Sơ lược Cửu Âm Chân Kinh

Táng Địa | | 13381

Tóm tắt Kiếm hiệp

    Cửu Âm Chân Kinh xuất từ tiểu thuyết 《 Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 》, xuyên qua 《 Xạ Điêu Tam Bộ Khúc 》 của nhà văn Kim Dung. 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 gồm hai quyển là thượng và hạ, quyển thượng giảng cơ sở nội công, quyển hạ giảng võ công chiêu thức ( bản Hoàng Thường ), là võ học bí tịch nổi danh nhất trong tiểu thuyết Kim Dung.

    Tại bản cũ năm 1957, bên trong 《 Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 》, người sáng tạo ra 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 là Đạt Ma tổ sư, nội dung giảng thuật võ công chiêu thức làm chủ. Tại năm 1980, bản chỉnh sửa cùng bản tân tu năm 2003, thì sửa chữa thành Hoàng Thường hiệu đính 《 Vạn Thọ Đạo Tạng 》 mà sáng tạo ra.

Cửu Âm Chân Kinh

 

Thông tin cơ bản

— Tên: Cửu Âm Chân Kinh - 九阴真经

— Tên khác: Cửu Âm Thần Công

— Tác giả: Hoàng Thường

— Loại hình: Võ học bảo điển

— Lần đầu xuất hiện: Xạ Điêu Tam Bộ Khúc

— Tu luyện toàn bộ: Quách Tĩnh, Chu Bá Thông

— Tu luyện một bộ phận: Hồng Thất Công, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Hoàng Sam nữ tử, Chu Chỉ Nhược

— Tu luyện sai: Âu Dương Phong, Mai Siêu Phong, Trần Huyền Phong, Chu Chỉ Nhược

— Người sở hữu: Vương Trùng Dương → Quách Tĩnh → Chu Chỉ Nhược → Trương Vô Kỵ

 

Lịch đại luyện tập

    Truyền thuyết, người biên soạn 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 vừa chính vừa tà, trong lúc hiệu đính Đạo gia điển tàng lĩnh ngộ tuyệt đỉnh võ công, sau cùng đại chiến với Minh giáo, vì báo thù mà nghiên cứu võ công kẻ thù, cuối cùng viết xuống 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 vang dội cổ kim.

— Vương Trùng Dương: Ở bên trong 【 Thần Điêu Hiệp Lữ 】 tiết lộ Vương Trùng Dương vì phá giải Ngọc Nữ Tâm Kinh của Lâm Triều Anh, từng đọc qua 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 cũng suy tư võ công trong đó, cuối cùng nghĩ ra biện pháp phá giải Ngọc Nữ Tâm Kinh, đem một bộ phận 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 khắc tại hoạt tử nhân mộ.

— Trần Huyền Phong: Cùng Mai Siêu Phong trộm cắp 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 quyển hạ thoát đi Đào Hoa đảo, nhưng không có luyện tập đúng cách 《 Cửu Âm Chân Kinh 》. Cùng Mai Siêu Phong là vợ chồng, tịnh xưng Hắc Phong Song Sát.

— Mai Siêu Phong: Học được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Bạch Mãng Tiên Pháp ...

— Chu Bá Thông: Tại Đào Hoa đảo gặp Quách Tĩnh mà đạt được, vì không muốn vi phạm di mệnh của Vương Trùng Dương, lại muốn nhìn võ học trong 《 Cửu Âm Chân Kinh 》, liền lừa gạt Quách Tĩnh luyện tập, bản thân ở bên cạnh quan trắc, lúc đang dạy Quách Tĩnh cùng quan sát Quách Tĩnh luyện tập, vô tình cũng học xong 《 Cửu Âm Chân Kinh 》, nhưng lúc đó hắn cùng Quách Tĩnh đều xem không hiểu phạn văn tổng cương, cho nên không có luyện trọn vẹn.

— Quách Tĩnh: Bị Chu Bá Thông hoang ngôn lừa gạt mà luyện tập 《 Cửu Âm Chân Kinh 》, sau mang theo Hoàng Dung trèo non lội suối tìm kiếm Đoàn Trí Hưng chữa thương, được Đoàn Trí Hưng chỉ điểm phạn văn tổng thiên, lại tự mình quan sát Toàn Chân Thất Tử Thiên Cương Bắc Đẩu Trận Pháp mà lĩnh ngộ ý nghĩa Bắc Đẩu Thất Tinh, dung hội quán thông, trở thành người tu luyện toàn bộ 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 chỉ sau Hoàng Thường.

— Hồng Thất Công: Quách Tĩnh truyền thụ 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 phạn văn tổng cương cùng liệu thương thiên dùng cho khôi phục công lực.

— Đoàn Trí Hưng: Cùng Thiên Trúc tăng trợ giúp Quách Tĩnh phiên dịch 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 phạn văn tổng cương, từ đó tập được.

— Hoàng Dược Sư: Được Quách Tĩnh truyền thụ bộ phận dùng cho nghiên cứu.

— Âu Dương Phong: Bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liên thủ lừa gạt, nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh mà thần chí thất thường, tại 【 Thần Điêu Hiệp Lữ 】 đã khôi phục bộ phận, được Dương Quá vạch ra chỗ sai luyện tập 《 Cửu Âm Chân Kinh 》.

— Hoàng Dung: Quách Tĩnh tu luyện xong 《 Cửu Âm Chân Kinh 》, đem một bộ phận dạy cho Hoàng Dung.

Dương Quá: Tại hoạt tử nhân mộ nhìn thấy Vương Trùng Dương lưu lại di khắc, học xong bộ phận 《 Cửu Âm Chân Kinh 》.

— Tiểu Long Nữ: Tại hoạt tử nhân mộ nhìn thấy Vương Trùng Dương lưu lại di khắc, học xong bộ phận 《 Chín Âm chân kinh 》.

— Chu Chỉ Nhược: Từ Ỷ Thiên Kiếm lấy được 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 bản tốc thành của Quách Tĩnh Hoàng Dung biên soạn, bởi vì thời gian cấp bách, thiên tư không đủ, chỉ luyện tập tốc thành bản, nội lực Cửu Âm bị Cửu Dương của Trương Vô Kỵ hóa giải.

Tống Thanh Thư: Được Chu Chỉ Nhược truyền thụ 《 Cửu Âm Chân Kinh 》( tốc thành bản ), luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.

— Hoàng Sam nữ tử: Tại hoạt tử nhân mộ học được một bộ phận 《 Chín Âm Chân Kinh 》, cũng dùng bản này đánh bại Chu Chỉ Nhược.

Trương Vô Kỵ: Chu Chỉ Nhược đem 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 giao cho hắn, có luyện tập hay không thì không rõ.

 

Kinh văn

「天之道,损有馀而补不足,是故虚胜实,不足胜有馀。其意博,其理奥,其趣深。天地之像分,阴阳之侯烈,变化之由表,死生之兆章。」

「弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行」

「天下之至柔,驰骋天下之至坚」

「五指发劲,无坚不破,摧敌首脑,如穿腐土」

「人徒知枯坐息思为进德之功,殊不知上达之士,圆通定慧,体用双修,即静而动,虽撄而宁。」

    "Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc, thị cố hư thắng thực, bất túc thắng hữu dư. kỳ ý bác, kỳ lý áo, kỳ thú thâm. thiên địa chi tượng phân, âm dương chi hầu liệt, biến hóa chi do biểu, tử sinh chi triệu chương."

    "Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương, thiên hạ mạc bất tri, mạc năng hành"

    "Thiên hạ chi chí nhu, trì sính thiên hạ chi chí kiên"

    "Ngũ chỉ phát kình, vô kiên bất phá, tồi địch thủ não, như xuyên hủ thổ"

    "Nhân đồ tri khô tọa tức tư vi tiến đức chi công, thù bất tri thượng đạt chi sĩ, viên thông định tuệ, thể dụng song tu, tức tĩnh nhi động, tuy anh nhi ninh."

 

Thần công

— Quyển thượng

—— Dịch cân đoán cốt thiên: Sau khi luyện thành công lực, các phương diện đồng đều tiến triển cấp tốc. Nội dung nâng lên: "nhân đồ tri khô tọa tức tư vi tiến đức chi công, thù bất tri thượng đạt chi sĩ, viên thông định tuệ, thể dụng song tu, tức động nhi tĩnh, tuy anh nhi ninh." Chẳng những có đả tọa tu luyện tĩnh công, cũng có động công.

—— Liệu thương thiên: Liệu thương thiên dùng để chữa thương, cũng có thể gia tăng công lực. Bởi vì người có thể luyện 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 đã có tu vi nhất định, cho nên liệu thương thiên đối với ngoại thương cũng không nói thêm, chủ yếu là nói về phương diện trị liệu nội thương, công hiệu chữa thương cực kỳ cường đại. (《 Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 》 Hồi 24: Mật thất chữa thương )

—— Điểm huyệt thiên: Nội dung chính là chỉ thuật cùng phương diện điểm huyệt, không có giới thiệu chiêu thức kỹ càng.

—— Giải huyệt thiên: Là phương pháp tự động đả thông huyệt đạo, lúc bị người điểm trúng huyệt đạo hoặc bế tắc, liền có thể dùng phương pháp này tự tiến hành đả thông. (《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》 Hồi 7 《 Trùng Dương di khắc 》)

—— Bế khí quyết: Có thể không hô hấp trong thời gian dài.(《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》 Hồi 7 《 Trùng Dương di khắc 》)

—— Thu gân súc cốt pháp: Vốn là công phu tầm thường nhất, nhưng luyện đến thượng thừa nhất, lại có thể đem toàn thân gân cốt co lại thành cực nhỏ một đoàn, giống như con nhím gặp địch thì cuộn mình .(《 Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 》 Hồi 27 )

—— Phi nhứ kình: Thuộc về một loại xảo kình tá lực, có thể đem công kích mạnh mẽ của đối thủ hóa thành vô hình.《 Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 》 Hồi 38 《 Cẩm nang mật lệnh 》, Quách Tĩnh lấy "Phi nhứ kình" hóa giải Âu Dương Phong một chiêu.

—— Xà hành phiên ly: Cho dù trên mặt đất lăn lộn, nhưng linh động dị thường. (《 Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 》 Hồi 62 《 Sai sót ngẫu nhiên 》, Chu Bá Thông lấy "Xà hành phiên ly" né qua Hoàng Dược Sư truy kích.)

—— Di hồn đại pháp: Là một loại nhiếp tâm thuật, thực chất giống như thôi miên ở hiện đại, có thể dùng để đối phó đối thủ võ công cao cường nhưng tâm chí không kiên định. ( Tại Quần Sơn đại hội, Hoàng Dung lấy Di Hồn Đại Pháp khắc chế Bành trưởng lão Nhiếp tâm thuật )

—— Tổng cương

    Lấy phạn văn dịch âm viết thành. Tác giả Hoàng Thường để tránh chân kinh rơi vào tay kẻ xấu, mà lưu lại thủ đoạn phòng bị. Cửu Âm Chân Kinh tổng cương tinh áo vô cùng, có thể đem tu chân chi sĩ gặp loại hình huyễn tượng chuyển thành thần thông, sau khi uốn nắn võ học Đạo gia thiên về âm nhu.

    Tổng cương 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 lại nói rõ "Cửu Âm Cực Thịnh" chính là tai hoạ, ý chính của tổng cương cũng là sửa chữa cái nhược điểm này, vì vậy kỳ sĩ  thấy, ứng không bao gồm 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 phạn văn tổng cương, nhưng 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 phạn văn tổng cương cùng 《 Cửu Dương Chân Kinh 》 đều là đạo lý "Âm Dương Viện Trợ", nếu như tu luyện thành công, liền cùng 《 Cửu Âm Chân Kinh 》 đạt tới "cảnh giới tối cao võ học" .

—— Quỷ ngục âm phong: Thuộc âm ba công, lấy âm đả thương người, lấy âm tác hồn, cũng có thể âm bố cương khí, uy lực của nó vô cùng, âm như địa ngục quỷ rống, âm phong trận trận, khiến người không công mà lui, không rét mà run.

—— Hoành không na di: Loa toàn cửu ảnh, tả hữu na di, kỳ liêu bất vi, dĩ khí hành chi, có thể huyễn hóa chín thân ảnh dụ địch. Nếu như kết hợp thêm Cửu Âm Bạch Cốt Trảo uy lực của nó có thể tăng gấp mười. Làm sao hoành không na di là cái huống tự định, kim công nhị pháp lấy tham khảo.

— Quyển hạ

—— Tồi tâm chưởng: Chưởng này dù tên "tồi tâm" , nhưng người trúng chưởng thì ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn nát, xương cốt lại không gãy đoạn.

—— Bạch mãng tiên pháp: Sử dụng roi dài làm vũ khí, như rắn ra khỏi hang, co duỗi tự nhiên, cực kỳ linh động.

—— Thủ huy ngũ huyền: Duỗi năm ngón tay tại khuỷu tay đối phương, nhẹ nhàng phất một cái, làm cánh tay đối phương tê liệt, toàn thân tiêu kình.

—— Đại phục ma quyền: Là một chiêu quyền pháp trong 《 Cửu Âm Chân Kinh 》, quyền pháp này dương cương càng nặng, cùng võ học Đạo gia một mực âm nhu cũng không giống nhau, ổn thực cương mãnh chi khí, chiêu số thần diệu vô cùng, lực quyền bao phủ phía dưới, thật là uy không thể cản.(《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》 Chu Bá Thông lấy Đại Phục Ma Quyền cùng Dương Quá "Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng" ứng đối )

—— Tồi kiên thần trảo: Uy lực vô cùng lớn, trước ngưng thần vận khí, lấy mười ngón xé bắt kéo kích. Kinh văn bên trong hạ quyển nâng lên: "Năm ngón tay phát kình, vô kiên bất phá, phá vỡ đầu địch, như xuyên hủ thổ." , "phá vỡ đầu địch" là tấn công địch yếu hại chi ý, phiêu hốt linh động, biến ảo vô phương, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại là chính mà không tà, giống như thần tiên.

—— Cửu âm thần trảo: Trảo lực vô cùng, quỷ khí quanh quẩn, không công mà sợ. Trảo có thể đục xương đầu thành lỗ mà không nát, lòng trảo có hấp lực cường đại có thể cách không thủ vật hoặc hấp thụ công lực người khác, trảo chỉ có cường đại thấu kình có thể cách không đả thương người. Vừa thu vừa phát, lúc khai lúc hợp, hợp võ học đại đạo lý lẽ.

—— Loa toàn cửu ảnh:  Khinh công thượng thừa trong võ lâm, dung hợp thân pháp, bộ pháp, cương khí làm một thể. Có thể trên đất bằng nhảy lên mấy trượng, cũng có thể bình không phi hành vạn dặm, chung quanh thân thể có một tầng cương khí tự nhiên, có thể công kích ngoại địch. Luyện đến thượng thừa có thể huyễn hóa ra chín thân ảnh, cùng phật môn vô thượng thần công Liên Đài Cửu Hiện có công hiệu giống nhau.

-----------------------------------------------

    Viết xuống "Cửu Âm Chân Kinh" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Cố Trường Ca

thiên nguyên Cố Trường Ca

hay.

2 năm trước

Đại Hiền Triết

uẩn thể Đại Hiền Triết

Luyện Cửu Âm đến cực hạn, ắt có nhạc hiệu đi cùng

3 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Spam chơi đê mấy friend ơi!!!!!!!!!!!

4 năm trước

Dirty Old Man

Dirty Old Man

Spam nhiều làm gì vậy hả thằng mặt lol Ma Tôn Tô Minh

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ.

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Nữ Trang Phản Phái: Bắt Đầu Khí Vận Chi Tử Tới Trả Thù... một luồng gió mới thú vị trong tiên hiệp

Level các hào kiệt trong võ lâm Kim Dung!

Series Đế Bá - Chương 141-160

Lịch sử kết hợp võ hiệp .... Tấu chương thật dài bình phẩm một chút Tống Thì Hành

Tiêu Viêm

Đánh giá một chút Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Khuyết điểm lớn nhất của thể loại tiên hiệp, huyền huyễn ở đâu?

Đáng giá xem xét sáu bản tiểu thuyết, cố sự sinh động thú vị, càng xem càng đã nghiền

Khổng Tử bị trẻ trâu cho no đòn

Văn Học Mạng: Cửu Trọng Môn

Tương Dạ: Công chúa Lý Ngư cuối cùng là tốt hay xấu, đại kết cục như thế nào?

Hình ảnh Klein cuối cùng đã được chọn. Mọi người cảm thấy ra sao?

Tỏ Tình Ngươi Không Chấp Nhận, Ta Thay Lòng Đổi Dạ Ngươi Khóc Cái Gì: Dân mạng đánh giá thế nào?

Cuồng Nhân • Nga Thị Lão Ngũ

Đế Bá Toàn Tập [Phần VIII]

Từ Tru Tiên đến Thiên Ảnh, Tiêu Đỉnh rốt cuộc thay đổi bao nhiêu?

Văn học mạng bình luận troll mùa 2: Internet tác giả

TOP 100 TÁC PHẨM TẠI GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MẠNG LẦN THỨ 4 BỞI CHANH QUA!

Minh Nhật Chi Kiếp: Lười Đồ, Nghèo Đồ, Xấu Đồ, Suy Đồ, Ngu Đồ, Tham Đồ, Điên Đồ!

Vì Sao Sau Khi Lục Nhĩ Mi Hầu Chết, Đường Tăng Không Còn Niệm Khẩn Cô Chú? Như Lai Úp Kim Bát Xuống Đến Cùng Là Ai?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok