tu tiên đại tông môn Ngọc đỉnh môn, đã ở cổ ngu giới thí luyện chi địa cùng Tần Vân nhận nhau. Hiện ở tại Tần Vân ở thiên giới phủ đệ.

— Long Nữ Y Y: Tần Vân cùng y Tiêu chi nữ, tên đầy đủ Tần Y theo . Sau khi sinh bị Ma Thần đế quân tù binh, sau bị áo bào màu vàng Tôn Giả mang đi cũng thu làm ký danh đệ tử, tại Thiên Lang giới lớn lên, bị ép tham gia thí luyện đệ tử chi chiến, sau cha Tần Vân vì cứu nàng, bị ép sớm từ Sáng Nguyên Thần cảnh Kiếm Tiên pháp môn, đã bị Tần Vân mang về nhà hương đang thịnh thế giới, cùng nó mẫu đoàn tụ. Tu luyện 《 Thiên long thể 》, hiện đã cùng Hàn Lâm kết làm phu thê dục có một nữ.

— Hồng Cửu: Tiên nhân chuyển thế, bởi vì đang thịnh thế giới sẽ có một trận đại tai nạn, vì góp nhặt công đức vượt qua Thiên Tiên đại kiếp, minh diệu đại thế giới có bát đại tiên nhân cộng đồng chuyển thế đến đang thịnh thế giới, tại Hồng Cửu chưa giác tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm từng nhiều lần cùng Tần Vân hợp tác, thức tỉnh ký ức về sau đã từng nhiều lần trợ giúp Tần Vân, Hồng gia cùng Tần gia vẫn là thông gia thân gia, quan hệ phi thường tốt. Tần Vân trợ giúp hạ đã nhập Thiên Tiên cảnh.

 

Hệ thống tu luyện

— Hậu thiên: Chia làm luyện khí mười hai tầng, một đến mười tầng là người bình thường, đến luyện khí mười tầng, gõ mở tiên môn, đột phá mười một tầng, chân khí hoá lỏng, hóa thành chân nguyên, là tu hành bắt đầu. Cũng có hai mươi tuổi trước không vào tiên môn, cả đời vô vọng cái này nói chuyện. Về sau, chân nguyên ngưng tuyền, liền bước vào luyện khí mười hai tầng.

— Tiên thiên: Chia làm Hư Đan, thực đan, Kim Đan ba cảnh, cần căn cơ vô cùng vững chắc mới có hi vọng bước vào Kim Đan cảnh, Kim Đan cảnh cực hạn vì tử kim Kim Đan, Hư Đan thọ hai trăm, thực đan thọ ba trăm, Kim Đan thọ năm trăm.

— Nguyên thần (thần ma): Lại danh địa tiên, là tiên nhân, chia làm tam trọng cảnh giới, thành tựu Nguyên Thần liền có thể trường sinh bất lão, nhưng có ba tai chín họa, cảnh giới cao thâm hoặc là nhân quả cực ít người có thể sống hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm.

— Thiên tiên (thiên thần): Cùng cấp yêu tộc Thiên Yêu, long tộc Thiên Long, phật môn Bồ Tát, vu mạch Đại Vu, ma đạo Thiên Ma

Nguyên Thần trở lên cảnh giới, chia làm Cửu Trọng Thiên, không nhận ba tai Cửu Nạn chi họa, mỗi tam trọng thiên làm một cái đại môn hạm.

PS: Độ kiếp thất bại thì thành Tán Tiên, Tán Tiên không có nhục thân, pháp lực cường đại, thụ thiên đạo áp chế, mỗi ngàn năm một kiếp, tổng cộng có mười hai cướp, một kiếp so một kiếp cường đại, cửu kiếp cần Kim Tiên thực lực, mười cướp liền cần Kim Tiên đỉnh tiêm, thứ mười một cướp cần Kim Tiên viên mãn, nếu là dẫn bạo kiếp vận uy lực không thua gì nửa bước thiên đạo cảnh, thứ mười hai kiếp lôi cướp uy lực không thua gì thiên đạo cảnh một kích, còn có vấn tâm sát chiêu. Tam giới đã ít có sinh linh tẩu tán tiên con đường.

Tán Tiên vượt qua mười hai cướp liền có thể đến trường sinh, cũng có thể có được mười hai vạn chín ngàn sáu trăm cái phân thân.

— Kim tiên (tổ thần): Cùng cấp yêu tộc Yêu Thánh, long tộc Tổ Long, phật môn Phật Đà, vu mạch Tổ Vu, ma đạo Tổ Ma. Thiên Tiên trở lên cảnh giới, long tộc 'Tổ Long' , Đạo gia 'Kim Tiên' , phật môn 'Phật Đà' , vu mạch 'Tổ Vu' . Là Ngọc Hoàng đại đế cùng Vương Mẫu nương nương thượng khách. Chia làm phổ thông Kim Tiên, đỉnh tiêm Kim Tiên, Kim Tiên viên mãn, nửa bước thiên đạo cảnh.

— Thiên đạo cảnh: Đạo gia Tam Thanh, Ma Tổ, Phật Tổ, Nữ Oa Nương Nương mấy người tại này cảnh, cũng là hiện nay đã biết tam giới bên trong cảnh giới tối cao. Tam giới bên ngoài đem cảnh giới này xưng là Sơ Thủy cảnh.

 

Pháp bảo thần binh

    Phổ Thông Linh Bảo chỉ có Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, tại tam giới ở trong xem như rất phổ biến. Nhưng Cực Phẩm Linh Bảo tại toàn bộ tam giới đều xem như hiếm thấy, bởi vì đây là...... Luyện khí thành tựu tối cao! Về phần cao hơn 'Tiên Thiên Linh Bảo' , kia là trong hỗn độn thai nghén mà sinh. Giống 'Công Đức Linh Bảo' , cũng là đem hải lượng công đức rót vào trong đó.

    Cho nên thuần túy bằng vào kỹ nghệ, có thể luyện chế ra pháp bảo, tối cao chính là cực phẩm Linh Bảo.

    Coi như Kim Tiên Phật Đà nhóm muốn luyện chế ra một kiện cực phẩm Linh Bảo đều phi thường khó, tam giới bên trong không ít cực phẩm Linh Bảo, đều là xuất từ Đạo Tổ Phật Tổ chi thủ. Cực phẩm Linh Bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, cầm mấy chục kiện thượng phẩm Linh Bảo cũng đừng hòng đổi một kiện cực phẩm Linh Bảo.

    Cực phẩm Linh Bảo, là bình thường luyện khí mức cực hạn. Đạo Tổ nhóm luyện chế ra đến, cũng chính là cực phẩm Linh Bảo. Lại hướng lên, chính là Tiên Thiên Linh Bảo, Công Đức Linh Bảo. Thế nhưng là cực phẩm Linh Bảo, làm luyện khí cực hạn, không có nghĩa là nhất định liền so Tiên Thiên Linh Bảo, công đức Linh Bảo yếu. Tiên Thiên Linh Bảo ở trong cũng có mạnh yếu khác nhau. Cực phẩm Linh Bảo ở trong, cũng có phi thường 'Thực dụng', tại thích hợp tiên phật trong tay, phát huy ra uy lực, thậm chí so sánh Tiên Thiên Linh Bảo.

 

 

Tiên Thiên Chí Bảo

Bàn Cổ Phủ: Tam giới trước mắt một cái duy nhất hư hư thực thực thiên đạo cảnh pháp bảo.

Yên Vũ kiếm: Tần Vân bản mệnh phi kiếm, tam giới một cái duy nhất bản mệnh Tiên Thiên công đức chí bảo.

Công Đức Kim Liên: Tiên thiên đệ nhất kỳ vật tạo hóa hạt sen biến thành, vô cùng thích hợp phật môn, phật môn trấn áp khí vận bảo vật.

Nghiệp Hỏa Hồng Liên: Huyết Hải lão tổ dùng tạo hóa hạt sen biến thành, vô cùng thích hợp tự thân.

Hắc liên (?): Bởi vì từ viên thứ nhất hạt sen biến thành, cho nên trình độ nào đó tới nói Ma Tổ là trồng ra đến.( Buồn cười )

Hai mươi bốn Định Hải Châu: Linh Bảo Đạo Tổ Tiên Thiên Chí Bảo, sau nhập Nhiên Đăng đạo nhân trong tay, hóa thành hai mươi bốn chư thiên.

Tru Tiên Kiếm: Bá đạo như bầu trời Đại Nhật, kiếm khí huy hoàng, cường thế vô cùng, để cho người ta không sinh ra lòng kháng cự.( Tru Tiên Trận thần kiếm một, thuộc Linh Bảo Đạo Tổ )

Lục Tiên Kiếm: Càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn hung lệ, cho dù là Tần Vân một chút cảm ngộ, liền đều có hãi hùng khiếp vía.( Tru Tiên Trận thần kiếm một, thuộc Linh Bảo Đạo Tổ )

Hãm Tiên kiếm: Âm nhu quỷ bí, liền tựa như ấm gió phất mặt, bất tri bất giác đã lâm vào một trương mạng nhện bên trong, rơi vào đi liền khó có thể giãy dụa ra.( Tru Tiên Trận thần kiếm một, thuộc Linh Bảo Đạo Tổ )

Tuyệt Tiên Kiếm: Lại là đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ, đụng phải nó, phảng phất hẳn phải chết không nghi ngờ.( Tru Tiên Trận thần kiếm một, thuộc Linh Bảo Đạo Tổ )

Tru Tiên Trận: Tam giới thứ nhất sát trận, cũng là thiên đạo cảnh đệ nhất đại trận.( Tru Tiên Trận thần kiếm một, thuộc Linh Bảo Đạo Tổ )

Yên Vũ Trận: Tam giới đệ nhất hộ thân đại trận, Tần Vân đại đạo viên mãn sau, thiên đạo cảnh cũng có thể ngăn cản.

Thanh Bình Kiếm: Linh Bảo Thiên Tôn tùy thân Tiên Thiên Chí Bảo, mượn Tần Vân sử dụng vạn năm.

Bàn Cổ Phiên: Nguyên Thủy Thiên Tôn vũ khí, là Bàn Cổ Phủ lưu lại, uy lực không thua gì Tiên Thiên Chí Bảo.

 

Tiên Thiên Linh Bảo

Phiên Thiên Ấn: Tiên Thiên Linh Bảo, lấy đứt gãy một nửa'Bất Chu Sơn' Luyện chế mà thành.

Lượng Thiên Xích: Chín quạ thượng tiên danh chấn tam giới Tiên Thiên Linh Bảo, là hỗn độn tinh không bên trong thai nghén đản sinh ra Linh Bảo, liền Kim Tiên Phật Đà nhóm cả đám đều muốn có được.

Âm Dương Kính: Xích Tinh Tử tiên thiên pháp bảo.

 

Linh Bảo

Tuần Tra giám: Nhân tộc trấn tộc Linh Bảo, có thể giám sát thế giới, thuộc về tuần tra minh.

Đâu Suất Thần Hỏa phù lục: Linh Bảo, từng thuộc về Cảnh Dương chân nhân.

Chu thiên tinh thần: Linh Bảo Sơn Bạch gia trấn tộc Linh Bảo, thuộc về thượng phẩm Linh Bảo.

Càn khôn Hoàn: Tần Vân như từ 'Vực Ngoại Thiên Ma' trên thi thể đạt được hạ phẩm Linh Bảo, tổng cộng có 6 cái vì một bộ.

....

-----------------

Viết xuống "Sơ lược Phi Kiếm Vấn Đạo" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Phong Miên

dục thần Phong Miên

Trong Tiên Thiên còn cái giai đoạn Ý Cảnh, Cực Cảnh, Nhập Đạo, Nhập Đạo xong mới có thể cô đọng Nguyên Thần

4 tháng trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Tuy rằng biết là có tam tai lục nạn cửu kiếp thể chế, thế nhưng cảm giác kỳ lạ cũng không thể giảm bớt nha.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Sao ta cứ có cảm giác nhảy cảnh giới hơi nhanh nhể? Kim Đan cảnh 500 năm thọ nguyên, mà Nguyên Thần liền trực tiếp tiến chục vạn, bách vạn? Coi như Hợp Thể kỳ Không Minh kỳ năm xưa cũng là tại vạn niên cất bước nha.

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok