Lâm Bắc Phàm
trích tinh

PHÀM NHÂN BANG

Đánh dấu 87 ngày

Đóng góp 30 bài


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

Già Thiên: Thành Đế Ta Trở Lại Địa Cầu Làm Bảo An sơ lược hoàn

Sơ lược thông tin


Tu Tiên Chính Là Như Vậy tổng quan

Tổng quan thông tin


Kiểm kê thập đại kim thủ chỉ, vạn giới nhân vật chính giết điên rồi sơ lược

Sơ lược


Ta Ở Suối Vàng Làm Giáo Chủ sơ lược

Sơ lược thông tin


Nếu Chia Nhỏ Cảnh Giới Thì Tu Luyện Sẽ Khó Khăn Thế Nào?

Chia nhỏ cảnh giới


Trường Sinh Từ Nghe Hát Bắt Đầu sơ lược

Sơ lược truyện đã hoàn thành


Bắt Đầu Tiên Đế Tu Vi, Chế Tạo Vạn Giới Đệ Nhất Tông sơ lược đầu

Sảng văn não tàn


Chế Tạo Vô Thượng Tiên Môn Bắt Đầu Ba Ngàn Kim Đan Khách sơ lược

Sảng văn não tàn


Hồng Hoang: Ta Trấn Nguyên Tử, Vì Hồng Hoang Làm Cống Hiến Sơ lược

Truyện đã hoàn thành


Ta Một Người Diễn Toàn Thế Giới sơ lược đầu

Sơ lược truyện chưa hoàn thành


Cẩu Tại Tông Môn Ngự Thú Tu Tiên sơ lược đầu

Truyện chưa hoàn thành


Người Ở Tổng Võ, Bắt Đầu Khởi Tử Hồi Sinh review sơ lược

Sơ lược thông tin


Sơ lược Kiếp Trước Thành Thật, Kiếp Trước Của Ta Bị Móc Ra

Sơ lược


Huyền Huyễn: Ngã Năng Biến Thân Thần Thoại Nhân Vật sơ lược

Sơ lược thông tin


Lâm Bắc Phàm - Sơ lược thông tin cơ bản truyện Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo

Thông tin cơ bản


Sơ lược thông tin về Cố Thanh Phong trong Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma!

Sơ lược thông tin


Tất tần tật thông tin về Khương Trường Sinh trong Vừa Thành Tiên Thần Con Cháu Cầu Ta Xuất Sơn

Tất tần tật thông tin về Khương Tư Bản


Thông tin cơ bản về Lục Phiên trong Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn Thế Giới

Sơ lược thông tin


Cảnh giới trong Ta Hắc Ám Cấm Chủ, Táng Diệt Vạn Cổ Chư Thiên

Sơ lược


Sơ lược Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm là tiểu thuyết huyền huyễn sảng văn kết hợp hệ thống, được sáng tác bởi Tà Tâm Vị Mẫn, hiện tại đã hoàn thành, t


Tóm tắt nội dung bộ Đại Thừa Kỳ Mới Có Nghịch Tập Hệ Thống

Tóm tắt nội dung Đại Thừa Kỳ Mới Có Nghịch Tập Hệ Thống


Sơ lược cảnh giới và thông tin cơ bản về Ta Có Một Toà Thời Không Điền Viên

Ta Có Một Toà Thời Không Điền Viên: Main: Vương Miểu. ~ Hack: Thời Không Điền Viên (Vĩnh Hằng Chí Cao Huyền Diệu Chân Quân sáng tạo) ~ Tu vi: Đạo Quân Cảnh.


Sơ lược cảnh giới và cấp bậc trong Ta Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão

Ta Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão: Main: Thanh Khê ~ Hack: Mạnh Nhất Phụ Trợ Hệ Thống (Vị Diện Sáng Tạo Thần) ~ Tu vi: Đại Đạo Chưởng Khống Giả.


Sơ lược thông tin cơ bản về Phản Phái: Vai Phụ Không Muốn Làm Tiểu Đệ

Hệ thống cấp bậc và thông tin cơ bản


Hệ thống tu luyện cảnh giới và cấp bậc trong Đại Phản Phái Ta, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống

Hệ thống tu luyện và các cấp bậc khác


Hệ thống cảnh giới cùng bảng danh sách Thiên Cơ Lâu phát ra

Hệ thống tu luyện và bảng danh sách


Hệ thống tu luyện cảnh giới trong Vĩnh Hằng Thánh Vương tác giả Tuyết Mãn Cung Đao.

Hệ thống tu luyện


Hệ thống tu luyện cảnh giới trong tác phẩm Con Ta Nhanh Liều Cha

Hệ thống tu luyện


So sánh cấp bậc tu luyện trong Luân Hồi Tam Bộ Khúc - Thần Đông

So sánh hệ thống tu luyện


Hệ thống tu luyện và tu vi theo tuổi của Hàn Tuyệt - Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Tiên Ngàn Năm

Hệ thống tu luyện


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok