Đường Gia Tam Thiếu đến cùng đã làm gì? Vì sao bây giờ anti fan khắp nơi trên đất, bị dân mạng nhất trí thóa mạ!

Táng Địa | | 11102

Tin tức Thông tin

    Đường Gia Tam Thiếu, tác giả mạng trong nước, chủ tịch công ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Huyễn Thế Đường Môn. Đương nhiệm Ủy viên Đoàn chủ tịch hiệp hội tác giả Trung Quốc, Phó chủ tịch hiệp hội tác giả Bắc Kinh thị, danh dự chủ tịch mạng lưới tác giả tỉnh Chiết Giang.

đường gia tam phiếu

    Nói đến Đường Gia Tam Thiếu đối với hầu hết đọc giả đều sẽ không lạ lẫm, bởi có quá nhiều quang hoàn gia thân, Võng Văn Chi Vương, internet tác gia thành công nhất, Thành công của hắn hấp dẫn thật nhiều người đi vào con đường sáng tác, thôi động internet văn học phát triển.

    Hắn cũng nắm tiểu thuyết mạng thương nghiệp hóa thành công, người đầu tiên đưa ra hướng đi cho internet trở thành tứ đại thế giới văn hóa hiện tượng.
    Nhưng gần nhất hai năm, Đường Gia Tam Thiếu danh tiếng càng lúc càng kém. Khắp mọi diễn đần, weboi, zhihu đều có tiếng mắng hắn. Như vậy Đường Gia Tam Thiếu đến cùng đến cùng đã làm gì?

1/ Tại hội nghị Lianghui đưa lên kiến nghị về xét duyệt quy tắc chi tiết. Về sau "Làm sạch internet" đưa đến tiểu thuyết mạng bị phong, dù hành động này không do Đường Gia gây ra nhưng hắn lại là tác gia đầu tiên ủng hộ, súng bắn chim đầu đàn. Chỉ trích hắn lúc đầu toàn bộ truyện đều làm trái quy tắc, dựa vào đó thành danh, bây giờ hắn công thành danh toại về sau liền tá ma giết lừa.

2/ Hắn bây giờ tác phẩm càng giống là dây chuyền sản xuất, tình tiết tiến triển dù thực sự đặc sắc nhưng hệ liệt Đấu La Đại Lục chỉ thật sự đặc sắc với fan của hắn, còn lại đều rất khó nhập môn.Chính vì vậy những năm gần đây lực ủng hộ của hắn đang không ngừng giảm dần.

3/ Đối mặt Duyệt Văn tập đoàn "Bá Vương điều khoản", hắn là tác giả duy nhất có lối biểu đạt: “Không ủng hộ Duyệt Văn miễn phí, nhưng phải tin tưởng Duyệt Văn lãnh đạo mới.” . Đặc biệt là hắn cho rằng: Nhằm vào Bá Vương điều khoản hợp đồng, đầu tiên muốn cân nhắc nó mang cho chính mình chỗ tốt sao? Có gì chỗ xấu? Khi người đủ ưu tú liền có tư cách cò kè mặc cả, còn ngươi mới vào thời điểm, ngươi liền muốn cân nhắc từ bỏ cái gì mà thu được cái gì.” Lời nói này có chút khuyên người tiếp nhận. Điều này càng làm cho dân mạng nổi giận.

    Hiện tại trong mắt antifan Đường Gia chính là một cái thương nhân, đã không còn là đơn thuần internet tác gia. Hành vi cũng là vì hắn thương nghiệp đế quốc phục vụ, mà không còn vì toàn thể thôi động internet văn học phát triển. Hắn mong muốn internet văn học sản nghiệp hóa, thương nghiệp hóa, mang đến cho hắn ích lợi thật lớn. Nhưng dạng này thật được không? Đến lúc đó liền là như hắn dạng này Tiểu Bạch văn thiên hạ, sẽ không bao giờ lại có khiến người hai mắt tỏa sáng văn học mạng tác phẩm.
.
KOL.

    Viết xuống "Đường Gia Tam Thiếu đến cùng đã làm gì? Vì sao bây giờ anti fan khắp nơi trên đất, bị dân mạng nhất trí thóa mạ!" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Cảm thán sức mạnh của thời gian

3 năm trước

tử đạo hữu bất tử bần đạo

tử đạo hữu bất tử bần đạo

móa hóa ra là thằng này khơi đầu làm cho bao nhiêu bộ hay bị phong sát . nhất là Bộ cổ chân nhân đang đọc hay sắp kết rồi ức thế nhờ. Ta muốn nghịch chuyển thời không sát hết mấy tên này

4 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Sống dơ, sống bẩn, mất văn hóa...

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

4 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Đối một đám người lãnh tụ tới nói, tiến lên vẫn là lui lại, vĩnh viễn là lựa chọn khó khăn, nắm giữ tin tức càng nhiều, lựa chọn càng khó, đi về phía trước xông thẳng cạm bẫy, hướng về sau đi không chừng cũng tại kế hoạch của địch nhân bên trong.

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL Xuyên Không Gian , Thời Gian< Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Cuốn tiểu thuyết tu tiên đẹp nhất mà bạn từng đọc là gì?

Đề cử tiểu thuyết Chuyển Sinh Mị Ma Ta Có Nhầm Cái Gì Không

Côn Luân đẹp không? Côn Luân giảng cố sự gì?

Hướng dẫn truy cập xem tỷ lệ kèo bóng đá trên 7m vn - 7mvn.wiki

Những siêu anh hùng nào trong Marvel có thể đánh bại được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không?

Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Hồi Đáo Nguyên Sơ

Tác phẩm Nữ Chính Trong Sách Chạy Ra Ngoài Làm Sao Bây Giờ kết thúc, sách mới sẽ trở về hậu cung văn

Võ Luyện Đỉnh Phong phiên ngoại 257: Dương Khai túc địch sáo lộ, lần này ai mới là người bắt tóm

Vì sao Đấu Phá Thương Khung thành công?

Đại Phụng Đả Canh Nhân được yêu thích đến mức ngay cả phim truyền hình cũng tới cọ nhiệt độ!

Vì sao Giang Nam lại bị độc giả xưng là Lão Tặc

Thái Cổ Vạn Tộc Bảng trong Chúa Tể Chi Vương

Phong Phi Vân

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN CỦA CÁC SOÁI CA TRONG TRUYỆN

Review Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới – Công Tử Tiếu Ca

Khi nào 《 Đế Bá 》 hoàn tất? Quyển tiểu thuyết này còn muốn viết bao lâu?

Fors Wall (nhân vật nữ phụ trong Quỷ Bí Chi Chủ)

Chư Thiên Diễn Đạo: Bắt đầu từ đánh giả truyền võ, phân thân diễn đạo thành tựu đạo quả, có tư thế vạn đính!‎

Tứ đại tà thư trong văn học mạng!

Kinh điển trích lời Tru Tiên

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok