Chanh Qua tổng kết 10 dòng họ xuất hiện nhiều nhất trong tiểu thuyết mạng TQ

KOL | | 6729

Cộng Đồng Bàn luận

Thống kê mười họ được sử dụng nhiều nhất làm tên nhân vật chính.

Sau khi Trung Hoa tổng điều tra dân số năm 2020 tuyên bố bách gia tính, thì Chanh Qua cũng dựa vào trợ lý gõ chữ tổng kết danh sách những dòng họ được sử dụng nhiều nhất làm tên nhân vật chính:

 

1/ Họ Diệp: 《 Già Thiên 》 Diệp Phàm, 《 Cực Phẩm Công Tử 》 Diệp Vô Đạo, 《 Toàn Chức Cao Thủ 》 Diệp Tu, 《 Tối Cường Khí Thiếu 》 Diệp Mặc, 《 Kiếm Đạo Độc Tôn 》 Diệp Trần, 《 Cận Thân Bảo Tiêu 》 Diệp Thu, 《 Phục Thiên Thị 》 Diệp Phục Thiên, 《 Thất Giới Vũ Thần 》 Diệp Thiên.

Chanh Qua tổng kết 10 dòng họ xuất hiện nhiều nhất trong tiểu thuyết mạng TQ

 

2/ Họ Lâm: 《 Vũ Động Càn Khôn 》 Lâm Động, 《 Bàn Long 》 Lâm Lôi, 《 Tuyệt Thế Vũ Thần 》 Lâm Phong, 《 Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ 》 Lâm Dật, 《 Bách Luyện Thành Tiên 》 Lâm Hiên, 《 Vũ Cực Thiên Hạ 》 Lâm Minh, 《 Cực Phẩm Gia Đinh 》 Lâm Tam (Lâm Vãn Vinh)

 

3/ Họ Tiêu: 《 Đấu Phá Thương Khung 》 Tiêu Viêm, 《 Trường Sinh Giới 》 Tiêu Thần, 《 Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 》 Tiêu Cường, 《 Giang Sơn Mỹ Sắc 》 Tiêu Bố Y, 《 Tiên Vũ Đồng Tu 》 Tiêu Thần.

 

4/ Họ Vương: 《 Tiên Nghịch 》 Vương Lâm, 《 Tam Thốn Nhân Gian 》 Vương Bảo Nhạc, 《 Thánh Đường 》 Vương Mãnh, 《 Long Xà Diễn Nghĩa 》 Vương Siêu, 《 Nhân Hoàng Kỷ 》 Vương Trùng, 《 Nguyên Long 》 Vương Thắng, 《 Tinh Chiến Phong Bạo 》 Vương Tranh.

 

5/ Họ Tô: 《 Cầu Ma 》 Tô Minh, 《 Điểm Đạo Vi Chỉ 》 Tô Kiếp, 《 Vạn Tộc Chi Kiếp 》 Tô Vũ, 《 Chúng Thần Thế Giới 》 Tô Nghiệp, 《 Tuyệt Đại Thần Chủ 》 Tô Mạc

 

6/ Họ Tần: 《 Tinh Thần Biến 》 Tần Vũ, 《 Linh Vực 》 Tần Liệt, 《 Mục Thần Ký 》 Tần Mục, 《 Tịch Diệt Thiên Kiêu 》 Tần Phấn, 《 Siêu Phẩm Tướng Sư 》 Tần Vũ, 《 Thiên Tài Y Sinh 》 Tần Lạc, 《 Tuyệt Thế Chiến Hồn 》 Tần Nam, 《 Bảo Giám 》 Tần Phong

 

7/ Họ Trần:《 Kiếm Lai 》 Trần Bình An, 《 Trạch Thiên Ký 》 Trần Trường Sinh, 《 Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên 》 Trần Bắc Huyền, 《 Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng 》 Trần Ca.

 

8/ Họ Chu: 《 Nguyên Tôn 》 Chu Nguyên, 《 Quỷ Bí Chi Chủ 》 Chu Minh Thụy, 《 Phật Bản Thị Đạo 》 Chu Thanh, 《 Thiên Châu Biến 》 Chu Duy Thanh, 《 Chư Thiên Chí Tôn 》 Chu Trạch, 《 Trọng Sinh Hỗn Nguyên Đạo 》 Chu Thành.

 

9/ Họ Phương: 《 Vĩnh Sinh 》 Phương Hàn, 《 Nho Đạo Chí Thánh 》 Phương Vận, 《 Đái Trứ Thương Khố Đáo Đại Minh 》 Phương Tỉnh, 《 Minh Triêu Bại Gia Tử 》 Phương Kế Phiên, 《 Đại Chu Hoàng Tộc 》 Phương Vân, 《 Vị Lai Thiên Vương 》 Phương Triệu, 《 Chung Cực Giáo Sư 》 Phương Viêm, 《 Tối Chung Tiến Hóa 》 Phương Nham Sâm

 

10/ Họ Sở: 《 Thánh Khư 》 Sở Phong, 《 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên 》 Sở Dương, 《 Tu La Vũ Thần 》 Sở Phong, 《 Sủng Mị 》 Sở Mộ, 《 Linh Kiếm Tôn 》 Sở Hành Vân, 《 Dị Giới Thú Y 》 Sở Thiên.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Cự Dương

khấu cung Cự Dương

Phương lão ma của ta đâu?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Họ Vân đâu rồi?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Tiêu Phong của ta đâu?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Họ Từ đâu rồi?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Tô Nguyên Chủ của ta đâu?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Diệp Thiên Tôn của ta đâu?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Diệp chó điên của ta đâu?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Phàm Ca của ta đâu?

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok