Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng!

Táng Địa | | 4699

Tin tức Thông tin

Hôm nay cùng mọi người kiểm kê một chút các nhân vật kiệt ngạo nhất văn học mạng! Vị cuối cùng quả thực danh xứng với thực!

 

@vidian.vn

Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng! ##TienHienThuVien

♬ nhạc nền - Tiên Hiền Thư Viện

 

Hầu Phí | Tinh Thần Biến

Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng!

Hắn đối mặt gấp trăm ngàn lần với địch nhân của mình, vẫn mặt không đổi sắc.

Kiệt ngạo bất tuần ngông nghênh, làm cho hắn trở thành trời sinh chiến đấu cuồng nhân.

Thành tựu Siêu Cấp Thần Thú Hỏa Nhãn Thủy Viên, hắn là trời sinh chiến đấu cuồng, dã tính nan tuần. Đầu rơi là cái bát sứt.

 

Bối Bối | Bàn Long

Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng!

Hắn là trong thiên địa con thứ hai Phệ Thần Thử.

Đồng cảnh giới không phải vô địch, là miểu sát.

Thế gian cao quý vô địch huyết mạch, khiến cho ngông nghênh thiên thành, kiêu căng khó thuần.

Bất cứ địch nhân nào, chỉ cần không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, ở trước mặt của hắn liền là cái cặn bã.

Thành tựu lấy Thần Cách làm thức ăn Phệ Thần Thử, sở hữu đồng cảnh miểu sát thực lực, để cho hắn trời sinh ngông nghênh, vĩnh viễn không khuất phục.

 

Na Tra | Tây Du Ký

Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng!

« Bởi vì Long làm ác, hắn đem rút gân chí tử »

« Không muốn cái này ác long chính là Đông Hải Long Vương Tam thái tử, gây ra đại họa »

« Còn tuổi nhỏ, bởi vì làm tức giận Long Vương, liên lụy gia hương phụ lão »

« Phụ thân Lý Tĩnh trách cứ, cho rằng hắn bất hảo mới cho gia hương phụ lão hướng tới mầm tai vạ » hình ảnh nhất chuyển, Na Tra quỳ gối phụ mẫu trước người, trong miệng quát to: "Hôm nay gọt xương trả cha, gọt thịt trả mẹ!"

"Từ đây ta Na Tra cùng ngươi Lý Tĩnh, lại không liên quan!"

Thành tựu Tam Đàn Hải Hội đại thần.

 

Đấu Chiến Thánh Hoàng | Già Thiên

Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng!

"Ta muốn hóa thân chiến tiên, ai có thể ngăn trở ta ?"

Trong thời kỳ thái cổ cuối cùng nhất tôn Cổ Hoàng, tính cách kiệt ngạo, hắn không nguyện cúi xuống chết già, ở tột cùng nhất tuổi tác cùng trời đánh một trận, cần muốn một mình đánh vào trong truyền thuyết Tiên Vực, đáng tiếc thời vận không đủ, bị người vô sỉ đánh lén, chiến tiên thất bại, cuối cùng Tọa Hóa.

 

Thiên Giác Kiến | Già Thiên

Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng!

« Hắn là Thái Cổ Thập Hung một trong, có thể lực phá Càn Khôn, có thể ném đi cửu trọng thiên »

« Luận nhục thân, chính là Chân Long cũng vô pháp cùng với địch nổi »

« Kiêu căng khó thuần, khí khái sơn hà »

« Đối mặt siêu việt tự thân cảnh giới ba vị Tiên Vương vây công, hắn cũng tử chiến không lùi » 

 

Độc Cô Bại Thiên | Thần Mộ & Bất Tử Bất Diệt

Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng!

« Nhất thế từng là Thái Cổ thần, vì cứu chúng sinh chiến quang minh. »

« Thân rớt nghịch thiên lại Luân Hồi, nhị thế Ma Thiên tuyệt thế nhân. »

« Có thê Nguyệt Thần tử Thiên Ma, tích bại Ma Tổ nghịch cửu chuyển. »

« Tam thế kinh thiên chế Thần Quyết, thần hư bộ pháp kiếm phá thiên. »

« Tứ thế diệt thiên bất tử ma, nhập ma phệ thê hối hận nửa cuộc đời. »

« Ngũ thế loạn thiên lưu tàn ảnh, Lục Thế lạc thiên toái Thiên Cung. »

« Thất thế Ngạo Thiên kiếm sắc bén, bát thế Khiếu Thiên quán thương khung. »

« Chiến thiên cửu thế không người địch, Bá Tuyệt Thiên Hạ ma ngọc thủ. »

« Thập thế Bại Thiên dung cửu quyết, cửu kiếm ngang trời chấn động Thiên Vương. »

« Cửu quyết hợp nhất tố sinh tử, cửu tử thập sinh phá Luân Hồi. ». . . .

"Thiên vô đạo, chúng sinh diệt chi!"

"Thương thiên vô đạo, diệt chi!"

"Hoàng Thiên vô đạo, diệt chi!"

"Thanh Thiên vô đạo, diệt chi!"

"Thiên diệt chúng sinh!"

"Chúng sinh diệt thiên!"

« Hắn Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần »

« Luân Hồi bách thế, Vạn Kiếp Bất Diệt »

Uy nghi cái thế, anh khí trùng tiêu. Thành tựu Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần, Luân Hồi bách thế, Vạn Kiếp Bất Diệt, thống lĩnh Nhân Thần Ma chinh chiến Thiên Đạo, hiệu lệnh vừa ra, thiên hạ không người dám không theo. Khó táng, thiên khó diệt. Tuy là chiến thiên thất bại, thiên cũng không thể làm gì hắn.

===============

Viết xuống "Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng!" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Ngũ Âm

khấu cung Ngũ Âm

Để lại tia bình luận xem như tại hạ đã đi qua

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok